Дозволи на перевезення радіоактивних матеріалів (внесення до них змін)

Для перевезення радіоактивних матеріалів необхідно отримати дозвіл від Державної інспекції ядерного регулювання України. У разі необхідності внести зміни до дозволу потрібно також звернутися до Держатомрегулювання.

Умови та випадки надання послуги

Для отримання дозволів на перевезення радіоактивних матеріалів та внесення до них змін необхідно звернутись до Державної інспекції ядерного регулювання України із заявою за формою, затвердженою наказом Державного комітету ядерного регулювання України від 17.12.2008 № 198, та іншими підтвердними документами.
У разі коли країна походження, країна призначення або країна транзиту є державою – членом ЄС, під час перевезення радіоактивних відходів або відпрацьованого ядерного палива до заяви додається заповнений стандартний документ або у разі, коли таке узгодження було здійснене раніше, – копія стандартного документа.
У стандартному документі може бути зазначено про узгодження більше ніж одного перевезення в разі, коли: радіоактивні відходи або відпрацьоване ядерне паливо мають однакові фізичні, хімічні та радіаційні характеристики; перевезення здійснюється від однієї і тієї самої експлуатуючої організації (оператора) або вантажовідправника до одного і того самого вантажоодержувача, а для узгодження такого перевезення залучаються одні і ті самі компетентні органи; вантаж прямує транзитом через територію третіх країн, такий транзит здійснюється через один і той самий прикордонний пост в Україні та через один і той самий прикордонний пост в суміжній третій країні, якщо інше не погоджено компетентними органами країн. Послуга надається у разі здійснення міжнародних перевезень радіоактивних матеріалів.

Суб'єкти надання адміністративної послуги

Державна інспекція ядерного регулювання України

Можливість оскаржити в суді

Так

Документи, необхідні для отримання послуги

Заява про видачу дозволу на перевезення радіоактивних матеріалів | Копія договору між вантажовідправником або вантажоодержувачем та перевізником, який має ліцензію на провадження діяльності з перевезення радіоактивних матеріалів, – у разі відсутності у вантажовідправника або вантажоодержувача такої ліцензії | Копія договору про обов’язкове страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду, укладеного відповідно до законодавства, та страхового полісу (страхового сертифіката, страхового свідоцтва) – у разі перевезення ядерних матеріалів, на які поширюється дія Віденської конвенції про цивільну відповідальність за ядерну шкоду від 21 травня 1963 року | Копія договору страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків їх перевезення, укладеного відповідно до законодавства, та документа, що підтверджує сплату страхового внеску, – у разі перевезення джерел іонізуючого випромінювання та радіоактивних відходів | Копія документа, що підтверджує згоду компетентного органу країни призначення на ввезення джерел іонізуючого випромінювання, характеристика яких наведена у додатку до Порядку видачі дозволу на здійснення міжнародних перевезень радіоактивних матеріалів | Копія документа, що підтверджує згоду країни призначення на ввезення ядерних матеріалів або радіоактивних відходів | Копія документа, що регламентує первинні оперативні дії у разі виникнення аварії під час перевезення радіоактивних матеріалів (аварійна картка) | Копія контракту, відповідно до якого здійснюється вивезення, ввезення або транзит радіоактивних матеріалів | Копія ліцензії на провадження відповідної діяльності у сфері використання ядерної енергії | Копія сертифіката, передбаченого правилами безпечного перевезення радіоактивних матеріалів МАГАТЕ

Строки

Звичайне надання: 30 днів (календарні)

Результати

Дозвіл на перевезення радіоактивних матеріалів

Вартість

Звичайне надання: 300.0 UAH

Державна інспекція ядерного регулювання України
Подписаться
Уведомить о
guest
0 Коментарі
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии