Патент на винахід і корисну модель

Якщо Ви є автором винаходу, ви можете засвідчити право інтелектуальної власності на нього патентом. Для того, щоб отримати патент, потрібно подати заяву разом з прикріпленими документами до ДП “Український інститут інтелектуальної власності”. Якщо винахід відповідає умовам патентоспроможності і надісланий комплект документів складений правильно і у повному обсязі, у Державний реєстр патентів України на винаходи чи Державний реєстр патентів України на корисні моделі на корисні моделі вносяться відомості і ви отримуєте патент.

Умови та випадки надання послуги

Для отримання патенту заявка на видачу патенту має пройти відповідні процедури (перевірка заявленого винаходу/корисної моделі на відповідність умовам патентоздатності та умовам надання правової охорони, проведення формальної та кваліфікаційної експертизи заявки тощо) відповідно до Закону України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі”.
На підставі експертного висновку ДП “Український інститут інтелектуальної власності” приймає рішення про видачу патенту.
Державна реєстрація патенту здійснюється за наявності документів про сплату державного мита за його видачу і збору за публікацію про видачу патенту. Зазначені мито та збір сплачуються після надходження до заявника рішення про видачу патенту. Видача патенту здійснюється ДП “Український інститут інтелектуальної власності” в місячний строк після його державної реєстрації за умови отримання документа про сплату державного мита за його видачу.Іноземні особи та особи без громадянства, які проживають чи мають постійне місцезнаходження поза межами України, у відносинах з ДП “Український інститут інтелектуальної власності” реалізують свої права через представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), якщо інше не передбачено міжнародними угодами. У разі, якщо до складу заявників входить фізична особа, яка проживає, чи юридична особа, яка має постійне місцезнаходження на території України, заявку може бути подано без залучення представника за умови зазначення адреси для листування в Україні.У разі якщо право на одержання одного й того самого патенту мають декілька осіб, видається один патент.

Суб'єкти надання адміністративної послуги

ДП “Український інститут інтелектуальної власності”

Можливість оскаржити в суді

Так

Документи, необхідні для отримання послуги

Заява про видачу патенту | Документи про оплату відповідних зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності. | Креслення (якщо на них є посилання в описі) | Опис винаходу (корисної моделі) | Реферат | Формула винаходу (корисної моделі)

Строки

Для фізичних (юридичних) осіб, які постійно проживають (знаходяться) в Україні: 31 день (календарні); Для фізичних (іноземних юридичних) осіб, які постійно проживають (знаходяться) за межами України: 31 день (календарні)

Результати

Видача патенту України на винахід, корисну модель, Відмова у видачі патенту

Вартість

Для фізичних (юридичних) осіб, які постійно проживають (знаходяться) в Україні: 17.0 UAH (1 Неоподатковувані мінімуми доходів громадян); Для фізичних (іноземних юридичних) осіб, які постійно проживають (знаходяться) за межами України: 100.0 USD

ДП "Український інститут інтелектуальної власності"
Подписаться
Уведомить о
guest
0 Коментарі
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии