Ліцензія на охоронну діяльність

Відповідно до українського законодавства, охоронна діяльність може здійснюватися за наявності ліцензії. Рішення про видачу ліцензії приймає Міністерство внутрішніх справ України на підставі заяви та після перевірки відповідності здобувача ліцензії умовам ліцензування.

Умови та випадки надання послуги

Ліцензія на провадження охоронної діяльності видається у разі відповідності здобувача ліцензії умовам ліцензування.Для отримання ліцензії необхідно подати до органу ліцензування заяву про отримання ліцензії з відповідним переліком документів.Підставою для залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду є:1) підписані документи, що додаються до заяви для отримання ліцензії, подані не в повному обсязі;2) заява або хоча б один з документів, що додається до заяви про отримання ліцензії:підписаний особою, яка не має на це повноважень;оформлений із порушенням вимог Закону, складений не за встановленою формою або не містить даних, які обов’язково вносяться до них згідно із Законом;3) подання заяви з порушенням строків, передбачених Законом;4) відсутність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відомостей про здобувача ліцензії (суб’єкта господарювання) або наявність відомостей про державну реєстрацію його припинення.

Суб'єкти надання адміністративної послуги

Міністерство внутрішніх справ України

Можливість оскаржити в суді

Так

Документи, необхідні для отримання послуги

Заява про отримання ліцензії | Копія паспорта керівника здобувача ліцензії (або довіреної особи) з відміткою контролюючого органу про повідомлення про відмову через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (подається тільки фізичними особами – підприємцями, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу) | Документи, що підтверджують відповідність установленим умовам залучення та відсутність обмежень стосовно працівників, задіяних до здійснення охоронних заходів щодо фахівця з організації заходів охорони: копія документа, який підтверджує наявність у нього одного з таких освітніх та (або) кваліфікаційних рівнів: – вищої освіти і стажу роботи не менше трьох років на посадах офіцерського складу в оперативних і слідчих підрозділах органів внутрішніх справ, міліції охорони, СБУ або стажу не менше трьох років на командних посадах стройових частин та навчальних закладів Збройних Сил, на посадах середнього та старшого начальницького складу правоохоронних органів, військових формувань, утворених відповідно до законів, та відомчої воєнізованої охорони; – вищої освіти і стажу роботи на керівних посадах (директора, заступника директора, керівника філії, іншого відокремленого підрозділу) суб’єкта охоронної діяльності не менше трьох років або стажу не менше трьох років на посадах, відповідальних за напрям охорони; – вищої юридичної освіти і стажу роботи за спеціальністю в суб’єкта охоронної діяльності не менше трьох років; копії документів, які підтверджують проходження особою обов’язкового попереднього (періодичного) психіатричного огляду та профілактичного наркологічного огляду, які видані в установленому порядку; копія документа, що підтверджує відсутність в особи обмежень за станом здоров’я для виконання функціональних обов’язків, який видається в установленому порядку; копія паспорта громадянина України; копія трудового договору або витяг з трудової книжки особи, завірені суб’єктом господарювання | Документи, що підтверджують відповідність установленим умовам залучення та відсутність обмежень стосовно працівників, задіяних до здійснення охоронних заходів щодо персоналу охорони (за наявності): – список персоналу охорони на дату подання заяви про отримання ліцензії, підписаний керівником здобувача ліцензії або уповноваженою ним особою; – копія документа, який підтверджує відповідність особи кваліфікаційним вимогам, визначеним наказом Мінпраці від 29 грудня 2004 року № 336 «Про затвердження Випуску 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників». Рівень відповідності кваліфікаційним вимогам документально підтверджується згідно із законодавством; – копії документів, які підтверджують проходження особою обов’язкового попереднього (періодичного) психіатричного огляду та профілактичного наркологічного огляду, які видані в установленому порядку; – копія документа, що підтверджує відсутність в особи обмежень за станом здоров’я для виконання функціональних обов’язків, який видається в установленому порядку; – копія паспорта громадянина України; – копія трудового договору або витяг з трудової книжки особи, завірені суб’єктом господарювання | Відомості про засоби провадження охоронної діяльності (за наявності): відомості про наявність спеціальних засобів; відомості про наявність транспорту реагування | Опис документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії, у двох примірниках

Строки

Звичайне надання: 10 днів (робочі)

Результати

Видача ліцензії на провадження охоронної діяльності, Відмова у видачі ліцензії на провадження охоронної діяльності, Залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду

Вартість

Звичайне надання: 2270.0 UAH

Міністерство внутрішніх справ України
Подписаться
Уведомить о
guest
0 Коментарі
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии