Видача паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм у разі обміну паспорта громадянина України (у формі картки) у зв’язку з настанням певних обставин

У разі виникнення обставин, що унеможливлюють подальше використання паспорта громадянина України без внесення відповідних змін, необхідно звернутись до суб’єкта надання адміністративної послуги з відповідним пакетом документів та обміняти паспорт громадянина України на новий.

Умови та випадки надання послуги

Адміністративну послугу можна отримати у разі настання обставин (подій), у зв’язку з якими паспорт підлягає обміну, а саме:-зі зміною інформації, внесеної до паспорта (крім додаткової змінної інформації);-отримання реєстраційного номера облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб — платників податків (РНОКПП) або повідомлення про відмову від прийняття зазначеного номера (за бажанням);-виявлення помилки в інформації, внесеній до паспорта;-закінчення строку дії паспорта;-непридатності паспорта для подальшого використання.У разі закінчення строку дії паспорта документи для його обміну можуть бути подані протягом одного місяця до дати закінчення строку його дії.Громадянин України з метою подання документів та заяви-анкети для оформлення паспорта у зв’язку з обміном паспорта (у формі картки) особисто звертається незалежно від місця проживання до будь-якого:територіального органу ДМС;територіального підрозділу ДМС;центру надання адміністративних послуг/державного підприємства, що належить до сфери управління ДМС, або його відокремленого підрозділу – за умови наявності обладнання для прийому заяв засобами Єдиного державного демографічного Реєстру.Для отримання паспорта особа або її законний представник/уповноважена особа (у разі подання заяви-анкети законним представником/уповноваженою особою) звертається особисто до територіального органу/територіального підрозділу ДМС/центру надання адміністративних послуг/державного підприємства, що належить до сфери управління ДМС, або його відокремленого підрозділу, який прийняв документи для його оформлення.У разі отримання паспорта законним представником /уповноваженою особою (у разі подання заяви-анкети законним представником/уповноваженою особою) подається документ, що посвідчує їх особу та підтверджує громадянство.
Якщо до безконтактного електронного носія, що міститься у паспорті внесено відцифровані відбитки пальців рук – паспорт видається за умови присутності особи на ім’я якої оформлено паспорт.За необхідності написання прізвища або/та ім’я латинськими літерами відповідно до написання у раніше виданих на ім’я особи документах, подається письмова заява (довільної форми) та документ, що підтверджує зазначений факт, а саме:- паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, проїзний документ дитини;- документ, що підтверджує факт народження, зміни імені (у тому числі у разі укладення або розірвання шлюбу), виданого компетентним органом іноземної держави та легалізованого в установленому порядку;- раніше видані паспорта на ім’я дитини/батьків (або одного з них)/одного з подружжя, у тому числі в паспортах для виїзду за кордон, виданих іноземними державами, якщо дитина/батьки/один з подружжя є іноземцями.У разі подання заяви-анкети законним представником/уповноваженою особою адміністрації установи виконання покарань або закладу МОЗ закритого типу, додатково подаються документ, що посвідчує особу законного представника/уповноваженої особи та документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника (крім випадків, коли законним представником є один із батьків)/уповноваженої особи адміністрації установи виконання покарань або закладу МОЗ закритого типу.Видані компетентними органами іноземної держави документи, що подаються для оформлення паспорта, засвідчуються в установленому законодавством порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України. Такі документи подаються з перекладом на українську мову, засвідченим нотаріально.Оригінали документів повертаються особі (крім документів, що підтверджують сплату адміністративного збору та державного мита) або її законному представнику/уповноваженій особі після оформлення заяви-анкети.Заява-анкета оформлюється за встановленим зразком https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/text/78/f436841n67.doc .До заяви додається довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб — платників податків (РНОКПП) або повідомлення про відмову від його прийняття (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття зазначеного номера). Якщо така інформація подавалася під час оформлення паспорта, що підлягає обміну відповідні документи не надаються.Також до заяви додається довідка про реєстрацію місця проживання особи або довідку про зняте місце проживання (за зразками наведеними у додатках 13, 16 до Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою КМУ № 207 від 02.03.2016) або довідка про реєстрацію місця проживання (видану до 04.04.2016 за зразком наведеним у додатку 11 до Порядку реєстрації місця проживання та місця перебування фізичних осіб в Україні та зразків необхідних документів, затвердженого наказом МВС від 22.11.2012 № 1077). Довідка надається у разі зміни інформації про місце проживання, після дати видачі паспорта, що підлягає обміну.

Суб'єкти надання адміністративної послуги

Територіальні органи Державної міграційної служби України, Центр надання адміністративних послуг відповідно до місця проживання, Державне підприємство “Документ”

Можливість оскаржити в суді

Так

Документи, необхідні для отримання послуги

Заява-анкета | Паспорт, що підлягає обміну | Документи, що підтверджують обставини, у зв’язку з якими паспорт підлягає обміну (крім випадків коли строк дії паспорта закінчився) | Документи, що підтверджують сплату адміністративного збору, державного мита (у разі обміну у зв’язку з непридатності паспорта для подальшого використання) або роздрукована квитанція з програмного продукту «cheсk» або інформацію (реквізити платежу) про сплату збору в будь-якій формі* | Довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб — платників податків (РНОКПП) або повідомлення про відмову від його прийняття (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття зазначеного номера) | Довідка про реєстрацію місця проживання/зняття з реєстрації місця проживання | Свідоцтва про народження дітей (за наявності) | Документ, що підтверджує реєстрацію/розірвання шлюбу (за наявності) | Документи, що підтверджують зміну прізвища, імені або по батькові (за наявності) | Одна фотокартка розміром 10 х 15 сантиметрів для внесення відцифрованого образу обличчя особи шляхом сканування із застосуванням засобів Реєстру

Строки

Звичайне надання: 20 днів (робочі); Термінове надання: 10 днів (робочі)

Результати

Видача паспорта громадянина України, Відмова від оформлення чи видачі паспорта громадянина України

Вартість

Звичайне надання: 363.0 UAH; Термінове надання: 489.0 UAH; Державне мито (сплачується тільки у разі обміну у зв’язку з непридатністю паспорта для подальшого використання): 34.0 UAH (2 Неоподатковувані мінімуми доходів громадян)

Державна міграційна служба України
Подписаться
Уведомить о
guest
0 Коментарі
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии