Відновлення обігу цінних паперів

Для того щоб відновити обіг акцій (крім цінних паперів інститутів спільного інвестування), емітенту необхідно звернутися із заявою та пакетом документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Умови та випадки надання послуги

1. Відновлення обігу акційПротягом десяти робочих днів після прийняття рішення щодо скасування рішення про ліквідацію акціонерного товариства разі прийняття відповідного судового рішення – протягом десяти робочих днів після набрання ним законної сили) товариство має подати до реєструвального органу такі документи для відновлення обігу акцій:заяву про відновлення обігу акцій;копію рішення щодо скасування рішення про ліквідацію акціонерного товариства, засвідчену підписом керівника і печаткою товариства, при цьому:- у разі прийняття відповідного рішення загальними зборами акціонерів подається копія протоколу загальних зборів акціонерів, оформленого відповідно до статті 46 Закону України “Про акціонерні товариства”;- у разі прийняття відповідного рішення єдиним акціонером товариства подається копія рішення акціонера, оформленого відповідно до статті 49 Закону України “Про акціонерні товариства”;- у разі прийняття відповідного рішення суб’єктом управління об’єктами державної власності подається копія такого рішення;- у разі прийняття відповідного судового рішення подається копія такого рішення з відміткою про набрання законної сили, засвідчена судом, а у разі відсутності вказаної відмітки – також копія виконавчого документа, засвідчена судом;- у разі прийняття відповідної постанови Правління Національного банку України подається копія такої постанови;копію опублікованого згідно з вимогами законодавства повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, на яких прийнято рішення щодо скасування рішення про ліквідацію акціонерного товариства, засвідчену підписом керівника та печаткою товариства (подається у разі прийняття відповідного рішення загальними зборами акціонерів);довідку про персональне повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерів (у спосіб, передбачений статутом товариства), на яких прийнято рішення про скасування рішення про ліквідацію товариства, засвідчену підписом голови ліквідаційної комісії (ліквідатора) та печаткою товариства, що містить дані про дату (або дати початку та закінчення) і спосіб надсилання повідомлення акціонерам, дату складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів (подається у разі прийняття відповідного рішення загальними зборами акціонерів);довідку про письмове повідомлення виконавчим органом товариства відповідного суб’єкта управління об’єктами державної власності про проведення загальних зборів акціонерів, на яких прийнято рішення щодо скасування рішення про ліквідацію акціонерного товариства, засвідчену підписом керівника та печаткою товариства (подається у разі прийняття відповідного рішення загальними зборами акціонерів товариства, у статутному капіталі якого є корпоративні права держави).Протягом десяти робочих днів після прийняття рішення щодо скасування рішення про припинення акціонерного товариства шляхом перетворення товариство надає до реєструвального органу такі документи для відновлення обігу акцій:заяву про відновлення обігу акцій;копію рішення щодо скасування рішення про припинення акціонерного товариства шляхом перетворення, засвідчену підписом керівника та печаткою товариства, копію опублікованого згідно з вимогами законодавства повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, на яких прийнято рішення щодо скасування рішення про припинення акціонерного товариства шляхом перетворення, засвідчену підписом керівника та печаткою товариства (подається у разі прийняття відповідного рішення загальними зборами акціонерів);довідку про персональне повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерів (у спосіб, передбачений статутом товариства), на яких прийнято рішення щодо скасування рішення про припинення акціонерного товариства шляхом перетворення, засвідчену підписом голови комісії з припинення та печаткою товариства, що містить дані про дату (або дати початку та закінчення) і спосіб надсилання повідомлення акціонерам, дату складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів (подається у разі прийняття відповідного рішення загальними зборами акціонерів).Протягом десяти робочих днів після прийняття рішення щодо скасування рішення про припинення акціонерного товариства шляхом приєднання (у разі якщо акціонерному товариству, до якого здійснюється приєднання, або іншому акціонерному товариству, що приєднується, належать 100 відсотків простих акцій товариства, що припиняється шляхом приєднання) товариство надає до реєструвального органу такі документи для відновлення обігу акцій:заяву про відновлення обігу акцій;копію рішення акціонера товариства про скасування рішення про припинення акціонерного товариства шляхом приєднання, засвідчену підписом керівника та печаткою товариства.
Зазначене рішення має бути оформлене відповідно до статті 49 Закону України “Про акціонерні товариства”.Протягом 10 робочих днів з дати прийняття рішення щодо скасування рішення про припинення акціонерного товариства шляхом злиття, приєднання або поділу/виділ акціонерного товариства (акціонерних товариств) товариство має подати до Комісії такі документи для відновлення обігу акцій:заяву про відновлення обігу акцій;рішення щодо скасування рішення про припинення акціонерного товариства шляхом злиття, приєднання або поділу/виділ акціонерного товариства (акціонерних товариств);копію повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів товариства, на яких прийняті рішення, зазначені у підпункті 2 цього пункту, опублікованого згідно з вимогами Закону України “Про акціонерні товариства”, засвідчену підписом керівника акціонерного товариства та печаткою акціонерного товариства (подається у разі прийняття відповідних рішень загальними зборами акціонерів);довідку про персональне повідомлення акціонерів товариства про проведення загальних зборів акціонерів (у спосіб, передбачений статутом товариства), на яких прийняті рішення, засвідчену підписом керівника акціонерного товариства та печаткою акціонерного товариства, що містить дані про дату (або дати початку та закінчення) і спосіб надсилання повідомлення акціонерам, дату складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів (подається у разі прийняття відповідних рішень загальними зборами акціонерів);довідку про укладення договору про обслуговування випусків цінних паперів і оформлення глобального сертифіката, засвідчену підписом керівника акціонерного товариства та печаткою акціонерного товариства, підписом уповноваженої особи та печаткою Центрального депозитарію цінних паперів;рішення відповідного органу акціонерного товариства (наглядової ради, виконавчого органу, якщо інше не встановлено статутом акціонерного товариства) щодо підготовки та проведення загальних зборів акціонерів товариства, на яких прийняті рішення, або копію такого рішення, засвідчену підписом керівника та печаткою акціонерного товариства (подається у разі прийняття відповідних рішень загальними зборами акціонерів).2. Відновлення обігу облігацій підприємств, міжнародних фінансових організаційУ разі якщо до настання строків погашення облігацій, емітент прийняв рішення щодо скасування рішення про анулювання викуплених облігацій, емітент подає до реєструвального органу такі документи для відновлення обігу облігацій:заяву про відновлення обігу облігацій;копію рішення уповноваженого органу емітента облігацій підприємств про скасування рішення про анулювання викуплених облігацій, засвідчену підписом керівника та печаткою товариства.Протягом 10 робочих днів після прийняття рішення щодо скасування рішення про припинення юридичної особи – емітента облігацій (у разі прийняття відповідного судового рішення – протягом 10 робочих днів після набрання ним законної сили) емітент має подати до реєструвального органу такі документи для відновлення обігу облігацій:заяву про відновлення обігу облігацій;копію рішення про скасування рішення про припинення юридичної особи – емітента облігацій, засвідчену підписом керівника і печаткою емітента, при цьому:довідку про укладення договору про обслуговування випусків цінних паперів і оформлення глобального сертифіката, засвідчену підписом уповноваженої особи та печаткою Центрального депозитарію цінних паперів.Протягом 10 робочих днів після прийняття рішення щодо скасування рішення про виділ емітент має подати до реєструвального органу такі документи для відновлення обігу облігацій:заяву про відновлення обігу облігацій;копію рішення уповноваженого органу (особи) про скасування рішення про виділ, засвідчену підписом керівника і печаткою емітента;довідку про укладення договору про обслуговування випусків цінних паперів і оформлення глобального сертифіката, засвідчену підписом уповноваженої особи та печаткою Центрального депозитарію цінних паперів.3. Відновлення обігу звичайних іпотечних облігаційУ разі якщо до настання строків погашення іпотечних облігацій, емітент прийняв рішення щодо скасування рішення про анулювання викуплених іпотечних облігацій, емітент подає до реєструвального органу такі документи для відновлення обігу іпотечних облігацій:заяву про відновлення обігу звичайних іпотечних облігацій;копію рішення про скасування рішення про анулювання викуплених іпотечних облігацій, засвідчену підписом керівника та печаткою емітента.4. Відновлення обігу облігацій внутрішніх місцевих позикУ разі якщо до настання строків погашення облігацій, емітент прийняв рішення щодо скасування рішення про анулювання викуплених облігацій, емітент подає до реєструвального органу такі документи для відновлення обігу облігацій:заяву про відновлення обігу облігацій;копію рішення про скасування рішення про анулювання викуплених облігацій, засвідчену належним чином.

Суб'єкти надання адміністративної послуги

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Можливість оскаржити в суді

Так

Документи, необхідні для отримання послуги

Заява про відновлення обігу цінних паперів | Копія рішення щодо скасування рішення про ліквідацію акціонерного товариства, засвідчена підписом керівника і печаткою товариства | Копія протоколу загальних зборів акціонерів, оформленого відповідно до статті 46 Закону України “Про акціонерні товариства” | Довідка про персональне повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерів (у спосіб, передбачений статутом товариства), на яких прийнято рішення про скасування рішення про ліквідацію товариства, засвідчена підписом голови ліквідаційної комісії (ліквідатора) та печаткою товариства, що містить дані про дату (або дати початку та закінчення) і спосіб надсилання повідомлення акціонерам, дату складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів (подається у разі прийняття відповідного рішення загальними зборами акціонерів) | Довідка про письмове повідомлення виконавчим органом товариства відповідного суб’єкта управління об’єктами державної власності про проведення загальних зборів акціонерів, на яких прийнято рішення щодо скасування рішення про ліквідацію акціонерного товариства, засвідчена підписом керівника та печаткою товариства (подається у разі прийняття відповідного рішення загальними зборами акціонерів товариства, у статутному капіталі якого є корпоративні права держави) | Копія опублікованого згідно з вимогами законодавства повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, на яких прийнято рішення щодо скасування рішення про ліквідацію акціонерного товариства, засвідчена підписом керівника та печаткою товариства (подається у разі прийняття відповідного рішення загальними зборами акціонерів)

Строки

Звичайне надання: 15 днів (робочі)

Результати

Розпорядження про відновлення обігу цінних паперів, засвідчене підписом уповноваженої особи та печаткою Комісії

Вартість

Звичайне надання: Безоплатне надання

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Подписаться
Уведомить о
guest
0 Коментарі
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии