Погодження статуту недержавного пенсійного фонду

Пенсійний фонд діє на підставі статуту, який повинен відповідати вимогам українського законодавства. Для погодження статуту недержавного пенсійного фонду, а також змін до нього, засновник подає заяву до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Умови та випадки надання послуги

Документи стосовно кожного із засновників пенсійного фонду подаються згідно з переліком:
відомості про засновника недержавного пенсійного фонду, складені за формою, встановленою в додатку 2 до Положення;
засвідчена підписом його керівника або особи, що має відповідні повноваження, довідка, складена в довільній формі, стосовно того, що засновник не перебуває в стані банкрутства, не має невиконаних заходів впливу за порушення на ринку фінансових послуг;
витяг з торгового (банківського) реєстру або іншого офіційного документа, що підтверджує реєстрацію іноземного засновника в країні, у якій зареєстровано головний офіс іноземного інвестора, легалізований за місцем видачі (якщо засновником є юридична особа – нерезидент). Правильність перекладу такого документа повинна бути нотаріально засвідчена;
засвідчена особистим підписом копія паспорта засновника (якщо засновником є фізична особа);
засвідчена підписом його керівника або особи, що має відповідні повноваження, копія установчих документів засновника (якщо засновником є юридична особа);
засвідчена підписом його керівника або особи, що має відповідні повноваження, копія рішення вищого органу управління засновника про участь у створенні пенсійного фонду (якщо засновником є юридична особа);
відомості про фінансовий стан засновника – юридичної особи або про майновий стан засновника – фізичної особи, а саме:
у разі якщо засновником є юридична особа – резидент, подається фінансова звітність станом на останню звітну дату, що передує даті подання документів на погодження статуту фонду, та аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) стосовно цієї фінансової звітності;
у разі якщо засновником є неприбуткова організація, надається звіт про використання коштів неприбуткових організацій та установ і аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) стосовно цього звіту;
у разі якщо засновником є юридична особа – нерезидент, подається фінансова звітність на кінець останнього повного фінансового (звітного) року, засвідчена в установленому порядку за місцем видачі, та аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) стосовно цієї фінансової звітності. У випадку, якщо надається аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) аудитора іноземної держави, такий висновок підлягає підтвердженню аудитором України. Документи, що стосуються такої особи, подаються мовою оригіналу разом з їх легалізованим перекладом державною мовою;
у разі якщо засновником є фізична особа, подається довідка органу державної податкової служби про подану декларацію про майновий стан і отримані доходи (податкову декларацію) (у разі подання такої декларації) за формою, установленою наказом Міністерства фінансів України від 27 грудня 2011 року № 1742 «Про затвердження форми Довідки про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію)», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29 грудня 2011 року за № 1571/20309. Фізична особа подає зазначену довідку за один рік.
Документи, що подаються, мають бути викладеними державною мовою. До документів, складених іншою мовою, крім державної, мають додаватися їх переклади державною мовою, правильність яких повинна бути засвідчена нотаріально. Документи, що складаються засновником – юридичною особою, мають бути підписані керівником або особою, що має відповідні повноваження.
Документи подаються до НКЦПФР за описом. Опис складається у двох примірниках, один з яких повертається представнику пенсійного фонду з відміткою про дату надходження документів.
Всі інші умови та випадки надання послуги (необхідні документи) можна переглянути на сайті НКЦПФР за посиланням: https://www.nssmc.gov.ua/admin_services/pohodzhennia-statutu-nederzhavnoho-pensiinoho-fondu/ .

Суб'єкти надання адміністративної послуги

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Можливість оскаржити в суді

Так

Документи, необхідні для отримання послуги

Документи стосовно кожного із засновників пенсійного фонду згідно з переліком | Заява про погодження статуту (змін до статуту) недержавного пенсійного фонду | Засвідчена підписом голови зборів засновника копія протоколу зборів засновників пенсійного фонду (копія документа уповноваженого органу одноосібного засновника, засвідченого підписом його керівника або особи, що має відповідні повноваження), що містить інформацію стосовно рішення про затвердження статуту пенсійного фонду (за винятком фізичної особи – засновника) | Статут пенсійного фонду

Строки

Звичайне надання: 30 днів (календарні)

Результати

Погодження статуту недержавного пенсійного фонду

Вартість

Звичайне надання: Безоплатне надання

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Подписаться
Уведомить о
guest
0 Коментарі
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии