Зміни до ліцензії на виробництво джерел іонізуючого випромінювання (у разі продовження строку дії ліцензії)

Підставою для внесення змін до ліцензії на виробництво джерел іонізуючого випромінювання може бути намір ліцензіата продовжити строк дії ліцензії. Для цього необхідно подати до Державної інспекції ядерного регулювання України заяву про внесення змін та пакет документів.

Умови та випадки надання послуги

Для внесення змін до ліцензії на виробництво джерел іонізуючого випромінювання у разі наміру ліцензіата продовжити строк дії ліцензії необхідно звернутись до Державна інспекція ядерного регулювання України із заявою, оформленою відповідно до Додатка 1 до Положення про перелік та вимоги щодо форми та змісту документів, що подаються для отримання ліцензії на провадження окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії, та іншими підтвердними документами. У разі якщо документи, що підтверджують спроможність заявника дотримуватися умов провадження заявленого виду діяльності, а також підтверджують відповідність фінансових, матеріальних, інших ресурсів, організаційної структури та персоналу заявника, вимогам, установленим нормами і правилами з ядерної та радіаційної безпеки, в обсязі, необхідному для її забезпечення, подавалися до органу, який видав ліцензію, і є чинними на момент подання заяви, заявникові достатньо посилатися на ці документи.
Послуга надається при намірі ліцензіата продовжити строк дії ліцензії.

Суб'єкти надання адміністративної послуги

Державна інспекція ядерного регулювання України

Можливість оскаржити в суді

Так

Документи, необхідні для отримання послуги

Заява для отримання (переоформлення, внесення змін, дубліката) ліцензії на провадження окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії | Довідка про кваліфікацію персоналу суб’єкта діяльності у сфері використання ядерної енергії | Документи, які обґрунтовують підстави для внесення змін до ліцензії | Ліцензія, до якої уносяться зміни | Перелік джерел іонізуючого випромінювання, які заявник буде виробляти | Висновок державної експертизи з ядерної та радіаційної безпеки об’єкта для виробництва радіонуклідних ДІВ (для нових об’єктів) | Довідка про фінансові можливості відшкодування збитків, завданих радіаційною аварією, що може статися під час провадження діяльності з виробництва ДІВ, власними коштами, в тому числі за рахунок спеціальних фондів, або засвідчена копія договору із страховою компанією про відшкодування збитків за рахунок коштів страхової компанії | Дозвіл, виданий територіальними органами Державної санітарно-епідеміологічної служби (надається за наявності) | Звіт про аналіз безпеки об’єкта виробництва ДІВ | Інструкція дій персоналу у випадку радіаційної аварії – при провадженні діяльності з виробництва генеруючих пристроїв | Копія акта прийняття об’єкта з виробництва ДІВ в експлуатацію (для нових об’єктів) | Методика контролю дозоформуючих параметрів генеруючих пристроїв власного виробництва та методика контролю доз пацієнтів у разі виробництва генеруючих пристроїв для діагностики | Настанова щодо системи управління (настанова з якості) діяльністю з виробництва ДІВ в частині радіаційної безпеки, розроблена відповідно до норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки | План аварійних заходів при провадженні діяльності з виробництва радіонуклідних ДІВ | Програма зняття з експлуатації установки ДІВ 1 категорії відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2007 року № 1382 “Про затвердження Технічного регламенту закритих джерел іонізуючого випромінювання”, прискорювачів заряджених частин з енергією більше 15 МеВ | Узгоджені з Держатомрегулюванням України та зареєстровані в установленому законодавством порядку технічні умови на ДІВ, що виготовляються

Строки

Звичайне надання: 60 днів (календарні)

Результати

Зміна до ліцензії

Вартість

Звичайне надання: 5000.0 UAH

Державна інспекція ядерного регулювання України
Подписаться
Уведомить о
guest
0 Коментарі
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии