Ліцензія на діяльність з посередництва у працевлаштуванні за кордоном

Якщо ви маєте намір пов’язати свою діяльність з посередництвом у працевлаштуванні за кордоном, вам необхідно отримати ліцензію. Рішення про її видачу приймає Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України на підставі заяви та після розгляду поданих документів.

Умови та випадки надання послуги

Для отримання ліцензії на право провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном необхідно звернутись до Мінекономіки із заявою, оформленою відповідно до додатку 1 до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, та необхідним пакетом документів.Наказ Мінекономіки про видачу ліцензії, який розміщується на сайті Мінекономіки (www.mе.gov.ua) у розділі “Діяльність”, рубриці “Трудова міграція”, підрубрики “Посередництво у працевлаштуванні за кордоном”, не пізніше робочого дня, наступного за днем прийняття.

Суб'єкти надання адміністративної послуги

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

Можливість оскаржити в суді

Так

Документи, необхідні для отримання послуги

Заява за формою https://cutt.ly/slvZ3Y6 | Відомості за підписом здобувача ліцензії – суб’єкта господарювання про місце провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном за формою https://cutt.ly/8lvXeTG | Копія документа, що підтверджує факт реєстрації іноземного суб’єкта господарювання у державі місцезнаходження | Копія дозволу (ліцензії) на працевлаштування іноземних громадян, виданого уповноваженим органом держави працевлаштування роботодавцеві, якщо такий документ передбачено законодавством такої держави | Копія дозволу (ліцензії) на провадження посередницької діяльності з працевлаштування іноземних громадян, виданого уповноваженим органом держави працевлаштування іноземному суб’єктові господарювання – посередникові, якщо такий документ передбачено законодавством такої держави | Інформація, завірена іноземним роботодавцем, про перелік суден, якими він володіє, користується на інших законних підставах та/або екіпажами яких керує (екіпажі для яких постачає)- у разі посередництва у працевлаштуванні на судна | Копія колективного договору (угоди) між відповідним іноземним роботодавцем чи об’єднанням роботодавців і профспілковою організацією чи їх професійним об’єднанням, якщо колективний договір (угода) є, або завірена іноземним роботодавцем копія довідки про те, що такий договір (така угода) не укладався (не укладалася) | Копія зовнішньоекономічного договору (контракту) про надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, укладеного з іноземним суб’єктом господарювання, невід’ємним додатком до якого є завірений іноземним роботодавцем проект трудового договору (контракту), що укладається українською мовою чи мовою, що використовується у державі перебування, який повинен містити зобов’язання, взяті на себе іноземним роботодавцем, та інформацію про умови праці | Завірена іноземним суб’єктом господарювання копія або завірений ним витяг з документа, що підтверджує правовідносини між іноземним роботодавцем та іноземним суб’єктом господарювання – посередником, у разі укладення з таким суб’єктом зовнішньоекономічного договору (контракту) про надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном | Копія паспорта керівника здобувача ліцензії (або довіреної особи) з відміткою територіального органу ДФС щодо повідомлення про відмову через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (подається тільки фізичними особами – підприємцями, які через свої релігійні переконання офіційно відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідному територіальному органу ДФС і мають про це відмітку в паспорті) | Інформація про відсутність контролю (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України “Про захист економічної конкуренції”) за діяльністю здобувача ліцензії осіб – резидентів інших держав, що здійснюють збройну агресію проти України (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України “Про оборону України”) та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України. Така інформація подається в довільній формі за підписом здобувача ліцензії | Копія або витяг з документа іноземного суб’єкта господарювання, що визначає вид його господарської діяльності, якщо законодавством держави працевлаштування не передбачено видачі дозволів (ліцензій) на працевлаштування іноземних громадян | Опис документів (у двох примірниках), що додаються до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном (додаток 3 до Ліцензійних умов)

Строки

Звичайне надання: 10 днів (робочі)

Результати

Наказ про видачу ліцензії на право здійснення господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, Відмова у видачі ліцензії

Вартість

Звичайне надання:

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України
Подписаться
Уведомить о
guest
0 Коментарі
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии