Погодження кандидатур на посади керівників фондових бірж

Для отримання погодження щодо призначення на посаду керівника фондової біржі уповноваженому органу заявника необхідно подати заяву та пакет документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Умови та випадки надання послуги

Для отримання погодження щодо призначення на посаду керівника фондової біржі уповноважений орган заявника надає до загального відділу Комісії або надсилає поштою (рекомендованим листом) заяву на отримання погодження кандидатури на посаду керівника фондової біржі (додаток 1) та відповідні документи.Заявник має право надати додаткові відомості та документи, що підтверджують відповідність його ділової репутації. Заява та документи, що надаються мають бути викладені українською мовою, підписані уповноваженою особою заявника, не містити виправлень та неточностей.У разі якщо документ має більше одного аркуша, він повинен бути прошитий, пронумерований, підписаний уповноваженою особою заявника. Документи, що подаються заявником, повинні бути оформлені згідно з установленою у додатках формою та мати дату підписання. Крім того, документи, які надаються заявником у письмовій формі згідно з додатками, надаються також на оптичному носії.Документи, що стосуються фізичної особи – іноземця або видані органом іноземної держави, які подаються до Комісії, повинні бути засвідчені нотаріально за місцем видачі та легалізовані в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. При цьому документи, складені іноземною мовою, повинні супроводжуватися нотаріально засвідченим перекладом на українську мову. Якщо окремі документи, передбачені цим Порядком, не можуть бути представлені фізичною особою – іноземцем, надається письмове запевнення (у довільній формі) про відсутність у законодавстві відповідної держави вимог щодо отримання таких документів (дозволів, погоджень тощо).

Суб'єкти надання адміністративної послуги

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Можливість оскаржити в суді

Так

Документи, необхідні для отримання послуги

Анкета кандидата на посаду керівника фондової біржі за підписом особи кандидата на посаду керівника фондової біржі, засвідченим особою, яка займається кадровими питаннями на такій фондовій біржі, або нотаріально; | Для фізичної особи – іноземця – довідка відповідного державного органу іноземної держави, на території якої проживає кандидат на посаду, про відсутність судимості, не знятої або не погашеної в установленому порядку. | Інформація щодо кандидата на посаду керівника фондової біржі, надана органом, що здійснює нагляд за фондовим ринком відповідної іноземної держави, та/або інформація від учасників фондового ринку іноземної держави, де раніше працював кандидат на посаду (для фізичної особи – іноземця або громадянина України, який працював в іноземній державі за вказаним напрямом), засвідчена підписом керівника юридичної особи, що надала таку інформацію (у разі наявності); | Інформація щодо кандидата на посаду керівника фондової біржі, надана професійними учасниками фондового ринку та/або їх засновниками, де раніше працював кандидат на посаду, та/або інформація учасників заявника, засвідчена підписами учасників або підписом керівника юридичної особи, які надали таку інформацію (у разі наявності); | Копії документів про освіту, видані вищим навчальним закладом України та/або іноземним навчальним закладом, засвідчені підписом уповноваженої особи або нотаріально (для фізичної особи – іноземця).
До документів, виданих іноземним навчальним закладом, додається нотаріально засвідчений переклад українською мовою таких документів; | Копії сторінок паспорта, які містять фотографію, прізвище, ім’я, по батькові, дату народження, серію і номер паспорта, дату видачі та найменування органу, що його видав, реєстрацію місця проживання, інформацію про громадянство, засвідчені підписом уповноваженої особи або нотаріально; | Копія дозволу на використання праці іноземців та осіб без громадянства в Україні, засвідчена нотаріально (для фізичної особи – іноземця); | Копія реєстраційного номера облікової картки платника податків, а в разі, якщо фізична особа через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний орган державної податкової служби і має відмітку у паспорті, – копії таких сторінок паспорта, засвідчені підписом уповноваженої особи або нотаріально; | Копія рішення відповідного органу управління фондової біржі щодо звільнення з посади керівника та копія рішення відповідного органу управління фондової біржі щодо обрання кандидатури на посаду керівника, засвідчені підписом уповноваженої особи; | Копія трудової книжки або інший документ (для фізичної особи – іноземця), що підтверджує трудовий стаж кандидата на посаду за останні три роки, засвідчені на останньому місці роботи або нотаріально (для фізичної особи – іноземця);

Строки

Звичайне надання: 30 днів (календарні)

Результати

Рішення Комісії про відмову у погодженні кандидатури керівника фондової біржі, Рішення Комісії про погодження кандидатури керівника фондової біржі

Вартість

Звичайне надання: Безоплатне надання

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Подписаться
Уведомить о
guest
0 Коментарі
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии