Свідоцтво (дублікат) про включення до Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств

Рейтингове агентство отримує право визначати рейтингові оцінки після одержання свідоцтва про включення до Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств. У разі втрати чи пошкодження свідоцтва потрібно отримати дублікат. Рішення про видачу свідоцтва про включення до Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств або його дублікат приймає Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку на підставі заяви.

Умови та випадки надання послуги

Не пізніше кінцевого терміну подання документів на конкурс, зазначеного в інформаційному повідомленні (оголошенні) про проведення конкурсу, претенденти подають необхідні документи.Секретар конкурсної комісії приймає документи на конкурс з визначення рейтингових агентств, уповноважених на проведення рейтингової оцінки та передає документи до Департамент нагляду за станом корпоративного управління та корпоративними фінансами. Департамент нагляду за станом корпоративного управління та корпоративними фінансами надає до департаменту реєстрації емісій цінних паперів копію рішення НКЦПФР про переможця конкурсу про включення уповноваженого рейтингового агентства до Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств.За наслідками прийнятих Комісією рішень про переможця конкурсу та отримання інформації про переможця конкурсу забезпечується видача Свідоцтва про включення до Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств та здійснюється відображення відповідної інформації у Державному реєстрі уповноважених рейтингових агентств.
У разі втрати свідоцтва уповноважене рейтингове агентство зобов’язане звернутися до НКЦПФР та подати: заяву про видачу дубліката Свідоцтва про включення до Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств; інформацію про публікацію оголошення про втрату Свідоцтва в засобах масової інформації відповідно до законодавства.Якщо бланк Свідоцтва непридатний для користування внаслідок його пошкодження, уповноважене рейтингове агентство подає до НКЦПФР: заяву про видачу дубліката Свідоцтва; непридатне для користування Свідоцтво (пошкоджений бланк).

Суб'єкти надання адміністративної послуги

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Можливість оскаржити в суді

Так

Документи, необхідні для отримання послуги

Заява на участь у конкурсі з визначення уповноважених рейтингових агентств. | Заява про видачу дубліката Свідоцтва про включення до Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств | Структура власності рейтингового агентства із зазначенням інформації про засновників та/або учасників рейтингового агентства та кількості і вартості акцій (розміру часток, паїв), що перебувають у їх власності; засновників, акціонерів, учасників тих юридичних осіб, які мають понад 10 % у статутному капіталі рейтингового агентства, та щодо суб’єктів господарювання, у яких рейтингове агентство володіє або управляє (користується) частками (акціями, паями), у довільній формі. | Організаційна структура та інформація про корпоративне управління рейтингового агентства (із зазначенням інформації щодо посадових осіб органів управління рейтингового агентства та кількості й вартості акцій (розміру часток, паїв), що перебувають у їх власності) у довільній формі та копії затверджених внутрішніх положень про діяльність рейтингового агентства. | Інформація про укомплектування персоналом рейтингового агентства та кваліфікацію такого персоналу із зазначенням чисельності працівників у довільній формі. | Інформація щодо філій рейтингового агентства та інших відокремлених підрозділів у довільній формі. | Опис процедур та методологій, які застосовуються для здійснення та перегляду кредитних рейтингів, у довільній формі. | Інформація про політику та процедури, призначені для ідентифікації, управління та розкриття інформації стосовно будь-яких конфліктів інтересів, у довільній формі. | Відомості щодо участі рейтингового агентства в будь-яких об’єднаннях підприємств у довільній формі. | Інформація щодо рейтингових аналітиків (у тому числі інформація щодо кваліфікації, досвіду роботи, інформація про інші місця роботи (за наявності) у довільній формі. | Інформація про політику в галузі винагороди та оцінки результатів діяльності у довільній формі. | Річна фінансова звітність та аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності за фінансовий рік, що передував року, в якому проводиться конкурс, та фінансова звітність за останній звітний період, що передував звітному періоду, в якому проводиться конкурс, та звіт аудитора щодо огляду проміжної фінансової інформації за відповідний період (крім випадку, коли таким звітним періодом є рік). | Інформація щодо пов’язаних осіб юридичної особи та їхньої пов’язаності з учасниками ринків фінансових послуг у довільній формі. | Інформація про публікацію оголошення про втрату Свідоцтва в засобах масової інформації відповідно до законодавства | Інформація про послуги, крім робіт з визначення рейтингових оцінок, які рейтингове агентство має намір надавати своїм клієнтам (інформація про види діяльності уповноваженого рейтингового агентства), у довільній формі.

Строки

Звичайне надання: 10 днів (робочі)

Результати

Свідоцтво (Дублікат свідоцтва) про включення до Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств, Дублікат свідоцтва

Вартість

Звичайне надання: Безоплатне надання

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Подписаться
Уведомить о
guest
0 Коментарі
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии