Спецдозвіл на користування надрами без проведення аукціону на видобування корисних копалин

Спеціальний дозвіл на користування надрами — документ, що видається Державною службою геології та надр України і засвідчує право юридичної чи фізичної особи на користування надрами з метою видобування корисних копалин. Зокрема, у разі видобування корисних копалин, якщо заявник на підставі спеціального дозволу на користування надрами за власні кошти здійснив геологічне вивчення ділянки надр та підрахунок запасів корисних копалин, який затверджено в установленому порядку, та подав документи на отримання спеціального дозволу на видобування корисних копалин відповідного родовища не пізніше ніж протягом трьох років після затвердження запасів, такий дозвіл можна отримати без проведення аукціону.

Умови та випадки надання послуги

Без проведення аукціону дозвіл надається у разі, зокрема, видобування корисних копалин, якщо заявник на підставі спеціального дозволу на користування надрами за власні кошти здійснив геологічне вивчення ділянки надр та підрахунок запасів корисних копалин, який затверджено в установленому порядку, та подав документи на отримання спеціального дозволу на видобування корисних копалин відповідного родовища не пізніше ніж протягом трьох років після затвердження запасів та з інших підстав визначених пунктом 8 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 р.№ 615

Суб'єкти надання адміністративної послуги

Державна служба геології та надр України

Можливість оскаржити в суді

Так

Документи, необхідні для отримання послуги

Заява про надання спеціального дозволу на користування надрами без проведення аукціону | Копія паспорта та реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи – підприємця (фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті, замість зазначеного реєстраційного номера подають копію паспорта із серією, номером та відміткою) | Пояснювальна записка з характеристикою об’єкта, стану його геологічного вивчення, методу розробки, обґрунтуванням необхідності використання надр, із зазначенням потужності підприємства | Результати хімічного та бактеріологічного аналізу води строком давності не більш як шість місяців (для родовищ підземних вод) | Копії протоколів, завірені заявником, Державної комісії України по запасах корисних копалин комісії по запасах (Української територіальної комісії по запасах корисних копалин, центральної комісії по запасах корисних копалин, науково-технічних/технічних рад) про затвердження (апробацію) запасів | Каталог географічних координат кутових точок ділянки надр | Оглядова карта (масштаб не менш як 1:200000) | Ситуаційний план | План підрахунку запасів корисної копалини на топографічній основі | Гідрогеологічна карта (для родовищ підземних вод) | Структурна карта (для родовищ нафти і газу) | Характерні геологічні розрізи з межами категорій запасів та умовними позначками | Завірена заявником копія висновку з оцінки впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” | Програма робіт із введення родовища в експлуатацію із зазначенням окремих етапів та строку їх проведення, джерел фінансування до досягнення підприємством проектної потужності (для підприємств, які розпочинають розробку родовища) | Іноземні підприємства додатково подають документ, що підтверджує їх реєстрацію в країні місцезнаходження, зокрема витяг із торговельного, банківського або судового реєстру | Оглядова карта (масштаб 1:200000)

Строки

Звичайне надання: 20 днів (календарні)

Результати

Дозвіл на користування надрами

Вартість

Звичайне надання:

Державна служба геології та надр України
Подписаться
Уведомить о
guest
0 Коментарі
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии