Погодження змін до рішення про емісію облігацій, затвердження змін та доповнень до проспекту емісії облігацій міжнародних фінансових організацій

У разі внесення змін до рішення про емісію облігацій, а також змін або доповнень до проспекту/остаточних умов у зв’язку з виникненням будь-яких важливих обставин або виявленням суттєвих помилок чи неточностей, що стосуються інформації у проспекті/остаточних умовах та може вплинути на оцінку облігацій, емітент повинен погодити та затвердити ці зміни у Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Умови та випадки надання послуги

У разі внесення змін до рішення про емісію облігацій, змін та/або доповнень до проспекту/остаточних умов (у тому числі у зв’язку з виникненням будь-яких важливих змін, суттєвих помилок або виявленням неточностей, що стосуються інформації, яка міститься у проспекті/остаточних умовах та може вплинути на оцінку облігацій), крім внесення змін та/або доповнень у зв’язку з продовженням строків обігу та погашення облігацій або збільшенням кількості облігацій у випуску або у будь-якій із серій (за їх наявності), емітент подає до реєструвального органу:
1) заяву про затвердження змін та/або доповнень до проспекту/остаточних умов/погодження змін до рішення про емісію облігацій, складену згідно з додатком;
2) зміни та/або доповнення до проспекту/остаточних умов, оформлені у вигляді відповідного додатка, або зміни до рішення про емісію облігацій, що засвідчені підписом уповноваженої особи емітента.
Протягом 10 робочих днів з дати оприлюднення інформації про зупинення обігу облігацій (у разі продовження строків обігу та погашення облігацій) подання до реєструвального органу документів для затвердження змін та/або доповнень до проспекту/остаточних умов або погодження змін до рішення про емісію облігацій, а саме:
заяви про затвердження змін та/або доповнень до проспекту/остаточних умов/погодження змін до рішення про емісію облігацій, складеної згідно з додатком;
змін та/або доповнень до проспекту/остаточних умов, оформлених у вигляді відповідного додатка, або змін до рішення про емісію облігацій у двох примірниках, що засвідчені підписом уповноваженої особи емітента;
копії довідки про стан рахунку в цінних паперах емітента, що підтверджує здійснення емітентом викупу облігацій відповідного випуску, та/або копії реєстру власників відповідного випуску облігацій, засвідчених підписом уповноваженої особи емітента, та письмових заяв власників облігацій відповідного випуску облігацій про згоду на продовження строків обігу та погашення облігацій (якщо власником облігацій є фізична особа, заява про згоду на продовження строків обігу та погашення облігацій засвідчується в нотаріальному порядку).
Емітент після отримання свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій протягом строку обігу облігацій, але не пізніше ніж за 15 робочих днів до дати закінчення такого строку, має право внести зміни до рішення про емісію облігацій, зміни та/або доповнення до проспекту/остаточних умов щодо збільшення кількості облігацій у випуску або одній із серій (за їх наявності), понад обсяг облігацій, визначений у рішенні про емісію облігацій або у проспекті/остаточних умовах. Емітент має право внести зміни до рішення про емісію облігацій, зміни та/або доповнення до проспекту/остаточних умов щодо збільшення кількості облігацій у випуску або одній із серій (за їх наявності) тільки на умовах та за реквізитами облігацій, визначених у рішенні про емісію облігацій або у проспекті/остаточних умовах. Емітент не пізніше ніж за 10 робочих днів до закінчення терміну обігу облігацій до реєструвального органу надає такі документи:
копії рішення (за наявності) уповноваженого органу (уповноваженої особи) емітента про збільшення кількості облігацій, засвідченої підписом уповноваженої особи емітента;
копії рішення (за наявності) уповноваженого органу (уповноваженої особи) емітента про внесення змін до рішення про емісію облігацій, змін та/або доповнень до проспекту/остаточних умов щодо збільшення кількості облігацій, засвідченої підписом уповноваженої особи емітента;
заяви про затвердження змін та/або доповнень до проспекту/остаточних умов/погодження змін до рішення про емісію облігацій, складеної згідно з додатком;
зміни та/або доповнення до проспекту/остаточних умов щодо збільшення кількості облігацій, оформлених у вигляді відповідного додатка, та/або змін до рішення про емісію облігацій у двох примірниках, що засвідчені підписом уповноваженої особи емітента;
копії довідки про стан рахунку в цінних паперах емітента, що підтверджує здійснення емітентом викупу облігацій відповідного випуску, та/або копії реєстру власників відповідного випуску облігацій, засвідчених підписом уповноваженої особи емітента, та письмових заяв власників облігацій відповідного випуску облігацій про згоду збільшення кількості облігацій (якщо власником облігацій є фізична особа, заява про згоду на збільшення кількості облігацій засвідчується в нотаріальному порядку);
інших документів (за наявності), необхідних для реєстрації випуску облігацій (щодо збільшення кількості облігацій) та/або затвердження проспекту/остаточних умов (у разі оформлення).
Реєструвальним органом здійснюється реєстрація випуску облігацій (щодо збільшення кількості облігацій у випуску) та/або затвердження проспекту/остаточних умов та видача тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій у обсязі, на який збільшується кількість облігацій у випуску.Всі інші умови та випадки надання послуги (необхідні документи) можна переглянути на сайті НКЦПФР за посиланням: https://www.nssmc.gov.ua/admin_services/pohodzhennia-zmin-do-rishennia-pro-emisiiu-oblihatsii-mizhnarodnykh-finansovykh-orhanizatsii-zatverdzhennia-zmin-ta-abo-dopovnen-do-prospektu-ostatochnykh-umov-emisii-oblihatsii-mizhnarodnykh-finansov/ .

Суб'єкти надання адміністративної послуги

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Можливість оскаржити в суді

Так

Документи, необхідні для отримання послуги

Заява про затвердження змін та/або доповнень до проспекту/остаточних умов/погодження змін до рішення про емісію облігацій | Зміни та/або доповнення до проспекту/остаточних умов, оформлені у вигляді відповідного додатка, або зміни до рішення про емісію облігацій у двох примірниках, що засвідчені підписом уповноваженої особи емітента | Копія довідки про стан рахунку в цінних паперах емітента, що підтверджує здійснення емітентом викупу облігацій відповідного випуску, та/або копія реєстру власників відповідного випуску облігацій, засвідчені підписом уповноваженої особи емітента, та письмових заяв власників облігацій відповідного випуску облігацій про згоду на продовження строків обігу та погашення облігацій (якщо власником облігацій є фізична особа, заява про згоду на продовження строків обігу та погашення облігацій засвідчується в нотаріальному порядку)

Строки

Звичайне надання: 10 днів (робочі)

Результати

Затверджені проспект/остаточні умови, зміни та/або доповнення до проспекту/остаточних умов, оформлені у вигляді додатків до проспекту/остаточних умов, засвідчуються підписом уповноваженої особи реєструвального органу, штампом «ЗАТВЕРДЖЕНО» і печаткою реєструвального органу, Погоджені зміни до рішення про емісію облігацій засвідчуються підписом уповноваженої особи реєструвального органу, штампом «ПОГОДЖЕНО» і печаткою реєструвального органу

Вартість

Звичайне надання: Безоплатне надання

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Подписаться
Уведомить о
guest
0 Коментарі
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии