Юридичний інформаційний проект про виконавче провадження та примусове стягнення боргів. Корисна інформація для боржників, стягувачів та виконавців.

Змістовний аналіз іспиту, що складають кандидати у приватні виконавці

1. Виконавче провадження

(1 частина та 2 частина питань)

1.1.Основи діяльності органів державної виконавчої служби та приватних виконавців

 • Принципи діяльності органів державної виконавчої служби та приватних виконавців
 • Передумови для початку та умови здійснення діяльності ПВ (приватних виконавців)
 • Державне регулювання діяльності приватного виконавця
 • Правовий захист та гарантії здійснення діяльності державних виконавців, приватних виконавців
 • Обов’язки і права виконавців (усі аспекти), обов’язковість вимог виконавців
 • Обмеження щодо видів діяльності приватного виконавця
 • Конфлікт інтересів
 • Заміщення приватного виконавця.
 • Страхування відповідальності ПВ та повязані обмеження
 • Компетенцію приватних виконавців (коло справ)
 • Офіс приватного виконавця
 • Помічник приватного виконавця: статус, права та обов’язки
 • Засади самоврядування приватних виконавців
 • Асоціація приватних виконавців України. Органи Асоціації.
 • Залучення працівників поліції у діяльності ПВ
 • Порядок використання печатки
 • Експерт, спеціаліст і суб’єкт оціночної діяльності (усі аспекти)
 • Виконавчі округи, порядок обрання та зміни
 • Місце виконання рішення виконавчі округи, передача (усі аспекти)
 • Зберігання коштів ПВ.
 • Облік сум на рахунках
 • Винагорода приватного виконавця, кошти та витрати ВП, авансування витрат виконавчого провадження (усі аспекти)

1.2. Контроль за діяльністю приватного виконавця

 • Контроль за діяльністю приватних виконавців
 • Контроль Ради приватних виконавців України за діяльністю приватного виконавця
 • Відповідальність приватних виконавців (усі види,) та її передумови, а також усі аспекти зупинення, поновлення та припинення діяльності ПВ.
 • Оскарження рішень, дій та бездіяльності приватних виконавців
 • Робота Дисциплінарної комісії
 • Контроль Міністерства юстиції України за діяльністю приватного виконавця

1.3. Виконавче провадження

 • Засади виконавчого провадження
 • Учасники виконавчого провадження та особи, які залучаються до проведення виконавчих дій, пов’язані особи Автоматизована система виконавчого провадження(та всі питання пов’язані із роботою ЄДРВП)
 • Строки прийняття рішень виконавцями та вчинення виконавчих дій.
 • Виконавчі документи (зміст та вимоги до них)
 • Строки пред’явлення виконавчих документів до виконання (усі аспекти)
 • Надсилання документів виконавчого провадження
 • Повернення виконавчого документа (усі випадки та аспекти)
 • Правила ведення діловодства та архіву
 • Закінчення виконавчого провадження (усі наслідки та аспекти) та відновлення виконавчого провадження
 • Права і обов’язки сторін та інших учасників виконавчого провадження (усі аспекти)
 • Зведені провадження (усі аспекти)
 • Відводи у виконавчому провадженні

1.4. Виконавчі дії

 • Час проведення виконавчих дій
 • Добровільне виконання рішень
 • Угода між приватним виконавцем та стягувачем
 • Відстрочка або розстрочка виконання, встановлення чи зміна способу і порядку виконання рішення
 • Рішення, що підлягають примусовому виконанню.
 • Зупинення вчинення виконавчих дій,
 • Відкладення проведення виконавчих дій
 • Початок примусового виконання рішення
 • Роз’яснення рішень, виконавчих документів, що підлягають примусовому виконанню
 • Виконання рішення про поновлення на роботі
 • Виконання рішення про відібрання дитини
 • Виконання рішення про конфіскацію майна
 • Виконання рішень іноземних судів
 • Виконання рішень щодо іноземців, осіб без громадянства та іноземних юридичних осіб

1.5. Стягнення

 • Єдиний реєстр боржників (всі аспекти)
 • Робота з реєстром майнових прав та іншими реєстрами (окрім ЄДРВП)
 • Розшук боржника, його майна, розшук дитини
 • Звернення стягнення на майно (в т.ч. нерухоме, рухоме, заставне), вилучення в боржника і передача стягувачу предметів (усі аспекти)
 • Звернення стягнення на кошти (вт.ч. у іноземній валюті) (усі аспекти), цінні папери
 • Порядок стягнення аліментів
 • Звернення стягнення на допомогу з державного соціального страхування та соціальну допомогу інваЛІдам з дитинства
 • Звернення стягнення на заробітну плату пенсію, стипендію та інший дохід боржника
 • Кошти, на які не може бути звернено стягнення
 • Звернення стягнення на майно боржника, що перебуває в інших осіб
 • Розшук транспортних засобів та рухомого майна
 • Арешт і вилучення майна (коштів) боржника
 • Визначення вартості майна боржника.
 • Оцінка майна боржника
 • Порядок виявлення дебіторської заборгованості
 • Зберігання майна, на яке накладено арешт
 • Зняття арешту з майна.
 • Реалізація майна, на яке звернено стягнення (в т.ч. СЕТАМ)
 • Розподіл стягнутих з боржника грошових сум
 • Черговість задоволення
 • Порядок виплати стягнутих грошових сум

2. Антикорупційне законодавство

(всі питання)

 

 • Поняття корупції, суб’єкти антикорупційного законодавства.
 • Види та основні ознаки корупційних правопорушень. Види та правила відповідальності. Усунення наслідків корупційних правопорушень.
 • Запобігання корупції, механізми та правила. Правила поведінки та етики.
 • Конфлікт інтересів: ознаки, умови та правила щодо уникнення.
 • Фінансовий контроль, правила декларування та оприлюднення фінансової інформації.
 • Правили надання та відкриття публічної інформації.
 • Правила обробки звернень громадян.
 • Органи, та особи, що здійснюють контроль за дотриманням вимог антикорупційного законодавства та досудове розслідування правопорушень у сфері корупції (НАЗК, НАБУ, САП). Повноваження, компетенція, механізми та процедури в т.ч. розслідування та процесуальні особливості.

3. Загальноправові дисципліни

(всі питання)

3.1. Цивільне право

 • Ім’я фізичної особи. Місце проживання фізичної особи.
 • Цивільна правоздатність фізичної особи.
 • Цивільна дієздатність: поняття, види.
 • Поняття та ознаки юридичної особи.
 • Види та організаційно-правові форми юридичних осіб.
 • Цивільна право- і дієздатність юридичної особи. Органи юридичної особи.
 • Філії і представництва юридичної особи.
 • Припинення юридичної особи.
 • Речі як об’єкти цивільних прав: поняття, класифікація.
 • Гроші як об’єкти цивільних прав. Валютні цінності.
 • Майно, майнові права. Підприємство як єдиний майновий комплекс.
 • Цінні папери як об’єкти цивільних прав.
 • Поняття та види представництва в цивільному праві.
 • Суб’єкти представництва.
 • Повноваження представника. Правові наслідки перевищення повноважень представником.
 • Довіреність: поняття, види.
 • Форма довіреності. Зміст довіреності.
 • Припинення представництва за довіреністю.
 • Поняття та види цивільно-правових строків і термінів.
 • Способи визначення строків і термінів. Порядок обчислення строків.
 • Поняття та ознаки речових прав. Види речових прав.
 • Поняття власності і права власності. Зміст права власності.
 • Об’єкти та суб’єкти права власності.
 • Підстави (способи) набуття права власності: поняття, види.
 • Набуття права власності на новостворену річ. Переробка (специфікація). Набуття права власності на прирощення, які приносить річ.
 • Набуття права власності за договором. Момент виникнення права власності у набувача за договором. Інші похідні способи набуття права власності.
 • Поняття та види права спільної власності.
 • Право спільної часткової власності: поняття, суб’єкти, підстави виникнення. Визначення часток у праві спільної часткової власності.
 • Здійснення права спільної часткової власності.
 • Право спільної сумісної власності: поняття, суб’єкти, підстави виникнення.
 • Загальна характеристика речових прав на чуже майно.
 • Володіння.
 • Право користування чужим майном (сервітут).
 • Право користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис).
 • Право забудови земельної ділянки (суперфіцій).
 • Поняття та джерела права інтелектуальної власності.
 • Об’єкти та суб’єкти права інтелектуальної власності.
 • Підстави виникнення та зміст прав інтелектуальної власності.
 • Суб’єкти та підстави набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку.
 • Зміст права інтелектуальної власності на торговельну марку
 • Поняття та види банківських рахунків. Поняття та ознаки договору банківського рахунка.
 • Підстави та черговість списання грошових коштів з рахунка. Обмеження права розпорядження рахунком.
 • Припинення договору банківського рахунка. Відповідальність сторін за договором. Банківська таємниця.
 • Поняття та види договорів банківського вкладу (депозиту). Сторони договору банківського вкладу (депозиту).
 • Порядок укладення та форма договору банківського вкладу. Ощадні сертифікати.

3.2. Цивільний процес

 • Процесуально — правовий статус сторін у цивільному процесі.
 • Строки у цивільному процесі.
 • Судові витрати
 • Заходи процесуального примусу
 • Судовий розгляд цивільних справ
 • Апеляційне провадження
 • Касаційне провадження

3.3. Адміністративне право

 • Завдання та принципи адміністративного судочинства
 • Система адміністративних судів
 • Юрисдикція адміністративних судів
 • Поняття та зміст адміністративного оскарження
 • Принципи адміністративного оскарження
 • Стадії процедури адміністративного оскарження

3.4. Кримінальне право

 • Злочини у сфері правосуддя: суспільно небезпечні діяння у складах злочинів, суб’єктами яких є судді та працівники правоохоронних органів;
 • Злочини у сфері правосуддя: суспільно небезпечні діяння у складах злочинів, що вчиняються потерпілим, свідками, експертами, перекладачами;
 • Злочини у сфері правосуддя: суспільно небезпечні діяння пов’язані з невиконанням чи протидією виконанню судових рішень.

3.5. Конституційне право

 • Судова влада: поняття, склад і принципи функціонування. Судова система України. Система судів загальної юрисдикції.
 • Конституційні принципи судочинства. Здійснення правосуддя у формах конституційного, цивільного, кримінального та адміністративного судочинства.
 • Поняття і принципи громадянства України.
 • Набуття громадянства України. Припинення громадянства України.
 • Поняття та основи конституційно-правового статусу іноземців. Права, свободи та обов’язки іноземців. Режими проживання іноземних громадян.
 • Особи без громадянства: поняття й особливості конституційно-правового статусу.
 • Класифікація конституційних прав і свобод людини і громадянина. Співвідношення індивідуальних і колективних прав.

Зразок питання до практичного завдання

Під час примусового виконання приватним виконавцем _______(П.І.Б). виконавчого провадження № 123456789 про стягнення 3 ТОВ «____» на користь _______(П.І.Б) боргу, надійшов протокол проведення електронних торгів від __.__.20__, згідно якого торги з реалізації автомобіля ______(марки) відбулися. Кошти в розмірі 100 000,00 надійшли на депозитний рахунок виконавця __.__.20__.

Завдання:

Складіть необхідний(і) процесуальний(і) документ(и) за результатом
реалізації майна та надходження коштів. Який строк для прийняття цього(их) рішення(ь), відповідь обґрунтуйте.


Зразок ситуаційного завдання

На примусовому виконанні перебуває виконавчий документ щодо

стягнення з ОСОБИ-1 заборгованості на користь ОСОБА-2. Виконавцем виявлено, описано та передано на реалізацію нерухоме майно боржника. Початкова вартість майна визначена у розмірі 3 млн. гривень. Після призначення дати проведення електронних торгів, виконавцю стало відомо, що майно перебуває у заставі у БАШС-І, сума заборгованості боржника перед заставодержателем складає 20 млн. гривень, однак договір застави укладений після постановлення судом рішення щодо стягнення заборгованості, але перед відкриттям виконавчого провадження, та, як наслідок, накладення виконавцем арешту на майно. Надалі на примусове виконання надійшов виконавчий документ про стягнення з ОСОБИ-1 на користь ОСОБА-З заборгованості у розмірі 150 тис. гривень.

Питання:

1.Чи підлягає зверненню стягнення на виявлене виконавцем рухоме майно для задоволення вимог ОСОБА-2? Поясніть чому.

А) Так, оскільки право застави виникло після ухвалення судом рішення про стягнення з боржника коштів;

Б) Так, оскільки заставодержатель втрачає право на отримання коштів від майна в разі не пред’явлення виконавчого документу;

В) Ні, оскільки вартість предмета застави є меншою за розмір заборгованості боржника заставодержателю;

Г) Ні, оскільки звернення стягнення на заставлене майно боржника може бути проведено лише для задоволення вимог стягувачів, які є заставодержателями.

2. Які подальші дії зобов’язаний вжити виконавець?

А) Не пізніше наступного дня повідомити заставодержателя про звернення стягнення на заставне майно для задоволення вимог стягувачів, які не є заставодержателями;

Б) Повернути виконавчий документ стягувачеві без виконання у зв’язку з наявною забороною на звернення стягнення на заставлене майно боржника для задоволення вимог стягувачів, які не є заставодержателями;

В) Не пізніше трьох робочих днів після ознайомлення із результатами визначення вартості чи оцінки арештованого майна готує проект заявки на реалізацію арештованого майна;

Г) Не пізніше наступного робочого дня з дня надходження від банку документів, які підтверджують права на заставлене майно, виносить постанову про зняття арешту з такого майна.

3. Чи підлягає зверненню стягнення на виявлене виконавцем рухоме майно для задоволення вимог ОСОБА-З? Поясніть чому.

А) Так, оскільки право застави виникло після ухвалення судом рішення про стягнення з боржника коштів;

Б) Так, оскільки заставодержатель втрачає право на отримання коштів від майна в разі не пред’явлення виконавчого документу;

В) Ні, оскільки вартість предмета застави є меншою за розмір заборгованості боржника заставодержателю;

Г) Ні, оскільки звернення стягнення на заставлене майно боржника може бути проведено лише для задоволення вимог стягувачів, які є заставодержателями.

4. До якої черги належать вимоги ОСОБА-З щодо стягнення пені за прострочення сплати аліментів?

А) першої;

Б) другої;

В) третьої;

Г) четвертої.

5. В якій послідовності (в яку чергу) повертається авансовий внесок ОСОБИ-2 у разі реалізації предмета застави?

А) в другу чергу, після задоволення вимог заставодержателя БАНК-1;

Б) в другу чергу, після компенсації витрат на проведення виконавчих дій;

В) авансовий внесок ОСОБІ-2 повертається в першу чергу;

Г) в третю чергу, після компенсації витрат виконавчого провадження та оплати винагороди приватного виконавця.

comments powered by HyperComments
Правовий путь © 2017
Використання матеріалів сайту лише за умови посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на «Правовий путь»