Юридичний інформаційний проект про виконавче провадження та примусове стягнення боргів. Корисна інформація для боржників, стягувачів та виконавців.

Схеми процесуального оформлення виконавцями виконавчих дій

Схеми процесуального оформлення виконавцями виконавчих дій

Cтруктура схеми виконавчої дії:

 

 


1. Повернення виконавчого документу стягувачу без прийняття до виконання

Стаття: ст.4 п.4 Розділу 3
Строк: Протягом 3 робочих днів з дня його пред’явлення
Документ: Повідомлення


2. Передача (прийняття до виконання) виконавчого документу

Стаття: ст.5 п.7 Розділу 3, пункт 1 Розділу 5
Строк: Не пізніше наступного робочого дня з дня надходження заяви стягувача (до відкриття) або інших документів, згідно Інструкції
Документ: Постанова


3. Відкриття виконавчого провадження

Стаття: ст.26, п.5 Розділу 3
Строк: Не пізніше наступного робочого дня з дня надходження до виконавця виконавчого документа
Документ: Постанова


4. Передача (прийняття) виконавчого провадження від одного державного виконавця до іншого

Стаття: ст.25, Розділ 5
Строк: У передбачених випадках
Документ: Постанова


5. Утворення виконавчої групи

Стаття: ст.25
Строк: У передбачених випадках
Документ: Постанова


6. Відвід у виконавчому провадженні

Стаття: ст.23
Строк: До 5-ти робочих днів після надходження заяви
Документ: Постанова


7. Стягнення виконавчого збору

Стаття: ч.5 ст.26, п.8 Розділу 3
Строк: Одночасно з відкриттям виконавчого провадження
Документ: Окремий пункт в постанові про відкриття виконавчого провадження

Стаття: ч.3 ст.40, п.8 Розділу 3
Строк: Не пізніше наступного робочого дня з дня повернення виконавчого документа (закінчення виконавчого провадження) з підстав, встановлених п.1-4,6,7,9 ч.1 ст.37, п.1,2,4,6,7,9,11,14,16 ч.1 ст.39 Закону
Документ: Постанова


8. Об’єднання виконавчих проваджень у зведене, приєднання, виведення

Стаття: ст.30, п.14 Розділу 3
Строк: Не пізніше наступного робочого дня після відкриття
Документ: Постанова


9. Відкладення проведення виконавчих дій

Стаття: ст.32
Строк: За наявності обставин
Документ: Постанова


10. Звернення стягнення на майно боржника

Стаття: ч.1 ст.48, п. 7 Розділу 8
Строк: Розпочинаючи виконання рішення про стягнення коштів
Документ: Постанова


11. Арешт майна боржника

Стаття: ч.2 ст. 13
Строк: Не пізніше наступного робочого дня після його виявлення, крім випадку, передбаченого частиною сьомою ст. 26 Закону України «Про виконавче провадження».
Документ: Постанова

Стаття: ч.7 ст.26
Строк: Після негайної (після відкриття виконавчого провадження) перевірки в електронних державних базах даних та реєстрах наявності права боржника на майно, яке зазначене у заяві стягувача про відкриття виконавчого провадження
Документ: Постанова

Стаття: ч.2 ст.56
Строк: Не пізніше наступного робочого дня після виявлення майна
Документ: Постанова

Стаття: ч.2 ст.56
Строк: Після проведення опису відносно рухомого майна, що не підлягає державній реєстрації
Документ: Постанова


12. Списання коштів з рахунків боржника.

Стаття: п. 3 ст. 13
Строк: Не пізніше наступного робочого дня з дня отримання інформації про наявність коштів на рахунках.
Документ: Платіжна вимога


13. Опис та арешт майна боржника.

Стаття: п. 4 ст. 13
Строк: Не пізніше як на п’ятий робочий день з дня отримання інформації про місце знаходження.
Документ: Постанова


14. Зняття арешту з майна боржника.

Стаття: п. 5 ст. 13, ст.59, пункти 15,16,29 Розділу 8
Строк: Не пізніше наступного робочого дня після надходження до державного виконавця документів що підтверджують наявність підстав, передбачених частиною четвертою ст. 59 Закону чи у випадках, встановлених Інструкцією
Документ: Постанова

Стаття: ч.3 ст.37
Строк: Одночасно з поверненням виконавчого документу стягувачу на підставі п.1,3,11 ч.1 чт.37
Документ: Постанова

Стаття: ч.2 ст.40
Строк: Одночасно з закінченням виконавчого провадження або повернення виконавчого документа до суду ( крім випадків, передбачених ч.1 ст.40)
Документ: Окремий пункт в постанові про закінчення виконавчого провадження або повернення виконавчого документа до суду


15. Накладення арешту на кошти та інші цінності боржника

Стаття: п. 4 ст.48, п.8 Розділу 8
Строк: Не пізніше наступного робочого дня після їх виявлення
Документ: Постанова

Стаття: ч.7 ст.26
Строк: Негайно після відкриття виконавчого провадження у разі зазначення рахунків в заяві стягувача
Документ: Постанова


16. Вилучення готівки

Стаття: п.3 Розділу 8
Строк: Після складення постанови про опис та арешт майна (коштів)
Документ: Акт


17. Зарахування вилучених готівкових коштів, виявлених у боржника

Стаття: п.3 ст.48
Строк: Не пізніше наступного робочого дня після вилучення
Документ: Акт


18. Перевірка інформації про наявність боржника, його майна, місце роботи або здійснення опису та арешту майна, на території, на яку не поширюється компетенція державного виконавця

Стаття: ч.5 ст.24, п.11 Розділу 3
Строк: У випадках передбачених законом
Документ: Доручення


19. Проведення виконавчих дій на території, на яку поширюється компетенція іншого органу ДВС

Стаття: п.12 Розділу 3
Строк: За наявності обставин, передбачених п.12 Розділу 3 Інструкції
Документ: Повідомлення


20. Заміна сторони виконавчого провадження

Стаття: ст.15, п.12 Розділу 2
Строк: Після надходження ухвали суду
Документ: Постанова


21. Заміна назви сторони виконавчого провадження

Стаття: ст.15, п.14 Розділу 2
Строк: При отриманні підтверджуючих документів
Документ: Постанова


22. Видача дублікату виконавчого документа, роз’яснення рішення, встановлення чи зміна порядку і способу виконання рішення, відстрочка чи розстрочка виконання рішення

Стаття: ст.18
Строк: За необхідності
Документ: Заява (подання)


23. Примусове проникнення до житла чи іншого володіння боржника –фізичної або іншої особи, примусовий привід боржника

Стаття: ст.18
Строк: За необхідності
Документ: Подання


24. Встановлення тимчасового обмеження у праві виїзду боржника – фізичної особи чи керівника боржника – юридичної особи за межі України до виконання зобов’язань за рішенням

Стаття: ст.18, Розділ 13
Строк: За необхідності
Документ: Подання


25. Скасування тимчасового обмеження в праві виїзду особи з України

Стаття: ст.18, п.5 Розділу 13
Строк: За наявності підстав
Документ: Постанова


26. Залучення для проведення виконавчих дій працівників поліції

Стаття: ст.18, п.2 Розділу 2
Строк: За необхідності
Документ: Постанова


27. Залучення експерта або спеціаліста (кількох експертів або спеціалістів), а для проведення оцінки майна – суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів господарювання

Стаття: ст.20, ч.4 ст.57, п.8 Розділу 2
Строк: За необхідності
Документ: Постанова


28. Залучення інших підприємств, установ, організацій, фізичних осіб

Стаття: ст.18, п.6 Розділу 2
Строк: За необхідності
Документ: Постанова


29. Залучення перекладача

Стаття: ст.21
Строк: У разі незабезпечення стороною у визначений виконавцем строк
Документ: Постанова


30. Залучення представників органу опіки та піклування для участі у проведенні виконавчих дій

Стаття: ст.14, 64, п.3 Розділу 2
Строк: За необхідності
Документ: Постанова


31. Відстрочення, розстрочення виконання рішення (крім судового)

Стаття: ст.33
Строк: За заявою стягувача
Документ: Постанова


32. Зупинення вчинення виконавчих дій

Стаття: ст.34
Строк: Не пізніше наступного робочого дня, коли стали відомі про обставини
Документ: Постанова


33. Продовження примусового виконання рішення (після зупинення)

Стаття: ч.5 ст.34
Строк: Не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли стало відомо про усунення обставин, що були підставою для зупинення
Документ: Постанова


34. Розшук боржника, розшук дитини за виконавчим документом про відібрання дитини

Стаття: ст.36, п.4 Розділу 9
Строк: У разі відсутності відомостей
Документ: Подання


35. Розшук транспортного засобу боржника

Стаття: ч.3 ст.36, п.4 Розділу 9
Строк: У разі відсутності відомостей
Документ: Постанова


36. Зняття майна з розшуку

Стаття: ч.3 ст.36
Строк: Не пізніше наступного робочого дня після виявлення транспортного засобу, оголошеного в розшук
Документ: Постанова


37. Стягнення витрат виконавчого провадження

Стаття: ч.4 ст. 42, п.2 Розділу 6
Строк: На стадії розподілу стягнутих з боржника грошових сум згідно з вимогами цього Закону або у випадку повернення виконавчого документа стягувану чи закінчення виконавчого провадження у разі необхідності
Документ: Постанова


38. Розподіл та перерахування стягнутих з боржника коштів

Стаття: п.13,15 Розділу 7
Строк: Не пізніше 3-х робочих днів від дня ознайомлення з інформацією про надходження коштів Розпорядження
Документ: Розрахунок


39. Звернення стягнення на майно боржника, що перебуває в інших осіб, проведення опису та арешту майна (коштів) боржника, вилучення коштів

Стаття: ч.1,2 ст.53
Строк: Після надходження відомостей про наявність такого майна
Документ: Запит, постанова, акт


40. Звернення до суду з подання про винесення ухвали щодо звернення стягнення на належні боржникові кошти у разі передачі їх від інших осіб

Стаття: ч.4 ст. 53
Строк: У разі виявлення відповідних коштів
Документ: Подання


41. Вилучення майна боржника, що швидко псується

Стаття: п.5 ст.56
Строк: Продукти та інші речі, що швидко псуються вилучаються і передаються негайно після накладення арешту
Документ: Постанова


42. Вилучення майна (коштів) боржника (цінні папери, ювелірні та інші побутові вироби із золота, срібла, платини і металів платинової групи, дорогоцінного каміння і перлів, а також лом і окремі частини таких виробів, на які накладено арешт)

Стаття: п.5 ст.56
Строк: Не пізніше наступного робочого дня передаються на зберігання установам НБУ
Документ: Постанова, договір про надання послуг зі зберігання, розпорядження державного виконавця про зарахування цінностей до Державного Фонду України


43. Перерахування до державного бюджету вилученої іншим уповноваженим органом готівки при виконанні рішень про конфіскацію коштів (майна)

Стаття: п.31 Розділу 3
Строк: —
Документ: Доручення


44. Визначення вартості майна

Стаття: ст. 57, п.18 Розділу 8
Строк: Не раніше дати винесення постанови про арешт такого майна
Документ: Акт про визначення вартості майна Звіт про оцінку майна


45. Повідомлення сторонам виконавчого провадження про результати визначення вартості чи оцінки майна

Стаття: ч.5 ст. 57, п.20 Розділу 8
Строк: Не пізніше наступного робочого дня після дня визначення вартості чи отримання звіту про оцінку
Документ: Повідомлення


46. Прийняття рішення про передачу майна на зберігання іншому зберігачу

Стаття: ч.4 ст. 58, п.13 Розділу 8
Строк: У разі необхідності
Документ: Постанова


47. Передача стягувачу предметів, зазначених у виконавчому документі

Стаття: ст.60
Строк: Під час виконання
Документ: Акт


48. Передача майна на реалізацію

Стаття: п.2 Розділу 2 Порядку реалізації арештованого майна
Строк: Не пізніше 5-ти робочих днів після ознайомлення із оцінкою майна
Документ: Заявка


49. Оформлення результатів проведених електронних торгів

Стаття:
Строк: Після отримання повного розрахунку на підставі протоколу Організатора торгів
Документ: Акт


50. Повідомлення стягувача про нереалізацію майна на третіх електронних торгах і пропозиція вирішити питання щодо залишення за собою нереалізованого майна, крім майна, конфіскованого за рішенням суду

Стаття: ч.6 ст. 61
Строк: Після проведення третіх торгів
Документ: Повідомлення


51. Передача майна стягувачу в рахунок погашення боргу за ціною третіх електронних торгів або за фіксованою ціною

Стаття: п.9 ст.61
Строк: Після надання згоди стягувача
Документ: Постанова та акт (за фактом передачі)


52. Прийняття рішення про розпорядження конфіскованим майном та майном, яке не підлягає реалізації

Стаття: ч.3 ст. 62
Строк: Після проведення процедури реалізації, але не було продане, або у разі наявності висновку про неможливість його реалізації
Документ: Рішення комісії про розпорядження нереалізованим майном


53. Повернення стягувачу виконавчого документа та авансового внеску

Стаття: ст. 37
Строк: За наявності підстав
Документ: Постанова
Акт про наявність обставин, передбачених п.2-6 ч.1 ст.37 Закону


54. Перерахування (повернення) авансового внеску стягувача

Стаття: п.17 Розділу 7
Строк: У передбачених випадках
Документ: Розпорядження


55. Повернення виконавчого документа до суду

Стаття: ст.38
Строк: Не пізніше наступного робочого дня з дня отримання судового рішення
Документ: Постанова


56. Закінчення виконавчого провадження

Стаття: ст. 39
Строк: В день настання відповідних обставин або в день, коли виконавцю стало відомо про такі обставини
Документ: Постанова


57. Відновлення виконавчого провадження

Стаття: ст. 41
Строк: Не пізніше наступного дня, з дня отримання відповідного рішення
Документ: Постанова


58. Відновлення втраченого (знищеного) виконавчого провадження

Стаття: п.4 Розділу 14
Строк: Не пізніше наступного дня, з дня отримання дублікату
Документ: Постанова


59. Звернення до суду з поданням щодо вирішення питання про тимчасове влаштування дитини до дитячого або лікувального закладу

Стаття: ч.2 ст.64, п.3 Розділу 9
Строк: За необхідності
Документ: Подання


60. Письмове повідомлення боржника про день і час примусового виселення, вселення

Стаття: ст.66, 67
Строк: Після закінчення строку, визначеного ч.6 ст. 26
Документ: Повідомлення


61. Опис майна, якщо рішення про виселення здійснюється без участі боржника

Стаття: ч.5 ст.56
Строк: Під час виселення
Документ: Постанова


62. Повернення майна боржнику

Стаття: ч.7 ст.66
Строк: Після відшкодування боржником витрат, пов’язаних із зберіганням такого майна
Документ: Акт


63. Фіксування факту виселення боржника, вселення стягувача

Стаття: ч.8 ст.66, ч.5 ст.67
Строк: В ході виконання
Документ: Акт


64. Направлення до органу, який відповідно до судового рішення зобов’язаний надати боржнику інше житлове приміщення, повідомлення про надання такого приміщення

Стаття: ч.9 ст.66
Строк: Строк визначається державним виконавцем
Документ: Повідомлення


65. Фіксування факту не надання іншого житлового приміщення

Стаття: ч.9 ст. 66
Строк: В ході виконання
Документ: Акт


66. Направлення до суду подання про встановлення порядку подальшого виконання рішення

Стаття: ч.9 ст. 66
Строк: У разі не надання у визначений строк іншого житлового приміщення
Документ: Подання


67. Поновлення виконавчого провадження, у разі якщо особа самостійно вселилась у приміщення, з якого вона була примусово виселена

Стаття: ч.10 ст.66
Строк: Після надходження ухвали суду
Документ: Постанова


68. Звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи боржника

Стаття: ст. 68, п.3 Розділу 10
Строк: У випадках, встановлених законом
Документ: Постанова


69. Контроль за правильним та своєчасним відрахуванням із доходів боржника

Стаття: п.4 Розділу 10
Строк: За заявою стягувача ( власною ініціативою)
Документ: Акт


70. Обчислення розміру заборгованості із сплати аліментів

Стаття: ст.71, п.12 Розділу 10
Строк: Щомісяця
Документ: Розрахунок


71. Скасування постанови або іншого процесуального документу (або їх частини), винесеної державним виконавцем , зобов`язання державного виконавця провести виконавчі дії в порядку, встановленому цим Законом

Стаття: ст.74
Строк: При здійсненні контролю начальника
Документ: Постанова


72. Виправлення граматичних чи арифметичних помилок, допущених у процесуальних документах, винесених у виконавчому провадженні державним виконавцем

Стаття: ст.74
Строк: При здійсненні контролю начальника
Документ: Постанова


73. Накладення штрафу на боржника

Стаття: ст. 75, п.3 Розділу 14
Строк: У передбачених Законом випадках
Документ: Постанова


74. Визначення ознак кримінального правопорушення

Стаття: ст.76
Строк: В ході виконання
Документ: Акт про порушення


75. Притягнення до адміністративної відповідальності за невиконання законних вимог державного виконавця

Стаття: ст.76, п.4,5 Розділу 14
Строк: У передбачених Законом випадках
Документ: Протокол (виконавця) Постанова (начальника)

comments powered by HyperComments
Правовий путь © 2017
Використання матеріалів сайту лише за умови посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на «Правовий путь»