Юридичний інформаційний проект про виконавче провадження та примусове стягнення боргів. Корисна інформація для боржників, стягувачів та виконавців.

Подання (заяви) виконавця до суду у випадках передбачених Законом: правовий аналіз

Подання (заяви) виконавця до суду - правовий аналіз

Заява (подання) про роз`яснення рішення

Суб`єкти: звернення Виконавець або сторони виконавчого провадження (ч.1 ст.31 ЗУ «Про виконавче провадження«, ч.1 ст. 89 ГПК України); особи, які беруть участь у справі або державний виконавець (ч.1 ст. 221 ЦПК України, ч.1 ст. 170 КАС України)


Підстава для звернення: Якщо у виконавчому документі зміст або резолютивна частина рішення є незрозумілою (ч.1 ст. 31, ч.2 ст. 31 ЗУ «Про виконавче провадження» ч.1 ст. 221 ЦПК України, ч.1 ст. 170 КАС України)


Підсудність: До суду (органу, посадової особи), який видав виконавчий документ (ч.1, ч.2 ст. 31 ЗУ «Про виконавче провадження»


Строки розгляду: 10 днів (ч.3 ст. 221 ЦПК України, ч.4 ст. 89 ГПК України, ч.3 ст. 170 КАС України)


Судовий збір: Відповідно до ч.2 ст. 4 Закону України «Про судовий збір» за подання до суду заяви про роз’яснення судового рішення сплачується:
юридичною особою або фізичною особою — підприємцем — 0,5 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб;  фізичною особою — 0,2 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

 

Заява (подання) про видачу дубліката виконавчого листа

Суб`єкти звернення: Виконавець (подання) та стягувач (заява) (п.10. ч.3 ст. 18 ЗУ «Про виконавче провадження», ч.1 ст.370 ЦПК України, ч.1 ст.120 ГПК України, ч.1 ст.260 КАС України).
Підстава для звернення: У разі втрати виконавчого документу (ч.1 ст. 370 ЦПК України, ч.1 ст. 120 ГПК України, ч.1ст. 260 КАС України)


Підсудність: До суду або органу, який видав виконавчий документ (ч.3 п.10 ст.18 ЗУ «Про виконавче провадження», ч.1 ст. 221 ЦПК України, ч.1 ст. 260 КАС України, ч.3 Розділ ХІV Інструкцяї з організації примусового виконання рішень); до господарського суду (ч.1 ст 120 ГПК України)


Строки розгляду: 10 днів (ч.2 ст. 260 КАС України)


Судовий збір: Відповідно до ч.2 ст. 4 Закону України «Про судовий збір» за за видачу дубліката судового наказу та виконавчого листа — 0,03 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

 

Заява (подання) про встановлення чи зміну порядку і способу виконання рішення.

Суб`єкти звернення: Сторони, виконавець, суд за власною ініціативою (ч.3 ст. 33 ЗУ «Про виконавче провадження», ч.2, ч.3 ст. 373 ЦПК); сторони, державний виконавець, прокурор або за своєю ініціативою господарський суд (ч.1 ст. 121 ГПК України)


Підстава для звернення: За наявності обставин, що ускладнюють виконання судового рішення або роблять його неможливим, у випадку, передбаченому Законом України «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень» (ч.3 ст. 33 ЗУ «Про виконавче провадження», ч.3 ст. 373 ЦПК України та ч.2 ст. 263 КАС України в редакції, яка набуває чинності з 05.10.2016 згідно ЗУ «Про виконавче провадження»); при наявності обставин, що ускладнюють виконання рішення або роблять його неможливим і у виняткових випадках, залежно від обставин справи (ч.1 ст. 121 ГПК України)


Підсудність: До суду або органу, який видав виконавчий документ (п.10 ч.3 ст. 18, ч.3 ст. 33 ЗУ «Про виконавче провадження», ч.2 ст. 373 ЦПК, ч. 1 ст. 121 ГПК України); до адміністративного суду першої інстанції (незалежно від того, суд якої інстанції видав виконавчий лист) (ст. 263 КАСУ)


Строки розгляду: 10 днів (ч.ч.1,.2 ст. 373 ЦПК, ч.1 ст. 121 ГПК України, ч.2 ст. 263 КАС України)


Судовий збір: Відповідно до п.6 ч.3 ст. 4 Закону України «Про судовий збір» за подання до адміністративного суду заяви про зміну чи встановлення способу, порядку і строку виконання судового рішення — 0,3 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

 

Заява (подання) про відстрочку чи розстрочку виконання рішення.

Суб`єкти звернення: Виконавець та сторони виконавчого провадження (п.10 ч.3 ст. 18, ч.1 ст. 33 ЗУ «Про виконавче провадження», ч.1 ст. 273 ЦПК); сторони виконавчого провадження або за власною ініціативою господарський суд (ч.1 ст. 121 ГПК України); особа, яка бере участь у справі, та сторона виконавчого провадження, суд за ініціативою (ч.1 ст. 263 КАС)


Підстава для звернення: За наявності обставин, що ускладнюють виконання рішення або роблять його неможливим (ч.1 ст. 33 ЗУ «Про виконавче провадження», ч.1 ст. 273 ЦПК України та ч.1 ст. 121 ГПК України та ч.1 ст. 263 КАС України)


Підсудність: До суду, який видав виконавчий документ (п.10 ч.3 ст.18 ЗУ «Про виконавче провадження», ч.1 ст. 373 ЦПК України та ч.1 ст. 121 ГПК України); за заявою стягувача виконавець може відстрочити або розстрочити виконання рішення (крім судового рішення), за наявності обставин, передбачених ч. 1 цієї статті, про що виносить відповідну постанову (ч.2 ст. 33 ЗУ «Про виконавче провадження»); до адміністративного суду першої інстанції, незалежно від того, суд якої інстанції видав виконавчий лист, що видав виконавчий лист (ч.1 ст. 263 КАС України)


Строки розгляду: 10 днів (ч.1 ст. 373 ЦПК України та ч.1 ст. 121 ГПК України)


Судовий збір: Відповідно до ч.2 ст. 4 Закону України «Про судовий збір» за розгляд заяви про зміну чи встановлення способу, порядку і строку виконання судового рішення — 0,3 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Відповідно до ч. 1, ч.2 ст. 8 Закону України «Про судовий збір» враховуючи майновий стан сторони, суд може своєю ухвалою відстрочити або розстрочити сплату судового збору на певний строк, але не довше ніж до ухвалення судового рішення у справі. Суд може зменшити розмір судового збору або звільнити від його сплати на підставі, зазначеній у частині першій цієї статті.

 

Подання про примусове проникнення до житла чи іншого володіння боржника — фізичної або іншої особи, в якої перебуває майно боржника чи майно та кошти, що належать боржникові від інших осіб.

Суб`єкти звернення: Виконавець (п.13 ч.3 ст.18 ЗУ «Про виконавче провадження», ч.1 ст. 376 ЦПК України)


Підстава для звернення: У разі неможливості проникнення державного виконавця до житла чи іншого володіння боржника — фізичної особи, або особи, у якої знаходиться майно боржника чи майно та кошти, належні боржникові від інших осіб, або дитина, щодо якої є виконавчий документ про її відібрання, при виконанні судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб) (за змістом п.4, п.13 ч.3 ст.18 ЗУ «Про виконавче провадження», ч.1 ст. 376 ЦПК України)


Підсудність: До суду за місцезнаходженням житла чи іншого володіння особи або суду, який ухвалив рішення (ч.1 ст. 376 ЦПК України)


Строки розгляду: Негайно (ч. 2 ст. 376 ЦПК України)


Судовий збір: Законом України «Про судовий збір» за розгляд подання про примусове проникнення до житла чи іншого володіння боржника — фізичної або іншої особи, в якої перебуває майно боржника чи майно та кошти, що належать боржникові від інших осіб сплата судового збору не передбачена.

 

Подання про винесення ухвали про розшук боржника або дитини.

Суб`єкти звернення: Виконавець (п.12 ч.3 ст.18, ч.1 ст.36 ЗУ «Про виконавче провадження», ч.2, ч.3 ст. 375 ЦПК, п.4 Розділу ІХ Інструкції з організації примусового виконання рішень)


Підстава для звернення: У разі відсутності відомостей про місце проживання, перебування боржника — фізичної особи, а також дитини за виконавчими документами про відібрання дитини (ч.1 ст.36 ЗУ «Про виконавче провадження»); за неможливості з’ясування місцезнаходження (п.4 Розділу ІХ Інструкції з організації примусового виконання рішень)


Підсудність: Розшук боржника або дитини оголошуються за місцем виконання рішення або за останнім відомим місцем проживання (перебування) боржника або дитини чи місцезнаходженням їхнього майна, або за місцем проживання (перебування) стягувача (ст. 375 ЦПК України )


Строки розгляду: 10 днів (ч.3 ст 375 ЦПК України)


Судовий збір: Законом України «Про судовий збір» за розгляд подання державного виконавця про винесення ухвали про розшук боржника або дитини сплата судового збору не передбачена.

 

Подання щодо застосування до боржника приводу.

Суб`єкти звернення: Виконавець (п.14 ч.3 ст. 18 ЗУ «Про виконавче провадження», п.3 ст. 375 ЦПК України)


Підстава для звернення: У разі якщо боржник без поважних причин не з’явився за викликом виконавця (п.14 ч.3 ст. 18 ЗУ «Про виконавче провадження»)


Підсудність: Привід боржника оголошуються за місцем виконання рішення або за останнім відомим місцем проживання (перебування) боржника або дитини чи місцезнаходженням їхнього майна, або за місцем проживання (перебування) стягувача ( ч.1 ст. 375 ЦПК України)


Строки розгляду: 10 днів (ч.3 ст.375 ЦПК України)


Судовий збір: Законом України «Про судовий збір» за розгляд подання державного виконавця про привід боржника сплата судового збору не передбачена.

 

Подання про визначення частки майна боржника у разі, якщо боржник володіє майном разом з іншими особам.

Суб`єкти звернення: Виконавець ( ч.6 ст.48 ЗУ «Про виконавче провадження», п.1 ст. 379 ЦПК України)


Підстава для звернення: У разі якщо боржник володіє майном разом з іншими особами, стягнення звертається на його частку (ч.6 ст. 48 ЗУ «Про виконавче провадження»)


Підсудність: За місцезнаходженням майна або основної його частини (ч.1 ст. 24 ЗУ «Про виконавче провадження», ч.1 ст. 114 ЦПК України)


Строки розгляду: 10 днів (ч.2 ст. 379 ЦПК України)


Судовий збір: Законом України «Про судовий збір» за розгляд подання про визначення частки майна боржника сплата судового збору не передбачена.

 

Подання щодо вирішення питання про тимчасове влаштування дитини до дитячого або лікувального закладу.

Суб`єкти звернення: Державний виконавець (ч.2 ст.64 ЗУ «Про виконавче провадження», ст. 374 ЦПК України, п.3 Розділу ІХ Інструкції з організації примусового виконання рішень)


Підстава для звернення: За необхідності (ч.2 ст.64 ЗУ «Про виконавче провадження», п.3 Розділу ІХ Інструкції з організації примусового виконання рішень)


Підсудність: До місцевого суду, який розглянув справу (п.10 Витягу з пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ «Про практику розгляду судами процесуальних питань, пов’язаних із виконанням судових рішень у цивільних справах» від 25.09.2015, за змістом ч.1 ст. 368 ЦПК України); до суду за місцем виконання рішення ( п.3 Розділу ІХ Інструкції з організації примусового виконання рішень)


Строки розгляду: 10 днів (ч.2 ст. 374 ЦПК України)


Судовий збір: Законом України «Про судовий збір» за подання щодо вирішення питання про тимчасове влаштування дитини до дитячого або лікувального закладу сплата судового збору не передбачена.

 

Подання за встановленням тимчасового обмеження у праві виїзду боржника — фізичної особи чи керівника боржника — юридичної особи за межі України.

Суб`єкти звернення: Виконавець (п.19 ч.3 ст. 18 ЗУ «Про виконавче провадження», ч.1 ст. 377-1 ЦПК, п.1 Розділу ХІІІ Інструкції з організації примусового виконання рішень)


Підстава для звернення: У разі ухилення боржника від виконання зобов’язань, покладених на нього рішенням (п.19 ч.3 ст. 18 ЗУ «Про виконавче провадження», п.1 Розділу ХІІІ Інструкції з організації примусового виконання рішень)


Підсудність: До суду, який видав виконавчий документ (п.19 ч.3 ст. 18 ЗУ «Про виконавче провадження»); судом за місцезнаходженням органу державної виконавчої служби за поданням державного виконавця або за місцезнаходженням виконавчого округу за поданням приватного виконавця (ч.1 ст. 377-1 ЦПК, п.1 Розділу ХІІІ Інструкції з організації примусового виконання рішень)


Строки розгляду: Негайно (ч.1 ст. 377-1 ЦПК України)


Судовий збір: Законом України «Про судовий збір» за звернення до суду з поданням про встановлення тимчасового обмеження у праві виїзду боржника — фізичної особи чи керівника боржника — юридичної особи за межі України сплата судового збору не передбачена.

 

Подання про постановлення вмотивованого рішення про примусове проникнення до житла чи іншого володіння боржника — фізичної або іншої особи, в якої перебуває дитина, стосовно якої складено виконавчий документ про її відібрання.

Суб`єкти звернення: Виконавець (п.12 ч.3 ст. 18 ЗУ «Про виконавче провадження», ч.1 ст. 376 ЦПК)


Підстава для звернення: У разі неможливості проникнення виконавця до житла чи іншого володіння боржника — фізичної або іншої особи, в якої перебуває дитина, стосовно якої складено виконавчий документ про її відібрання (п.12 ч.3 ст. 18 ЗУ «Про виконавче провадження» )


Підсудність: До суду за місцезнаходженням житла чи іншого володіння особи або до суду, який ухвалив рішення (ч.1 ст. 376 ЦПК)


Строки розгляду: Негайно (ч.2 ст. 376 ЦПК)


Судовий збір: Законом України «Про судовий збір» за звернення до суду з поданням державного виконавця про постановлення вмотивованого рішення про примусове проникнення до житла чи іншого володіння боржника — фізичної або іншої особи, в якої перебуває дитина, стосовно якої складено виконавчий документ про її відібрання сплата судового збору не передбачена.

 

Заява про вирішення питання про звернення стягнення на нерухоме майно боржника, не зареєстроване в установленому законом порядку.

Суб`єкти звернення: Виконавець (ч.4 ст. 50 ЗУ «Про виконавче провадження»)


Підстава для звернення: У разі якщо право власності на нерухоме майно боржника не зареєстровано в установленому законом порядку (ч.4 ст. 50 ЗУ «Про виконавче провадження»)


Підсудність: За місцезнаходженням майна або основної його частини (ч.1 ст. 114 ЦПК України)


Строки розгляду: Не визначено


Судовий збір: Законом України «Про судовий збір» за звернення до суду із заявою державного виконавця про вирішення питання про звернення стягнення на нерухоме майно боржника, не зареєстроване в установленому законом порядку сплата судового збору не передбачена.

 

Заява про заміну сторони її правонаступником.

Суб`єкти звернення: Виконавець за заявою сторони, а також заінтересована особа (ч.5 ст. 15 ЗУ «Про виконавче провадження», п.12 Розділу ІІ Інструкції з організації примусового виконання рішень); державний виконавець або заінтересована особа (ч.1 ст. 264 КАС України), виконавець, сторона виконавчого провадження (ч.1 ст. 378 ЦПК України та ч.1 ст. 121-4 ГПК України);


Підстава для звернення: У разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження (ч.5 ст. 15 ЗУ «Про виконавче провадження», ч.1 ст. 378 ЦПК України та ч.1 ст. 121-4 ГПК), а також в інших випадках заміни сторони у виконавчому провадженні (ч.1 ст. 264 КАС України, п.12 Розділу ІІ Інструкції з організації примусового виконання рішень)


Підсудність: До суду, який видав виконавчий документ (за змістом ч.5 ст. 15 ЗУ «Про виконавче провадження»)


Строки розгляду: 10 днів (ч.1 ст. 378 ЦПК України, ч.2 ст. 121-4 ГПК, ч.2 ст. 264 КАС України)


Судовий збір: Законом України «Про судовий збір» за звернення до суду із поданням (заявою) державного виконавця про заміну сторони її правонаступником сплата судового збору не передбачена.

 

Оскарження рішень, дій або бездіяльності виконавців та посадових осіб органів державної виконавчої служби до суду щодо виконання судового рішення.

Суб`єкти звернення: Сторони виконавчого провадження, інші учасники та особи (ч.1 ст. 74 ЗУ «Про виконавче провадження»)


Підстава для звернення: Неправомірні та незаконні рішення, дії чи бездіяльність виконавця та посадових осіб органів державної виконавчої служби щодо виконання судового рішення (за змістом ч.1 ст. 74 ЗУ «Про виконавче провадження»)


Підсудність: До суду, який видав виконавчий документ (ч.1 ст. 74 ЗУ «Про виконавче провадження»)


Строки розгляду: 10 робочих днів з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення її прав, свобод чи законних інтересів та 3 дні з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення її прав чи свобод, у разі оскарження постанови про відкладення провадження виконавчих дій. (п.5 ст. 74 ЗУ«Про виконавче провадження», ч.ч.1, 2 ст.385 ЦПК України)


Судовий збір: Законом України «Про судовий збір» за подання скарги на рішення, дії або бездіяльність посадових осіб органів державної виконавчої служби до суду І інстанції сплата судового збору не передбачена.

 

Оскарження рішень, дій або бездіяльності виконавців та посадових осіб органів державної виконавчої служби до суду щодо виконання рішень інших органів (посадових осіб), а також постанови державного виконавця про стягнення виконавчого збору, постанови приватного виконавця про стягнення основної винагороди, витрат виконавчого провадження та штрафів

Суб`єкти звернення: Сторони виконавчого провадження, інші учасники та особи (ч.2 ст. 74 ЗУ «Про виконавче провадження»)


Підстава для звернення: Неправомірні та незаконні рішення, дії чи бездіяльність виконавця та посадових осіб органів державної виконавчої служби щодо виконання рішень інших органів (посадових осіб), у тому числі постанова державного виконавця про стягнення виконавчого збору, постанова приватного виконавця про стягнення основної винагороди, витрат виконавчого провадження та штрафів (за змістом ч.2 ст. 74 ЗУ «Про виконавче провадження»)


Підсудність: До відповідного адміністративного суду (ч.2 ст. 74 ЗУ «Про виконавче провадження»); до місцевого загального суду як адміністративного суду або окружного адміністративного суду за вибором позивача (ч. 3 ст. 18 КАС України); за місцезнаходженням відповідача, крім випадків, передбачених КАС України. Адміністративні справи з приводу оскарження правових актів індивідуальної дії, а також дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень, які прийняті (вчинені, допущені) стосовно конкретної фізичної чи юридичної особи (їх об’єднань), вирішуються за вибором позивача адміністративним судом за зареєстрованим у встановленому законом порядку місцем проживання (перебування, знаходження) цієї особи-позивача, або адміністративним судом за місцезнаходженням відповідача, крім випадків, передбачених КАС України. Якщо така особа не має місця проживання (перебування, знаходження) в Україні, тоді справу вирішує адміністративний суд за місцезнаходженням відповідача.
У разі невизначеності КАС України територіальної підсудності адміністративної справи така справа розглядається місцевим адміністративним судом за вибором позивача (ст. 19 КАС України)


Строки розгляду: Законом України «Про виконавче провадження» не встановлено.


Судовий збір: За подання позовної заяви до адміністративного суду: майнового характеру, який подано:
1) суб’єктом владних повноважень, юридичною особою — 1,5 відсотка ціни позову, але не менше 1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб;
2) фізичною особою або фізичною особою – підприємцем — 1 відсоток ціни позову, але не менше 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб та не більше 5 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб; немайнового характеру, який подано:
1) суб’єктом владних повноважень, юридичною особою або фізичною особою – підприємцем — 1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
2) фізичною особою — 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

comments powered by HyperComments
Правовий путь © 2017
Використання матеріалів сайту лише за умови посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на «Правовий путь»