Статус батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї (з видачею посвідчень)

Багатодітна сім’я – це подружжя (чоловік та жінка), яке перебуває у зареєстрованому шлюбі, разом проживає та виховує трьох і більше дітей, у тому числі кожного з подружжя, або один батько (одна мати), який (яка) проживає разом з трьома і більше дітьми та самостійно їх виховує. До складу багатодітної сім’ї включаються також діти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, – до закінчення закладів освіти, але не довше ніж до досягнення ними 23 років. Документом, що підтверджує статус багатодітної сім’ї і дітей з такої сім’ї та їх право на отримання пільг, є відповідне посвідчення.

Умови та випадки надання послуги

Сім’я, в якій подружжя (чоловік та жінка) перебуває у зареєстрованому шлюбі, разом проживає та виховує трьох і більше дітей, у тому числі кожного з подружжя, або один батько (одна мати), який (яка) проживає разом з трьома і більше дітьми та самостійно їх виховує.Заява для оформлення посвідчення батьків багатодітної сім’ї та посвідчення дитини з багатодітної сім’ї подається одним із батьків структурному підрозділу/виконавчому органу, що видає посвідчення, або центру надання адміністративних послуг за формою, затвердженою Мінсоцполітики, одним із таких способів:- у паперовій формі – у разі особистого відвідування структурного підрозділу/виконавчого органу, центру надання адміністративних послуг (для посвідчення особи пред’являється паспорт громадянина України або документ, що посвідчує особу та підтверджує її громадянство або спеціальний статус) або надсилання поштою (реєстрованим поштовим відправленням);- в електронній формі – через Єдиний державний веб-портал електронних послуг, у тому числі через інтегровані з ним інформаційні системи державних органів та органів місцевого самоврядування (ідентифікація особи при цьому здійснюється з використанням кваліфікованих електронних довірчих послуг);- в усній формі – у разі особистого відвідування структурного підрозділу/виконавчого органу або центру надання адміністративних послуг (для посвідчення особи пред’являється паспорт громадянина України або документ, що посвідчує особу та підтверджує її громадянство або спеціальний статус). При цьому посадова особа структурного підрозділу/виконавчого органу або адміністратор центру надання адміністративних послуг заповнює електронну форму заяви на підставі усної заяви та роздруковує її паперовий примірник, який повинен бути прочитаний і підписаний заявником.У заяві зазначаються відомості про осіб, яким видаватимуться посвідчення:- прізвища, імена та по батькові батьків, місце і дата народження, серія та номер паспорта громадянина України, а також унікальні номери запису особи (за наявності) в Єдиному державному демографічному реєстрі, відомості про реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають про це відмітку в паспорті або які не є громадянами України);- прізвища, імена, по батькові, місце і дата народження дітей, їх унікальні номери запису особи в Єдиному державному демографічному реєстрі та відомості про реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності).Відомостей щодо навчання осіб віком від 18 до 23 років за денною формою навчання у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти; відомості про народження дітей та шлюб батьків; відомостей про факт виховання дитини одним із батьків передаються до Мінсоцполітики шляхом автоматизованого обміну електронними даними між інформаційними ресурсами.Відомості, необхідні для оформлення посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї, можуть також перевірятись у порядку електронної інформаційної взаємодії з державними електронними інформаційними ресурсами за допомогою засобів Єдиного державного веб-порталу електронних послуг.Якщо особа бажає підтвердити окремі відомості, зазначені у заяві, без використання певної інформаційної системи або не надає згоди на обробку її персональних даних, потрібні такі додаткові документи, що підтверджують зазначені відомості:- копія свідоцтва про народження дитини;- копія свідоцтва про шлюб (крім батьків, які не перебувають у шлюбі);- копії сторінок паспорта громадянина України батьків із даними про прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дату видачі паспорта;- копія посвідки на постійне проживання батьків, якщо вони є іноземцями або особами без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах.У разі відсутності необхідної інформації у реєстрах та базах даних заявнику протягом двох робочих днів надсилається повідомлення (у тому числі в електронній формі – за його бажанням) з переліком документів, які необхідно подати у паперовій формі структурному підрозділу/виконавчому органу або центру надання адміністративних послуг для підтвердження відомостей, необхідних для оформлення посвідчень, та зазначенням причини неотримання такої інформації на запит.Заявник протягом 10 календарних днів повинен подати документи структурному підрозділу/виконавчому органу або центру надання адміністративних послуг для підтвердження відомостей, необхідних для оформлення посвідчень.

Суб'єкти надання адміністративної послуги

Структурний підрозділ з питань соціального захисту населення районної, районної у м. Києві держадміністрації, виконавчий орган сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її утворення) ради за місцем проживання/перебування отримувача, Центр надання адміністративних послуг

Можливість оскаржити в суді

Так

Документи, необхідні для отримання послуги

Заява одного з батьків для оформлення посвідчення батьків багатодітної сім’ї та посвідчення дитини з багатодітної сім’ї, за формою, затвердженою Мінсоцполітики | Фотокартка (кольорова або чорно-біла) розміром 30 × 40 міліметрів | Документи, що підтверджують факт виховання дитини одним із батьків (у разі реєстрації повторного шлюбу та проживання із дітьми від попереднього шлюбу) | Копія довідки із закладу освіти або свідоцтва про народження дитини (у разі народження дитини або навчання особи віком від 18 до 23 років за денною формою навчання за межами України) | Довідка про підтвердження зарахування до закладу освіти або про переведення на наступний курс навчання в межах відповідної програми підготовки (у разі продовження строку дії посвідчення, якщо дитина навчається за денною формою навчання у закладі загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти) | Копія свідоцтва про народження дитини | Копія свідоцтва про шлюб (крім батьків, які не перебувають у шлюбі) | Копії сторінок паспорта громадянина України батьків із даними про прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дату видачі паспорта | Копія посвідки на постійне проживання батьків, якщо вони є іноземцями або особами без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах

Строки

Звичайне надання: 10 днів (робочі)

Результати

Видача посвідчень батьків та дітей з багатодітних сімей, Відмова у видачі посвідчень батьків та дітей з багатодітних сімей

Вартість

Звичайне надання: Безоплатне надання

Національна соціальна сервісна служба України
Подписаться
Уведомить о
guest
0 Коментарі
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии