Затвердження проспекту цінних паперів

Для здійснення публічної пропозиції підприємству необхідно оформити проспект цінних паперів. Для його затвердження необхідно подати до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяву про публічну пропозицію, проспект цінних паперів у двох примірниках та інші документи.

Умови та випадки надання послуги

Якщо інформація, зазначена в пунктах 5, 6, є оприлюдненою на веб-сайті емітента та у загальнодоступній інформаційній базі даних реєстраційного органу, заявник може не надавати паперові копії таких документів, але повинен надати реєструвальному органу посилання на конкретну сторінку веб-сайту (URL-адресу), на якому оприлюднена така інформація.
Якщо порядок викладення інформації в проспекті не збігається з порядком викладення інформації, передбаченим у структурних елементах додатка 4, заявник повинен додатково подати до реєструвального органу детальний зміст із посиланням на сторінки проспекту, на яких та чи інша інформація може бути знайдена відповідно до послідовності, викладеної у структурних елементах додатка 3.Заявник повинен забезпечити, щоб:
поданий проспект містив усю необхідну інформацію, що має бути розкрита згідно із законом та цим Положенням; інформація, яка міститься в поданому проспекті, відповідала дійсності та не містила прогалин, помилок чи неточностей.
Всі інші умови та випадки надання послуги (необхідні документи) можна переглянути на сайті НКЦПФР за посиланням: https://www.nssmc.gov.ua/admin_services/admnstrativna-posluga-z-zatverdzhennya-prospektu-tsnnih-paperv-krm-tsnnih-paperv-nstitutv-splynogo-nves/

Суб'єкти надання адміністративної послуги

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Можливість оскаржити в суді

Так

Документи, необхідні для отримання послуги

Заява про публічну пропозицію | Копія статуту емітента в редакції, що була чинною на дату прийняття рішення про здійснення публічної пропозиції, засвідчена підписом керівника емітента (надається у разі відсутності скан-копії статуту в редакції, що була чинною на дату прийняття рішення про здійснення публічної пропозиції на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України) | Проміжна фінансову звітність, засвідчена підписами емітента, разом із звітом щодо огляду проміжної фінансової звітності за звітний період, що передує періоду, у якому проспект подається до реєструвального органу, складеним відповідно до Міжнародних стандартів аудиту з урахуванням вимог нормативно-правового акта реєструвального органу, що встановлює вимоги до аудиторського звіту (звіту незалежного аудитора) | Проспект у двох примірниках | Річна фінансова звітність, засвідчена підписами емітента разом із аудиторським звітом (звітом незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності за останні два звітні роки, що передували року, у якому подається проспект, складеним відповідно до Міжнародних стандартів аудиту із врахуванням вимог нормативно-правового акта реєструвального органу, що встановлює вимоги до аудиторського звіту (звіту незалежного аудитора) | Підтвердження погодження проспекту емітентом (у разі здійснення публічної пропозиції оферентом) | Форма з контактними даними осіб, відповідальних за підготовку та оформлення проспекту, заяви та змін до нього | Копія рішення уповноваженого органу заявника про здійснення публічної пропозиції, належним чином засвідчена (якщо заявник є юридичною особою) | Проект повідомлення про те, яким чином буде оприлюднено проспект

Строки

Звичайне надання: 20 днів (робочі)

Результати

Затверджений проспект цінних паперів засвідчуються підписом уповноваженої особи реєструвального органу та штампом «ЗАТВЕРДЖЕНО» і печаткою реєструвального органу

Вартість

Звичайне надання: Безоплатне надання

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Подписаться
Уведомить о
guest
0 Коментарі
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии