Сертифікат на право здійснення професійної діяльності на фондовому ринку

Особа, що має намір займатися професійною діяльністю на фондовому ринку, повинна отримати відповідний сертифікат. Для цього необхідно подати до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяву-анкету та документи за переліком.

Умови та випадки надання послуги

Всі копії документів (крім копії платіжного документа), які подаються на сертифікацію, та підписи заявника на заяві-анкеті мають бути засвідчені юридичною особою – роботодавцем або в установленому законодавством порядку.Для отримання сертифіката на право здійснення дій, пов’язаних з безпосереднім провадженням професійної діяльності на фондовому ринку фізична особа подає до НКЦПФР форму заяви-анкети, яка заповнюється на сайті Комісії (http://cert.nssmc.gov.ua/) за встановленим форматом згідно з додатком 1 до цього Положення, підписану заявником на кожному аркуші зазначеної заяви-анкети. Фотографія в заяві-анкеті має бути в діловому стилі, обличчя повинно становити 70 – 80 % фотографії.Документи подаються особисто, через уповноважену особу або надсилаються поштою до структурного підрозділу, відповідального за реєстрацію вхідної кореспонденції в Комісії. Копії сторінок паспорта засвідчуються підписом заявника. Документи на сертифікацію подаються у картонному швидкозшивачі, на якому має бути зазначена така інформація: прізвище, ім’я, по батькові; місце реєстрації, адреса для листування та контактний телефон заявника.

Суб'єкти надання адміністративної послуги

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Можливість оскаржити в суді

Так

Документи, необхідні для отримання послуги

Заява-анкета особи | Копія першої та другої сторінок паспорта (для осіб без громадянства – копію документа, що його замінює) | Копія кваліфікаційного посвідчення фахівця з відповідного виду діяльності | Копія трудової книжки заявника (у разі наявності), а саме перша сторінка та сторінки трудової книжки за останні три роки | Копію документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідні контролюючі органи і мають відмітку у паспорті, надають копію сторінки паспорта з відповідною відміткою) | Копія документа (наказ, договір підряду тощо), що підтверджує трудові відносини з юридичною особою, що має ліцензію НКЦПФР на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, або з Центральним депозитарієм, за наявності роботи за сумісництвом | Оригінал або копію платіжного документа, засвідчену уповноваженим представником банку та відміткою банку, про перерахування плати на відповідні рахунки

Строки

Звичайне надання: 30 днів (календарні)

Результати

Сертифікат на право здійснення дій, пов’язаних з безпосереднім провадженням професійної діяльності на фондовому ринку

Вартість

Звичайне надання: 450.0 UAH

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Подписаться
Уведомить о
guest
0 Коментарі
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии