Ліцензія на освітню діяльність у сфері вищої освіти

Освітня діяльність у сфері вищої освіти здійснюється закладами за наявності ліцензії. Рішення про видачу ліцензії приймає Міністерство освіти і науки України після розгляду заяви та документів, що підтверджують відповідність забезпечення освітнього процесу заявника ліцензійним умовам.

Умови та випадки надання послуги

Перед поданням заяви про видачу ліцензії на освітню діяльність у сфері вищої освіти, заклад освіти повинен бути зареєстрований в єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО) ДП “Інфоресурс” https://www.inforesurs.gov.ua/.У разі коли здобувач ліцензії (ліцензіат) є закладом освіти іноземної держави або структурним підрозділом (філією) такого закладу освіти, додатково подаються такі документи:1) копії документів, що підтверджують правові підстави утворення та функціонування на території України закладу освіти іноземної держави чи його структурного підрозділу (міжнародного договору, дозволу МОН, дозволу (згоди) уповноваженого органу держави місцезнаходження закладу освіти на утворення та діяльність такого закладу чи його структурного підрозділу на території України, якщо це передбачено законодавством відповідної держави);2) копії документів, що підтверджують визнання закладу освіти в системі освіти іноземної держави та/або акредитацію (визнання) освітніх програм, за якими передбачається провадження освітньої діяльності (якщо це передбачено законодавством відповідної держави), та переклад таких документів українською мовою, засвідчений нотаріально;3) опис документів, що подаються для одержання ліцензії на провадження освітньої діяльності або розширення провадження освітньої діяльності, у двох примірниках (додаток 6 до Ліцензійних умов).

Суб'єкти надання адміністративної послуги

Міністерство освіти і науки України

Можливість оскаржити в суді

Так

Документи, необхідні для отримання послуги

Заява про отримання ліцензії (додаток 1 до Ліцензійних умов) | Копії установчих документів юридичної особи | Копії рішень про утворення відокремлених структурних підрозділів та положення про них (під час подання заяви про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності для таких підрозділів) | Копії документів, що підтверджують майнові права на основні засоби для здійснення навчального процесу на строк не менший необхідного для завершення одного повного циклу освітньої діяльності | Копія статистичного звіту про фінансові результати здобувача (ліцензіата) за попередній рік (у разі обов’язкового його подання до органів Держстату) | Концепція освітньої діяльності за відповідною спеціальністю на заявленому рівні вищої освіти/за спеціальністю (програмою, галуззю знань) у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою, яка включає, зокрема:
код та найменування спеціальності;
рівень вищої освіти;
орієнтовний перелік спеціалізацій та освітніх програм;
загальний обсяг у кредитах Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи та строк навчання;
професійні стандарти, на дотримання яких планується спрямувати навчання (в разі наявності);
перелік основних компетентностей, якими повинен оволодіти здобувач вищої/післядипломної освіти;
орієнтовний перелік професійних кваліфікацій, які планується надавати;
вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання;
порядок оцінювання результатів навчання | Відомості про проектну групу освітньої діяльності у сфері вищої/післядипломної освіти для осіб з вищою освітою (додаток 2 до Ліцензійних умов) | Відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти/післядипломної освіти для осіб з вищою освітою (додаток 4 до Ліцензійних умов) | Відомості про інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти/післядипломної освіти для осіб з вищою освітою (додаток 5 до Ліцензійних умов) | Текстовий опис у довільній формі щодо використання інформаційних ресурсів, навчального обладнання лабораторій, майстерень, спортивних залів, стадіонів, інших об’єктів з розрахунками, які підтверджують спроможність закладу освіти провадити освітню діяльність у заявлених обсягах з урахуванням освітньої діяльності за раніше отриманими ліцензіями з відповідними ліцензованими обсягами | Копії документів, що засвідчують рівень освіти і кваліфікації членів проектної групи або керівника групи забезпечення заявленій спеціальності | Копії документів, що засвідчують рівень освіти і кваліфікації керівника закладу освіти (для документів про освіту, виданих навчальними закладами інших країн, додатково подаються копії документів про визнання їх в Україні) | Опис документів, що подаються для одержання ліцензії на провадження освітньої діяльності, у двох примірниках (додаток 6 до Ліцензійних умов) | Копія положення про структурний підрозділ з роботи з іноземцями та особами без громадянства, до функцій якого, зокрема, належить оформлення запрошень на навчання та забезпечення перебування іноземців та осіб без громадянства в Україні на законних підставах (у разі підготовки іноземців та осіб без громадянства у сфері вищої та післядипломної освіти для осіб з вищою освітою) | Копія відповідного рішення президії Національної академії наук, національних галузевих академій наук для одержання ліцензії на провадження освітньої діяльності науковими установами, що їм підпорядковуються

Строки

Звичайне надання: 10 днів (робочі)

Результати

Ліцензія

Вартість

Звичайне надання:

Міністерство освіти і науки України
Подписаться
Уведомить о
guest
0 Коментарі
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии