Дозвіл на право прийняття на себе комерційних ризиків при створенні фонду фінансування будівництва виду Б

Для отримання дозволу на прийняття на себе комерційних ризиків при створенні фонду фінансування будівництва виду Б управитель подає заяву та пакет документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Умови та випадки надання послуги

Документи, що подаються до НКЦПФР відповідно до Положення, повинні бути викладені державною мовою.
Заява про видачу дозволу та документи, що додаються до неї, приймаються за описом. Опис подається у двох примірниках, один з яких повертається управителю з відміткою про дату прийняття документів НКЦПФР та підписом відповідальної особи, яка їх прийняла.
Всі інші умови та випадки надання послуги (необхідні документи) можна переглянути на сайті НКЦПФР за посиланням: https://www.nssmc.gov.ua/admin_services/vydacha-dozvolu-na-pravo-pryiniattia-na-sebe-komertsiinykh-ryzykiv-pry-stvorenni-fondu-finansuvannia-budivnytstva-vydu-b-nebankivskii-finansovii-ustanovi-upravyteliu/

Суб'єкти надання адміністративної послуги

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Можливість оскаржити в суді

Так

Документи, необхідні для отримання послуги

Заява на одержання дозволу на ризик | Внутрішні документи заявника, що регламентують функціонування ФФБ виду Б | Довідка від банку про відкриття управителем поточного рахунку для здійснення обліку грошових коштів ФФБ виду Б в довільній формі (із зазначенням повного найменування банківської установи, коду за ЄДРПОУ та МФО банку; повного найменування управителя, коду за ЄДРПОУ управителя; номера поточного рахунку) | Договір доручення з відкладальними умовами, за якими управителю в разі порушення забудовником умов договору доручається виконувати функції забудовника, у тому числі шляхом передоручення цих функцій іншим особам | Правила ФФБ виду Б, затверджені в установленому установчими документами управителя порядку | Примірне свідоцтво про участь у ФФБ виду Б, затверджене керівником управителя | Договір уступки майнових прав на нерухомість, яка є об’єктом будівництва, з відкладальними умовами | Іпотечний договір у письмовій формі та нотаріально посвідчений

Строки

Звичайне надання: 30 днів (календарні)

Результати

Видача дозволу на право прийняття на себе комерційних ризиків при створенні фонду фінансування будівництва виду Б небанківській фінансовій установі – управителю

Вартість

Звичайне надання: Безоплатне надання

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Подписаться
Уведомить о
guest
0 Коментарі
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии