Юридичний інформаційний проект про виконавче провадження та примусове стягнення боргів. Корисна інформація для боржників, стягувачів та виконавців.

Умови та критерії виплати винагороди державному виконавцю

Умови та порядок виплати винагороди державному виконавцю

ЗМІСТ

1. Загальні положення
2. Умови виплати винагороди державному виконавцю
3. Критерії виплати винагороди державному виконавцю
4. Вимоги до заяви державного виконавця про виплату винагороди
5. Погодження заяви державного виконавця

1. Загальні положення

Відповідно до ст. 13 Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів», заробітна плата працівника органу державної виконавчої служби складається з посадового окладу, премії, доплати за ранг та надбавки за вислугу років, винагороди, а також інших надбавок згідно із законодавством.

Порядок виплати та розміри винагород працівникам органів державної виконавчої служби встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Механізм виплати винагород державному виконавцю та розміри таких винагород визначено Порядком виплати винагород державним виконавцям та їх розміри і розміри основної винагороди приватного виконавця (далі-Порядок), затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 08 вересня 2016 року № 643.

2. Умови виплати винагороди державному виконавцю

Відповідно до п. 5 Порядку, державний виконавець, який забезпечив фактичне
виконання (повне або часткове) виконавчого документа майнового характеру чи фактичне виконання в повному обсязі виконавчого документу немайнового характеру, за умови дотримання критеріїв виплати винагороди, має право на виплату винагороди.

За виконавчим документом майнового характеру фактичним виконанням вважається наявність сукупності наступних чинників:

1) виконання рішення в повному обсязі або частково;
2) стягнення за такими документами витрат, пов’язаних з організацією та проведенням виконавчих дій щодо забезпечення виконання рішення;
3) стягнення виконавчого збору, пропорційно до фактично стягнутої з боржника суми за виконавчим документом.

Винагорода виплачується державному виконавцю, на виконанні у якого перебував (перебуває) фактично виконаний виконавчий документ, у розмірі два відсотки стягнутої суми або вартості майна боржника, переданого стягувачу за виконавчим документом. (п.2, 4 Порядку.)

За виконавчим документом немайнового характеру фактичним виконанням вважається наявність сукупності наступних чинників:

1) фактичне виконання рішення в повному обсязі в порядку, встановленому Законом України «Про виконавче провадження»;
2) стягнення за такими документами виконавчого збору;
3) стягнення за такими документами витрат, пов’язаних з організацією та проведенням виконавчих дій щодо забезпечення виконання рішення.

Державному виконавцю, на виконанні у якого перебував виконавчий документ
немайнового характеру та який забезпечив його фактичне виконання в повному обсязі, виплачується винагорода в розмірі однієї мінімальної заробітної плати, якщо боржником за виконавчим документом є фізична особа, та двох мінімальних заробітних плат, якщо боржником за виконавчим документом є юридична особа. ( п. 3, 4 Порядку.)

Відповідно до п. 11 Порядку, винагорода не виплачується:

 • якщо державного виконавця притягнуто до дисциплінарної відповідальності у зв’язку із здійсненням виконавчого провадження, за яким подано заяву про виплату винагороди;
 • дії (рішення) чи бездіяльність державного виконавця визнано неправомірними, за виконавчим провадженням, за яким подано заяву про виплату винагороди.

3. Критерії виплати винагороди державному виконавцю

Відповідно до вимог Порядку, державний виконавець, який забезпечив фактичне виконання виконавчого документа, має право на винагороду за умови дотримання критеріїв виплати винагороди, встановлених Міністерством юстиції України та затверджених наказом Міністерства юстиції України від 10 лютого 2017 року № 346/5, які застосовуються до 01 липня 2017 р., (далі — Критерії виплати винагороди).

Критеріями виплати винагороди державним виконавцям є:

 • показник виконання виконавчих документів, які перебували на виконанні (далі — критерії виконання виконавчих документів);
 • показник виконання виконавчих документів немайнового характеру (далі — критерії виконання немайнових рішень);
 • стягнення виконавчого збору (далі — критерії стягнення виконавчого збору);
 • стягнення витрат виконавчого провадження (далі — критерії стягнення витрат).

Згідно п. 7 Критеріїв виплати винагороди, для визначення критеріїв використовуються дані автоматизованої системи виконавчого провадження.

Відповідно до п. 2 Критеріїв виплати винагороди, критерії обраховуються виходячи з показників роботи державного виконавця за період з 01 січня поточного року (для державних виконавців, які почали здійснювати діяльність у поточному році — з дня здійснення діяльності) по день, що передує дню звернення державного виконавця з заявою про виплату винагороди (далі — звітний період).

Пунктом 8 Критеріїв виплати винагороди, для державного виконавця, який фактично виконав виконавчий документ, встановлено такі критерії:

 • виконання виконавчих документів — не менше 0,14 відсотків;
 • виконання немайнових рішень — не менше 0,11 відсотків;
 • стягнення виконавчого збору — не менше 7 відсотків;
 • стягнення витрат — не менше 60 відсотків.

Для визначення критеріїв виконання виконавчих документів та виконання
немайнових рішень, використовується середньоденний показник роботи державного виконавця у звітному періоді, який обчислюється шляхом ділення показника роботи державного виконавця у звітному періоді на кількість календарних днів звітного періоду.

У разі якщо на виконанні у державного виконавця не перебували виконавчі документи немайнового характеру, критерії виконання немайнових рішень не застосовуються.

Відповідно до п. 3 Критеріїв виплати винагороди, показник роботи для визначення критерію виконання виконавчих документів обраховується у відсотковому відношенні кількості виконавчих проваджень, по яким у звітному періоді винесені постанови (крім постанов, які скасовані в установленому законодавством порядку):

 • про повернення виконавчого документа стягувачу;
 • повернення виконавчого документа до суду, який його видав;
 • закінчення виконавчого провадження до кількості виконавчих проваджень, що підлягали виконанню у звітному періоді.

Необхідно відзначити, що при визначенні критерію виконання виконавчих документів до кількості виконавчих проваджень, що підлягали виконанню у звітному періоді, враховуються виконавчі провадження, за якими на кінець звітного періоду:

 • виконанню підлягали виконавчі документи про стягнення аліментів та інших періодичних платежів;
 • до підприємств, установ, організацій, фізичних осіб, фізичних осіб — підприємців надіслані постанови про звернення стягнення на заробітну плату чи інші доходи боржника;
 • передані до іншого органу державної виконавчої служби;
 • винесені постанови про зупинення вчинення виконавчих дій, які перебувають на виконанні на кінець звітного періоду.

Згідно п. 3 Критеріїв виплати винагороди, показник роботи для визначення критерію виконання немайнових рішень обраховується у відсотковому відношенні кількості виконавчих проваджень по виконанню виконавчих документів немайнового характеру, яким винесені постанови (крім постанов, які скасовані в установленому законодавством порядку):

 • про повернення виконавчого документа стягувачу;
 • повернення виконавчого документа до суду, який його видав;
 • закінчення виконавчого провадження до кількості виконавчих проваджень цієї категорії, які підлягали виконанню у звітному періоді.

При визначенні критерію виконання немайнових рішень до кількості виконавчих проваджень, які підлягали виконанню у звітному періоді, не враховуються виконавчі провадження по яким на кінець звітного періоду винесені постанови про зупинення виконавчих дій.

Відповідно до п. 5 Критеріїв виплати винагороди, показник роботи для визначення критерію стягнення виконавчого збору обраховується у відсотковому відношенні суми стягнутого у звітному періоді виконавчого збору до суми коштів, яка фактично стягнута по виконавчим провадженням, які знаходились на виконанні у звітному періоді.

Показник роботи для визначення критерію стягнення витрат обраховується у
відсотковому відношенні суми стягнутих витрат виконавчого провадження до суми коштів, яка підлягала стягненню за постановами про стягнення витрат виконавчого провадження(п.6 Критеріїв виплати винагороди).

4. Вимоги до заяви державного виконавця про виплату винагороди

Відповідно до пункту 6 Порядку, для виплати винагороди державний виконавець, на виконанні у якого перебував (перебуває) виконавчий документ, подає заяву, в якій зазначаються:

 • реквізити виконавчого документа;
 • номер виконавчого провадження в автоматизованій системі виконавчого провадження;
 • повне найменування (для юридичних осіб) або прізвище, ім’я та по батькові (для фізичних осіб) стягувача та боржника;
 • категорія стягнення за виконавчим документом;
 • розмір стягнутого виконавчого збору, витрат виконавчого провадження, реквізити платіжних доручень;
 • перелік виконавчих дій та строки їх проведення;
 • розрахунок належної до виплати винагороди;
 • відомості про дотримання критеріїв.

В реквізитах виконавчого документа необхідно зазначати назву, дату та номер видачі виконавчого документа, найменування органу, що його видав, резолютивну частину виконавчого документа, наприклад — «Виконавчий лист Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 10.11.2015 № 2-277/2016 про стягнення з Сидоренка Олександра Олександровича на користь Іванова Івана Івановича 60 900,00 грн».

Номер виконавчого провадження в автоматизованій системі виконавчого провадження — це єдиний унікальний номер, який формується Системою та надається кожному виконавчому провадженню, наприклад — АСВП № 5227717.

Для юридичних осіб (стягувача та боржника) повне найменування повинно містити інформацію про організаційно-правову форму такої особи відповідно до вимог чинного законодавства, наприклад — Товариство з обмеженою відповідальністю «Сандора», Приватне акціонерне товариство «Сонячне», тощо.
Згідно ч.1 ст. 28 Цивільного кодексу України — ім’я фізичної особи (яка є громадянином України) складається з її прізвища, власного імені та по батькові, наприклад Іванов Іван Іванович.

Відповідно до ч.3 статті 12 Закону України «Про національні меншини в Україні» громадяни, в національній традиції яких немає звичаю зафіксовувати по батькові, мають право записувати в паспорті лише ім’я та прізвище, наприклад — Ричард Мэдден.

Враховуючи викладене, при зазначенні прізвище, ім’я (для фізичних осіб) стягувача та боржника, по батькові зазначається за наявності.

При зазначенні категорії стягнення за виконавчим документом, зазначається
відповідна категорія, передбачена пунктом 9 розділу І Порядку «Про автоматизовану систему виконавчого провадження», наприклад: стягнення коштів, стягнення заборгованості з оплати комунальних послуг, передача стягувачу предметів, зазначених у виконавчому документі, виселення, тощо.

При зазначенні розміру стягнутого виконавчого збору та стягнутих витрат
виконавчого провадження, зазначаюся також дата та номери платіжних доручень, якими перераховано відповідні суми, наприклад — стягнутий виконавчий збір у сумі 3500,00 грн. перераховано платіжним дорученням № 659 від 12.03.2017 року, витрати виконавчого провадження перераховано платіжним дорученням № 660 від 12.03.2017 року.

При зазначенні переліку виконавчих дій вказуються вчинені державним виконавцем виконавчі дії, з обов’язковим зазначенням дати їх вчинення.

У заяві про виплату винагороди державний виконавець зазначає розрахунок
належної до виплати винагороди.

Наприклад:

 • за виконавчим документом майнового характеру «по виконавчому провадженню АСВП № 96767917 на користь стягувача стягнуто кошти у розмірі 56 900,00 грн., тому згідно розрахунку розмір належної до виплати винагороди по виконавчому провадженню становить: 56 900,00 х 2% = 1 138,00 грн.»;
 • за виконавчим документом немайнового характеру «по виконавчому провадженню АСВП №95557918. про виселення боржника Петрова Олександра Олександровича, рішення виконано фактично, тому відповідно до п.3 Порядку державному виконавцю виплачується винагорода в розмірі однієї мінімальної заробітної плати, що становить: 3200,00 грн.».

При зазначенні відомостей про дотримання критеріїв, зазначаються показники роботи державного виконавця за звітний період, які обраховуються на підставі даних автоматизованої системи виконавчого провадження, наприклад — «Згідно даних автоматизованої системи виконавчого провадження, за період з 01.01.2017 року по 15.03.2017 року, показники роботи державного виконавця .- відділу державної виконавчої служби м. Дніпра ГТУЮ у Дніпропетровській області, Василенко Алли Іванівни є наступними:

 • виконання виконавчих документів -0,18 відсотків;
 • виконання немайнових рішень -0,11 відсотків;
 • стягнення виконавчого збору — 7 відсотків;
 • стягнення витрат — 62 відсотків.

Враховуючи наведені показники роботи державного виконавця, вважаю що державним виконавцем дотримано критерії виплати винагороди»

У разі коли виконання виконавчого документа було забезпечено виконавчою групою заява про виплату винагороди подається керівником зазначеної групи особі, яка прийняла рішення про її утворення. У заяві зазначається розрахунок (розподіл) такої винагороди між усіма членами виконавчої групи. При цьому сума винагороди виконавчій групі не повинна перевищувати 2 відсотки стягнутої суми або вартості майна боржника, переданого стягувачу за виконавчим документом. Кошти між усіма членами виконавчої групи розподіляються порівну.

5. Погодження заяви державного виконавця

Відповідно до п. 5 Порядку, заява Державного виконавця про виплату винагороди розглядається безпосереднім керівником державного виконавця протягом двох робочих днів з дати її надходження.

Під час розгляду заяви державного виконавця про виплату винагороди безпосереднім керівником державного виконавця перевіряються:

1) достовірність викладених у заяві відомостей;
2) правильність розрахунку;
3) наявність підстав для виплати винагороди, зазначених у пунктах 4 і 5 Порядку.

Для перевірки наявності підстав для виплати винагороди, керівник державного виконавця використовує дані автоматизованої системи виконавчого провалження(п.10 Порядку).

За наявності підстав для виплати винагороди, безпосередній керівник державного виконавця погоджує заяву про виплату винагороди із зазначенням дати погодження.

За відсутності підстав для виплати винагороди зазначена заява протягом двох робочих днів з дати ії надходження повертається державному виконавцю з обґрунтуванням підстав відмови.

Відповідно до п. 12 Порядку, погоджена безпосереднім керівником заява про виплату винагороди державному виконавцю не пізніше наступного робочого дня подається для погодження начальнику Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у області.

У разі достатності та обґрунтованості підстав для виплати винагороди начальник Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у області погоджує заяву про виплату винагороди державному виконавцю протягом трьох робочих днів з дати їх надходження (п.13 Порядку).

За відсутності підстав для виплати винагороди заява про виплату винагороди протягом трьох робочих днів з дати їх надходження повертаються державному виконавцю з обґрунтуванням підстав відмови.

Під час погодження заяви про виплату винагороди керівники органів державної виконавчої служби проводять перевірку наявності підстав для виплати винагороди, за допомогою автоматизованої системи виконавчого провадження.

Відповідно до п.14 Порядку, безпідставна відмова у погодженні заяви державного виконавця про виплату винагороди або подання про виплату винагороди не допускається.

Погоджена начальником Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області заява про виплату винагороди державному виконавцю не пізніше наступного робочого дня після погодження подається відповідному уповноваженому структурному підрозділу головного територіального управління юстиції. На підставі такої заяви видається наказ, в якому зазначаються особи, яким виплачується винагорода, та її розміри (п.16 Порядку).

Винагорода виплачується одночасно з виплатою заробітної плати.

Державний виконавець, якому повернуто заяву про виплату винагороди, має право повторно подати таку заяву до кінця поточного року після усунення обставин, які стали підставою для її повернення.

Необхідно звернути увагу що виплата винагороди здійснюється в межах і за рахунок відповідних надходжень до спеціального фонду державного бюджету на підставі кошторисів та планів асигнувань спеціального фонду на відповідний рік.

З метою забезпечення єдиної практики оформлення документів, щодо виплати
винагороди державним виконавцям, у відповідності з вимогами Порядку виплати винагород державним виконавцям та їх розміру і розміру основної винагороди приватного виконавця, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 08 вересня 2016 року № 643 та встановлених Міністерством юстиції України та затверджених наказом Міністерства юстиції України від 10 лютого 2017 року № 346/5 критеріїв виплати винагороди, розроблено та направляється для використання у роботі при підготовці заяв про виплату винагороди державним виконавцям:

1.Примірний зразок заяви державного виконавця про виплату винагороди (Додаток 1);
2.Схематичний матеріал щодо виплати винагороди державному виконавцю (Додаток 2).

Джерело: методичні рекомендації м. Дніпро, 2017 рік

comments powered by HyperComments
Правовий путь © 2017
Використання матеріалів сайту лише за умови посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на «Правовий путь»