Юридичний інформаційний проект про виконавче провадження та примусове стягнення боргів. Корисна інформація для боржників, стягувачів та виконавців.

Загальні питання для кваліфікаційного іспиту приватного виконавця

Загальні питання

Зміст

Питання 1-19

Питання 20-39

Питання 40-59

Питання 60-79

Питання 80-99

Питання 100-119

Питання 120-139

Питання 140-159

Питання 160-179

Питання 180-194

1. Які адміністративні справи не підсудні місцевим загальним судам як адміністративним?


2. До якого моменту громадянин України користується правами і несе обов’язки громадянина України, якщо він подав заяву про вихід з громадянства України?


3. Що є підставою для втрати громадянства України?


4. Який спосіб набуття права власності може бути реалізований лише фізичними особами?


5. Чи допускається визнання права власності на незавершений об’єкт самочинного будівництва?


6. Хто набуває права власності на конфісковане майно?


7. Яку презумпцію щодо володіння майном закріплено у ЦК України?


8. Яка юридична можливість характеризує правомочність володіння?


9. Що не може бути підставою виникнення права державної власності?


10. Суб’єктами якого виду представництва є біржові брокери?


11. Хто є власником майна господарського товариства?


12. Що із перерахованого НЕ належить до речових прав?


13. Що є підставою виникнення сервітуту відповідно до чинного законодавства України?


14. Протягом якого максимально часу з дня відкриття провадження у справі має бути розглянута справа в суді першої інстанції про відшкодування шкоди?


15. Протягом якого максимально часу має бути розглянута справа в суді першої інстанції про стягнення аліментів?


16. В який день закінчується трьохрічний строк подання заяви про перегляд судового рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами, якшо рішення суду постановлене 29 лютого 2012 року


17. Дружина подала до чоловіка позов про стягнення аліментів. Як визначити ціну позову?


18. В справі про встановлення факту переселення під час операції «Вісла» суд першої інстанції відмовив залучити до матеріалів справи в якості доказу довідку з архіву, вказавши в ухвалі, що вона є неналежним доказом. Суд в цілому відмовив у задоволенні заяви. Позивач оскаржив це рішення і знову надав довідку з архіву. Апеляційний суд долучив довідку як доказ. Чи правомірні дії суду?


19. Як має діяти суд у випадку несплати заявником судового збору за подання апеляційної скарги згідно вимог ЦПК України?


20. При перегляді справи в суді касаційної інстанції про визнання кредитного договору недійсним, позивач по справі помер. Як має вчинити суд у даному випадку?


21. В судовому засіданні у справі про відшкодування майнової та моральної шкоди, заподіяної внаслідок залиття квартири, відповідач зробив усну заяву про визнання позовних вимог за умови зменшення розміру компенсації моральної шкоди. Позивач проти цього не заперечував. Суд
ухвалив рішення про задоволення позову в частині, визнаній відповідачем, у зв’язку з визнанням позову відповідачем. Чи правильно вчинив суд?


22. Які дії суду в разі звернення до суду неналежного позивача?


23. Чи обов’язково особа повинна бути учасником спірних матеріальних правовідносин для зайняття статусу сторони?


24. Яке прагнення характеризує позивача у цивільному процесі?


25. Що означає процесуальна співучасть у цивільному процесі?


26. Що таке активна співучасть у цивільному процесі?


27. Коли сплачується судовий збір за подання позовної заяви, якшо судом не було прийнято ухвалу про відстрочення його сплати?


28. У якому випадку судом постановляється ухвала про повернення судового збору?


29. Які особливості порівняно із загальним правилом встановлено цивільним процесуальним законодавством щодо строків розгляду судом першої інстанції справ про поновлення на роботі?


30. Які положення закріплює Цивільний процесуальний кодекс щодо можливості подовження строків розгляду цивільної справи?


31. Суд першої інстанції ухвалив рішення про визнання договору купівлі-продажу нерухомого майна недійсним. Сторони були присутні в залі судового засідання під час проголошення рішення суду.Коли починається перебіг десятиденного строку, встановленого цивільним процесуальним законом для подання апеляційної скарги на рішення суду першої інстанції?


32. Суд постановив рішення про позбавлення громадянки батьківських прав. Позов до суду подав орган опіки і піклування, який неодноразово вилучав дітей у матері для тимчасового їх перебування у кризисному центрі у зв’язку із пияцтвом матері. Відповідач, вважаючи рішення суду першої інстанції необгрунтованим, вирішила оскаржити його в апеляційному порядкуЯкий порядок подання апеляційної скарги в цій ситуації?


33. Коли закінчиться строк звернення з заявою про перегляд судового рішення Верховним Судом України, якшо рішення, щодо якого подано заяву, ухвалено 30.11.2015 р.?


34. В якому з наведених положень правильно вказано вид судових витрат:


35 . У якому з наведених положень правильно вказано об’єкт справляння судового збору?


36. Які судові витрати підлягають оплаті при зверненні в суд із заявою про видачу судового наказу?


37. У якому випадку сплачена сума судового збору підлягає поверненню за ухвалою суду?


38. Якими є межі розгляду справи апеляційним судом?


39. Вкажіть, яке з наведених положень, що стосується скасування рішення із закриттям провадження у справі або залишенням заяви без розгляду в касаційному порядку, є правильним?


40. У справі про про захист честі, гідності та ділової репутації шляхом спростування неправдивих відомостей в мережі Інтернет на стороні позивача бере участь Петренко, а на стороні відповідача автор відповідного інформаційного матеріалу та власник веб-сайта. Який це вид співучасті?


41. Підприємець Васькович звернувся в суд до редакції газети «Вечірні новини» з позовом про захист честі, гідності та стягнення моральної шкоди. Стаття, що була опублікована в газеті за 21 вересня 2009 р. «Що, де і скільки» на думку позивача містить неправдиву інформацію і ганьбить його перед мешканцями міста. В процесі підготовки справи до розгляду суд вважав за необхідне долучити до участі у якості співвідповідача у справі автора статті Антоненка. У якому процесуальному статусі може бути залучений до розгляду справи про спростування опублікованих у пресі відомостей, шо принижують честь і гідність особи, автор статті?


42. З якого моменту виникає цивільна правоздатність фізичної особи?


43. Які правові можливості боржника, який виконав солідарний обов’язок?


44. Т. подав адміністративний позов до Головного управління Національної поліції в області, у якому просив суд визнати незаконним та скасувати наказ про його звільнення, поновити на посаді, а також нарахувати і виплатити середню заробітну плату за час вимушеного прогулу. Визначте, до якої категорії публічно-правових спорів, віднесених законом до юрисдикції адміністративних судів, належить даний спір?


45. Протягом якого часу з моменту набуття громадянства України іноземець повинен подати документ про припинення громадянства (підданства) іншої держави до органу, що видав йому тимчасове посвідчення громадянина України?


46. Який із вказаних суб’єктів встановлює квоту на імміграцію?


47. Яка важлива конституційна гарантія права на життя людини прямо закріплена в Конституції України?


48. Що з зазначеного НЕ є принципом громадянства України відповідно до Закону України «Про громадянство України»?


49. Що з наведеного є підставою для обмеження активного виборчого права громадянина?


50. Які з перелічених прав відносять до групи політичних прав людини і громадянина?


51. Довіренність буде нікчемною, якшо


52. Строком в цивільному праві є:


53. Слідчий, розслідуючи злочин, який вчинив Ж., для покращення службових показників запропонував йому зізнатися у двох крадіжках, яких він не вчиняв. Ж. погодився і дав за повідомленою йому підозрою показання про вчинення вказаних крадіжок, оскільки слідчий, у разі відмови, погрожував поширити про Ж. у слідчому ізоляторі, де він знаходився, інформацію, яка ганьбить Ж. Як кваліфікувати дії слідчого?


54. Які види юридичних осіб приватного права можуть створюватися згідно Цивільного кодексу України?


55. Непідприємницькі товариства можуть здійснювати підприємницьку діяльність за умови, якщо:


56. Що є обов’язком співвласника у праві спільної часткової власності?


57. Вкажіть, як слід кваліфікувати ухилення особи від відбування покарання у виді виправних робіт, якій це покарання було застосовано у порядку заміни невідбутої частини призначеного вироком суду покарання у виді обмеження волі, на більш м’яке?


58. Яке майно, за загальним правилом, є об’єктом права спільної часткової власності?


59. Невиконання службовою особою рішення якого суду тягне за собою кримінальну відповідальність згідно 3 ч. 4 ст. 382 «Невиконання судового рішення» Кримінального кодексу України?


60. Що НЕ відноситься до речових прав на чуже майно?


61. За якої підстави сервітут НЕ припиняється?


62. Права за якими цінними паперами передаються шляхом вчинення передавального напису (індосаменту)?


63. 26 квітня укладено договір купівлі-продажу, яким передбачено, що продавець зобов’язується передати товар покупцеві через 5 днів після укладення договору. Коли продавець повинен виконати свій обов’язок?


64. Які правові наслідки відповідно до чинного законодавства очікують громадянина України у разі його добровільного вступу на військову службу іншої держави?


65. Чи має право кредитор співвласника майна, що є у спільній частковій власності, вимагати виділу частки із спільного майна в натурі для звернення стягнення на неї?


66. Як може виникати право довірчої власності?


67. Яким за конструкцією є склад злочину «Перешкоджання з’явленню свідка, потерпілого, експерта, примушування їх до відмови від давання показань чи висновку» (ст. 386 Кримінального кодексу України)?


68. Що НЕ є підставою надання повної цивільної дієздатності?


69. Що є майном, відповідно до ЦК України?


70. Який документ видається громадянам України, іноземцям або особам без громадянства, котрі перебувають на території України на законних підставах та мають право на постійне проживання в Україні, котрих змусили залишити або покинути своє місце проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру?


71. Хто є законним представником малолітньої особи?


72. Емфітевзис встановлюється на підставі


73. Що є підставою для втрати громадянства України?


74. Засновник приватного підприємства прийняв рішення про відчуження належних йому як засновнику прав іншій особі за договором купівлі-продажу. Які наслідки матиме таке рішення?


75. Кому за загальним правилом належить право власності на плоди та доходи?


76. Який статус надається особі, котру жодна держава відповідно до свого законодавства не вважає своїм громадянином?


77. Як називається здатність фізичної особи мати цивільні права і обов’язки?


78. На кого, за Законом України «Про громадянство України», розповсюджується принцип неможливості позбавлення громадянства?


79. Які цінні папери відносяться до боргових?


80. Кому надається дозвіл на імміграцію поза квотою імміграції?


81. Яке твердження шодо співвідношення права власності на річ та права інтелектуальної власності річ є вірним?


82. Яким принципом закріплюється вимога подання декларації про відсутність іноземного громадянства при набутті громадянства України?


83. Що НЕ є ознакою дрібного побутового правочину?


84. Що є об’єктом права інтелектуальної власності?

85. Яка з перерахованих обставин є підставою поновлення в громадянстві України?


86. Акуленко уклав у м. Запоріжжя у філії страхової компанії АКСА договір КАСКО. Оскільки після настання страхового випадку страхова компанія відмовилася виплатити страхове відшкодовування, Акуленко вирішив звернутися в суд. Хто виступатиме відповідачем у справі?


87. Якого громадянського стану набуває дитина, народжена на території України від особи без громадянства та громадянина Польщі?


88. Особа подала заяву про визнання факту спільного проживання. Протягом якого строку з дня відкриття провадження у справі має бути розглянута ця справа?


89. На якому з зазначених принципів базується законодавство України про громадянство?


90. Суд надав строк два місяці подружжю для примирення. Яку ухвалу повинен постановити суд у даному випадку?


91. Суд оголосив у розгляді справи перерву та призначив справу на наступний день. Які правові наслідки наступають при відкритті судового засідання наступного дня?


92. Позивач відмовився від позову у зв’язку із задоволенням відповідачем його позовних вимог. Яку процесуальну дію має вчинити суд у даній правовій ситуації?


93. Що є підставою набуття громадянства України?


94. Декілька позивачів подали позов до двох відповідачів щодо права власності на земельну ділянку. Кожен з них виступав у спорі самостійно. Справа була призначена на 10 червня, однак на судове засідання не прийшли один з позивачів та обидва відповідачі. Суд відклав розгляд справи на 20 червня. На це засідання не прийшли інший позивач та знову обидва відповідачі. Яку процесуальну дію має вчинити суд у цьому випадку?


95. Що є умовою прийняття до громадянства України?


96. Протягом якого строку позивач має право змінити предмет позову?


97. Строк апеляційного оскарження рішення суду першої інстанції, винесеного в порядку цивільного судочинства, складає:


98. Що таке вихід з громадянства України?


99. Яким чином відбувається вихід з громадянства України дітей віком від 14 до 18 років?


100. У якому разі суд за клопотанням зацікавленої особи може поновити або продовжити процесуальний строк?


101. Що з вказаного НЕ є підставою, за якої набувається громадянство України?


102. Які витрати належать до судових витрат?


103. Яким чином подається касаційна скарга?


104. Яке судове рішення має прийняти суд у разі подання позовної заяви неналежним позивачем?


105. У справі про визнання права власності відповідач під час судових дебатів почав розповідати про те, які були колись відносини між ним та сусідом (позивачем) до його одруження. Головуючий зупинив його. Чи правомірно вчинив головуючий?


106. Як визначається граничний розмір витрат на правову допомогу?


107. Оберіть правильну відповідь (з наведених нижче) на запитання: що являє собою «припинення громадянства України»?


108. Що береться за основу при визначенні розміру компенсації за втрачений заробіток стороні, на користь якої ухвалено судове рішення?


109. У який строк судом застосовуються заходи процесуального примусу?


110. З якого моменту набуває громадянство України повнолітня особа, яку усиновили громадяни України?


111. Цивільний процесуальний кодекс України допускає виникнення ситуацій, коли декілька позивачів, маючи спільні права, які виникли із однієї підстави, пред’являють позов до одного і того ж самого відповідача. Яким терміном позначається ця ситуація?


112. Цивільний процесуальний кодекс встановлює певний порядок подання апеляційної скарги, врегулювавши, до якого суду вона подається та яким чином апеляційний суд отримує відповідну цивільну справу. Який із запропонованих варіантів є вірним?


113. Яка теза вірно характеризує співвідношення проведення судових дебатів в апеляційному провадженні та у суді першої інстанції?


114. Що НЕ належить до повноважень суду апеляційної інстанції за наслідками розгляду скарги на судовий наказ?


115. В якому випадку особа, яка народилася на території України від іноземців, набуває громадянство України?


116. Що НЕ є підставою процесуального правонаступництва?


117. Подружжя, яке має малолітню дитину, прийняло рішення проживати окремо. На сімейній раді вирішили, що дитина буде проживати з матір’ю, а батько буде в добровільному порядку забезпечувати дитину матеріально. Але матеріальне забезпечення дитини не здійснювалось. Мати звернулась до органу опіки та піклування, де їй надали консультацію щодо необхідності судового захисту прав дитини в цій ситуації. Хто матиме процесуальний статус позивача при зверненні до суду з позовом про стягнення аліментів на утримання малолітньої дитини?


118. Яким чином дитина, яка відповідно до чинного законодавства України вважається такою, що постійно проживає за кордоном, може вийти з громадянства України?


119. Громадянин після проголошення рішення суду першої інстанції у справі про визнання права власності на житло через загострення гіпертонічної хвороби потрапив до реанімації місцевої лікарні, де перебував 14 днів. Як наслідок даний громадянин пропустив строк, встановлений законом для оскарження. Громадянин звернувся до суду із клопотанням, де виклав поважність причин пропущення строку, та надав відповідні медичні документи. Яку ухвалу має постановити суд при вирішенні цього питання?


120. Що належить до особистих прав і свобод людини і громадянина?


121. Призначене судове засідання з розгляду цивільної справи. Місце перебування відповідача відоме. У судове засідання відповідач не з’явився і судовий розгляд справи був відкладений. На повторному судовому засіданні відповідач знову не з’явився і знову не повідомив суд про причини неявки. Які правові наслідки такої поведінки відповідача?


122. Що таке підприємство як об’єкт цивільних прав?


123. Засудженому до покарання у виді позбавлення волі не відбута частина цього покарання була замінена громадськими роботами на підставі ст. 82 КК України. Чи можуть діяння такої особи, що виразилися в ухиленні від відбування громадських робіт, бути кваліфіковані за ч. 2 ст. 389 КК України (ухилення засудженого від відбування покарання у виді громадських робіт)?


124. Як охороняються комп’ютерні програми?


125. Який правовий режим майна, набутого в результаті спільної праці та за спільні грошові кошти членів сім’ї, якщо інше не встановлено договором, укладеним у письмовій формі?


126. Чи можуть непідприємницькі товариства здійснювати підприємницьку діяльність?


127. Яку правоздатність мають юридичні особи?


128. До яких видів речей відносяться гроші?


129. Що є місцезнаходженням юридичної особи?


130. Що НЕ є підставою набуття права власності?


131. Що може бути віднесено до дрібних побутових правочинів?


132. На яку категорію публічно-правових справ юрисдикція адміністративних судів НЕ поширюється?


133. Хто належить до осіб, які беруть участь у справі?


134. Позивач подав заяву про поновлення процесуальних строків. Який процесуальний документ має постановити суд?


135. Як вправі поступити суд, якшо адвокат повторно порушив порядок в залі судового засідання?


136. Дружина звернулася із позовом до чоловіка про стягнення аліментів. Як вирішується питання із сплатою судового збору при зверненні до суду?


137. Процесуальне правонаступництво є:


138. Які із перерахованих звернень підлягають розгляду та вирішенню?


139. Що з вказаного є підставою зупинення розгляду цивільної справи?


140. Коли має закінчитись перебіг річного процесуального строку, який почався 29 лютого 2016 року?


141. За якої умови процесуальний строк НЕ вважається пропушеним?


142. В якому з наведених положень правильно вказано вид судових витрат?


143. У якому з наведених положень правильно вказано об’єкт справляння судового збору?


144. Відповідно до Закону України «Про звернення громадян», які строки подання скарги на рішення органу місцевого самоврядування?


145. Виконавчий комітет міської ради прийняв рішення, яким наклав на Р. адміністративне стягнення у вигляді штрафу. Р. вирішив звернутися до відповідної міської ради у зв’язку з незгодою із прийнятим рішенням. Якою має бути форма звернення Р.?


146. Громадяни Німеччини усиновили Олександра (18 років), Ганну (14 років) та Сергія (5 років), які є братами та сестрою і мають громадянство України. Після чого уся сім’я переїхала жити до Берліну, а Олександр, Ганна та Сергій автоматично набули громадянства Німеччини. Вирішіть чи припиниться громадянство України у Олександра, Ганни та Сергія за клопотанням їх нових батьків?


147. Який захід процесуального примусу застосовується до відповідача у разі повторного порушення ним порядку під час судового засідання?


148. До кого з учасників процесу може бути застосований привід до суду?


149. Які суди здійснюють розгляд адміністративних справ?


150. Яка із запропонованих нижче послідовностей пояснень осіб, які беруть участь у справі, є вірною при розгляді справи по суті у суді першої інстанції ?


151. Який порядок подання касаційної скарги встановлює цивільне процесуальне законодавство?


152. Який порядок проведення попереднього розгляду справи у суді касаційної інстанції?


153. Працівник поліграфічного комбінату запізнився на роботу на півтори години, внаслідок чого був звільнений з роботи за згодою профспілкового комітету. Вважаючи таке звільнення безпідставним, звільнений працівник звернувся до суду з позовом про поновлення на роботі. Хто у цьому провадженні має процесуальний статус відповідача?


154. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди автомобіль громадянина був пошкоджений. Батько даного громадянина, всупереч запереченням сина, прийняв рішення звернутись до суду з позовом про відшкодування спричиненої матеріальної шкоди. Як має вчинити суд у випадку пред’явлення позову таким позивачем?


155. Розгляд цивільних справ у судах проводиться відкрито. Але в деяких випадках встановлені заборони шодо присутності певних осіб в залі судового засідання під час розгляду цивільної справи. Які особи не можуть перебувати в залі судового засідання під час розгляду справи?


156. Який процесуальний порядок подачі касаційної скарги в цивільному процесі?


157. Яке з передбачених чинним законодавством звернень громадян визначається як скарга?


158. Яку особливу форму колективного звернення громадян до Президента України запроваджено в Україні?


159. Хто уповноважений розглядати скарги громадян на дії чи рішення органу державної влади, органу місцевого самоврядування, посадової особи?


160. За якої умови громадяни України мають право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації?


161. У рішенні суду було визначено стягнути з Т. борг. Для забезпечення виконання цього рішення державним виконавцем накладено арешт на транспортні засоби, які належали Т. Арештоване майно було передано Т. на відповідальне зберігання, яке той приховав. Як кваліфікувати дії Т.?


162. Об’єктивна сторона втечі з місця позбавлення волі або з-під варти (ст. 393 КК України) характеризується:


163. Крижень, вчинивши з помсти вбивство Миронова, прийшов до матері з проханням «забезпечити його алібі». Мати, побоюючись за сина, повідомила на допиті слідчому, що в день вбивства вона себе погано почувала, тож син був постійно коло неї. Надайте кримінально-правову оцінку дій матері Крижня.


164. Вкажіть, яка із перелічених об’єктивних ознак є обов’язковою для складу злочину, передбаченого ст. 373 КК України — «Примушування давати показання»?


165. Що належить до судових витрат?


166. В якому випадку суд закриває провадження у справі?


167. Що є обов’язком осіб, присутніх в залі судового засідання?


168. В якому випадку суд відкладає розгляд справи в межах строків судового розгляду?


169. Хто є суб’єктом права на апеляційне оскарження рішення суду першої інстанції?


170. В якому випадку апеляційний суд ухвалює рішення?


171. Що є підставою для скасування рішення суду першої інстанції і ухвалення нового рішення або зміни рішення в апеляційному порядку?


172. Які підстави касаційного оскарження?


173. Що перевіряє суд в межах касаційної скарги під час розгляду справи в касаційному порядку?


174. Які з наведених положень, що стосуються меж розгляду справи касаційним судом, є правильними?


175. Що є передумовою участі у здійснені підприємницької діяльності фізичних осіб, які досягли віку 16 років?


176. Хто є суб’єктами права комунальної власності в Україні?


177. Що НЕ є характерним для земельного сервітуту?


178. Як визначається відповідач у справі?


179. У справі інтереси позивача представляв адвокат Денисенко. На судовому засідання Денисенко подав заяву про зупинення провадження у зв’язку з тим, що позивач поїхав з експедицією в Антарктиду і повернеться через 8 місяців. Як має вчинити суд?


180. В якому з зазначених випадків співучасть виключається?


181. Що із вказаного НЕ може бути самостійним об’єктом апеляції?


182. З якою метою суд вживає заходи процесуального примусу, передбачені ЦПК?


183. Громадянин Т., подавши касаційну скаргу на рішення суду апеляційної інстанції у цивільній справі, вирішив її доповнити. Протягом якого часу він може це зробити?


184. Яке з наведених положень розкриває зміст принципу безпосередності судового розгляду?


185. Яка з ознак притаманна сервітуту:


186. Що є підставою припинення сервітуту?


187. Яке речове право, похідне від права власності, підлягає державній реєстрації?


188. Який максимальний строк договору про надання права користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб щодо земельних ділянок державної або комунальної власності?


189. Яке правильне законодавче положення щодо повного товариства?


190. Права, посвідчені цінним папером, можуть належати ?


191. У якому віці фізичні особи мають часткову цивільну дієздатність?


192. Яка класифікація речей є правильною?


193. «…Ще й на світ не благословиться, а вже та бідна пасербиця була на роботі… А тим часом навіть за спільний стіл сісти не сміла. Та й як же їй було з такими панянками попліч сідати, коли ж ходила вона в старих лахах, а спала просто на долівці, під піччю! Цілими днями й доброго слова ні від кого не чула, бо мачуха все її вичитувала, а сестри коли й озивались до неї, то лише з глумом і глузуванням. Найбільше ж усі чіплялись до неї за те, що вона раз у раз була замазана попелом. Тому й звали її не хресним найменням, а вигадали для неї прізвисько Попелюшка.» Порушення якого права людини описується у наведеній частині казки «Попелюшка»?


194. Вкажіть, яка із перелічених суб’єктивних ознак є обов’язковою для складу злочину, передбаченого ст. 376 КК України — «Втручання в діяльність судових органів»?

comments powered by HyperComments
Правовий путь © 2017
Використання матеріалів сайту лише за умови посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на «Правовий путь»