Розширення освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти

Якщо установа має намір розширити умови здійснення освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти, суб’єкту господарювання потрібно подати заяву про розширення провадження виду господарської діяльності до Міністерства освіти та науки України.

Умови та випадки надання послуги

Заява про розширення провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, вважається заявою про отримання ліцензії в частині, на яку ліцензіат має намір розширити свою діяльність, та розглядається органом ліцензування за аналогією з порядком розгляду заяви про отримання ліцензії.Плата за надання ліцензії в частині, на яку ліцензіат має намір розширити свою діяльність, справляється як за отримання нової ліцензії.У разі коли здобувач ліцензії (ліцензіат) є закладом освіти іноземної держави, структурний підрозділ (філія) якого утворюється і функціонує на території України, додатково подаються такі документи:1) копії документів, що засвідчують правові підстави утворення та функціонування на території України закладу освіти іноземної держави чи його структурного підрозділу (міжнародного договору, дозволу МОН, дозволу (згоди) уповноваженого органу держави місцезнаходження закладу освіти на утворення та діяльність такого закладу чи його структурного підрозділу на території України, якщо це передбачено законодавством відповідної держави);2) копії документів, що засвідчують визнання закладу освіти в системі освіти іноземної держави та/або акредитацію (визнання) освітніх програм, за якими передбачається провадження освітньої діяльності (якщо це передбачено законодавством відповідної держави), та переклад таких документів українською мовою, засвідчений нотаріально.

Суб'єкти надання адміністративної послуги

Міністерство освіти і науки України

Можливість оскаржити в суді

Так

Документи, необхідні для отримання послуги

Заява про розширення провадження освітньої діяльності) (додаток 7 Ліцензійних умов) | Концепція освітньої діяльності за відповідною спеціальністю, яка включає, зокрема: код та найменування спеціальності; освітньо-кваліфікаційний рівень; орієнтовний перелік спеціалізацій та освітніх програм; професійні стандарти, на дотримання яких планується спрямувати навчання (в разі наявності); перелік основних компетентностей, якими повинен оволодіти здобувач; орієнтовний перелік професійних кваліфікацій, які планується надавати; вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання; порядок оцінювання результатів навчання | Відомості про проектну групу освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти (пункт 1 додатка 8 Ліцензійних умов) або про якісний склад групи забезпечення освітніх програм спеціальності у сфері фахової передвищої освіти для розширення провадження освітньої діяльності в разі збільшення ліцензованого обсягу (пункт 2 додатка 8 Ліцензійних умов) | Копія статистичного звіту про фінансові результати ліцензіата за попередній рік (у разі обов’язкового його подання до органів Держстату) | Відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності за спеціальністю у сфері фахової передвищої освіти (додаток 10 Ліцензійних умов) | Копії документів, що засвідчують рівень освіти і кваліфікації керівника закладу освіти; викладачів, які здійснюють освітній процес за спеціальністю (документів про вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання, документи, які підтверджують досвід роботи) у випадку подання заяви про розширення провадження освітньої діяльності у разі збільшення ліцензованого обсягу (для документів про освіту, виданих закладами освіти інших країн, додатково подаються копії документів про визнання їх в Україні) | Відомості про інформаційне забезпечення освітньої діяльності за спеціальністю у сфері фахової передвищої освіти (крім розширення провадження освітньої діяльності в разі збільшення ліцензованого обсягу) (додаток 11 Ліцензійних умов) | Відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітної діяльності за спеціальністю у сфері фахової передвищої освіти (додаток 9 Ліцензійних умов) | Текстовий опис у довільній формі щодо використання інформаційних ресурсів, навчального обладнання лабораторій, майстерень, спортивних залів, стадіонів, інших об’єктів з розрахунками, які підтверджують спроможність закладу фахової передвищої освіти провадити освітню діяльність у заявлених обсягах з урахуванням освітньої діяльності за всіма раніше отриманими ліцензіями з відповідними ліцензованими обсягами | Документ про декларування виконання вимог Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності (у випадку подання заяви про розширення провадження освітньої діяльності у разі збільшення ліцензованого обсягу) | Копії документів, що засвідчують рівень освіти і кваліфікації членів проектної групи або керівника групи забезпечення заявленій спеціальності | Копії документів, що підтверджують майнові права на основні засоби для здійснення навчального процесу на строк не менший необхідного для завершення одного повного циклу освітньої діяльності | Копія положення про структурний підрозділ з роботи з іноземцями та особами без громадянства, до функцій якого, зокрема, належить оформлення запрошень на навчання та забезпечення перебування іноземців та осіб без громадянства в Україні на законних підставах (у разі підготовки іноземців та осіб без громадянства у сфері фахової передвищої) | Опис документів, що подаються для розширення провадження освітньої діяльності, у двох примірниках (додаток 12 Ліцензійних умов)

Строки

Звичайне надання: 10 днів (календарні)

Результати

Ліцензія, Відмова у видачі ліцензії

Вартість

Звичайне надання:

Міністерство освіти і науки України
Подписаться
Уведомить о
guest
0 Коментарі
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии