Патент на промисловий зразок

Особа, що створює твори художнього конструювання та хоче засвідчити право інтелектуальної власності на свій твір, повинна отримати патент. Для того, щоб отримати патент, потрібно подати заяву разом з прикріпленими документами до ДП “Український інститут інтелектуальної власності”. Якщо винахід відповідає умовам патентоспроможності і надісланий комплект документів складений правильно і у повному обсязі, у Державний реєстр патентів України на промислові зразки вносяться відомості і заявник отримує патент.

Умови та випадки надання послуги

Для отримання рішення про видачу свідоцтва особа, яка бажає одержати свідоцтво і має на це право, або його довірена особа подає заявку про видачу свідоцтва.Для отримання свідоцтва заявка на видачу свідоцтва має пройти відповідні процедури (проведення експертизи заявки, тощо) відповідно до Закону України “Про охорону прав на промислові зразки”. На підставі експертного висновку приймається рішення про видачу свідоцтва. Державна реєстрація свідоцтва здійснюється за наявності документів про сплату державного мита за його видачу і збору за публікацію про видачу свідоцтва. Зазначені мито та збір сплачуються після надходження до заявника рішення про видачу свідоцтва. Видача свідоцтва здійснюється ДП “Український інститут інтелектуальної власності” у місячний строк після його державної реєстрації за умови отримання документа про сплату державного мита за його видачу.Іноземні особи та особи без громадянства, які проживають чи мають постійне місцезнаходження поза межами України, у відносинах з ДП “Український інститут інтелектуальної власності” реалізують свої права через представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), якщо інше не передбачено міжнародними угодами. Якщо до складу заявників входить фізична особа, яка проживає, чи юридична особа, яка має постійне місцезнаходження на території України, то заявку може бути подано без залучення представника за умови зазначення адреси для листування в Україні.У разі якщо право на одержання одного й того самого свідоцтва мають декілька осіб, видається одне свідоцтво. Свідоцтво видається особі, яка має право на його одержання, особисто або надсилається за адресою для листування; свідоцтво надають уповноваженому представнику одержувача за наявності належно оформленого підтвердження наданих йому повноважень (довіреності).

Суб'єкти надання адміністративної послуги

ДП “Український інститут інтелектуальної власності”

Можливість оскаржити в суді

Так

Документи, необхідні для отримання послуги

Заява | Документи про оплату відповідних зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності. | Комплект зображень виробу (власне виробу чи у вигляді його макета, або малюнка), що дають повне уявлення про його зовнішній вигляд | Креслення, схему, карту (якщо необхідно) | Опис промислового зразка

Строки

Для фізичних (іноземних юридичних) осіб, що відповідно постійно проживають (знаходяться) за межами України,: 31 день (календарні); Для фізичних (юридичних) осіб, що постійно проживають (знаходяться) в Україні,: 31 день (календарні)

Результати

Видача свідоцтва України на промисловий зразок, Відмова у видачі свідоцтва

Вартість

Для фізичних (іноземних юридичних) осіб, що відповідно постійно проживають (знаходяться) за межами України,: 100.0 USD; Для фізичних (юридичних) осіб, що постійно проживають (знаходяться) в Україні,: 17.0 UAH (1 Неоподатковувані мінімуми доходів громадян)

ДП "Український інститут інтелектуальної власності"
Подписаться
Уведомить о
guest
0 Коментарі
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии