Зміни до спеціального дозволу на надрокористування

У разі виникнення підстав для внесення змін до дозволу на користування надрами надрокористувач або спадкоємець подає до Державної служби геології та надр України пакет документів.

Умови та випадки надання послуги

Внесення змін до дозволу здійснюється на підставі заяви та поданих надрокористувачем (або правонаступником) документів або інформації Мінекоенерго за результатами оцінки впливу на довкілля у разі:- зміни особливих умов та інших відомостей, зазначених у дозволі, в тому числі щодо продовження строку дії дозволу на строк його незаконного (безпідставного) зупинення та/або анулювання відповідно до рішення суду, що набрало законної сили;- зменшення площі ділянки надр за ініціативою надрокористувача або відповідних контролюючих органів; виявлення під час користування надрами даних про нові властивості, якість або кількість корисних копалин після проведення державної експертизи відповідних геологічних матеріалів; виявлення надрокористувачем після отримання дозволу описок, очевидних помилок;- утворення шляхом виділу з юридичної особи надрокористувача (крім суб’єкта господарювання державного сектору економіки, а також підприємства, господарського товариства, у статутному капіталі якого не менш як 50 відсотків належить підприємству та/або господарському товариству, частка держави в статутному капіталі якого становить 100 відсотків) юридичної особи з метою продовження діяльності на наданій йому в користування ділянці надр за певних умов: частка надрокористувача в статутному (складеному) капіталі новоутвореної юридичної особи становитиме не менш як 50 відсотків;- відсутність в надрокористувача на час прийняття рішення про внесення змін до дозволу боргу із сплати рентної плати за користування надрами;- наявність інформації про відсутність порушення надрокористувачем умов користування надрами, передбачених дозволом або угодою про умови користування ділянкою надр, за результатами здійснення заходу державного нагляду (контролю), який проведено не пізніше ніж за шість місяців до дати подання заяви про внесення змін до дозволу;- утворення господарського товариства, у статутному капіталі якого 100 відсотків акцій належить державі, у результаті реорганізації шляхом злиття; реорганізації державного підприємства шляхом приєднання до іншого державного підприємства.

Суб'єкти надання адміністративної послуги

Державна служба геології та надр України

Можливість оскаржити в суді

Так

Документи, необхідні для отримання послуги

Заява | Копія паспорта та реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи – підприємця (фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті, подають лише копію паспорта із серією, номером та відміткою) | Довідка, яка складається надрокористувачем, засвідчується його підписом) про виконання особливих умов дозволу, до якого планується внести зміни, та програми робіт, виконання якої передбачено угодою про умови користування ділянкою | Пояснювальна записка, яка складається надрокористувачем, засвідчується його підписом та містить обґрунтування необхідності внесення змін до дозволу | Копія нового протоколу Державної комісії України по запасах корисних копалин про затвердження кількості запасів та план підрахунку запасів відповідно до нього | Засвідчені копії установчих документів; лист-згоду надрокористувача на внесення змін до дозволу (в разі внесення змін до дозволу згідно з підпунктом 5 пункту 17 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами)

Строки

У паперовій формі: 30 днів (календарні)

Результати

Дозвіл на користування надрами зі змінами

Вартість

У паперовій формі: Безоплатне надання

Державна служба геології та надр України
Подписаться
Уведомить о
guest
0 Коментарі
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии