Реєстрація авторського права на твір

Якщо ви є автором твору (літературного, музичного, аудіовізуального, фотографічного, образотворчого тощо), важливо засвідчити своє авторство та захистити майнові та немайнові права на цей твір. Для цього відомості про твір вносяться до Державного реєстру свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір.

Умови та випадки надання послуги

Розгляд заявки і прийняття рішення про реєстрацію авторського права на твір здійснюється протягом місяця від дати надходження до ДП “Український інститут інтелектуальної власності” (далі – Укрпатент) заявки. Укрпатент може надсилати заявнику запити про надання додаткових документів, потрібних для прийняття відповідного рішення у разі виникнення сумніву щодо вірогідності інформації, що містять подані документи. У цьому разі відповідне рішення приймається в двотижневий термін від дати надходження додаткових документів, але не пізніше двох місяців від дати одержання заявником запиту.У разі відсутності примірника твору у матеріальній формі заявка до розгляду не приймається. Подання до Укрпатенту документа про сплату державного мита за видачу свідоцтва або копії документа, що підтверджує право на звільнення від сплати мита за видачу свідоцтва, здійснюється у тримісячний термін від дати одержання рішення про реєстрацію авторського права на твір. Видача свідоцтва здійснюється Укрпатентом у двомісячний строк від дати подання заявки.Свідоцтво видається автору або особі, яка має авторське право, безпосередньо або надсилається на адресу, зазначену в заяві. У разі наявності декількох авторів свідоцтво може бути видане кожному з них за умови пред’явлення документа про сплату державного мита за видачу кожного свідоцтва.Об’єктами авторського права є твори у галузі науки, літератури і мистецтва, а саме:1) літературні письмові твори белетристичного, публіцистичного, наукового, технічного або іншого характеру (книги, брошури, статті тощо);2) виступи, лекції, промови, проповіді та інші усні твори;3) комп’ютерні програми;4) бази даних;5) музичні твори з текстом і без тексту;6) драматичні, музично-драматичні твори, пантоміми, хореографічні та інші твори, створені для сценічного показу, та їх постановки;7) аудіовізуальні твори;8) твори образотворчого мистецтва;9) твори архітектури, містобудування і садово-паркового мистецтва;10) фотографічні твори, у тому числі твори, виконані способами, подібними до фотографії;11) твори ужиткового мистецтва, у тому числі твори декоративного ткацтва, кераміки, різьблення, ливарства, з художнього скла, ювелірні вироби тощо;12) ілюстрації, карти, плани, креслення, ескізи, пластичні твори, що стосуються географії, геології, топографії, техніки, архітектури та інших сфер діяльності;13) сценічні обробки творів, зазначених у пункті 1, і обробки фольклору, придатні для сценічного показу;14) похідні твори;15) збірники творів, збірники обробок фольклору, енциклопедії та антології, збірники звичайних даних, інші складені твори за умови, що вони є результатом творчої праці за добором, координацією або упорядкуванням змісту без порушення авторських прав на твори, що входять до них як складові частини;16) тексти перекладів для дублювання, озвучення, субтитрування українською та іншими мовами іноземних аудіовізуальних творів;17) інші твори.Не є об’єктом авторського права:а) повідомлення про новини дня або поточні події, що мають характер звичайної прес-інформації;б) твори народної творчості (фольклор);в) видані органами державної влади у межах їх повноважень офіційні документи політичного, законодавчого, адміністративного характеру (закони, укази, постанови, судові рішення, державні стандарти тощо) та їх офіційні переклади;г) державні символи України, державні нагороди; символи і знаки органів державної влади, Збройних Сил України та інших військових формувань; символіка територіальних громад; символи та знаки підприємств, установ та організацій;д) грошові знаки;е) розклади руху транспортних засобів, розклади телерадіопередач, телефонні довідники та інші аналогічні бази даних, що не відповідають критеріям оригінальності і на які поширюється право sui-generis (своєрідне право, право особливого роду).

Суб'єкти надання адміністративної послуги

ДП “Український інститут інтелектуальної власності”

Можливість оскаржити в суді

Так

Документи, необхідні для отримання послуги

Заява на реєстрацію авторського права на твір | Примірник твору у встановленій матеріальній формі | Документ, що свідчить про факт і дату оприлюднення твору (якщо твір оприлюднено) | Документ про сплату збору за підготовку до реєстрації та документ про сплату державного мита за видачу свідоцтва про реєстрацію або копія документів, що підтверджують право на звільнення від сплати збору та державного мита | Документ про сплату державного мита за видачу свідоцтва або копія документа, що підтверджує право на звільнення від сплати мита за видачу свідоцтва | Довіреність, оформлена в установленому порядку, якщо заявка від імені автора або його спадкоємця подається довіреною особою, або копія довіреності, засвідчена відповідно до законодавства | Документ, що засвідчує перехід у спадщину майнового права автора (якщо заявка подається спадкоємцем автора) | Настанова щодо використання бази даних і опис структури бази даних (для реєстрації авторського права на базу даних) | Настанова щодо використання програми (для реєстрації авторського права на комп’ютерну програму) | Анотація, яка повинна містити назву твору, його місцезнаходження (адресу), архітектурні характеристики і параметри, час і місце створення (для реєстрації авторського права на твори архітектури, містобудування, садово-паркового та монументального мистецтва)

Строки

За підготовку до державної реєстрації авторського права на твір для фізичних осіб: 60 днів (календарні); За підготовку до державної реєстрації авторського права на твір для юридичних осіб: 60 днів (календарні); За видачу свідоцтва для фізичних осіб: 60 днів (календарні); За видачу свідоцтва для юридичних осіб: 60 днів (календарні)

Результати

Видача свідоцтва про державну реєстрацію авторського права на твір

Вартість

За підготовку до державної реєстрації авторського права на твір для фізичних осіб: ; За підготовку до державної реєстрації авторського права на твір для юридичних осіб: ; За видачу свідоцтва для фізичних осіб: ; За видачу свідоцтва для юридичних осіб:

ДП "Український інститут інтелектуальної власності"
Подписаться
Уведомить о
guest
0 Коментарі
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии