Розширення сфери призначення органу з оцінки відповідності

Призначення – надання органом, що призначає (Мінекономіки), органу з оцінки відповідності права здійснювати певну діяльність з оцінки відповідності. Рішення про розширення сфери призначення приймає Мінекономіки, до якого необхідно звернутися із відповідною заявою.

Умови та випадки надання послуги

Заяву про розширення сфери призначення та пакет документів керівник претендента на розширення подає Мінекономіки в паперовій формі особисто або через уповноважену ним особу чи надсилає поштою (вул. М. Грушевського, 12/2, під’їзд 6, м. Київ, 01008) або в електронній формі через відповідні інформаційно-комунікаційні системи з накладенням кваліфікованого електронного підпису керівника претендента на розширення.
У разі подання претендентом на розширення, неповного пакета документів, та/або порушення претендентом на розширення установлених вимог до заяви про розширення сфери призначення та пакета документів Мінекономіки готує письмове повідомлення про відмову в розширенні сфери призначення (далі – письмове повідомлення про відмову у розширенні сфери призначення) із зазначенням обґрунтованих підстав для такої відмови.
У разі подання претендентом на розширення повного пакета документів, надсилається копії заяви про розширення сфери призначення та пакета документів центральному органу виконавчої влади або Службі безпеки України, на яких покладаються функції технічного регулювання у визначеній сфері діяльності, для проведення ними оцінювання претендента, крім випадку, коли відповідним державним органом є Мінекономіки, яке проводить оцінювання.

Суб'єкти надання адміністративної послуги

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

Можливість оскаржити в суді

Так

Документи, необхідні для отримання послуги

Заява про розширення сфери призначення | Свідоцтво про призначення органу з оцінки відповідності для виконання як третьою стороною певних завдань з оцінки відповідності, визначених у відповідному технічному регламенті | Опис сфери призначення згідно з відповідним технічним регламентом, із внесеними змінами, пов’язаними з розширенням сфери призначення, стосовно якої претендент на розширення заявляє про свою компетентність, підписаний керівником претендента на розширення, за формою згідно з додатком 3 до Порядку | Копія атестата про акредитацію, що засвідчує відповідність претендента на розширення спеціальним вимогам до призначених органів з оцінки відповідності | Довідка про сукупний досвід виконання кожним працівником із числа штатного персоналу, відповідального за виконання завдань з оцінки відповідності, робіт з оцінки відповідності протягом останніх трьох років, підписана керівником претендента на розширення, за формою згідно з додатком 4 до Порядку | Відомості про кваліфікацію персоналу органу з оцінки відповідності, підписані керівником претендента на розширення, за формою згідно з додатком 6 до Порядку | Довідка про власні акредитовані випробувальні лабораторії претендента на розширення та види випробувань продукції, які проводяться ними в межах заявленої сфери призначення із внесеними змінами, пов’язаними з розширенням сфери призначення, підписана керівником претендента на розширення, за формою згідно з додатком 7 до Порядку, а в разі якщо власні акредитовані випробувальні лабораторії не проводять певних видів випробувань продукції в межах заявленої сфери призначення – також засвідчені претендентом на розширення копії угод, укладених ним з субпідрядниками або своїми дочірніми підприємствами для проведення таких видів випробувань акредитованими випробувальними лабораторіями таких субпідрядників чи дочірніх підприємств (якщо хоча б одна з процедур оцінки відповідності, стосовно яких претендент на розширення заявляє про свою компетентність, передбачає проведення випробувань продукції) | Копія договору страхування відповідальності перед третіми особами на час здійснення діяльності призначеного органу з оцінки відповідності, засвідчена претендентом на розширення

Строки

Звичайне надання: 80 днів (календарні)

Результати

Наказ про розширення сфери призначення та свідоцтво про призначення із внесеними змінами, пов’язаними із розширенням сфери призначення (додаток 9 до Порядку), Повідомлення про відмову у розширенні сфери призначення із зазначенням обґрунтованих підстав для такої відмови

Вартість

Звичайне надання: Безоплатне надання

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України
Подписаться
Уведомить о
guest
0 Коментарі
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии