Реєстрація друкованого ЗМІ

Засновники новоствореного друкованого видання повинні зареєструвати його. Для цього до Міністерства юстиції України подається заява та пакет документів. Якщо підстав для відмови у реєстрації ЗМІ немає, заявник отримує свідоцтво про державну реєстрацію і відомості про нього вносяться до Державного реєстру друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності.

Умови та випадки надання послуги

З метою реєстрації друкованого засобу масової інформації необхідно звернутись до Міністерства юстиції України із заявою та необхідним пакетом документів.У заяві мають бути вказані:засновник (співзасновники) видання (якщо засновником є юридична особа – зазначаються її повне найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код юридичної особи; якщо засновником є фізична особа – зазначаються прізвище, ім’я (по батькові – за наявності), громадянство, адреса реєстрації місця проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків.Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган, зазначаються серія та номер паспорта; пов’язана особа (особи) (якщо пов’язаною особою є юридична особа, засновник наводить її повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи; якщо пов’язаною особою є фізична особа, зокрема: чоловік, дружина, діти та батьки, мачуха та вітчим, рідні брати, сестри та їхні діти, чоловіки (дружини), спільно з якими засновник здійснює контроль за друкованим засобом масової інформації, засновник наводить прізвище, ім’я, по батькові цієї особи, її громадянство та родинний зв’язок із засновником, її реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності).Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган, зазначаються серія та номер паспорта); вид видання (газета, журнал, збірник, бюлетень, альманах, календар, дайджест тощо); назва видання (мовою/мовами, якою/якими виходитиме у світ) (назва видання іноземною мовою або мовою національних меншин повинна відповідати назві державною мовою; якщо назву видання викладено тільки іноземною мовою або тільки мовою національних меншин, поряд вказується переклад назви на державну мову, за винятком випадку, коли у назві використовується зареєстрований знак для товарів та послуг; якщо друкований засіб масової інформації є додатком до іншого зареєстрованого видання, поряд з його назвою вказується назва основного видання); мова/мови видання (одномовне, кількома мовами одночасно (паралельними випусками), змішаними мовами (декількома мовами в одному випуску); сфера розповсюдження (місцева – у межах Автономної Республіки Крим, однієї області, обласного центру, одного міста, району, окремих населених пунктів, а також підприємств, установ, організацій; регіональна – дві та більше областей, міста Київ або Севастополь і область, Автономна Республіка Крим і область; загальнодержавна – у межах України; зарубіжна – за межами України); програмні цілі (основні принципи) або тематична спрямованість (їх стисла характеристика: розвиток освіти, підвищення рівня духовності, розвиток дозвілля, інформування населення з певних питань та ін.), а також категорія читачів (верстви населення, на які розраховане видання: усе населення, дорослі, молодь, діти, чоловіки, жінки, особи з інвалідністю, студенти, працівники певної галузі, науковці, педагоги тощо); передбачувані періодичність випуску, обсяг (в умовних друкарських аркушах) і формат видання; юридична адреса засновника, кожного із співзасновників та його (їх) банківські реквізити (для фізичних осіб – у разі наявності); місцезнаходження редакції.Для юридичної особи документами, що підтверджують цивільну правоздатність/дієздатність засновника/співзасновників видання є: 1) засвідчені печаткою юридичної особи та підписом її керівника копії статуту (положення), чинні на момент подачі;
2) протокол або витяг з протоколу рішення загальних зборів (конференції) у разі заснування друкованого ЗМІ трудовим колективом;
3) установчий договір між співзасновниками друкованого ЗМІ (засвідчений нотаріально, якщо одна із сторін – фізична особа);
4) довіреність, доручення (якщо заяву та/чи установчий договір, угоду між засновником і правонаступником підписує особа, якій таке право не надано правовстановлюючими документами).Для фізичної особи документами, що підтверджують цивільну правоздатність/дієздатність засновника/співзасновників видання є:
копія паспорта (сторінок, що містять інформацію про громадянство та реєстрацію місця проживання фізичної особи);
довіреність, доручення (якщо заяву та/чи установчий договір, угоду між засновником і правонаступником підписує особа, якій таке право не надано правовстановлюючими документами);
установчий договір між співзасновниками друкованого ЗМІ (засвідчений нотаріально, якщо одна із сторін – фізична особа)
У разі, якщо установчі документи складені іноземною мовою, то подаються для перереєстрації друкованого засобу масової інформації разом з їх перекладом на українську мову, засвідчені в установленому порядку.

Суб'єкти надання адміністративної послуги

Міністерство юстиції України, Територіальні органи Міністерства юстиції України

Можливість оскаржити в суді

Так

Документи, необхідні для отримання послуги

Заява про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації | Документи, що підтверджують цивільну правоздатність/дієздатність засновника/співзасновників видання (паспорт громадянина України, статут, договір між співзасновниками, договір з правонаступником, довіреність тощо).

Строки

За видачу свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації із загальнодержавною, регіональною та/або зарубіжною сферою розповсюдження справляється збір у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;: У місячний строк; За видачу свідоцтва про державну реєстрацію дайджесту справляється збір у розмірі 60 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян: У місячний строк; За видачу свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження в межах Автономної Республіки Крим, однієї області, обласного центру або двох і більше сільських районів справляється збір у розмірі 24 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян: У місячний строк; За видачу свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації та проведення державної реєстрації інформаційного агентства як суб’єкта інформаційної діяльності, заснованих за участю громадян та/або юридичних осіб інших держав, а також юридичних осіб України, у статутноу фонді яких є іноземний капітал справляється збір у розмірі 120 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян: У місячний строк; За видачу свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження в межах одного міста, району, окремих населених пунктів, а також підприємств, установ, організацій справляється збір у розмірі 14 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян: У місячний строк; За видачу свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації, що спеціалізується на матеріалах еротичного характеру сплачується збір у розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян: У місячний строк; За видачу свідоцтва у разі перереєстрації друкованого засобу масової інформації: У місячний строк; За видачу свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації для дітей та інвалідів: У місячний строк

Результати

Внесення відомостей про відмову у державній реєстрації друкованого засобу масової інформації, Державна реєстрація друкованого засобу масової інформації та видача свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації, Внесення відомостей про серію та номер свідоцтва до Державного реєстру друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності, Рішення про зупинення строку розгляду заяви про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації, Рішення про відмову у державній реєстрації друкованого засобу масової інформації

Вартість

За видачу свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації із загальнодержавною, регіональною та/або зарубіжною сферою розповсюдження справляється збір у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;: 850.0 UAH (50 Неоподатковувані мінімуми доходів громадян); За видачу свідоцтва про державну реєстрацію дайджесту справляється збір у розмірі 60 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян: 1020.0 UAH (60 Неоподатковувані мінімуми доходів громадян); За видачу свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження в межах Автономної Республіки Крим, однієї області, обласного центру або двох і більше сільських районів справляється збір у розмірі 24 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян: 408.0 UAH (24 Неоподатковувані мінімуми доходів громадян); За видачу свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації та проведення державної реєстрації інформаційного агентства як суб’єкта інформаційної діяльності, заснованих за участю громадян та/або юридичних осіб інших держав, а також юридичних осіб України, у статутноу фонді яких є іноземний капітал справляється збір у розмірі 120 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян: 2040.0 UAH (120 Неоподатковувані мінімуми доходів громадян); За видачу свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження в межах одного міста, району, окремих населених пунктів, а також підприємств, установ, організацій справляється збір у розмірі 14 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян: 238.0 UAH (14 Неоподатковувані мінімуми доходів громадян); За видачу свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації, що спеціалізується на матеріалах еротичного характеру сплачується збір у розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян: 1700.0 UAH (100 Неоподатковувані мінімуми доходів громадян); За видачу свідоцтва у разі перереєстрації друкованого засобу масової інформації: ; За видачу свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації для дітей та інвалідів:

Міністерство юстиції України
Подписаться
Уведомить о
guest
0 Коментарі
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии