Реєстрація змін до проспекту емісії (інформації про випуск) цінних паперів (крім випадку, якщо зміни пов’язані з наступним випуском цінних паперів інституту спільного інвестування)

Для того, щоб зареєструвати зміни до проспекту емісії акцій корпоративного інвестиційного фонду, компанія з управління активами повинна подати до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяву та пакет документів.

Умови та випадки надання послуги

У разі реєстрації змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду (далі – пайового фонду) компанія з управління активами подає до НКЦПФР такі документи:1) заяву про реєстрацію змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду (додаток 3 до Положення № 1103), або заяву про реєстрацію змін до проспекту емісії та заміну свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду (додаток 5 до Положення № 1103), або заяву про реєстрацію змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів та регламенту пайового фонду (додаток 6 до Положення № 1103), або заяву про реєстрацію змін до проспекту емісії, регламенту та заміну свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду (додаток 8 до Положення № 1103);
2) рішення уповноваженого органу компанії з управління активами про затвердження змін до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів (протокол, копію протоколу або витяг з протоколу, засвідчений підписом уповноваженої особи компанії з управління активами) із зазначенням причин унесення змін;
3) рішення уповноваженого органу компанії з управління активами про затвердження змін до регламенту пайового фонду (протокол, копію протоколу або витяг з протоколу, засвідчений підписом уповноваженої особи компанії з управління активами) із зазначенням причин унесення змін (у разі внесення змін до регламенту пайового фонду);
4) зміни до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового фонду у двох примірниках, затверджені уповноваженим органом, засвідчені підписами уповноваженої особи, головного бухгалтера (особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку) компанії з управління активами, зберігачем (у разі укладення договору про обслуговування активів);
5) оригінал свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів пайового фонду (у разі необхідності заміни свідоцтва);
6) зміни до регламенту пайового фонду у двох примірниках, затверджені уповноваженим органом компанії з управління активами, засвідчені підписом уповноваженої особи компанії з управління активами (у разі внесення змін до регламенту пайового фонду);
7) оригінал (копію, засвідчену підписом уповноваженої особи компанії з управління активами) платіжного доручення, що підтверджує здійснення оплати за реєстрацію змін до регламенту пайового фонду (у разі реєстрації змін до регламенту пайового фонду) та містить найменування пайового фонду, з відміткою банку про його прийняття;
8) рішення уповноваженого органу компанії з управління активами щодо бездокументарної форми існування іменних цінних паперів (копія (витяг) протоколу (наказу), засвідчена (засвідчений) підписом уповноваженої особи компанії з управління активами, що містить відомості, передбачені нормативно-правовим актом НКЦПФР, яким встановлюється порядок забезпечення існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі);
9) довідку у довільній формі про відсутність пов’язаності між зберігачем, Центральним депозитарієм цінних паперів, аудиторською фірмою, оцінювачем майна, з якими укладено відповідні договори щодо обслуговування пайового фонду, та особами, серед яких планується розміщення інвестиційних сертифікатів пайового фонду, засвідчену підписом уповноваженої особи компанії з управління активами (у разі приватного розміщення інвестиційних сертифікатів). Довідка має бути складена не раніше ніж за 7 робочих днів до дати її подання.
Документи на двох та більше аркушах обов’язково повинні бути прошиті, пронумеровані, підписані уповноваженою особою.

Суб'єкти надання адміністративної послуги

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Можливість оскаржити в суді

Так

Документи, необхідні для отримання послуги

Заява про реєстрацію змін до проспекту емісії акцій корпоративного фонду або заява про реєстрацію змін до проспекту емісії акцій та заміну свідоцтва про реєстрацію випуску акцій корпоративного фонду або заява про реєстрацію змін до проспекту емісії акцій та регламенту корпоративного фонду або заява про реєстрацію змін до проспекту емісії акцій, регламенту та заміну свідоцтва про реєстрацію випуску акцій корпоративного фонду | Оригінал (копію) протоколу (витягу з протоколу) наглядової ради корпоративного фонду, засвідчений(у) головуючим на засіданні наглядової ради, або рішення (наказ тощо) одноосібного учасника корпоративного фонду, засвідчене(ий) підписом учасника (уповноваженої особи учасника – юридичної особи) та нотаріально, яким затверджено зміни до проспекту емісії акцій корпоративного фонду або зміни до проспекту емісії акцій та регламенту корпоративного фонду, із зазначенням причин внесення таких змін | Зміни до проспекту емісії акцій корпоративного фонду у двох примірниках, затверджені наглядовою радою корпоративного фонду, засвідчені підписами уповноваженої особи та головного бухгалтера (особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку) компанії з управління активами, уповноваженої особи зберігача (у разі укладення договору про обслуговування активів), уповноваженої особи корпоративного фонду | Оригінал свідоцтва про реєстрацію випуску акцій корпоративного фонду, що здійснюється з метою спільного інвестування (у разі заміни свідоцтва) | Копію статуту корпоративного фонду або змін до нього (у разі внесення змін), засвідчену підписом уповноваженої особи корпоративного фонду | Оригінал (копію, засвідчену підписом уповноваженої особи корпоративного фонду) договору зі зберігачем та/або договору з компанією з управління активами у разі заміни відповідно зберігача та/або компанії з управління активами | Копія повідомлення учасників про прийняте рішення щодо продовження строку діяльності строкового фонду | Зміни до регламенту корпоративного фонду (у двох примірниках), засвідчені підписом уповноваженої особи корпоративного фонду (у разі внесення змін до регламенту) | Оригінал або копію платіжного доручення, засвідчену підписом уповноваженої особи компанії з управління активами, з відміткою банку про його прийняття та найменуванням корпоративного фонду, що підтверджує сплату за реєстрацію змін до регламенту (у разі подання заяви на реєстрацію змін до проспекту емісії акцій та регламенту корпоративного фонду | Довідку у довільній формі про відсутність пов’язаності між зберігачем, Центральним депозитарієм цінних паперів, аудиторською фірмою, оцінювачем майна, з якими укладено відповідні договори щодо обслуговування корпоративного фонду, та особами, серед яких планується розміщення акцій корпоративного фонду, засвідчену підписом уповноваженої особи корпоративного фонду (у разі приватного розміщення акцій)

Строки

Звичайне надання: 30 днів (робочі)

Результати

Зареєстровані зміни до проспекту емісії цінних паперів, Зміни до регламенту (у разі внесення змін до регламенту), Свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів (у разі заміни свідоцтва)

Вартість

Звичайне надання: Безоплатне надання

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Подписаться
Уведомить о
guest
0 Коментарі
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии