Ліцензія на надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)

Відповідно до українського законодавства, для здійснення діяльності з надання фінансових послуг потрібно отримати ліцензію. Рішення про її видачу приймає Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг на підставі заяви та після розгляду документів.

Умови та випадки надання послуги

На дату подання заяви про отримання ліцензії здобувач ліцензії повинен бути внесений до Державного реєстру фінансових установ або до реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, що веде Нацкомфінпослуг.Якщо здобувач ліцензії був внесений до Державного реєстру фінансових установ або реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, що веде Нацкомфінпослуг, у тому звітному кварталі, в якому такий здобувач подає заяву про отримання ліцензії, подається фінансова звітність у порядку, зазначеному в абзаці другому пункту 18 Ліцензійних умов, станом на будь-яку дату такого звітного кварталу.Звітні дані не подаються здобувачем ліцензії, який не має/не мав ліцензій, виданих органом ліцензування.

Суб'єкти надання адміністративної послуги

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

Можливість оскаржити в суді

Так

Документи, необхідні для отримання послуги

Заява про отримання ліцензії, складена згідно з додатком 1 до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг | Опис документів, що подаються для одержання ліцензії (додаток 3 до Ліцензійних умов) | Документ, передбачений пунктом 2 частини третьої статті 11 Закону України “Про ліцензування видів господарської діяльності” | Внутрішні правила надання фінансових послуг | Примірні договори про надання фінансових послуг | Положення про фінансові послуги кредитної спілки | Типові правила фонду фінансування будівництва та/або фонду операцій з нерухомістю (для здійснення діяльності з управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю відповідно до Закону України “Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю”) | Правила страхування для кожного добровільного виду страхування (зазначається здобувачем ліцензії в заяві про отримання ліцензії у сфері страхування) | Довідка здобувача ліцензії про підтвердження забезпечення здобувачем ліцензії можливості опрацювання претензій (врегулювання страхових випадків) на всій території України ( для провадження обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів) | Довідка від об’єднання страховиків країни місцезнаходження страховика-нерезидента, членство в якому є обов’язковим для страховиків, що проводять обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (подається тільки страховиком-нерезидентом) | Копія документа уповноваженого органу юридичної особи – одноосібного засновника корпоративного недержавного пенсійного фонду (для провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів) | Інформація про кваліфікованих працівників (для провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів) | Анкета керівника/головного бухгалтера здобувача ліцензії (для головного бухгалтера здобувача ліцензії) | Анкета керівника/головного бухгалтера здобувача ліцензії (для керівника здобувача ліцензії) | Звітні дані здобувача ліцензії щодо діяльності з надання фінансових послуг, складені відповідно до вимог Нацкомфінпослуг, станом на останній день кварталу, що передує даті прийняття органом ліцензування відповідної заяви, впевненість щодо яких надана аудитором або аудиторською фірмою, які відповідають вимогам, установленим законодавством (в тому числі щодо виконання вимог цих Ліцензійних умов), та в порядку, встановленому законодавством та міжнародними стандартами аудиту. | Фінансова звітність, складена відповідно до Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” та міжнародних стандартів фінансової звітності, станом на останній день кварталу, що передує даті прийняття органом ліцензування відповідної заяви, щодо достовірності та повноти якої аудитором або аудиторською фірмою, які відповідають вимогам, установленим законодавством, висловлено немодифіковану думку або модифіковану думку із застереженням у аудиторському звіті, оформленому відповідно до законодавства та міжнародних стандартів аудиту.

Строки

Звичайне надання: 10 днів (робочі)

Результати

Ліцензія на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)

Вартість

Звичайне надання:

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
Подписаться
Уведомить о
guest
0 Коментарі
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии