Юридичний інформаційний проект про виконавче провадження та примусове стягнення боргів. Корисна інформація для боржників, стягувачів та виконавців.

Технологічна картка здійснення державним виконавцем виконавчого провадження (стягнення аліментів)

Нормативно-правові акти, якими регламентується порядок стягнення аліментів

 1. Сімейний кодекс
 2. Закон України від 02.06.2017 «Про виконавче провадження» (далі – Закон)
 3. Перелік видів доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів на одного з подружжя, дітей, батьків, інших осіб, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26.02.1993 №146 (далі – постанова № 146)
 4. Інструкція з організації примусового виконання рішень, затверджена наказом Міністерства юстиції України від 02.04.2012 № 512/5, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 02.04.2012 за № 489/20802 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 29.09.2016 № 2832/5) (далі – Інструкція)

Початок примусового виконання


1.1

Розгляд заяви стягувача про відкриття виконавчого провадження, перевірка наявності підстав для відкриття виконавчого провадження та відповідності виконавчого документа вимогам частини першої статті 4 Закону. Прийняття рішення про відкриття виконавчого провадження чи повернення виконавчого документа стягувачу без прийняття до виконання

Норма права, що регламентує порядок здійснення етапу виконавчого провадження:  статті 4, 24, 26 Закону

Процесуальний документ, яким оформлюється рішення державного виконавця (виконавча дія): Постанова про відкриття виконавчого провадження (повідомлення про повернення виконавчого документа стягувачу без прийняття до виконання) Розрахунок заборгованості зі сплати аліментів

Строк виконання етапу: Постанова про відкриття виконавчого провадження – не пізніше наступного робочого дня з дня надходження виконавчого документа до державного виконавця;
повідомлення про повернення виконавчого документа стягувачу без прийняття до виконання – протягом трьох робочих днів з дня пред’явлення виконавчого документа


1.2

Обчислення розміру заборгованості зі сплати аліментів.

Норма права, що регламентує порядок здійснення етапу виконавчого провадження:  стаття 195 Сімейного кодексу України, частина 4 статті 71 Закону,
пункт 12 розділу Х Інструкції

Процесуальний документ, яким оформлюється рішення державного виконавця (виконавча дія): Розрахунок заборгованості зі сплати аліментів

Строк виконання етапу: День відкриття виконавчого провадження


1.3

Надсилання сторонам виконавчого провадження постанови про відкриття виконавчого провадження та розрахунку заборгованості зі сплати аліментів

Норма права, що регламентує порядок здійснення етапу виконавчого провадження: стаття 28 Закону

Процесуальний документ, яким оформлюється рішення державного виконавця (виконавча дія):  -//-

Строк виконання етапу: Не пізніше наступного робочого дня з дня винесення постанови про відкриття виконавчого провадження


Звернення стягнення на заробітну плату та інші доходи боржника

2.1

Встановлення інформації про місце роботи (отримання пенсії) боржника

Норма права, що регламентує порядок здійснення етапу виконавчого провадження:  Наказ Міністерства юстиції України від 07.12.2016 № 3596/5

Процесуальний документ, яким оформлюється рішення державного виконавця (виконавча дія):  Запит до Пенсійного фонду України (направляється за допомогою автоматизованої системи виконавчого провадження)

Строк виконання етапу: Не пізніше наступного робочого дня з дня відкриття виконавчого провадження
У разі відсутності інформації — не рідше ніж один раз на три місяці


2.2

Встановлення інформації про інші джерела доходів боржника, з яких провадиться утримання аліментів (стипендія, підприємницька діяльність, гонорар, плата за оренду земельної ділянки тощо)

Норма права, що регламентує порядок здійснення етапу виконавчого провадження:  Постанова № 146, пункт 11 розділу І Інструкції

Процесуальний документ, яким оформлюється рішення державного виконавця (виконавча дія):  Запит до підприємств, установ, організацій, фізичних осіб щодо надання інформації про отримання боржником доходів

Строк виконання етапу: Не пізніше наступного робочого дня з дня одержання повідомлення про можливі джерела доходів боржника


2.3

Відрахування підприємством, установою, організацією, фізичною особою, фізичною особою – підприємцем аліментів із заробітної плати (доходу) боржника та перерахування їх стягувачу

Норма права, що регламентує порядок здійснення етапу виконавчого провадження:  частина 1, 3 статті 68 Закону, розділ Х Інструкції

Процесуальний документ, яким оформлюється рішення державного виконавця (виконавча дія):  Постанова про звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи боржника (щодо кожного місця отримання заробітку (доходу)

Строк виконання етапу: Направлення постанови — не пізніше наступного робочого дня з дня отримання інформації про місце роботи (отримання пенсії) боржника


2.4

Внесення інформації про здійснені відрахування із заробітної плати (інших доходів) боржника до виконавчого документа та автоматизованої системи виконавчого провадження

Норма права, що регламентує порядок здійснення етапу виконавчого провадження:  частина 1 статті 69 Закону, пункти9, 10 розділу Х Інструкції

Процесуальний документ, яким оформлюється рішення державного виконавця (виконавча дія):  -//-

Строк виконання етапу: Не пізніше наступного робочого дня з дня надходження до державного виконавця звіту про здійснені відрахування та виплати


2.5

Перевірка правильності та своєчасності відрахувань із заробітної плати та інших доходів боржника за власною ініціативою державного виконавця, в тому числі за заявою стягувача та у разі якщо звіт про здійснені відрахування не надійшов

Норма права, що регламентує порядок здійснення етапу виконавчого провадження:  пункт 4 розділу Х Інструкції

Процесуальний документ, яким оформлюється рішення державного виконавця (виконавча дія):  Акт перевірки правильності та своєчасності відрахувань із заробітної плати (інших доходів) боржника

Строк виконання етапу: У разі якщо щоквартальний звіт про здійснені відрахування не надійшов – протягом одного місяця після закінчення строку надання звіту


Заходи, що вживаються державним виконавцем у разі якщо виконання рішення про стягнення аліментів не забезпечено шляхом звернення стягнення на заробітну плату та інші доходи боржника

3.1 Обов’язковий збір інформації про боржника та встановлення контакту з ним

3.1.1

Пошук інформації про боржника в мережі Інтернет (Google, Facebook etc.) з метою пошуку контактів, засобів зв’язку, місцезнаходження боржника або його майна, способу його життя або діяльності

Норма права, що регламентує порядок здійснення етапу виконавчого провадження:  частина 1 статті 18 Закону

Процесуальний документ, яким оформлюється рішення державного виконавця (виконавча дія):  -//-

Невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня з дня відкриття виконавчого провадження


3.1.2

Направлення боржнику виклику щодо явки до державного виконавця на всі відомі контакти (поштою простим листом, вручення під підпис, смс повідомлення на номер мобільного телефону, факсом, електронною поштою, на сторінку в соціальній мережі тощо)

Норма права, що регламентує порядок здійснення етапу виконавчого провадження:  пункт 14 частини 3 статті 18 Закону

Процесуальний документ, яким оформлюється рішення державного виконавця (виконавча дія):  Виклик державного виконавця

Невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня з дня відкриття виконавчого провадження


3.1.3

Перевірка інформації про проживання боржника за адресою, зазначеною у виконавчому документі, або іншою відомою державному виконавцю адресою.
У разі неможливості перевірити інформацію щодо проживання боржника (мешканці приміщення відсутні або не відчиняють двері) державний виконавець залишає на дверях приміщення виклик щодо явки боржника та забезпечує фотофіксацію факту перевірки. Фото двері приміщення з викликом приєднується до акту перевірки.

Норма права, що регламентує порядок здійснення етапу виконавчого провадження:  пункт 14 частини 3 статті 18 Закону

Процесуальний документ, яким оформлюється рішення державного виконавця (виконавча дія):  Акт державного виконавця

Строк виконання етапу: Акт державного виконавця — невідкладно, після встановлення обставин


3.1.4

Долучення до матеріалів виконавчого провадження доказів повідомлення боржника про здійснення стосовно нього виконавчого провадження.
Матеріали виконавчого провадження обов’язково мають містити не менше одного доказу того, що боржнику відомо про здійснення стосовно нього виконавчого провадження (розписка в повідомленні про вручення поштового відправлення, письмове пояснення боржника тощо).
У виконавчому провадженні має бути інформація про номер мобільного телефону (телефону) боржника

Норма права, що регламентує порядок здійснення етапу виконавчого провадження:  частина 1 статті 18 Закону

Процесуальний документ, яким оформлюється рішення державного виконавця (виконавча дія):  -//-

Строк виконання етапу: Невідкладно, після отримання доказу


3.2

Щомісячне обчислення розміру заборгованості зі сплати аліментів

Норма права, що регламентує порядок здійснення етапу виконавчого провадження:  частина 4 статті 71 Закону,

Процесуальний документ, яким оформлюється рішення державного виконавця (виконавча дія):  Розрахунок заборгованості зі сплати аліментів

Строк виконання етапу: щомісячно


3.3

Долучення до матеріалів виконавчого провадження квитанцій (або їх завірених копій) про перерахунок аліментів, у разі якщо боржник не працює і сплачує аліменти самостійно

Норма права, що регламентує порядок здійснення етапу виконавчого провадження:  пункт 21 розділу Х Інструкції

Процесуальний документ, яким оформлюється рішення державного виконавця (виконавча дія):  -//-

Строк виконання етапу: У день надходження квитанцій або їх завірених копій


3.4

Привід боржника, який без поважних причин не з’явився на виклик державного виконавця.
Привід боржника здійснюється органами Національної поліції України на підставі ухвали суду про привід боржника

Норма права, що регламентує порядок здійснення етапу виконавчого провадження:  стаття 438 ЦПК України, пункт 14 частини 3 статті 18 Закону

Процесуальний документ, яким оформлюється рішення державного виконавця (виконавча дія):  Подання до суду про привід боржника

Строк виконання етапу: Невідкладно після встановлення факту неявки боржника за викликом державного виконавця


3.5

Оголошення розшуку боржника у разі відсутності відомостей про його місце проживання чи перебування.

Норма права, що регламентує порядок здійснення етапу виконавчого провадження:  стаття 438 ЦПК України, частина 1 статті 36 Закону

Процесуальний документ, яким оформлюється рішення державного виконавця (виконавча дія):  Подання до суду про винесення ухвали про розшук боржника

Строк виконання етапу: Невідкладно після встановлення факту відсутності відомостей про місце проживання чи перебування боржника


 3.6 Заходи, що вживаються державним виконавцем у разі якщо розмір заборгованості боржника зі сплати аліментів перевищує суму платежів за три місяці


3.6.1

Включення відомостей про боржника до Єдиного реєстру боржників шляхом внесення до автоматизованої системи виконавчого провадження інформації про заборгованість боржника

Норма права, що регламентує порядок здійснення етапу виконавчого провадження:  стаття 9 Закону, пункт 12 розділу Х Інструкції

Процесуальний документ, яким оформлюється рішення державного виконавця (виконавча дія):  -//-

Строк виконання етапу: Невідкладно після встановлення факту наявності заборгованості


3.6.2

Звернення стягнення на майно боржника (перевірка майнового стану боржника, арешт майна, його вилучення та реалізація.
З метою встановлення рахунків боржника у банках, державний виконавець зобов’язаний направити постанови про арешт коштів боржника не менше ніж у двадцять відомих банків.

Норма права, що регламентує порядок здійснення етапу виконавчого провадження:  розділ VII, частина 2 статті 71 Закону, пункт 12 розділу Х Інструкції

Процесуальний документ, яким оформлюється рішення державного виконавця (виконавча дія):  

 • Постанова про арешт майна (коштів) боржника
 • Постанова про опис та арешт майна (коштів) боржника

Строк виконання етапу: Перевірка майнового стану – не рідше ніж один раз на два тижні щодо виявлення рахунків боржника, не рідше ніж один раз на три місяці – щодо виявлення нерухомого та рухомого майна.
Постанова про арешт майна (коштів) – не пізніше наступного робочого дня після його виявлення.
Постанова про опис та арешт майна – не пізніше п’ятого робочого дня з дня отримання інформації про його місцезнаходження, а у разі виявлення майна під час перевірки майнового стану боржника за місцем проживання – невідкладно.


3.6.3

Роз’яснення стягувачу права на звернення до органів досудового розслідування із заявою (повідомленням) про вчинене кримінальне правопорушення боржником, що полягає в ухиленні від сплати аліментів

Норма права, що регламентує порядок здійснення етапу виконавчого провадження:  частина 11 статті 71 Закону, пункт 12 розділу Х Інструкції

Процесуальний документ, яким оформлюється рішення державного виконавця (виконавча дія):  Письмове роз’яснення

Строк виконання етапу: Невідкладно після встановлення факту наявності заборгованості


3.7.

Заходи, що вживаються державним виконавцем у разі якщо сукупний розмір заборгованості боржника зі сплати аліментів перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання


3.7.1

Встановлення тимчасових обмежень боржника у праві:

 • виїзду за межі України,
 • керування транспортними засобами (крім випадків,визначених частиною 10 статті 71 Закону);
 • користування вогнепальною мисливською, пневматичною та охолощеною зброєю, пристроями вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії;
 • полювання частина 9 статті 71 Закону Постанова про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві виїзду за межі України

Норма права, що регламентує порядок здійснення етапу виконавчого провадження:  частина 9 статті 71 Закону

Процесуальний документ, яким оформлюється рішення державного виконавця (виконавча дія):  

 • Постанова про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві керування транспортними засобами
 • Постанова про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві користування вогнепальною мисливською, пневматичною та охолощеною зброєю, пристроями вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії
 • Постанова про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві полювання

Строк виконання етапу: Винесення постанов – невідкладно після встановлення наявності у боржника заборгованості


3.7.2

Притягнення боржника до адміністративної відповідальності за несплату аліментів

Норма права, що регламентує порядок здійснення етапу виконавчого провадження: частина 12 статті 71 Закону

Процесуальний документ, яким оформлюється рішення державного виконавця (виконавча дія): Протокол про вчинення боржником адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 1831 Кодексу України про адміністративні правопорушення

Строк виконання етапу: Складання протоколу – невідкладно після встановлення наявності у боржника заборгованості


3.7.3

Видача на вимогу стягувача довідки про наявність заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання

Норма права, що регламентує порядок здійснення етапу виконавчого провадження:  частина 13 статті 71 Закону

Процесуальний документ, яким оформлюється рішення державного виконавця (виконавча дія):  Довідка про наявність заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання

Строк виконання етапу: Протягом десяти днів з дня надходження вимоги стягувача


Заходи, що вживаються державним виконавцем у разі погашення боржником заборгованості зі сплати аліментів у повному обсязі


4.1

Виключення відомостей про боржника з Єдиного реєстру боржників шляхом внесення до автоматизованої системи виконавчого провадження інформації про відсутність заборгованості зі сплати аліментів

Норма права, що регламентує порядок здійснення етапу виконавчого провадження: частина 7 статті 9 Закону

Процесуальний документ, яким оформлюється рішення державного виконавця (виконавча дія):  -//-

Строк виконання етапу: День встановлення факту відсутності заборгованості зі сплати аліментів


4.2

Зняття арешту з майна боржника (якщо виконання рішення про стягнення аліментів може бути забезпечено в інший спосіб, ніж звернення стягнення на майно боржника)

Норма права, що регламентує порядок здійснення етапу виконавчого провадження: пункт 7 частини 4 статті 59 Закону

Процесуальний документ, яким оформлюється рішення державного виконавця (виконавча дія): Постанова про зняття арешту з майна (коштів) боржника

Строк виконання етапу: Не пізніше наступного робочого дня після надходження документів, що підтверджують сплату заборгованості по аліментам у повному обсязі


4.3

Скасування (припинення) тимчасових обмежень боржника у праві виїзду за межі України, керування транспортними засобами, користування зброєю та полювання

Норма права, що регламентує порядок здійснення етапу виконавчого провадження: наказ Міністерства юстиції України, Міністерства внутрішніх справ України від 30.01.2018 № 256/5/56, наказ Міністерства внутрішніх справ, Міністерства юстиції України від 30.01.2018 № 64/261/5

Процесуальний документ, яким оформлюється рішення державного виконавця (виконавча дія): 

 • Постанова про припинення тимчасового обмеження боржника у праві керування транспортними засобами
 • Постанова про скасування тимчасового обмеження боржника у праві виїзду за межі України
 • Постанова про припинення тимчасового обмеження боржника у праві користування вогнепальною мисливською, пневматичною та охолощеною зброєю, пристроями вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії;
 • Постанова про припинення тимчасового обмеження боржника у праві полювання

Строк виконання етапу: Не пізніше наступного робочого дня після надходження документів, що підтверджують сплату заборгованості по аліментам у повному обсязі


5. Закінчення строку, передбаченого законом для стягнення аліментів

5.1

Закінчення виконавчого провадження за умови, що сума аліментів стягнена в повному обсязі. Заборгованість за аліментами стягується незалежно від досягнення дитиною повноліття.
У разі наявності заборгованості, яка виникла на момент закінчення встановленого строку для стягнення аліментів, її стягнення проводиться у загальному порядку, визначеному Законом

Норма права, що регламентує порядок здійснення етапу виконавчого провадження: пункт 7 частини 1 статті 39 Закону, пункт 19 розділу Х Інструкції

Постанова про закінчення виконавчого провадження

Строк виконання етапу: В день закінчення строку, передбаченого для стягнення аліментів


5.2

Роз’яснення стягувачу права на звернення до суду з позовом до підприємства, установи, організації, фізичної особи – підприємця, фізичної особи у разі якщо відраховані з боржника суми аліментів не були перераховані з їхньої вини

Норма права, що регламентує порядок здійснення етапу виконавчого провадження: частина 7 статті 71 Закону

Процесуальний документ, яким оформлюється рішення державного виконавця (виконавча дія): Повідомлення про розмір заборгованості з аліментів з роз’ясненням права звернення до суду з позовом

Строк виконання етапу: Невідкладно після встановлення факту наявності заборгованості

comments powered by HyperComments
Правовий путь © 2017
Використання матеріалів сайту лише за умови посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на «Правовий путь»