Реєстрація Правил провадження клірингової діяльності та інших внутрішніх документів (змін до них)

Для здійснення клірингової діяльності Центральному депозитарію цінних паперів, кліринговій установі або Розрахунковому центру з обслуговування договорів на фінансових ринках, крім отримання ліцензії, необхідно зареєструвати в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку правила клірингу та інші внутрішні документи.

Умови та випадки надання послуги

Центральний депозитарій цінних паперів, клірингова установа або Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках до початку провадження клірингової діяльності повинні в установленому порядку зареєструвати в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку Правила провадження клірингової діяльності, які визначають загальний порядок здійснення клірингової діяльності.
Правила провадження клірингової діяльності повинні містити загальний порядок здійснення клірингової діяльності, у тому числі: перелік та опис рахунків, що будуть використовуватися при провадженні клірингової діяльності; порядок внутрішнього документообігу при провадженні клірингової діяльності; перелік та опис регістрів внутрішнього обліку, що будуть використовуватися при провадженні клірингової діяльності.Заявник повинен надати заяву про реєстрацію внутрішніх документів (змін до них) та відповідні документи.
Для провадження клірингової діяльності клірингова установа, Центральний депозитарій цінних паперів або Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках зобов’язані зареєструвати в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку в порядку та строки, встановлені нею, такі внутрішні документи:
1) правила клірингу, погоджені Національним банком України;
2) документ, що визначає порядок організації та здійснення внутрішнього аудиту (контролю);
3) документ, що визначає систему управління ризиками та гарантій із зазначенням видів ризиків, методики їх розрахунку, заходи зниження ризиків, порядок та умови їх застосування.
Правила клірингу повинні містити: 1) вимоги до учасників клірингу; 2) порядок здійснення клірингу за участю та/або без участі центрального контрагента; 3) порядок, умови допуску зобов’язань до клірингу та вимоги до таких зобов’язань; 4) права і обов’язки особи, яка провадить клірингову діяльність, та учасників клірингу; 5) порядок обліку прав та зобов’язань за правочинами щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів та їх припинення; 6) порядок подання особою, яка провадить клірингову діяльність, учасникам клірингу звітів за результатами клірингу та за результатами розрахунків; 7) порядок подання особою, яка провадить клірингову діяльність, Центральному депозитарію цінних паперів та Національному банку України відповідно до встановленої Законом України “Про депозитарну систему України” компетенції інформації у розрізі клієнтів Центрального депозитарію цінних паперів та/або Національного банку України та їх депонентів щодо здійснення переказу цінних паперів за результатами клірингу зобов’язань за правочинами щодо цінних паперів, вчиненими на фондовій біржі за результатами кожної торговельної сесії біржі та поза фондовою біржею, якщо проводяться розрахунки за принципом “поставка цінних паперів проти оплати” (крім випадку провадження клірингової діяльності Центральним депозитарієм цінних паперів або Національним банком України); 8) порядок подання особою, яка провадить клірингову діяльність Розрахунковому центру з обслуговування договорів на фінансових ринках інформації у розрізі клієнтів щодо здійснення переказу коштів за результатами клірингу зобов’язань за правочинами щодо цінних паперів, вчиненими на фондовій біржі за результатами кожної торговельної сесії біржі та поза фондовою біржею, якщо проводяться розрахунки за принципом “поставка цінних паперів проти оплати”; 9) опис заходів, що спрямовані на зниження ризиків невиконання або неналежного виконання зобов’язань, що виникають за договорами щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів, на основі одного з механізмів зниження ризиків, визначених частиною другою цієї статті; 10) опис про систему захисту інформації; 11) інші положення відповідно до цього Закону та інших законів.Всі інші умови та випадки надання послуги (необхідні документи) можна переглянути на сайті НКЦПФР за посиланням: https://www.nssmc.gov.ua/admin_services/restratsya-pravil-zmn-do-pravil-provadzhennya-klringovo-dyalynost/

Суб'єкти надання адміністративної послуги

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Можливість оскаржити в суді

Так

Документи, необхідні для отримання послуги

Заява про реєстрацію внутрішніх документів (змін до них) | Документ, що визначає порядок організації та здійснення внутрішнього аудиту (контролю) | Документ, що визначає систему управління ризиками та гарантій із зазначенням видів ризиків, методики їх розрахунку, заходи зниження ризиків, порядок та умови їх застосування | Правила клірингу, погоджені Національним банком України

Строки

Звичайне надання: 30 днів (календарні)

Результати

Рішення про реєстрацію Правил (змін до Правил) провадження клірингової діяльності та/або інших внутрішніх документів (змін до них) особи, яка провадить клірингову діяльність, Рішення про відмову

Вартість

Звичайне надання: Безоплатне надання

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Подписаться
Уведомить о
guest
0 Коментарі
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии