Визнання інституту спільного інвестування таким, що відповідає/не відповідає вимогам щодо мінімального обсягу активів

Рішення про визнання інституту спільного інвестування таким, що відповідає або не відповідає вимогам стосовно мінімального обсягу активів, приймає Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку на підставі звернення емітента.

Умови та випадки надання послуги

Компанія з управління активами пайового фонду протягом трьох робочих днів після закінчення строку, встановленого для досягнення мінімального обсягу активів інституту спільного інвестування, зобов’язана подати до Комісії звіт про досягнення мінімального обсягу активів інституту спільного інвестування.Звіт складається за формою, наведеною в додатку 3 Положення, підписується уповноваженою особою та головним бухгалтером (особою, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку) компанії з управління активами, уповноваженою особою зберігача активів ІСІ (у разі укладення договору про обслуговування зберігачем активів ІСІ).Уповноважена особа Комісії на підставі Звіту протягом 15 робочих днів після отримання Звіту та необхідних документів видає розпорядження стосовно відповідності пайового фонду вимогам щодо мінімального обсягу активів пайового фонду або визнання випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду таким, що не відбувся, або залишає Звіт без розгляду та направляє компанії з управління активами відповідне письмове повідомлення.Компанія з управління активами не пізніше наступного робочого дня, що настає за днем отримання нею письмового повідомлення Комісії про відповідність пайового фонду вимогам щодо мінімального обсягу активів / визнання випуску цінних паперів пайового фонду таким, що не відбувся, розміщує в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів та на власному вебсайті інформацію про дату отримання повідомлення та його зміст.Якщо компанією з управління активами у строк, встановлений Комісією, не буде подано до Комісії Звіт та всі документи, передбачені Положенням, або повторно подані Звіт та документи, що дають право Комісії залишити Звіт без розгляду, Комісія визнає випуск цінних паперів інституту спільного інвестування таким, що не відбувся. Всі інші умови та випадки надання послуги (необхідні документи) можна переглянути на сайті НКЦПФР за посиланням: https://www.nssmc.gov.ua/admin_services/viznannya-s-yak-takogo-shto-vdpovdane-vdpovda-vimogam-shtodo-mnmalynogo-obsyagu-aktivv-s/

Суб'єкти надання адміністративної послуги

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Можливість оскаржити в суді

Так

Документи, необхідні для отримання послуги

Супроводжувальний лист | Звіт про досягнення мінімального обсягу активів інституту спільного інвестування | Копію (копії) акта (актів) прийому-передачі активів, що підтверджує(ють) факт оплати цінних паперів біржового інституту спільного інвестування іншими, ніж кошти, активами (для біржового інституту спільного інвестування у разі оплати цінних паперів іншими, ніж кошти, активами) | Копія(ї) виписки (виписок) за банківським рахунком, відкритим на ім’я компанії з управління активами для пайового фонду, що підтверджує(ють) факт надходження коштів за розміщені інвестиційні сертифікати, засвідчена (засвідчені) підписом уповноваженої особи компанії з управління активами пайового фонду | Фінансова звітність, складена за Міжнародними стандартами фінансової звітності

Строки

Звичайне надання: 15 днів (робочі)

Результати

Розпорядження НКЦПФР стосовно відповідності пайового фонду вимогам щодо мінімального обсягу активів пайового фонду або визнання випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду таким, що не відбувся, або повідомлення про залишення Звіту без розгляду.

Вартість

Звичайне надання: Безоплатне надання

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Подписаться
Уведомить о
guest
0 Коментарі
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии