Зупинення обігу цінних паперів та реєстрація нового випуску цінних паперів

У разі прийняття рішення про конвертацію цінних паперів емітент зобов’язаний подати до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку документи, необхідні для зупинення обігу облігацій та реєстрації нового випуску цінних паперів.

Умови та випадки надання послуги

Емітент не пізніше ніж протягом 60 днів після прийняття рішення про проведення конвертації уповноваженим органом (уповноваженою особою) емітента подає до реєструвального органу документи, необхідні для зупинення обігу облігацій МФО та реєстрації нового випуску облігацій МФО, а саме:1) заяву про зупинення обігу облігацій МФО та реєстрацію нового випуску облігацій МФО за формою згідно з додатком 2;2) рішення уповноваженого органу (уповноваженої особи) емітента або оформлений уповноваженим органом (уповноваженою особою) емітента проспект (зміни та/або доповнення до нього) (або його (їх) копію(ї)) про: проведення конвертації облігацій; емісію облігацій з метою проведення конвертації облігацій існюучого випуску.Рішення про проведення конвертації або оформлений уповноваженим органом (уповноваженою особою) емітента проспект (зміни та/або доповнення до нього) мають містити таку інформацію:порядок повідомлення власників облігацій про проведення конвертації таких облігацій або оприлюднення відповідної інформації;спосіб отримання згоди власників облігацій на конвертацію;порядок проведення загальних зборів власників облігацій у випадках, передбачених рішенням про емісію облігацій або оформленим уповноваженим органом (уповноваженою особою) емітента проспектом (змінами та/або доповненнями до нього);порядок повідомлення емітента власниками облігацій про згоду (або незгоду) з рішенням про проведення конвертації;строк, у який облігації мають бути пред’явлені їх власниками для викупу в разі їх незгоди з рішенням про проведення конвертації.Якщо емітентом не оформлювався проспект (зміни та/або доповнення до нього), умови емісії облігацій з метою проведення конвертації облігацій існуючого випуску можуть складатися та оформлюватися у формі, яку легко зрозуміти та проаналізувати, відповідно до внутрішніх документів (положень) емітента та мають містити щонайменше відомості та інформацію, що наведені в додатку 29 до Положення 801;3) копію платіжного документа, який підтверджує сплату державного мита відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року № 7-93 «Про державне мито», засвідчену підписом уповноваженої особи емітента (подається у разі, якщо законодавством України чи міжнародним договором України не передбачено звільнення емітента від сплати державного мита).Емітент не пізніш як протягом 60 днів після прийняття рішення про проведення конвертації органом емітента, уповноваженим приймати відповідне рішення, подає до реєструвального органу документи, необхідні для зупинення обігу сертифікатів ФОН та реєстрації нового випуску сертифікатів ФОН, а саме:1) заяву про зупинення обігу сертифікатів ФОН та реєстрацію нового випуску сертифікатів ФОН за формою згідно з додатком 3;2) рішення уповноваженого органу емітента (або його (їх) копію(ї)) про:проведення конвертації сертифікатів ФОН;емісію сертифікатів ФОН з метою проведення ковертації сертифікатів ФОН існуючого випуску;визначення уповноваженого органу емітента, якому надаються повноваження щодо затвердження результатів конвертації сертифікатів ФОН.Зазначене(і) рішення має (мають) бути оформлене(і) протоколом, пронумероване(і), прошнуроване(і) та засвідчене(і) підписом керівника емітента.Рішення про проведення конвертації має містити таку інформацію:порядок повідомлення власників сертифікатів ФОН про проведення конвертації таких сертифікатів ФОН;спосіб отримання згоди власників сертифікатів ФОН на конвертацію;порядок проведення загальних зборів власників сертифікатів ФОН у випадках, передбачених рішенням про емісію сертифікатів ФОН (проспектом сертифікатів ФОН);порядок повідомлення емітента власниками сертифікатів ФОН про згоду (або незгоду) з рішенням про проведення конвертації;строк, у який сертифікати ФОН мають бути пред’явлені їх власниками для викупу у разі їх незгоди з рішенням про проведення конвертації.Рішення про емісію сертифікатів ФОН з метою проведення конвертації сертифікатів ФОН існуючого випуску має містити інформацію згідно з додатком 20 до Положення 393;3) копію платіжного документа, який підтверджує сплату державного мита відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року № 7-93 “Про державне мито”, засвідчену підписом керівника емітента.Всі інші умови та випадки надання послуги (необхідні документи) можна переглянути на сайті НКЦПФР за посиланням: https://www.nssmc.gov.ua/admin_services/zupynennia-obihu-tsinnykh-paperiv-oblihatsii-pidpryiemstv-oblihatsii-mizhnarodnykh-finansovykh-orhanizatsii-sertyfikativ-fondu-operatsii-z-nerukhomistiu-shcho-pidliahaiut-konvertatsii-ta-reiestratsiia/

Суб'єкти надання адміністративної послуги

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Можливість оскаржити в суді

Так

Документи, необхідні для отримання послуги

Заява про зупинення обігу облігацій та реєстрацію нового випуску облігацій | Рішення уповноваженого органу (уповноваженої особи) емітента або оформлений уповноваженим органом (уповноваженою особою) емітента проспект (зміни та/або доповнення до нього) (або його (їх) копію(ї)) про:
проведення конвертації облігацій;
емісію облігацій з метою проведення конвертації облігацій існуючого випуску | Копію платіжного документа, який підтверджує сплату державного мита відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року № 7-93 “Про державне мито”, засвідчену підписом керівника емітента

Строки

Звичайне надання: 10 днів (календарні)

Результати

Тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів (облігацій підприємств, облігацій МФО, сертифікатів ФОН) з одночасною видачею уповноваженою особою реєструвального органу розпорядження про зупинення обігу цінних паперів, що конвертуються

Вартість

Звичайне надання:

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Подписаться
Уведомить о
guest
0 Коментарі
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии