Юридичний інформаційний проект про виконавче провадження та примусове стягнення боргів. Корисна інформація для боржників, стягувачів та виконавців.

Питання по виконавчому провадженню для іспиту на приватного виконавця (частина 1 питання 1-999)

Питання по виконавчому провадженню (частина 1)

Зміст

Питання 1-99

Питання 100-199

Питання 200-299

Питання 300-399

Питання 400-499

Питання 500-599

Питання 600-699

Питання 700-799

Питання 800-899

Питання 900-999

(ознайомитись з частиною 2 питання 1000-1555)


1. Учасниками виконавчого провадження є

2. За якими виконавчими документами можливе звернення стягнення у
розмірі 50% із заробітної плати боржника? Виберіть повну відповідь.

3. Яку кількість помічників має право мати приватний виконавець?

4. Розмір заборгованості зі сплати аліментів виконавець обчислює:

5. У разі надіслання виконавчого документа до центрального органу виконавчої влади, що реалізовує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, виконавець зупиняє вчинення виконавчих
дій.

6. Строк надання суб’єктом оціночної діяльності — суб’єктом
господарювання письмового звіту про оцінку майна може бути продовжений:

7. Який орган (установа) забезпечує доступ до інформації
автоматизованої системи виконавчого провадження?

8. При пред’явленні на виконання виконавчого документа майнового
характеру стягувачем не додано до заяви про відкриття виконавчого
провадження квитанцію про сплату авансового внеску. Які дії має вчинити
приватний виконавець?

9. Для здійснення своєї діяльності приватному виконавцю необхідно
відкрити розрахункові рахунки. До якої установи слід звернутись приватному
виконавцю?


10. Строк розгляду заяв, пропозицій та скарг громадян складає:

11. Яке право роз’яснює виконавець стягувачу за наявності
заборгованості із сплати аліментів у розмірі, що сукупно перевищує суму
відповідних платежів за три місяці?

12. На кошти яких з нижчеперелічених виплат виконавцю заборонено
звертати стягнення?

13. До досягнення дитиною якого віку стягується заборгованість із
сплати аліментів у разі виїзду боржника на постійне проживання до держави, з
якою Україна не уклала договорів про надання правової допомоги?

14. Представники яких органів входять до складу Кваліфікаційної
комісії приватних виконавців?

15. Під час виконання рішення про відібрання дитини державний
виконавець проводить виконавчі дії за обов’язковою участю:

16. За чиєю ініціативою адміністративний суд у разі вибуття однієї зі
сторін виконавчого провадження може замінити сторону виконавчого
провадження її правонаступником?

17. До вас, як виконавця звернувся стягувач із заявою про стягнення
неустойки з боржника за невиплачені аліменти. Ваші дії?

18. У випадку включення підприємства паливно-енергетичного
комплексу до Реєстру підприємств паливно-енергетичного комплексу, які
беруть участь у процедурі погашення заборгованості виконавець зупиняє
вчинення виконавчих дій, до:

19. Який нормативно-правовий акт надає визначення конфлікту
інтересів при примусовому виконанні рішень?


20. Яким чином, відповідно до вимог Закону України «Про виконавче
провадження», надсилається постанова про арешт коштів сторонам виконавчого
провадження?

21. Судом прийнято ухвалу про задоволення скарги на дії приватного
виконавця щодо прийняття постанови про відкладення виконавчих дій.
Протягом якого терміну остання підлягає апеляційному оскарженню?

22. У разі виявлення транспортного засобу або іншого рухомого майна
боржника, яке перебувало в розшуку, витрати пов’язані із зберіганням такого
майна можуть бути понесені:

23. Визначте періодичність, із якою здійснюється обчислення розміру
заборгованості зі сплати аліментів:

24. До компетенції якого органу віднесено визначення рівня професійної
підготовленості осіб, які мають намір здійснювати діяльність приватних
виконавців та надання права на здійснення діяльності приватного виконавця?

25. Виконавцем призначено примусові заходи виконання рішення
шляхом опису квартири, що належить боржнику. Боржник повідомив
виконавця, що в день проведення опису буде перебувати у відрядженні та надав
відповідні докази. Які дії може вчинити виконавець?

26. Стягувач (юридична особа) при поданні заяви про відкриття
виконавчого провадження зазначив адресу для листування, яка відрізняється
від адреси, вказаної у виконавчому документі. За час виконання рішення суду
стягувач змінив місце знаходження, про що повідомив виконавця. На яку
адресу направляються документи виконавчого провадження?

27. У разі виявлення транспортного засобу або іншого майна боржника
яке перебувало в розшуку, на території не підвідомчій даному виконавцю:

28. Хто може бути призначений головою Кваліфікаційної комісії
приватних виконавців?

29. Вкажіть виконавчий документ, на який не поширюється заборона
звернення стягнення на допомогу по безробіттю?


30. Порядок ведення електронного обліку і звітності за сумами на
рахунку щодо кожного відкритого приватним виконавцем рахунку
визначається:

31. Чи допускається стягнення з боржника додаткової винагороди?

32. Чи допускається стягнення з боржника додаткових витрат, крім
визначених Міністерством юстиції України?

33. Які рахунки для здійснення діяльності зобов’язаний відкрити
приватний виконавець у державному банку?

34. Приватним виконавцем в ході примусового виконання стягнуто з
боржника грошові кошти. В яку чергу мають бути задоволені вимоги щодо сплати основної винагороди приватного виконавця?

35. В ході примусового виконання приватним виконавцем стягнуто з
боржника грошові суми. В якому розмірі від стягнутої суми мають бути
розподілені кошти на погашення основної винагороди?

36. В ході примусового виконання у приватного виконавця виникла
необхідність на здійснення додаткових витрат на проведення виконавчих дій.
За яких обставин такі витрати можуть бути здійснені?

37. При здійсненні виконавчих дій приватним виконавцем використано
суму авансового внеску. Натомість, в ході виконання виникла необхідність
залучення до проведення виконавчих дій суб’єктів господарювання на платній
основі. Які дії має вчинити приватний виконавець?

38. У приватного виконавця виникли боргові зобов’язання по
відношенню до третьої особи. Чи може бути накладено арешт на кошти, цінні
папери та інші цінності вилучені або стягнуті з боржника за результатами
вчинення виконавчих дій, в рахунок погашення заборгованості приватного
виконавця?

39. У разі припинення права на здійснення діяльності приватного
виконавця та за умови наявності залишку коштів на рахунках відкритих для
зберігання стягнутих з боржника коштів та коштів авансування витрат
виконавчого провадження, які дії із такими коштами має вчинити приватний
виконавець?


40. В яку чергу приватний виконавець має стягнути штраф, накладений
виконавцем відповідно до вимог закону при розподілі стягнутих з боржника
грошових сум?

41. В яку чергу компенсуються витрати виконавчого провадження, не
покриті авансовим внеском стягувача при розподілі стягнутих з боржника
грошових сум?

42. На якій стадії виконавчого провадження виноситься постанова про
стягнення з боржника витрат виконавчого провадження?

43. В ході примусового виконання у приватного виконавця виникла
необхідність виготовлення технічної документації на нерухоме майно. При
цьому, вартість виготовлення такої документації перевищує суму сплаченого
стягувачем авансового внеску. Приватним виконавцем на адресу стягувача
направлено вимогу здійснити додаткове авансування витрат, проте стягувач
відмовився проводити додаткове авансування. Які дії має вчинити приватний
виконавець?

44. Чи можуть бути включені до складу спадщини, у разі смерті
приватного виконавця, кошти, цінні папери та інші цінності вилучені або
стягнуті приватним виконавцем за результатами вчинення виконавчих дій?

45. Стягувачем пред’явлено до виконання приватному виконавцю
виконавчий документ про стягнення аліментів. При цьому стягувачем до заяви
про примусове виконання не додано квитанцію про сплату авансового внеску.
Які дії має вчини приватний виконавець?

46. Стягувачем пред’явлено до виконання приватному виконавцю
виконавчий документ про стягнення заробітної плати. При цьому стягувачем до
заяви про примусове виконання не додано квитанцію про сплату авансового
внеску. Які дії має вчини приватний виконавець?

47. Стягувачем пред’явлено до виконання приватному виконавцю виконавчий документ про відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, а також смертю фізичної особи . При цьому стягувачем до заяви про примусове виконання не додано квитанцію про сплату авансового внеску. Які дії має вчини приватний виконавець?

48. З якого часу встановлюється переривання строку пред’явлення
виконавчого документа до виконання, у разі його повернення стягувачу у
зв’язку з неможливістю в повному обсязі або частково виконати рішення?

49. З якого часу встановлюється переривання строку пред’явлення
виконавчого документа до виконання, у разі його повернення стягувачу у
зв’язку із встановленою законом забороною щодо звернення стягнення на
майно чи кошти боржника, а також проведення інших виконавчих дій стосовно
боржника?


50. Тимчасове затримання та зберігання поліцією на спеціальних
майданчиках чи стоянці транспортних засобів, які було розшукано,
здійснюється в порядку:

51. В якому випадку приватний виконавець не зобов’язаний відкривати
рахунок у державному банку?

52. В яку чергу повертається авансовий внесок стягувача на організацію
та проведення виконавчих дій при розподілі стягнутих з боржника грошових
сум?

53. Які дії має вчинити виконавець, у разі відсутності відомостей про
місце проживання, перебування боржника — фізичної особи?

54. У разі припинення права на здійснення діяльності приватного
виконавця установи банків, у яких відкриті рахунки для зберігання стягнутих з
боржника коштів та коштів авансування витрат виконавчого провадження,
переказують залишок коштів на таких рахунках на рахунок іншого приватного
виконавця або відповідного органу ДВС на підставі:

55. Яким чином надсилається постанова про зупинення виконавчого
провадження стороні виконавчого провадження?

56. При виконанні своїх професійних обов’язків помічник приватного
виконавця керується:

57. Помічник приватного виконавця має право:

58. З якого часу розпочинаються строки пред’явлення виконавчих
документів до виконання, крім рішень що підлягають негайному виконанню?

59. В якому порядку стягується основна винагорода приватного
виконавця?


60. Які дії повинен вчинити виконавець у разі виявлення оголошеного в
розшук транспортного засобу?

61. В ході примусового виконання приватним виконавцем понесено
додаткові витрати на проведення виконавчих дій. Яка із сторін зобов»язана
додатково авансувати такі витрати?

62. У процесі виконання наказу господарського суду, виконавцем
залучено суб’єкта оціночної діяльності — суб’єкта господарювання для
проведення оцінки майна. До якого суду суб’єкт оціночної діяльності — суб’єкт
господарювання може подати скаргу на дії виконавця?

63. На порядок денний з’їзду приватних виконавців м. Києва поставлено
питання щодо обрання членів ради приватних виконавців м. Києва. Список
претендентів складається з декількох осіб, при цьому гр-н. А. є членом
Дисциплінарної комісії приватних виконавців, гр-н. Б. попередньо займав
посаду члена ради приватних виконавців м. Києва протягом трьох років, гр-н. В. є членом Кваліфікаційної комісії приватних виконавців, гр-н. Г. є членом
Ревізійної комісії. Хто з зазначених осіб не може бути обраний до складу
даного органу самоврядування приватних виконавців?

64. Боржник за виконавчим провадженням про стягнення аліментів
звернувся до виконавця із заявою, в якій повідомляє, що він є постраждалою
особою від аварії на Чорнобильській АЕС, тому на виплати які він отримує, державний виконавець не має право звертати стягнення. В якому разі
державному виконавцю забороняється звернення стягнення на грошові кошти,
що належать вищезазначеному боржнику?

65. Із якою умовою у виконавчому проваджені пов’язана можливість
звернення стягнення на майно боржника за виконавчими документами із
стягнення аліментів?

66. Під час якої процесуальної дії виконавець зобов’язаний повідомити
стягувачу і боржнику розрахунок заборгованості із сплати аліментів?

67. На які виплати з нижчеперелічених забороняється звертати
стягнення?

68. Якщо розмір аліментів, визначений судом у твердій грошовій сумі,
менше мінімального розміру, передбаченого частиною другою статті 182
Сімейного Кодексу України, то в якому розмірі призначається дитині державна
допомога відповідно до закону?

69. Скільки осіб входить до складу Кваліфікаційної комісії приватних
виконавців?


70. Яке майно боржника — юридичної особи реалізується в першу чергу?

71. У разі пропуску строку пред’явлення виконавчого документа до
примусового виконання, стягувач має право:

72. Чи дозволяється приватному виконавцю укладати угоди з метою
зміни розміру основної винагороди?

73. На підставі якого документа установи банків, у яких відкриті
рахунки для зберігання стягнутих з боржника коштів та коштів авансування
витрат виконавчого провадження мають переказати залишок коштів на рахунок
іншого приватного виконавця або відповідного органу ДВС?

74. Вирішуючи спір господарський суд задовольнив позов юридичної
особи до п’яти відповідачів. Як повинен діяти суддя в цьому випадку, видаючи
наказ?

75. При якому документообігу застосовується лише журнальна форма
реєстрації документів?

76. Яким(и) документом(ами) посвідчуються повноваження адвоката як
представника сторони виконавчого провадження?

77. Залучення для участі у виконавчому провадженні суб’єкта оціночної
діяльності — суб’єкта господарювання здійснюється:

78. Призначення для участі у виконавчому провадженні перекладача
здійснюється:

79. Залучення для участі у виконавчому провадженні спеціаліста
здійснюється:


80. Генеральною прокуратурою України подано до суду позов про
стягнення з юридичної особи грошових коштів до державного бюджету та
визнання недійсним з моменту укладення договору поставки. Вказаний позов
судом задоволено та видано наказ. За заявою прокурора приватним виконавцем відкрито виконавче провадження. Представником Кабінету Міністрів України подано приватному виконавцю скаргу на його дії. Які наслідки подання такої скарги?

81. Який нормативно-правовий акт дає визначення поняттю «пов’язані
особи»?

82. Які відомості, крім даних виконавчого документа, обов’язково
вносяться до автоматизованої системи виконавчого провадження?

83. До приватного виконавця звернувся стягувач із заявою про відкриття
виконавчого провадження за виконавчим документом про відібрання дитини.
Які дії має вчини приватний виконавець?

84. Протягом якого строку можуть бути пред’явлені до примусового
виконання посвідчення комісій по трудових спорах та виконавчі документи, за
якими стягувачем є держава або державний орган?

85. Виберіть з запропонованого кола осіб суб’єкта, відносно якого
виконавець не може виконувати рішення?

86. Які дії вчиняє приватний виконавець у разі виявлення конфлікту
інтересів при розгляді заяви про відкриття виконавчого провадження?

87. Стягувач, який є братом виконавця, звернувся до останнього з
заявою про відкриття виконавчого провадження. Які дії повинен вчинити
виконавець?

88. Який з процесуальних документів надсилається сторонам
виконавчого провадження рекомендованим листом з повідомленням про
вручення?

89. При виконанні рішення суду про передачу майна, стягував повідомив виконавця про перебування його на стаціонарному лікуванні у зв’язку з чим він не має можливості приймати участь у проведенні виконавчих дій. Які дії може вчинити виконавець?


90. В якому випаду виконавець зупиняє вчинення виконавчих дій?

91. У якому випадку припиняється діяльність помічника приватного
виконавця?

92. Інформація про помічників приватного виконавця обов’язково має
міститься:

93. У якому випадку особа може бути приватним виконавцем?

94. Ким видається посвідчення помічника приватного виконавця?

95. Ким здійснюється заміна посвідчення помічника приватного
виконавця?

96. Особа пропрацювала помічником приватного виконавця два роки,
після чого виявила намір здійснювати діяльність приватного виконавця. Які дії
повинна вчини така особа?

97 . Помічник приватного виконавця виявив викрадення власного
посвідчення. Кому направляється у такому випадку відповідне повідомлення?

98. Стягувач звернувся до приватного виконавця з заявою про відкриття
виконавчого провадження про стягнення коштів. Боржник є зятем виконавця.
Які дії повинен вчинити виконавець?

99. У виконавця на виконанні перебуває рішення суду про зобов’язання боржника знести паркан. Боржник повідомив виконавця, що постанову про відкриття виконавчого провадження він отримав несвоєчасно, що порушує його права. Які дії може вчинити виконавець?


100. Яким чином, відповідно до вимог Закону України «Про виконавче
провадження», надсилається постанова про відновлення виконавчого
провадження стороні виконавчого провадження?

101. Протягом якого строку замість втраченого посвідчення помічника
приватного виконавця видається нове?

102. Протягом якого строку замість пошкодженого посвідчення
помічника приватного виконавця видається нове?

103. Яка кількість понятих є обов’язковою при проведенні виконавчих
дій?

104. Які дії може вчиняти представник від імені особи, яку він
представляє у виконавчому провадженні?

105. Залучення для участі у виконавчому провадженні експерта
здійснюється:

106. За допомогою якої комп’ютерної програми здійснюється реєстрація
виконавчих документів, документів виконавчого провадження, фіксування
виконавчих дій?

107. За допомогою якої комп’ютерної програми забезпечується надання
сторонам виконавчого провадження інформації про виконавче провадження

108. За допомогою якої комп’ютерної програми забезпечується
централізоване зберігання документів виконавчого провадження?

109. За допомогою якої комп’ютерної програми виконавець здійснює
виготовлення документів виконавчого провадження?


110. Ким здійснюється реєстрація вхідної кореспонденції в
автоматизованій системі виконавчого провадження?

111. Ким здійснюється реєстрація вихідної кореспонденції в
автоматизованій системі виконавчого провадження?

112. Ким здійснюється реєстрація виконавчих документів в
автоматизованій системі виконавчого провадження?

113. Які відомості обов’язково вносяться до автоматизованої системи
виконавчого провадження?

114. В який строк платіжні вимоги підлягають внесенню до журналу
реєстрації вихідної кореспонденції?

115. З якого(ї) моменту (дати) обчислюється строк зберігання переданих
До електронного архіву завершених, повернутих без прийняття до виконання
виконавчих проваджень?

116. За допомогою якої комп’ютерної програми забезпечується підготовка
статистичних даних щодо виконання рішень?

117. За допомогою якої комп’ютерної програми забезпечується реєстрація
вхідної і вихідної кореспонденції виконавчого провадження?

118. В якому розмірі здійснюється виплата державної соціальної
допомоги інвалідам з дитинства, які перебувають на повному державному
утриманні у будинках-інтернатах для громадян похилого віку та інвалідів,
пансіонатах для ветеранів війни та праці, стаціонарних відділеннях
територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких
непрацездатних громадян тощо?

119. Грошові кошти, стягнуті з боржника, зараховуються:


120. Ким обираються Голова і два заступники Голови Ради приватних
виконавців України?

121. Повноваження і порядок роботи Ради приватних виконавців України
визначаються:

122. Голова та члени ревізійної комісії, що здійснює контроль за
фінансово-господарською діяльністю Асоціації приватних виконавців України
та її органів, можуть бути достроково відкликані з посади за рішенням:

123. За результатами перевірок фінансово-господарської діяльності
Асоціації приватних виконавців України та її органів ревізійна комісія складає
висновки, які подає на розгляд та затвердження:

124. Яким органом визначаються вимоги до офісу приватного виконавця?

125. До якої черги розподілу стягнутих з боржника грошових сум
належить задоволення вимог стягувача та стягнення виконавчого збору у
розмірі 10 відсотків фактично стягнутої суми або основної винагороди
приватного виконавця?

126. На який строк обираються Голова та члени ревізійної комісії
Асоціації приватних виконавців України?

127. Голова та члени ревізійної комісії Асоціації приватних виконавців
України обираються:

128. Звернення до суду з поданням про розшук дитини та рішення про
примусове проникнення до житла, в якому перебуває дитина, стосовно якої
складено виконавчий документ про її відібрання є:

129. У випадку передачі майна за виконавчим документом, розмір
основної винагороди приватного виконавця становить:


130. На виконанні у приватного виконавця перебуває два виконавчих
документа за якими виконавець має право вимагати виконання обов’язку
частково або в повному обсязі як від усіх боржників разом, так і від будь-кого з
них окремо. Яким чином в такому випадку, приватний виконавець має стягнути
основну винагороду?

131. Розмір основної винагороди приватного виконавця встановлюється:

132. В який строк приватний виконавець здійснює розрахунок основної
винагороди після відкриття виконавчого провадження?

133. Приватним виконавцем відкрито виконавче провадження. Які дії має
вчинити приватний виконавець протягом трьох днів з моменту відкриття
виконавчого провадження?

134. На виконання до приватного виконавця пред’явлено заяву про
примусове виконання рішення та виконавчий документ про стягнення виплат за
загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням. Які дії має вчинити
приватний виконавець за результатами розгляду поданих документів?

135. З якого часу встановлюється строк пред’явлення виконавчого
документа до виконання (після його переривання), у разі повернення
виконавчого документа стягувачу у зв’язку із встановленою законом забороною
щодо звернення стягнення на майно чи кошти боржника, а також проведення
інших виконавчих дій стосовно боржника?

136. За рахунок яких коштів, окрім стягнутих з боржника коштів на
витрати виконавчого провадженя, здійснюються витрати виконавчого провадження приватного виконавця?

137. Якого принципу повинен дотримуватись виконавець?

138. На підставі якого принципу виконавець здійснює свою діяльність?

139. У виконавця на виконанні перебуває рішення суду про зобов’язання
боржника вчинити дії. Боржник постанову про відкриття виконавчого
провадження отримав після сплину десятиденного строку. Які дії повинен
вчинити виконавець?


140. Які дії вчиняє виконавець у разі виявлення конфлікту інтересів під
час виконання рішення суду?

141. До якого суду звертається юридична особа, яка вважає, що нерухоме
майно, на яке накладено арешт, належить їй, а не боржникові?

142. Інформація отримана помічником приватного виконавця при
виконанні повноважень є:

143. Інформація отримана виконавцем при виконанні повноважень є:

144. До якого органу стягувач може подати скаргу на дії приватного
виконавця щодо прийняття постанови про відкладення виконавчих дій?

145. В яку чергу стягується основна винагорода приватного виконавця
при розподілі стягнутих з боржника грошових сум?

146. Які дії з коштами авансового внеску вчиняє виконавець після
закінчення виконавчого провадження або повернення виконавчого документа
стягувачу?

147. Розмір та види витрат виконавчого провадження встановлюються:

148. Виконавець не може виконувати рішення, якщо боржник:

149. Приватний виконавець не може виконувати рішення, якщо боржник —
це:

150. Щодо яких осіб виконавець не може виконувати рішення суду?

151. З дотриманням якого принципу здійснює свою діяльність
виконавець?

152. За якої умови документи виконавчого провадження можуть
надсилатись сторонам виконавчого провадження рекомендованими листами?

153. Яку дію може вчинити виконавець у разі наявності обставин, що
перешкоджають проведенню виконавчих дій?

154. Що таке конфлікт інтересів?

155. В ході виконання рішення суду приватним виконавцем встановлено,
що боржник є близьким родичем його помічника. Які дії повинен вчинити
виконавець?

156. Який процесуальний документ приймає господарський суд за
результатами розгляду скарги на дії приватного виконавця?

157. Стягувач звернувся до виконавця з заявою про відкриття виконавчого провадження на підставі рішення суду про стягнення коштів з фізичної особи. Які дії повинен вчинити приватний виконавець, якщо боржник
перебуває з ним у трудових відносинах?

158. Виконавець може прийняти постанову про відкладення проведення
виконавчих дій у разі:

159. Виконавець може прийняти постанову про відкладення проведення
виконавчих дій у разі:


160. На виконанні перебуває наказ виданий господарським судом.
Боржником подано скаргу на постанову про відкладення виконавчих дій.
Скарга розглядається судом:

161. Який процесуальний документ приймає загальний суд за
результатами розгляду скарги на дії приватного виконавця?

162. У разі часткового стягнення за виконавчим документом майнового
характеру, сума основної винагороди виплачується в розмірі:

163. В якій установі приватний виконавець відкриває рахунки для
здійснення діяльності?

164. Яка черговість розподілу грошових сум одержаних від реалізації
майна боржника?

165. Коли стягується основна винагорода приватного виконавця, у разі
виконання рішення немайнового характеру?

166. У якому вигляді встановлюється основна винагорода приватного
виконавця при виконанні рішення немайнового характеру?

167. У якому вигляді встановлюється основна винагорода приватного
виконавця під час виконання рішення майнового характеру?

168. Який встановлений строк повноважень ради приватних виконавців
регіону?

169. Хто, з зазначеного переліку, не уповноважений на скликання з’їзду
приватних виконавців регіону?

170. Яка кількість членів ради приватних виконавців регіону повинна
брати участь у засіданні для того, щоб останнє вважалося повноважним?

171. Відносно якої особи (боржник) виконавець не може виконувати
рішення?

172. Чи допускається здійснення приватним виконавцем додаткових
витрат на проведення виконавчих дій, крім визначених Міністерством юстиції
України?

173. Ким здійснюється управління архівом?

174. Які дії має вчинити стягувач у разі перебування виконавчого
провадження на виконанні у приватного виконавця, якщо суми сплаченого
авансового внеску недостатньо для залучення до проведення виконавчих дій
суб’єктів господарювання на платній основі?

175 . Із чого складаються кошти виконавчого провадження?

176. На підставі чого приватний виконавець може здійснювати додаткові
витрати на проведення виконавчих дій?

177. Чи може розповсюджуватись інформація, що містить професійну
таємницю, у разі звільнення виконавця?

178. З якого моменту боржник вважається повідомленим про початок
примусового виконання рішення?

179. Яким чином, відповідно до вимог Закону України «Про виконавче
провадження», надсилається постанова про витрати виконавчого провадження
боржнику?


180. Чи підлягає розповсюдженню інформація, що містить професійну
таємницю, виконавцем?

181. Якою діяльність, крім виконання своїх обов’язків має право
займатися приватний виконавець?

182. Що входить до обов’язків понятого?

183. Приватному виконавцю на виконання надійшов виконавчий документ, за яким стягувачем є ТОВ «Г.». При цьому приватний виконавець разом з ПАТ «В» спільно володіють корпоративними правами ТОВ «Г.». Які його дії?

184. Приватному виконавцю на виконання надійшов виконавчий
документ, за яким стягувачем є ТОВ «П». При цьому приватний виконавець та
ТОВ «П» є афілійованими особами. Якими будуть дії приватного виконавця?

185. Які особи (органи, установи) не є користувачами автоматизованої
системи виконавчого провадження?

186. Яким чином сторонам виконавчого провадження забезпечується
доступ до автоматизованої системи виконавчого провадження?

187. У якій формі боржник або стягувач може отримати дані з
автоматизованої системи виконавчого провадження?

188. За допомогою якої ком’ютерної програми здійснюється облік та
звітність за сумами на рахунках, відкритих приватним виконавцем?

189. В якому документі відображається рух коштів на рахунках,
відкритих приватним виконавцем?


190. Яким чином вноситься інформація до Єдиного реєстру боржників?

191. Приватний виконавець виніс постанову про повернення виконавчого
документу стягувачу, яку останній оскаржив до суду. Через вісім місяців після
завершення виконавчого провадження судом винесено ухвалу, якою визнано
незаконною вказану постанову. Яким чином завершене виконавче провадження
повертається з електронного архіву?

192. Приватний виконавець виніс постанову про повернення виконавчого
документа до суду на підставі статті 38 Закону України «Про виконавче
провадження». Яким чином інформація про боржника виключається з Єдиного
реєстру боржників?

193. Приватний виконавець виніс постанову про повернення виконавчого
документа стягувачу на підставі пункту 11 частини першої статті 37 Закону
України «Про виконавче провадження». Яким чином інформація про боржника
виключається з Єдиного реєстру боржників?

194. При примусовому виконанні виконавчого документа про звернення
стягнення на заставлене майно таке майна реалізовано, однак виручених від
продажу грошових коштів недостатньо для задоволення вимог стягувача-
заставодержателя. Приватним виконавцем виконавче провадження завершено,
про що винесено відповідну постанову. Яким чином інформація про боржника
буде виключатись з Єдиного реєстру боржників?

195. Приватний виконавець звернувся до правоохоронного органу з
повідомленням про вчинення боржником кримінального правопорушення
передбаченого статтею 382 Кримінального кодексу України. Виконавче
провадження закінчено, оскільки рішення суду без участі боржника виконати
неможливо. Яким чином інформація про боржника буде виключатись з
Єдиного реєстру боржників?

196. Приватному виконавцю надійшов на виконання наказ
господарського суду про виселення боржника з орендованого ним приміщення,
який відповідає встановленим законом вимогам. Однак з технічних причин
автоматизована система виконавчого провадження не працює. Які дії повинен
вчинити виконавець?

197. Не нижче якого рівня юридичну освіту повинен мати помічник
приватного виконавця?

198. Кому направляється повідомлення у разі втрати помічником приватного виконавця власного посвідчення?

199. Яким документом мають бути підтверджені повноваження
представника сторони виконавчого провадження?


200. Кого під час виконання рішення про відібрання дитини обов’язково
залучає виконавець?

201. З якою метою здійснюється залучення для участі у виконавчому
провадженні експерта або спеціаліста?

202. Який максимально можливий строк може бути встановлено
виконавцем особі для запрошення перекладача?

203. У який строк суб’єкт оціночної діяльності — суб’єкт господарювання
зобов’язаний надати письмовий звіт про оцінку майна?

204. Приватному виконавцю на виконання надійшов виконавчий
документ, за яким стягувачем є ТОВ «А.». При цьому приватний виконавець є
одним із учасників цього товариства. Якими будуть дії приватного виконавця?

205 . Приватному виконавцю на виконання надійшов виконавчий
документ, за яким боржником є ТОВ «Б.». При цьому приватний виконавець є
одним із учасником цього товариства. Якими будуть дії приватного виконавця?

206. Приватному виконавцю на виконання надійшов виконавчий
документ, за яким боржником є ТОВ «Г.». При цьому приватний виконавець
разом з ПАТ «В» спільно володіють корпоративними правами ТОВ «Г.». Якими
будуть дії приватного виконавця?

207. Приватному виконавцю на виконання надійшов виконавчий
документ, за яким стягувачем є ТОВ «Д.». При цьому приватний виконавець є
акціонером ПАТ «В», яке є учасником ТОВ «Д.». Якими будуть дії приватного
виконавця?

208. Приватному виконавцю на виконання надійшов виконавчий
документ, за яким боржником є ТОВ «М.». При цьому приватний виконавець є
акціонером ПАТ «К», яке є учасником ТОВ «М.». Якими будуть дії приватного
виконавця?

209. Приватному виконавцю на виконання надійшов виконавчий
документ, за яким боржником є ТОВ «М.». При цьому приватний виконавець
та ТОВ «М» є афілійованими особами. Якими будуть дії приватного
виконавця?


210. Який строк зберігання переданих до електронного архіву
завершених, повернутих без прийняття до виконання виконавчих проваджень?

211. Що з наведеного не відноситься до повноважень помічника
приватного виконавця?

212. Звернути стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші
доходи боржника без застосування заходів примусового звернення стягнення на
майно боржника — виконавець може:

213. Чи зупиняє виконавець проведення виконавчих дій і за яких умов у
разі затвердження плану санації боржника до порушення провадження у справі
про банкрутство боржника?

214. Коли виконавець зупиняє вчинення виконавчих дій при зверненні
виконавця та/або заінтересованої особи до суду із заявою про заміну вибулої
сторони правонаступником?

215. Постанову про відкладення проведення виконавчих дій виконавець
може прийняти:

216. Чи накладається арешт на кошти, цінні папери та інші цінності,
вилучені або стягнуті з боржника за результатами вчинення виконавчих дій, у
разі виникнення боргових зобов’язань у приватного виконавця?

217. В якому розмірі стягується основна винагорода при розподілі
стягнутої з боржника грошової суми?

218. Яке рішення приймає виконавець, якщо до передачі на реалізацію
вилученого митницею ДФС майна, що підлягає конфіскації, його вартість
змінилася внаслідок псування?

219. З дотриманням якого принципу здійснює свою діяльність
виконавець?

220. Яким з вилученого митницею ДФС майна, що підлягає конфіскації,
має право розпоряджатися митниця ДФС?

221. За якої умови транспортний засіб, що безоплатно переданий під час
виконання рішення про конфіскацію вилученого митницею ДФС майна, може
бути відчужено?

222. Хто може бути помічником приватного виконавця?

223. Яка дата вважається датою проведення оцінки майна суб’єктом
оціночної діяльності-суб’єктом господарювання?

224. Хто є делегатами приватних виконавців регіону на з’їзд приватних
виконавців України?

225. За рішенням якого органу, кількість членів ради приватних
виконавців регіону може бути збільшена?

226. Ким обираються голова та члени ради приватних виконавців
регіону?

227. Погодження якого органу необхідно для передачі конфіскованих
транспортних засобів до визначених законодавством органів державної влади?

228. Який граничний термін з моменту розміщення повідомлення про
безоплатну передачу конфіскованого за рішенням суду майна для звернення із
заявою особи, якій надано право безоплатно отримати це майно?

229. Хто повинен вжити заходів щодо усунення наявного конфлікту
інтересів у виконавчому провадженні?


230. Які дії має вчинити державний виконавець або приватний
виконавець у разі виявлення під час виконання рішення суду конфлікту
інтересів?

231. Вжиття виконавцем заходів, спрямованих на усунення конфлікту
інтересів, є:

232. Яку процесуальну дію може вчинити виконавець у разі виникнення
обставин, що перешкоджають проведенню виконавчих дій?

233. На виконанні перебуває виконавчий документ, що передбачає
звернення стягнення на транспортний засіб боржника. Стягувач звернувся до
приватного виконавця з клопотанням про накладення арешту на все майно
боржника у межах суми боргу, визначеної виконавчим документом. З
дотриманням якого принципу виконавець здійснює дані дії?

234. Боржник у виконавчому провадженні не володіє українською мовою,
у зв’язку з чим звернувся до виконавця з проханням надати час для запрошення
перекладача. Які дії може вчинити виконавець?

235. Додаткова винагорода приватного виконавця встановлюється:

236. Коли та в якому розмірі сплачується додаткова винагорода
приватного виконавця при здійсненні виконавчого провадження?

237. Які дії повинен вчинити приватний виконавець, прийнявши рішення
про збільшення розміру основної винагороди?

238. Які дії має вчинити виконавець, у разі необхідності розшуку
боржника — юридичної особи?

239. Стягувачем пред’явлено до виконання приватному виконавцю
виконавчий документ про поновлення на роботі. При цьому стягувачем до
заяви про примусове виконання не додано квитанцію про сплату авансового
внеску. Які дії має вчини приватний виконавець?


240. За рішенням якого органу (посадової особи), секретар Ради
приватних виконавців України може бути достроково відкликаний з посади?

241. Які із вказаних повноважень не належать до компетенції Ради
приватних виконавців України?

242. Який орган, відповідно до Конституції України здійснює контроль за
виконанням судових рішень?

243. Скільки членів Кваліфікаційної комісії приватних виконавців
призначаються З’їздом приватних виконавців України?

244. Скількох членів Дисциплінарної комісії приватних виконавців
призначає З’їзд приватних виконавців України?

245. Які повноваження НЕ належать до компетенції З’їзду приватних
виконавців України?

246. За пропозицією членів Ради приватних виконавців України її
засідання НЕ може бути скликано, якщо кількість таких осіб складає:

247. У разі здійснення в одному офісі діяльності двох і більше приватних
виконавців офіс повинен забезпечувати можливість здійснення кожним
приватним виконавцем своєї діяльності:

248. Боржник повідомив державного виконавця про перебування на
стаціонарному лікуванні, у зв’язку з чим він позбавлений можливості виконати
рішення. Якими повноваженнями наділений виконавець?

249. Відповідно до процесуального законодавства сторони у процесі
виконання рішення мають право:


250. Помічник приватного виконавця виявив викрадення власного
посвідчення. Яку(і) дію(ї) він повинен вчинити?

251. Помічник приватного виконавця втратив власне посвідчення. Яку(і)
дію(ї) він повинен вчинити?

252. Хто з перелічених осіб має право представляти юридичну особу у
виконавчому провадженні без довіреності?

253. Хто повинен допускати в установленому законом порядку виконавця
до житла та іншого володіння, приміщень і сховищ, що належать боржнику, або
якими він користується, для проведення виконавчих дій?

254. В який строк може бути оскаржена відмова у задоволенні відводу
державного виконавця?

255. В який строк посадові особи, які мають право на розгляд питання
про відвід державного виконавця, зобов’язані розглянути заяву про відвід або
самовідвід?

256. Професійна таємниця — це інформація яка стала відома виконавцю:

257. Професійна таємниця — це інформація яка стала відома помічнику
приватного виконавця:

258. Хто затверджує структуру архіву?

259. Як має вчинити виконавець у разі повернення виконавчого
документа стягувачеві, у зв’язку з невиявленням рухомого майна?


260. Чи може розповсюджуватись інформація, що містить професійну
таємницю, помічником приватного виконавця?

261. Конфлікт інтересів у Законі України «Про органи та осіб, які
здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів»
визначається як суперечність між:

262. Виконавцем в ході здійснення примусового виконання рішення суду
прийнято постанову про арешт майна боржника (квартири). Боржник та стягував отримали зазначену постанову з запізненням, у зв’язку з чим не мали достатнього часу для визначення вартості майна, про що повідомили
виконавця. Які дії може вчинити виконавець?

263. З якого моменту приватні виконавці стають членами Асоціації
приватних виконавців України?

264. У період між з’їздами приватних виконавців регіону функції
самоврядування приватних виконавців виконує:

265. В якій черговості проводиться розподіл грошових сум, стягнутих з
боржника, в разі якщо стягнутої суми недостатньо для задоволення в повному
обсязі всіх вимог щодо виплати заборгованості по заробітній платі, сплати
аліментів та сплати заборгованості за житлово-комунальні послуги?

266. Для здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю
Асоціації приватних виконавців України та її органів діє:

267. В якому випадку членство приватного виконавця в Асоціації
приватних виконавців України НЕ припиняється?

268. Що таке державний архів?

269. Позначте виплату, на яку не може бути звернуто стягнення?


270. Яким нормативно-правовим актом встановлюється правовий захист
та гарантії здійснення професійної діяльності виконавців?

271. Вкажіть коло осіб, які є суб’єктами конфлікту інтересів?

272. За якими цінами проводиться попередня оцінка вилученого
митницями ДФС майна, що підлягає конфіскації, а саме культурних цінностей,
а також предметів релігійного культу?

273. Що зобов’язаний передати суб’єкту оціночної діяльності-суб’єкту
господарювання представник митниці ДФС під час опису майна, що підлягає
конфіскації за рішенням суду?

274. Який максимальний строк для виготовлення довідки про розмір
податків і зборів, що підлягають сплаті під час переміщення майна через
митний кордон України, з моменту опису вилученого митницею ДФС майна,
що підлягає конфіскації?

275. До виконавця надійшов звіт про оцінку вилученого митницею ДФС
майна, що підлягає конфіскації. Не пізніше якого строку виконавець
зобов’язаний направити копію звіту про оцінку майна до митниці ДФС?

276. Виконавець надсилає митниці ДФС звіт про оцінку вилученого
митницею ДФС майна, яке підлягає конфіскації. Що перевіряє митниця ДФС у
звіті при визначенні суб’єктом оціночної діяльності ринкової вартості майна?

277. Який строк встановлений законодавством для митниці ДФС на
погодження звіту про оцінку майна?

278. Транспортний засіб, вилучений митницею ДФС та підлягає
конфіскації, передано органу державної виконавчої служби. До виконавця
надійшов висновок технічної експертизи про заборону експлуатації такого
транспортного засобу. Яке рішення може бути прийнято щодо вказаного майна
для подальшого виконання рішення суду?

279. В якому випадку вилучений митницею ДФС транспортний засіб, щодо якого є рішення суду про конфіскацію майна повертається власнику?


280. Перекладач бере участь у виконавчому провадженні:

281. Яким чином сторонами виконавчого провадження здійснюється
реалізація своїх прав і обов’язків:

282. До осіб, що можуть залучатися до проведення виконавчих дій
відносяться:

283. Стягнення аліментів за весь період до досягнення дитиною
повноліття відбувається у разі виїзду боржника на постійне проживання до
держави:

284. На яку з виплат виконавцю заборонено звертати стягнення?

285. Якою дією Рада приватних виконавців України починає перевірку
діяльності приватного виконавця?

286. За чиїм зверненням в межах планової перевірки можуть перевірятися
попередні періоди діяльності приватного виконавця, що вже були предметом
перевірки?

287. Що таке номенклатура справ?
288. З якою метою складається номенклатура справ?

289. Законом України «Про запобігання корупції» визначено коло
суб’єктів, на яких поширюється дія цього Закону. Чи відноситься приватний
виконавець до таких суб’єктів?


290. У якому випадку виконавець може надавати інформацію, що містить
професійну таємницю?

291. Яким документом встановлюються норми оплати праці помічника
приватного виконавця?

292. Ким залучаються поняті до проведення виконавчих дій?

293. Приватним виконавцем проведено вилучення готівки боржника за
його місцезнаходженням. Які дії повинен вчинити виконавець після закінчення
проведення виконавчої дії?

294. На примусовому виконанні у приватного виконавця перебуває
зведене виконавче провадження до складу якого входять: 5 виконавчих
документів про стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги та 2
виконавчі документи про стягнення штрафів, накладених виконавцем. Яким
чином підлягає розподіл стягнутих з боржника сум в разі їх недостатності для
повного погашення заборгованості за всіма виконавчими документами?

295 . Яка мінімальна кількість (у відсотковому співвідношенні) приватних
виконавців, офіс яких розташований у відповідному регіоні, необхідна для того, щоб повторний з’їзд приватних виконавців регіону вважався повноважним, в
разі коли перший з’їзд не відбувся у зв’язку з відсутністю кворуму?

296. Не пізніше якого терміну сторони виконавчого провадження
зобов’язані невідкладно письмово повідомити виконавцю про обставини, що
обумовлюють обов’язкове зупинення вчинення виконавчих дій?

297. Зазначте вид майна, на яке заборонено звернення стягнення?

298. За якими з виконавчих документів дозволяється звернення стягнення на соціальну допомогу інвалідам з дитинства?

299. Чи звільняє укладення договору про припинення права на аліменти
для дитини у зв’язку з передачею права власності на нерухоме майно (житловий
будинок, квартиру, земельну ділянку тощо) того з батьків, хто проживає
окремо, від обов’язку брати участь у витратах на дитину?


300. Ким вирішується питання про відвід приватному виконавцю, який не
заявив самовідвід?

301. Куди саме у випадку самовідводу приватного виконавця він
зобов’язаний повернути виконавчий документ?

302. Чи повинен виконавець вчинити дії направлені на усунення
конфлікту інтересів на стадії примусового виконання рішення?

303. На який термін, з дня встановлення, зупиняється діяльність
приватного виконавця, якщо ним не укладено договір про страхування
цивільне-правової відповідальності на належну страхову суму?

304. Виконавець описав та наклав арешт на належний боржнику
автомобіль. Зберігачем цього майна призначив іншу особу та встановив
зберігачу обмеження права користування транспортним засобом. Які дії
повинен вчинити виконавець якщо зберігач порушив заборону державного
виконавця щодо користування, внаслідок чого автомобіль було пошкоджено?

305. Протягом якого строку у виконавчому провадженні є дійсним звіт про оцінку майна?

306. Яким чином визначається вартість майна у разі якщо виконавцю
складно визначити вартість майна (окремих предметів)?

307. Яким чином виконавець здійснює визначення вартості майна
боржника у разі якщо сторони виконавчого провадження не дійшли згоди щодо
визначення вартості майна?

308. Протягом якого строку дійсний звіт про оцінку належного боржнику
рухомого майна — транспортного засобу?

309. Коли має бути складений звіт про оцінку майна боржника у разі
накладення виконавцем арешту на таке майно?


310. Як проводиться оцінка за регульованими цінами, оцінка нерухомого
майна, транспортних засобів, повітряних, морських та річкових суден?

311. За яких умов виконавець має право визначати вартість майна
боржника?

312. Для проведення оцінки якого майна, окрім нерухомого майна та
транспортних засобів, виконавець зобов’язаний залучити суб’єкта оціночної
діяльності — суб’єкта господарювання?

313. Яким документом оформлюється передача транспортного засобу на
зберігання боржникові або іншій особі, що призначена виконавцем у постанові
про опис та арешт майна боржника?

314. Які подальші дії виконавця щодо визначення вартості чи оцінки
майна боржника, у випадку надходження заяви сторін виконавчого
провадження про те, що вони не дійшли згоди щодо визначення вартості
нерухомого майна боржника?

315. На виконанні у приватного виконавця протягом року перебували
виконавчі документи на загальну суму стягнення 12 687 321 грн. Мінімальний
розмір заробітної плати станом на початок календарного року становить 1600
грн. Мінімальний розмір страхової суми за договором страхування цивільно-
правової відповідальності приватного виконавця в цьому випадку має
становити:

316. Зберігач описаного та арештованого виконавцем майна, призначений
виконавцем, повідомив про неможливість в подальшому зберігати зазначене
майно. Які дії може вчинити виконавець в такому випадку?

317. Не пізніше якого терміну, до дня початку роботи з’їзду, Рада
приватних виконавців України повідомляє всіх членів рад приватних
виконавців регіонів про день, час і місце початку роботи з’їзду приватних
виконавців України та про питання, що виносяться на обговорення?

318. З якою періодичністю Міністерством юстиції України проводяться
планові перевірки приватного виконавця?

319. Яку відповідальність несе оцінювач у разі недостовірної чи
необ’єктивної оцінки майна?


320. При поверненні стягувачу виконавчого документа з підстав,
передбачених статтею 37 ЗУ «Про виконавче провадження», та повернення
невикористаних сум авансового внеску, в якому випадку приватний виконавець
повинен надати стягувачу звіт про використання авансового внеску?

321. Яким органом затверджується положення про Дисциплінарну
комісію приватних виконавців?

322. До якої відповідальності може бути притягнено приватного
виконавця? Оберіть найбільш повну відповідь.

323. У разі виникнення необхідності приватний виконавець для участі у
здійсненні виконавчих дій призначає експерта, спеціаліста. Який обов’язок
такого експерта, спеціаліста у разі залучення його до здійснення виконавчих
дій?

324. Що зобов’язаний вчинити приватний виконавець при призначенні суб’єкта оціночної діяльності — суб’єкта господарювання для участі у
виконавчому провадженні?

325. Відбір виконавчих проваджень для знищення та їх знищення
здійснюються один раз на рік, не пізніше:

326. З’їзд приватних виконавців України скликається не рідше:

327. Асоціація приватних виконавців України утворюється:

328. До повноважень якого органу належить організація перевірки
оприлюднених фактів, що принижують честь і гідність, ділову репутацію
приватного виконавця, та вжиття заходів щодо їх спростування?

329. Голова, заступник голови, секретар, члени ради приватних
виконавців регіону можуть бути достроково відкликані з посади за рішенням:


330. Повноваження і порядок роботи ради приватних виконавців регіону
визначаються:

331. Яким є кількісний склад Дисциплінарної комісії приватних
виконавців?

332. Помічник приватного виконавця звернувся з заявою про заміну власного посвідчення у зв’язку з його пошкодженням, після чого йому видано нове посвідчення. Кому здається пошкоджене посвідчення?

333. Ким здійснюється контроль за діяльністю приватного виконавця?

334. Наявні підстави для відводу експерта, спеціаліста або суб’єкта
оціночної діяльності — суб’єкта господарювання. Які дії приватного виконавця у
разі надходження вмотивованої заяви стягувача, боржника або їх представників
про вищезазначені обставини?

335. Не раніше якої дати має бути складеним звіт про оцінку майна?

336. Яка тривалість заборгованості із сплати аліментів є підставою для
звернення стягнення на майно боржника?

337. В який термін має бути повідомлений приватний виконавець про
проведення планової перевірки?

338. Від якої дати обчислюються терміни виконання вхідних документів
після їх реєстрації?

339. Який нормативно-правовий акт визначає засади правового захисту та
гарантій здійснення професійної діяльності виконавців?


340. Який відсоток загального відрахування із заробітної плати, пенсії,
стипендії та іншого доходу боржника, що має бути виплачене працівнику не
може перевищувати?

341. Згідно даних Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень України державний виконавець встановлює, що у нього та приватного виконавця на виконанні перебувають виконавчі провадження щодо одного й того ж самого боржника. Чи має право державний виконавець в ситуації, що склалася, ознайомитися з матеріалами виконавчого провадження, яке перебуває на виконанні у приватного виконавця?

342. Який строк повноважень членів Дисциплінарної комісії приватних
виконавців?

343. В якому випадку розмір відрахувань із заробітної плати може
досягати 70%?

344. Яким правом наділений експерт, спеціаліст або суб’єкт оціночної
діяльності — суб’єкт господарювання у разі залучення його приватним
виконавцем для участі у виконавчому провадженні?

345. Членом Ради приватних виконавців України за посадою є:

346. Строк зберігання переданих до архіву завершених виконавчих
проваджень становить:

347. Протягом якого часу з дня отримання вимоги про скликання з’їзду
приватних виконавців України Рада приватних виконавців України зобов’язана
скликати та організувати проведення з’їзду приватних виконавців України?

348. Голова і два заступники Голови Ради приватних виконавців України
обираються шляхом:

349. Протягом скількох строків поспіль одна й та сама особа не може
бути Головою, заступником Голови, секретарем або членом Ради приватних
виконавців України?


350. Розмір та порядок сплати членських внесків Асоціації приватних виконавців України встановлюється:

351. Який документ підтверджує право суб’єкта оціночної діяльності —
суб’єкта господарювання проводити оцінку майна у виконавчому провадженні?

352. Який орган затверджує кошториси Асоціації приватних виконавців
України, її органів, а також звіти про їх виконання:

353. Який орган затверджує статут Асоціації приватних виконавців
України та вносить зміни до нього:

354. Кому передаються на розгляд письмові звернення громадян після їх
реєстрації?

355. Який орган затверджує Кодекс професійної етики приватних
виконавців:

356. ДО другої черги при розподілі стягнутих з боржника за виконавчим
провадженням грошових сум належить:

357. Що обов’язково має містити звіт про оцінку майна згідно до Закону
України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну
діяльність»?

358. У якому випадку виконавчі документи для відправлення
передаються державним виконавцем діловоду органу під розписку в книзі
обліку?

359. В яку чергу стягується основна винагорода приватного виконавця
при розподілі стягнутих з боржника грошових сум?


360. У разі якщо виконавчі документи щодо виплати заборгованості із
заробітної плати та інших вимог, пов’язаних із трудовими правовідносинами,
надійшли протягом одного дня і стягнутої суми недостатньо для задоволення в повному обсязі всіх вимог за такими виконавчими документами, відповідні
вимоги задовольняються:

361. Стягувачу — юридичній особі стягнуті грошові суми перераховуються
виконавцем у встановленому порядку на:

362. Яким органом приймається рішення про видачу суб’єкту оціночної
діяльності-суб’єкту господарювання сертифіката?

363. Хто повинен повідомити про зміну відомостей, зазначених у
Декларації про доходи та майно боржника, з дня виникнення відповідної
обставини виконавця?

364. Ким встановлюється порядок використання печатки приватного
виконавця?

365. У яких випадках допускається виготовлення виконавцем документів
виконавчого провадження не в автоматизованій системі виконавчого
провадження?

366. В якому випадку здійснюється звернення стягнення на заробітну
плату пенсію стипендію та інший дохід боржника? Виберіть правильну
відповідь.

367. За виконавчим документом, звернення стягнення на заробітну плату,
пенсію, стипендію та інший дохід боржника можливе за письмовою заявою
стягувача або якщо сума стягнення не перевищує:

368. Чи має бути зроблений відповідний запис у Єдиному реєстрі
приватних виконавців України про застосування до приватного виконавця
дисциплінарного стягнення?

369. До приватного виконавця надійшли кілька рішень про стягнення
коштів з одного і того ж боржника. Що зобов’язаний зробити приватний
виконавець у такому випадку?


370. Виберіть із запропонованого кола осіб суб’єкта, щодо якого
застосовується поняття конфлікт інтересів:

371. До приватного виконавця надійшло кілька рішень немайнового
характеру, за якими боржником є одна і та ж особа. Що зобов’язаний зробити
приватний виконавець у такому випадку?

372. До якого органу може бути оскаржено приватним виконавцем
рішення про застосування до приватного виконавця дисциплінарного
стягнення, яке введено в дію наказом Міністерства юстиції України?

373. Як здійснюється виконання кількох рішень про стягнення коштів з
одного боржника відповідно до статті 30 Закону України «Про виконавче
провадження»?

374. Членство в Асоціації приватних виконавців України припиняється у
разі:

375. За якої умови можливе звернення стягнення на одноразову допомогу
у зв’язку з народженням дитини?

376. В який строк приватний виконавець зобов’язаний повідомити
Міністерство юстиції України про зупинення діяльності за власним бажанням?

377. Чи допускається зупинення діяльності приватного виконавця за
власним бажанням у випадку перебування у нього на виконанні виконавчих
проваджень?

378. Виконання яких рішень не здійснює приватний виконавець?

379. У який строк вирішується питання про відвід приватному
виконавцю, який не заявив самовідвід?


380. У яких випадках прокурор бере участь у виконавчому провадженні?

381. На виконання від стягувача надійшла заява про примусове
виконання виконавчого листа, виданого на підставі рішення відповідно до
якого фізична особа зобов’язана передати стягувачу обладнання. Який строк
встановлюється виконавцем у постанові про відкриття виконавчого
провадження для добровільного виконання боржником рішення?

382. Зазначте категорію виплати, на яку забороняється звернення
стягнення за виконавчими документами?

383. Протягом якого строку з дня відкриття виконавчого провадження
боржник за рішеннями майнового характеру зобов’язаний подати виконавцю
декларацію про доходи та майно?

384. З’їзд приватних виконавців України може бути скликано за вимогою:

385. Який строк пред’явлення до примусового виконання виконавчих
документів, крім посвідчень комісій по трудових спорах та виконавчих
документів, за якими стягувачем є держава або державний орган?

386. Ким може бути оскаржена постанова приватного виконавця про
самовідвід, або про відмову у відводі?

387. У разі надходження заяви про відкриття виконавчого провадження
по виконанню рішення про конфіскацію майна, приватний виконавець повинен:

388. Які суми, окрім суми стягнення, витрат виконавчого провадження та
основної винагороди приватного виконавця, враховуються виконавцем під час
накладення арешту на все майно боржника або окремі речі?

389. Де повинен приватний виконавець забезпечити належні умови для
зберігання печатки?


390. З’їзд приватних виконавців України є правомочним, якщо у його
роботі беруть участь:

391. Яким чином забезпечується зберігання печаток приватних
виконавців у разі здійснення в одному офісі діяльності двох і більше виконавців
відповідно до Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове
виконання судових рішень і рішень інших органів» (далі — Закон)?

392. Положення про Раду приватних виконавців України затверджується:

393. У який строк боржник — фізична особа зобов’язаний повідомити
виконавцю про зміну місця роботи?

394. Окрім з’їзду приватних виконавців, ким ще може бути висловлено
недовіру Голові, заступникам Голови Ради приватних виконавців України?

395. Окрім як за рішенням Голови та заступників Голови, засідання Ради
приватних виконавців України може бути скликане за пропозицією:

396. В яких випадках виконавець зобов’язаний повідомити про
розрахунок заборгованості стягувачу і боржнику ?

397. За яких умов стягнення аліментів здійснюється за весь період до
досягнення дитиною повноліття?

398. Що забезпечує організацію реєстрації виконавчих документів та
іншої кореспонденції?

399. Виконавцем відкрито виконавче провадження з примусового
виконання виконавчого листа, виданого районним судом про стягнення з
громадянина «Ікс» на користь громадянки «Зет» аліментів до досягнення
дитиною повноліття. Протягом одного місяця боржником заборгованість не
сплачувалась. У зв’язку з чим, стягувачем подано клопотання виконавцю про звернення стягнення на майно боржника. Яке рішення має прийняти
виконавець?


400. На виконання до приватного виконавця надійшло рішення про
стягнення коштів з боржника. Після відкриття приватним виконавцем
виконавчого провадження з виконання вищезазначеного рішення згідно даних
автоматизованої системи виконавчого провадження встановлено, що в нього на
виконанні вже перебуває виконавче провадження про стягнення з того ж самого
боржника коштів, щодо якого винесено постанову про зупинення вчинення
виконавчих дій. Які дії має вчинити виконавець у такому випадку?

401. Що є основною обліковою одиницею для документів незалежно від матеріального носія інформації?

402. Які дії вчиняються виконавцем після проведення опису цінних
паперів?

403. До якого органу за дорученням виконавця передаються зброя та
боєприпаси вилучені митними органами?

404. Відносно кого приватний виконавець не може виконувати рішення?

405. Засідання Ради приватних виконавців України є повноважним, якщо
на ньому присутні:

406. На підставі якого документа Міністерством юстиції України
здійснюється зупинення діяльності приватного виконавця у випадку тимчасової
його відсутності, що триває понад 10 календарних днів, у разі якщо після
спливу 10-денного строку тимчасової відсутності до Міністерства юстиції
України від приватного виконавця не надійшло відповідне звернення?

407. Розмір винагороди, яку можуть отримувати Голова, заступник
голови, Ради приватних виконавців України, встановлюється:

408. Стягувач має намір пред’явити до виконання виконавчий документ
про стягнення періодичних платежів у справах про стягнення аліментів,
відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок каліцтва чи іншого ушкодження
здоров’я, втрати годувальника тощо. В який строк такий виконавчий документ
може бути пред’явлений до виконання?

409. Ким визначається перелік документів, які подаються Кваліфікаційній
комісії приватних виконавців особою, яка виявила намір здійснювати
діяльність приватного виконавця?


410. У разі отримання банківською установою постанови виконавця про
арешт усіх рахунків боржника, за умов наявності належних боржнику рахунків
із спеціальним режимом використання, банк:

411. У який термін надсилаються копії постанов про арешт майна
(коштів) боржника до банків чи інших фінансових установ та органів, що
здійснюють реєстрацію майна, реєстрацію обтяжень рухомого майна?

412. Основна винагорода приватного виконавця стягується в порядку:

413. Вимоги стягувачів щодо виплати заборгованості із заробітної плати
та інші вимоги, пов’язані з трудовими правовідносинами, задовольняються:

414. За якої умови не витребувані стягувачем протягом одного року
грошові кошти зараховуються до Державного бюджету України?

415. На підставі якого документа Міністерством юстиції України
здійснюється зупинення діяльності приватного виконавця у випадку
застосування дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення діяльності
приватного виконавця?

416. Положення про Раду приватних виконавців регіону, затверджується:

417. На підставі якого документа Міністерством юстиції України
здійснюється зупинення діяльності приватного виконавця у випадку
застосування до приватного виконавця як підозрюваного чи обвинуваченого у
кримінальному провадженні запобіжних заходів у вигляді домашнього арешту
із забороною залишати житло цілодобово або у робочий час чи тримання під
вартою?

418. Який орган самоврядування приватних виконавців приймає рішення
про внесення до Дисциплінарної комісії подання про притягнення приватного
виконавця до дисциплінарної відповідальності?

419. Хто з перелічених осіб входить до складу Ради приватних виконавців
України за посадою?


420. Приватний виконавець здійснював свою діяльність відповідно до
чинного законодавства, однак у зв’язку з певними обставинами Міністерством
юстиції України відносно приватного виконавця видано наказ про зупинення
діяльності та внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру приватних
виконавців України. При вирішені питання щодо передачі виконавчих
проваджень приватний виконавець не досяг згоди зі стягувачем щодо
заміщення його іншим приватним виконавцем. Які має вчинити дії приватний
виконавець?

421. З якого моменту приватний виконавець має право здійснювати свою
діяльність після усунення обставин, які були підставою для зупинення його
діяльності?

422. Ким здійснюється зупинення та припинення права на здійснення
діяльності приватного виконавця?

423. Діяльність приватного виконавця була зупинена у зв’язку з
несплатою членських внесків Асоціації приватних виконавців України. На
підставі якого документу діяльність приватного виконавця поновлюється після
сплати зазначених внесків?

424. Конфлікт інтересів виконавець повинен усунути:

425. На виконанні у виконавця знаходилось виконавче провадження щодо
стягнення заборгованості із сплати аліментів, період заборгованості, за якими
становить 2-а місяці. Виконавцем звернено стягнення на рухоме майно
боржника, а саме на газонокосарку. Боржник не був згодний з рішенням
державного виконавця, так як у вільний час від роботи він додатково працював,
доглядавши газони у третіх осіб. Як наслідок останній звернувся зі скаргою до
суду, де просив скасувати арешт на вищевказане майно, у зв’язку з тим, що з
його заробітної плати вже здійснюються відповідні утримання для сплати
аліментів. За результатами розгляду скарги, вона була задоволена. Чому?

426. Документ, засвідчується печаткою таким чином, щоб вона:

427. Чи допускається припинення діяльності приватного виконавця при
поданні приватним виконавцем заяви про припинення діяльності у випадку
перебування у нього на виконанні виконавчих проваджень?

428. З якого виду (доходу) заробітку відбувається стягнення аліментів?

429. Кому надсилає митниця ДФС інформацію про погодження звіту про
оцінку майна, що підлягає конфіскації?


430. За яких процесуальних дій у виконавця виникає обов’язок
повідомити стягувачу і боржнику про розрахунок заборгованості із сплати
аліментів?

431. Залучення для проведення виконавчих дій працівників поліції
здійснюється:

432. Які дії вчиняє виконавець якщо відраховані з боржника суми
аліментів (після закінчення строку передбаченого законом для стягнення
аліментів) не були перераховані стягувачу?

433. Яким чином можливо оформити перелік документів, що додаються
до заяви?

434. Рішення Ради приватних виконавців України приймаються:

435. У випадку якщо, підприємство, установа, організація, фізична особа,
фізичній особа — підприємець, які виплачують боржнику відповідно заробітну
плату, пенсію, стипендію та інші доходи не здійснюють відрахування:

436. В процесі виконання рішення суду, з цивільної справи, виконавцем
прийнято постанову про відкладення виконавчих дій. Боржником подано
скаргу на відповідну постанову. Відповідно до норм процесуального права
скарга розглядається:

437. У разі припинення здійснення перерахувань коштів стягувачу, у який
строк підприємства, установи, організації, фізичні особи, фізичні особи —
підприємці, повинні повідомити про це виконавця?

438. На виконанні у приватного виконавця перебуває виконавчий напис
нотаріуса. Боржником (юридична особа) оскаржено постанову про відкладення
виконавчих дій. Який суд буде слухати справу?

439. Звіт про відрахування та виплат здійснюється:


440. До трудової книжки вносяться відомості:

441. Законом можуть встановлюватися особливості щодо:

442. В який строк виконавець перераховує виконавчий збір до Державного бюджету України?

443. Що є об’єктом архівознавства?

444. Що передбачає зупинення судом реалізація арештованого майна?

445. Що є предметом архівознавства?

446. Які виконавчі дії вчиняє виконавець у разі зупинення судом
реалізація арештованого майна?

447. У разі перебування виконавчого провадження на стадії розподілу
стягнутих з боржника сум при порушенні судом справи про банкрутство
боржника виконавець:

448. У разі повернення виконавчого документа стягувачу у зв’язку з
неможливістю в повному обсязі або частково виконати рішення, строк
пред’явлення такого документа до виконання після переривання
встановлюється:

449. З якого часу починається відлік строків зберігання документів у
архіві, завершених у поточному році?


450. Передавання документів діяльності органів ДВС до архіву за рік, що
минув, проводиться в строк не пізніше:

451. Які дії вчиняє виконавець відносно виконавчого збору у разі
закінчення виконавчого провадження у зв’язку із скасуванням рішення, що
підлягало виконанню?

452. Коли виконавець зупиняє вчинення виконавчих дій порушеного
господарським судом провадження у справі про банкрутство боржника, якщо
відповідно до закону на вимогу стягувача поширюється дія мораторію,
запровадженого господарським судом?

453. Приватному виконавцю на виконання надійшов виконавчий
документ, строк на пред’явлення якого пропущено. Які дії має вчинити
приватний виконавець?

454. Хто зобов’язаний брати участь у додаткових витратах на дитину, що
викликані особливими обставинами (розвитком здібностей дитини, її хворобою,
каліцтвом тощо)?

455. У якому випадку виконавчий збір не сплачується?

456. Що означає «формування справ» в роботі приватного виконавця?

457. Під час примусового виконання приватним виконавцем рішення про
стягнення з боржника грошових коштів, судом, який видав виконавчий
документ, за заявою боржника було відстрочено його виконання. Боржником
надано відповідне судове рішення до приватного виконавця для його
врахування при здійсненні виконавчих дій по виконавчому провадженню. Яке
рішення, у цьому випадку, має прийняти приватний виконавець?

458. Які існують види винагороди приватного виконавця?

459. На кого покладається безпосередній контроль за виконанням
документів?


460. Який граничний строк проведення оцінки вилученого митницею
ДФС майна, що підлягає конфіскації за рішенням суду, суб’єктом оціночної
діяльності за письмовою домовленістю з органом державної виконавчої служби
та митницею ДФС, при виникненні потреби у залученні фахівців з інших
підприємств, установ та організацій?

461. Ким вирішуються спори щодо розміру заборгованості із сплати
аліментів?

462. Виконавець не може виконувати рішення, якщо стягувач:

463. До приватного виконавця на виконання стягувачем подано
виконавчий документ, який був виданий на підставі рішення, яке не набрало
законної сили. Які дії у цьому випадку має вчинити приватний виконавець?

464. На користь якого органу перераховуються податки і збори, що
підлягають сплаті при переміщенні майна (товарів і транспортних засобів)
через митний кордон України при виконанні рішень про конфіскацію майна?

465. Дайте визначення поняттю «Архівний фонд».

466. До приватного виконавця на виконання надійшов виконавчий документ за яким боржником є банківська установа, відносно якої Національним банком України прийнято рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку-боржника. Які дії має вчинити приватний
виконавець у цьому випадку?

467. Яким чином надсилається постанова про відкриття виконавчого
провадження?

468. Коли господарським судом розглядається заява державного
виконавця про звернення стягнення на належні боржнику від інших осіб
грошові кошти, що розміщені на рахунках таких осіб в установах банків та
інших фінансових установах?

469. Якому органу надаються повноваження притягати приватного виконавця до дисциплінарної відповідальності ДО скликання першого З’їзду приватних виконавців України?


470. В який строк виконавець виносить постанову про зняття майна 3
розшуку, у випадку виявлення транспортного засобу, оголошеного в розшук?

471. Який документ надсилає виконавець сторонам виконавчого
провадження у разі прийняття виконавчого документа до виконання?

472. Кому передається на зберігання майно у разі здійснення опису і
арешту майна на виконання рішення про забезпечення позову?

473. Що є підставою для зупиняє вчинення виконавчих дій?

474. До приватного виконавця на виконання стягувачем був поданий
виконавчий документ, яким не передбачено застосування заходів примусового
виконання (наприклад: рішення, яким за стягувачем визнано право власності на
майно, за яким видано виконавчий документ). Яке рішення має прийняти
приватний виконавець у цьому випадку?

475. Протягом якого строку Рада приватних виконавців України
зобов’язана розглянути матеріали, надані приватним виконавцем, на предмет
наявності ознак дисциплінарного проступку?

476. Які дії має вчинити виконавець, у разі відсутності відомостей про
місце проживання, перебування дитини за виконавчими документами про
відібрання дитини?

477. Яким чином надсилається повідомлення стягувачу про повернення
виконавчого документа без прийняття до виконання?

478. Які дії проводить виконавець, у разі якщо боржник умисно
перешкоджає виконанню рішення про відібрання дитини?

479. Який орган самоврядування приватних виконавців приймає рішення
про внесення Міністерству юстиції України клопотання про зупинення
діяльності приватного виконавця?


480. Які внески приватний виконавець зобов’язаний сплачувати Асоціації
приватних виконавців України?

481. Виконавчий документ перебуває у приватного виконавця на
виконанні менше року, а відносно майна боржника здійснюються заходи щодо
його розшуку. Чи підлягає поверненню стягувачу виконавчий документ, який
перебуває у приватного виконавця на виконанні, у випаду надходження від
стягувача заяви про повернення виконавчого документа?

482. Сторонами виконавчого провадження є:

483. Протягом якого строку приватний виконавець зобов’язаний надати
на запит Ради приватних виконавців України пояснення та копії відповідних
документів?

484. Яке рішення має прийняти приватний виконавець, якщо в результаті
вжитих приватним виконавцем заходів за виконавчим документом, за яким
мають бути стягнуті кошти чи інше майно, неможливо встановити місце
проживання та перебування боржника-фізичної особи?

485. Які питання НЕ можуть бути предметом перевірки діяльності
приватних виконавців Радою приватних виконавців України?

486. В процесі виконання виконавчого документа про передачу стягувачу
конкретно визначеного майна з’ясувалося, що у боржника відсутнє визначене
виконавчим документом майно, яке він за виконавчим документом повинен передати стягувачу в натурі. Яке рішення має прийняти приватний виконавець?

487. Протягом скількох років поспіль одна й та сама особа не може бути
головою або членом ради приватних виконавців регіону?

488. При зупиненні судом реалізації арештованого майна виконавець
зупиняє вчинення виконавчих дій:

489. На виконанні у виконавця перебуває виконавче провадження про
стягнення аліментів. В ході проведення виконавчих дій, встановлено, що
боржник отримує офіційний дохід у вигляді допомоги державного соціального
страхування. Які дії повинен вчинити виконавець:


490. Яким чином, відповідно до вимог Закону України «Про виконавче
провадження», надсилається постанова про арешт майна боржника сторонам
виконавчого провадження?

491. За якою адресою надсилається боржнику постанова про відкриття
виконавчого провадження боржнику?

492. Яким органом державної влади встановлюється порядок
розпорядження конфіскованим майном та майном, яке не підлягає реалізації?

493. Яким чином надсилається постанова про повернення виконавчого
документа стягувачу?

494. Чи можуть бути предметом позапланової перевірки приватного
виконавця питання, що вже перевірялися раніше?

495. У разі якщо судом поновлено строк подання апеляційної скарги на
рішення, за яким видано виконавчий документ, або прийнято таку апеляційну
скаргу до розгляду (крім виконавчих документів, що підлягають негайному
виконанню), яке рішення приймає приватний виконавець?

496. Яку дію зобов’язаний зробити виконавець у п’ятиденний строк з дня
винесення постанови про відкриття виконавчого провадження при виконанні
рішення суду про конфіскацію вилученого митницями ДФС майна?

497. У випадку стягнення із заробітної плати боржника який відбуває
покарання у виді виправних робіт розмір відрахування:

498. На виконання до органу державної виконавчої служби / приватного
виконавця подано рішення третейського суду. Якими мають бути дії
виконавця?

499. До приватного виконавця пред’явлене на виконання рішення про
відібрання і передання дитини. Якими мають бути дії приватного виконавця?


500. Який строк повноважень Голови, заступників Голови, секретаря і
членів Ради приватних виконавців України?

501. Яким договором оформлюються правовідносини приватного виконавця та його помічника?

502. Засідання Ради приватних виконавців України скликаються не рідше:

503. На підставі якого документа здійснюється стягнення аліментів із
заробітку (доходу) боржника на підприємстві, в установі, організації фізичної
особи, фізичної особи — підприємця?

504. Яким чином, відповідно до приписів Закону України «Про виконавче
провадження», надсилається постанова про поновлення виконавчого
провадження сторонам виконавчого провадження?

505. Головою Асоціації приватних виконавців України є:

506. Яким чином, відповідно до вимог Закону України «Про виконавче
провадження», надсилається постанова про заміну сторони виконавчого
провадження учасникам виконавчого провадження?

507. Який орган або уповноважена особа здійснює виконання рішення
суду про відібрання і передання дитини, встановлення побачення з нею або
усунення перешкод у побаченні з дитиною?

508. Яка мінімальна кількість членів Дисциплінарної комісії приватних
виконавців має бути призначена до її складу, щоб вона вважалася
повноважною?

509. Яким чином проводиться попередня оцінка майна, а саме товарів
низької якості, що конфісковані за рішенням суду?


510. У випадку стягнення аліментів із заробітної плати розмір
відрахування:

511. До якого органу, за необхідності, може звернутися виконавець з
поданням щодо вирішення питання про тимчасове влаштування дитини до
дитячого або лікувального закладу?

512. За якими цінами проводиться попередня оцінка вилученого
митницями ДФС майна, що підлягає конфіскації, а саме алкогольних напоїв та
тютюнових виробів?

513. Протягом якого строку Дисциплінарна комісія приватних виконавців
розглядає подання про притягнення приватного виконавця до дисциплінарної
відповідальності та приймає рішення про застосування до приватного
виконавця дисциплінарного стягнення?

514. Виконавцем було винесено постанову про накладення арешту на
майно боржника. В який строк виконавець направляє постанову до органів, які
здійснюють реєстрацію майна, реєстрацію обтяжень рухомого майна?

515. Хто має бути присутнім під час опису майна при виконанні рішення
суду про конфіскацію майна, вилученого митницями ДФС?

516. За наявності якої заборгованості із сплати аліментів в діях боржника
може бути склад кримінального правопорушення, що полягає в ухиленні від
сплати аліментів?

517. При примусовому виконанні виконавчого документа про стягнення
періодичних платежів, виконавцем встановлено факт відсутності
заборгованості за даним виконавчим документом. У який строк відомості про
боржника виключаються з Єдиного реєстру боржників?

518. В процесі виконання приватним виконавцем виконавчого
провадження виникла необхідність, в порядку передбаченому ЗУ «Про органи
та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших
органів», на заміщення приватного виконавця, який веде виконавче
провадження, іншим приватним виконавцем. Однак, стягувачем не надана згода
на заміщення приватного виконавця. Яке рішення має прийняти приватний
виконавець щодо виконавчого документу, який перебуває в нього на
виконанні?

519. Протягом якого терміну надсилаються документи виконавчого
провадження сторонам?


520. В якому випадку приватний виконавець не має права повернути
виконавчий документ стягувачу при виконанні виконавчого провадження,
боржником за яким є банківська установа, відносно якої під час виконання
запроваджено тимчасову адміністрацію?

521. В якому порядку розпочинається позапланова невиїзна перевірка
діяльності приватного виконавця?

522. Реалізація конфіскованого майна здійснюється в порядку
встановленому:

523. У разі звернення стягнення на пенсію боржника розмір відрахувань:

524. Яким чином, відповідно до вимог Закону України «Про виконавче
провадження», надсилаються документи виконавчого провадження (крім
постанови про відкриття виконавчого провадження та повідомлення про
повернення виконавчого документа без прийняття до виконання)?

525. Які форми проведення перевірок приватних виконавців передбачені
Законом України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання
судових рішень і рішень інших органів»?

526. У разі примусового виконання рішення суду про відшкодування
збитків від розкрадання майна підприємств, установ і організацій, виконавець
звертає стягнення на:

527. Яка причина НЕ може бути підставою для проведення позапланових
перевірок діяльністі приватних виконавців при виконанні судових рішень?

528. Приватним виконавцем відкрито виконавче провадження про
стягнення коштів з боржника. До виконавця в день відкриття виконавчого
провадження надійшла заява боржника про те, що на виконанні у іншого
виконавця вже більше року перебуває зведене виконавче провадження про
стягнення коштів з цього ж боржника. Який обов’язок покладений на виконавця
відповідно до вимог Закону України «Про виконавче провадження»?

529. Визначте вид доходу, на який може бути звернено стягнення при
виконанні виконавчого документу?


530. Що має право вчинити виконавець у разі, якщо боржник без
поважних причин не з’явився за викликом?

531. На примусовому виконанні приватного виконавця перебуває
виконавчий документ майнового характеру, боржником за яким є банківська
установа. Під час виконання, відносно банку-боржника, було запроваджено
тимчасову адміністрацію. Яке рішення має прийняти приватний виконавець?

532. Делегатами, які представляють приватних виконавців регіону на
з’їзді приватних виконавців України є:

533. Не пізніше якого строку до початку планової перевірки має
повідомлятися приватний виконавець про час і місце її проведення?

534. При примусовому виконанні рішення суду про конфіскацію всього
належного на праві власності майна, у випадку відсутності належного на праві
власності майна, на яке можливо звернути стягнення, виконавець:

535. У разі примусового виконання рішення суду про відшкодування
пенсіонером шкоди, заподіяної каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, а
також у зв’язку із смертю потерпілого, виконавець звертає стягнення на:

536. Не рідше якого строку радою приватних виконавців регіону
скликається З’їзд приватних виконавців регіону?

537. Впродовж якого терміну письмові звернення громадян, після їх
реєстрації, передаються на розгляд начальнику органу ДВС?

538. Ким визначається порядок організації та проведення з’їзду приватних
виконавців регіону?

539. Де зберігаються цінні папери, виражені у валюті України та
іноземній валюті вилучені митницею ДФС?


540. З якою періодичністю проводяться планові перевірки діяльності
приватних виконавців при виконанні судових рішень?

541. В ході примусового виконання приватним виконавцем частково
стягнуто суму заборгованості за виконавчим документом. Який розмір основної
винагороди має отримати приватний виконавець?

542. Виконавцем було винесено постанову про накладення арешту на
кошти боржника. В який строк виконавець направляє постанову до банків чи
інших фінансових установ?

543. Який максимальний граничний розмір усіх відрахувань на аліменти
під час кожної виплати заробітної плати та інших доходів боржника?

544. Який максимальний сток передбачений законодавством для
відкладення проведення виконавчих дій?

545. Виконавець при примусовому виконанні виконавчого документа для
огляду земельної ділянки боржника — юридичної особи має право
безперешкодно входити на такі земельні ділянки:

546. За якої умови виконавець роз’яснює стягувачу право на звернення до
органів досудового розслідування із заявою (повідомленням) про вчинене
кримінальне правопорушення боржником, що полягає в ухиленні від сплати
аліментів?

547. Не пізніше якого дня розглянуте начальником органу ДВС звернення
громадян передається державному виконавцю?

548. На кого покладається розподіл кореспонденції, що надійшла до
органу ДВС?

549. Яким документом вводиться в дію рішення Дисциплінарної комісії
приватних виконавців про задоволення відповідного подання Міністерства
юстиції України чи Ради приватних виконавців України та застосування до
приватного виконавця дисциплінарного стягнення?


550. За рахунок яких коштів відшкодовується вартість робіт, пов’язаних з
оцінкою вилученого митницею ДФС майна, що підлягає конфіскації?

551. На підставі якого документа Міністерством юстиції України здійснюється зупинення діяльності приватного виконавця за його ініціативою?

552. Яким чином, відповідно до вимог Закону України «Про виконавче
провадження», надсилається постанова про відкладення виконавчих дій
сторонам виконавчого провадження?

553. Відмітка про надходження документа наноситься:

554. У разі, якщо в заяві про відкриття виконавчого провадження,
стягувач просить оголосити в розшук транспортний засіб або інше рухоме
майно боржника, виконавець:

555. На яких бланках розташовують індекс підприємства зв’язку, поштову
адресу та телеграфні адреси загалом?

556. Яким чином проводяться вибори голови та членів ради приватних
виконавців регіону?

557. Що визначається в угоді між виконавцем та стягувачем ?

558. Протягом якого строку може бути оскаржена постанова про
відкладення проведення виконавчих дій?

559. Чи може дозволити собі виконавець укласти угоду з метою зміни
розміру основної винагороди?

560. На виконанні знаходиться виконавчий документ щодо стягнення
заборгованості з Особа] на користь Особай2. Під час перевірки майнового
стану боржника було встановлено відсутність майна, на яке може бути
звернено стягнення, та безробіття боржника. Проте, боржник отримує
допомогу на дітей, над якими встановлено опіку. Яке рішення має прийняти
виконавець?

561. Що має додати стягувач до заяви про відкриття виконавчого
провадження, у разі виконання рішення майнового характеру?

562. До якого органу боржник може подати скаргу на рішення приватного
виконавця про відкладення проведення виконавчих дій?

563. Стягувач повідомив державного виконавця про перебування його у
відрядженні, у зв’язку з чим він позбавлений можливості приймати участь у
проведенні виконавчих дій. Якими повноваженнями наділений виконавець?

564. До якого органу має право звернутися виконавець або сторони
виконавчого провадження, у разі якщо зміст виконавчого документа не
зрозумілий?

565. Які з перелічених відомостей обов’язково необхідно зазначати у
повідомленні про початок діяльності приватного виконавця, що направляється
до Міністерства юстиції України?

566. Ким встановлюється розмір та порядок виплати винагороди, яку
можуть отримувати Голова, заступник голови, секретар ради приватних
виконавців регіону?

567. У якому разі для проведення виконавчих дій виконавець залучає
понятих?

568. До якого суду сторонами виконавчого провадження подається скарга
на рішення виконавця про відкладення проведення виконавчих дій щодо
виконання судового рішення?

569. Ревізійна комісія Асоціації приватних виконавців України
підконтрольна і підзвітна:


570. Які документи зобов’язаний передати виконавцю представник
митниці ДФС під час опису вилученого митницею ДФС майна, що підлягає
конфіскації?

571. В якому розмірі стягувач має сплатити авансовий внесок при
пред’явленні на виконання приватному виконавцю виконавчого документа
майнового характеру?

572. На виконанні перебуває наказ виданий на підставі колегіального
рішення господарського суду. Боржником подано скаргу на постанову про
відкладення виконавчих дій. Хто розглядає зазначену справу?

573. Яким органом здійснюється контроль за діяльністю приватних
виконавців при виконанні судових рішень?

574. Хто зобов’язаний повідомити виконавця про зміну відомостей,
зазначених у декларації про доходи та майно боржника, з дня виникнення
відповідної обставини?

575. Яким органом визначається порядок здійснення контролю за
діяльністю приватних виконавців при виконанні судових рішень?

576. Вкажіть виплату, на яку державному виконавцю заборонено
звертати стягнення?

577. Кількість членів ревізійної комісії Асоціації приватних виконавців
України визначається:

578. Уповноваженим на скликання з’їзду приватних виконавців України є:

579. Хто з зазначеного переліку не належить до органів Асоціації
приватних виконавців України?


580. Що відноситься до витрат виконавчого провадження?

581. Боржник не погоджуючись з прийнятою державним виконавець
постановою про відкладення проведення виконавчих дій подав скаргу на дії
приватного виконавця. При поданні скарги скаржником заявлено клопотання
про зупинення виконавчого провадження. З урахуванням вимог процесуального
законодавства суд повинен:

582. Коли виконавець зупиняє вчинення виконавчих дій при
затвердженні плану санації боржника до порушення провадження у справі про
банкрутство?

583. Протягом якого строку розглядається скарга у цивільному процесі,
подана на дії виконавця щодо прийняття постанови про відкладення
проведення виконавчих дій?

584. До якого суду звертається фізична особа, яка вважає, що майно, на
яке накладено арешт, належить їй, а не боржникові?

585. На виконання до приватного виконавця 01.08.2017 пред’явлено
посвідчення комісії по трудових спорах, що набуло чинності 15.08.2016. Які дії
має вчинити приватний виконавець?

586. До якого суду може бути оскаржена постанова про відкладення
виконавчих дій особою, що не є стороною виконавчого провадження?

587. У випадку надіслання виконавчого документа до центрального
органу виконавчої влади, що реалізовує державну політику у сфері
казначейського обслуговування бюджетних коштів, виконавець зупиняє
вчинення виконавчих дій до надходження від відповідного органу
повідомлення про:

588. До якої відповідальності може бути притягнуто приватного виконавця у разі виявлення факту зайняття діяльністю, несумісною з діяльністю приватного виконавця, порушення правил професійної етики приватного виконавця, розголошення професійної таємниці або вчинення дій, що призвели до її розголошення, невиконання або неналежне виконання своїх обов’язків, невиконання статуту Асоціації приватних виконавців України, рішень Ради приватних виконавців України та з’їзду приватних виконавців України?

589. Коли виконавець має надіслати постанову, якщо в заяві стягувача
про відкриття виконавчого провадження зазначене конкретне місце отримання
доходу боржника?


590. В який строк тимчасовий приватний виконавець зобов’язаний
здійснити заходи з припинення діяльності приватного виконавця?

591. Чи має право стягувач безпосередньо надіслати виконавчий
документ підприємству, установі, організації, фізичній особі -підприємцю, для
утримання, які виплачують боржникові відповідно заробітну плату, стипендію,
пенсію та інші види доходу?

592. Іванов 1.1.(стягувач) самостійно надіслав виконавчий документ до
ТОВ «Онікс», як до підприємства яке виплачуює Балабану Р.Р. (боржник)
офіційний дохід у вигляді заробітної плати. Як повинно відреагувати
підприємство?

593. На виконанні у відділі ДВС перебуває виконавче провадження щодо
стягнення заборгованості по аліментам, за яким існує заборгованість в один
місяць. Стягувачем у виконавчому провадженні подана заява про звернення
стягнення на транспортний засіб, який належить на праві власності боржнику, у
зв’язку з наявною заборгованістю за місяць. Яке рішення в даному випадку має
прийняти виконавець?

594. Додаткові витрати на проведення виконавчих дій стягуються з :

595. В якому випадку виконавець роз’яснює стягувачу право на звернення
до органів досудового розслідування із заявою (повідомленням) про вчинене
кримінальне правопорушення боржником, що полягає в ухиленні від сплати
аліментів?

596. Який орган перевіряє цільове витрачання аліментів?

597. Як має вчинити виконавець при наявності обставин що ускладнюють
виконання рішення?

598. В яких випадках документи виконавчого провадження можуть
надсилатись факсимільним зв’язком, електронною поштою або з використанням
інших засобів?

599. За якими вимогами, викладеними у виконавчому документі,
забороняється звернення стягнення на допомогу з державного соціального
страхування та соціальну допомогу інвалідам з дитинства?


600. Ким можуть бути оскаржені до господарського суду рішення, дії чи
бездіяльність приватного виконавця?

601. У разі прийняття рішення про передачу виконавчого документа від
одного приватного виконавця іншому, або відповідному органу державної
виконавчої служби, виконавець:

602. Як виконується рішення про відстрочку?

603. Достовірним текст документа є тоді, коли?

604. Постанову про відкриття виконавчого провадження скеровано на
адресу боржника, зазначену у виконавчому документі, рекомендованим листом з повідомленням про вручення, проте остання повернулась до виконавця. Які
дії повинен вчинити виконавець?

605. У випадку припинення перерахування коштів стягувачу,
роботодавець повідомляє виконавця про причину припинення виплат з
зазначенням нового місця роботи, проживання чи навчання боржника, якщо
воно відоме у:

606. Сукупність реквізитів, властивих документам певного комплексу,
розташованих у встановленій послідовності, називається:

607. У період зупинення вчинення виконавчих дій виконавець має право
вживати заходів щодо:

608. Виконавець продовжує примусове виконання рішення після
усунення обставин, що стали підставою для зупинення вчинення виконавчих
дій:

609. Які реквізити необхідно вказати при адресуванні документа фізичній
особі?


610. Яке право мають сторони виконавчого провадження за наявності
обставин, що ускладнюють виконання рішення або роблять його неможливим?

611. За яких умов виконавець може відстрочити або розстрочити
виконання рішення (крім судового рішення), за наявності обставин, що
ускладнюють його виконання?

612. Тимчасове затримання та зберігання поліцією на спеціальних
майданчиках чи стоянці виявленого за результатами розшуку транспортного
засобу боржника здійснюється в порядку визначеному:

613. У процесі виконання рішення хто має право укладати мирову угоду?

614. Яким нормативно-правовим актом, встановлений порядок
визначення виконавцем суми заборгованості із сплати аліментів, присуджених
як частка від заробітку (доходу)?

615. Рішення про відібрання і передання дитини, встановлення побачення
з нею або усунення перешкод у побаченні з дитиною, виконуються:

616. Ким можуть бути оскаржені до адміністративного суду постанови
приватного виконавця про стягнення основної винагороди, витрат виконавчого
провадження та штрафів?

617. План роботи архіву виконавцем супроводжується?

618. Що розуміють під архівним описуванням?

619. Якому адміністративному суду підсудні справи за скаргами на
постанови приватного виконавця про стягнення основної винагороди, витрат
виконавчого провадження та штрафів?


620. На підставі якого документу відбувається примусове виселення після
реалізації предмета іпотеки?

621. Якими місцевими загальними судами розглядаються адміністративні
справи з приводу рішень, дій або бездіяльності приватного виконавця при виконанні рішень органів (посадових осіб)?

622. У який строк суд розглядає питання про відстрочку або розстрочку
виконання, зміну чи встановлення способу і порядку виконання рішення:

623. Протягом якого строку начальник відділу державної виконавчої
служби, після отримання проекту заявки та документів щодо передачі майна на
реалізацію, перевіряє ці документи на відповідність вимогам законодавства, наявність відомостей про місце зберігання й демонстрації майна?

624. Де саме забороняється зберігати архівні справи?

625. У разі надходження до приватного виконавця на виконання
виконавчого документа, боржником за яким виступає його близький родич,
виконавець повинен:

626. Який вид винагороди встановлюється угодою між виконавцем та
стягувачем?

627. Чи знімається арешт, накладений виконавцем на майно боржника,
якщо виконавець зупиняє вчинення виконавчих дій на підставі рішення суду?

628. Який документ виконавець виносить при зверненні стягнення на
заробітну плату, пенсію, стипендію та інший дохід боржника?

629. Ким можуть бути оскаржені до суду рішення, дії чи бездіяльність
приватного виконавця?


630. На який термін виконавець зупиняє проведення виконавчих дій у
разі затвердження плану санації боржника до порушення провадження у справі
про банкрутство?

631. Відрахування із заробітної плати боржника, який за вироком суду
відбуває покарання без позбавлення волі здійснюється:

632. Які органи уповноважені розглядати скарги на рішення, дії або
бездіяльність приватного виконавця при виконанні судових рішень?

633. В якому порядку оскаржуються рішення, дії або бездіяльність
приватного виконавця?

634. Із заробітної плати засуджених, які відбувають покарання у виді
позбавлення волі, а також з осіб, які перебувають у наркологічних відділеннях
психіатричних диспансерів та стаціонарних лікувальних закладах, відрахування
здійснюється:

635. Які особи можуть оскаржувати рішення, дії та бездіяльність
приватних виконавців?

636. До якого органу сторони виконавчого провадження можуть
оскаржити рішення, дії та бездіяльність приватних виконавців щодо виконання
судового рішення?

637. До якого органу можуть бути оскаржені рішення, дії та бездіяльність
приватних виконавців щодо виконання рішень інших органів (посадових осіб)?

638. Заробітна плата — це:

639. Який вид відповідальності передбачений Законом за злісне ухилення
від сплати аліментів?


640. Протягом якого строку з дня, коли особа дізналася або повинна була
дізнатися про порушення її прав, свобод чи законних інтересів, можуть бути оскаржені рішення та дії приватного виконавця (крім рішення про відкладенння
проведення виконавчих дій)?

641. Які дії повинен вчинити виконавець у разі якщо, строк дійсності
звіту майна закінчився після проведення перших торгів, які не відбулись у
зв’язку із відсутністю учасників?

642. Який нормативно-правовий акт визначає порядок стягнення
аліментів?

643. Звернення стягнення на заробітну плату, стипендію, пенсію та інші
види доходує заходами:

644. Виконавцем було встановлено відсутність у боржника майна,
визначеного виконавчим документом, яке треба було передати стягувачу в
натурі. Яку постанову має винести виконавець?

645. Не пізніше якого строку виконавче провадження підлягає
відновленню з моменту отримання виконавцем відповідного рішення?

646. Який строк встановлено для оскарження рішень приватного
виконавця про відкладення виконавчих дій?

647. При здійсненні відрахувань із заробітної плати, пенсії, стипендії та
інших доходів боржника, підприємства, установи, організації, фізичні особи,
фізичні особи — підприємці, надсилають:

648. Які з обставин НЕ є підставою для самовідводу приватного
виконавця?

649. Ким вирішується питання про відвід приватному виконавцю, який не
заявив самовідводу?


650. Не пізніше якого строку проводяться повторні (треті) електронні
торги майна, яке швидко не псується?

651. Протягом скількох робочих днів з дня надходження заяви
вирішується питання про відвід приватного виконавця, який НЕ заявив
самовідвід самостійно?

652. У разі надходження на виконання рішення суду про стягнення
коштів з державного органу, приватний виконавець приймає наступне рішення:

653. Чи звільняються від сплати авансового внеску особи, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи?

654. Порядок ведення Єдиного реєстру приватних виконавців України
визначається:

655. Кому належить офіційний сайт, на якому розміщуються відомості
про боржників, які включені до Єдиного реєстру боржників?

656. Після винесення постанови про закінчення виконавчого
провадження, у випадку визнання судом відмови стягувача від примусового
виконання судового рішення, виконавець повинен:

657. До скількох робочих днів виконавець може погодити продовження
строку надання висновку експерта чи спеціаліста, якщо його не було надано
протягом 15 робочих днів?

658. У разі наявності на розгляді в Міністерстві юстиції України
письмового звернення учасника виконавчого провадження щодо рішень, дій
або бездіяльності приватного виконавця, це є підставою для:

659. Хто може бути учасником виконавчого провадження у разі
призначення відповідною постановою приватного виконавця в рамках
виконавчого провадження?


660. Які дії має вчинити Міністерство юстиції України відносно
приватного виконавця у разі виявлення під час здійснення перевірки ознак
дисциплінарного проступку?

661. Кого залучає приватний виконавець для проведення оцінки арештованого майна?

662. До якої відповідальності можливо притягнути приватного виконавця
у разі встановлення факту зайняття діяльністю, несумісною з діяльністю
приватного виконавця?

663. Який орган забезпечує підготовку приватних виконавців?

664. При якому органі утворюється Дисциплінарна комісія приватних
виконавців?

665. Яким чином, відповідно до вимог Закону України «Про виконавче
провадження», надсилається постанова про закінчення виконавчого
провадження боржнику?

666. Ким затверджується персональний склад Дисциплінарної комісії
приватних виконавців?

667. Резолюція керівника органу державної виконавчої служби
складається з:

668. З якою періодичністю виконавець зобов’язаний обчислювати розмір
заборгованості із сплати аліментів?

669. Яким документом оформлюється зупинення діяльності приватного
виконавця?


670. Ким вирішуються спори щодо розміру заборгованості із сплати
аліментів?

671. На підставі якого документа Міністерством юстиції України
здійснюється зупинення діяльності приватного виконавця у випадку не
укладення договору про страхування цивільно-правової відповідальності на
належну страхову суму?

672. Протягом якого строку, із дня встановлення обставин для
поновлення діяльності приватного виконавця або припинення дії обставин, що
були підставою для зупинення такої діяльності, Міністерство юстиції України
зобов’язано видати наказ про поновлення діяльності приватного виконавця?

673. У випадку стягнення із заробітної плати або іншого доходу боржника
загальна загальний відсоток відрахувань:

674. У випадку прийняття приватним виконавцем рішення про
припинення його діяльності за власним бажанням, які дії, до моменту видачі наказу Міністерством юстиції України про припинення його діяльності,повинен зробити приватний виконавець?

675. Коли може бути заявлена стягувачем, боржником або їхніми
представниками заява про відвід експерта, спеціаліста або суб’єкта оціночної
діяльності — суб’єкта господарювання?

676. Ким має бути призначений тимчасовий приватний виконавець у разі
набрання законної сили обвинувальним вироком суду, яким приватний
виконавець засуджений за умисний злочин?

677. Яка обов’язкова інформація має бути зазначена стягувачем в заяві
при подачі виконавчого документа для виконання рішення про стягнення
періодичних платежів?

678. Якого принципу дотримується виконавець при виконанні рішення
суду?

679. Яким органом має бути призначений тимчасовий приватний
виконавець у разі застосування до приватного виконавця дисциплінарного стягнення у вигляді припинення діяльності приватного виконавця?


680. Яким органом має бути призначений тимчасовий приватний
виконавець у разі не укладення приватним виконавцем договору страхування
цивільно-правової відповідальності протягом одного місяця з дня зупинення
діяльності приватного виконавця?

681. Яка з наведених умов договору на проведення оцінки майна
визначена істотною в Законі України «Про оцінку майна, майнових прав та
професійну оціночну діяльність в Україні»?

682. Яким органом має бути призначений тимчасовий приватний
виконавець у разі встановлення Міністерством юстиції України факту
невідповідності приватного виконавця вимогам, визначеним статтею 18 ЗУ
«Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і
рішень інших органів»?

683. Яким органом має бути призначений тимчасовий приватний
виконавець у разі втрати приватним виконавцем громадянства України або
виїзду за межі України на постійне проживання?

684. У який строк та яке рішення зобов’язаний прийняти приватний
виконавець у разі надходження до нього на виконання виконавчого документу
про конфіскацію майна?

685. З якого виду доходу відбувається звернення стягнення у разі
примусового виконання рішення суду про відшкодування моральної або
матеріальної шкоди, заподіяної кримінальним правопорушенням?

686. Яким органом має бути призначений тимчасовий приватний
виконавець у разі смерті приватного виконавця?

687. За наявності кримінального правопорушення в діях боржника, що
полягає в ухиленні від сплати аліментів, виконавець роз’яснює стягувачу право
на звернення до:

688. У якому випадку виконавець може надавати інформацію, що стала
йому відома у зв’язку із здійсненням професійної діяльності?

689. У разі примусового виконання рішення суду про відшкодування
шкоди,у зв’язку із втратою годувальника звернення стягнення відбувається:


690. Які дії повинен вчинити виконавець в разі надходження на виконання рішення третейського суду?

691. У якому разі експерт, спеціаліст або суб’єкт оціночної діяльності —
суб’єкт господарювання зобов’язаний заявити самовідвід?

692. Юридичну особу-боржника, в порядку чинного законодавства,
відповідним господарським судом визнано банкрутом. Яке рішення має
прийняти приватний виконавець у разі пред’явлення йому на виконання
виконавчого документа, за яким боржником є юридична особа, яка визнана
банкрутом?

693. Приватний виконавець не може виконувати рішення якщо, боржник

694. У разі примусового виконання рішення суду про відшкодування
шкоди, заподіяної каліцтвом, іншим ушкодженням здоровя або смертью
звернення стягнення відбувається:

695. Розмір відрахувань із заробітної плати, пенсії, стипендії та інших
доходів боржника вираховується із суми, яка залишається після? Виберіть
повну відповідь.

696. Чи підлягає прийняттю до виконання виконавчий документ, який
надійшов на адресу приватного виконавця разом із заявою стягувача про
примусове його виконання, у випадку встановлення, що виконавчий документ
пред’явлено не за підвідомчістю?

697. Коли виконавець зупиняє вчинення виконавчих дій при зупиненні
судом реалізації арештованого майна у разі відсутності іншого майна
боржника, на яке може бути звернено стягнення?

698. Виконавець під час здійснення професійної діяльності є незалежним,
керується принципом верховенства права та діє виключно відповідно до:

699. Якого принципу дотримується виконавець при виконанні рішення
суду?


700. Які дії зобов’язаний вчинити приватний виконавець у разі, якщо він
наклав арешт на нерухоме майно боржника та в подальшому з’ясував, що у
боржника відсутні кошти та інше майно, на яке можливо звернути стягнення, а
законом встановлено заборону щодо звернення стягнення на арештоване майно
боржника?

701. Коли виконавець зупиняє вчинення виконавчих дій при зупиненні
судом стягнення на підставі виконавчого документа?

702. Які дії повинен вчинити державний виконавець, в разі надходження
до нього заяви стягувача за відкритим виконавчим провадженням, про передачу
виконавчого документа на виконання до приватного виконавця?

703. Що включає вартість транспортного засобу при виконанні
виконавчих проваджень про конфіскацію вилученого митницями ДФС майна?

704. На підставі якого процесуального документа виконавця здійснюється
відрахування із заробітної плати?

705. Який нормативно-правовий акт встановлює допомогу, на яку
дозволяється звернути стягнення лише при виконанні певної категорії
виконавчих документів?

706. На рахунок органу державної виконавчої служби надійшли кошти
від реалізації вилученого митницями ДФС майна, щодо якого винесено рішення
суду про конфіскацію. Кабінетом Міністрів України встановлено обов’язок
першочергового перерахування таких коштів в рахунок сплати:

707. Відстрочка та розстрочка виконання рішення застосовується на
захист:

708. Яким органом приймається рішення про видачу суб’єкту оціночної
діяльності-суб’єкту господарювання сертифіката?

709. В разі надходження якого документу від стягувача виконавець
зобов’язаний повідомити йому про розрахунок заборгованості із сплати
аліментів?


710. В який період підприємства, установи, організації, фізичні особи,
фізичні особи що здійснюють відрахування із заробітної плати пенсії
стипендію та інший дохід боржника надсилають виконавцю звіт про здійснені
відрахування та виплати за встановленою формою?

711. Який вид оцінки зобов’язана здійснити митниця ДФС під час
зберігання вилученого майна, що підлягає конфіскації?

712. Куди п0дає особа, яка пройшла навчання та стажування на
приватного виконавця, пакет документів для складання іспиту?

713. В межах позапланової невиїзної перевірки приватний виконавець
надає вмотивовану відповідь та копії документів в зазначений у запиті
Міністерства юстиції України строк, але не менше ніж протягом:

714. Якщо опису підлягає будівля, споруда, приміщення, квартира, то у
постанові про опис та арешт майна (коштів) боржника обов’язково
зазначається:

715. Яким суб’єктом вирішуються спори щодо розміру заборгованості із
сплати аліментів?

716. При якій заборгованості про стягнення аліментів виконавець звертає
стягнення на майно боржника?

717. Ким проводиться попередня оцінка майна, вилученого митницями
ДФС, до прийняття судом рішення про його конфіскацію?

718. Коли проводиться попередня оцінка вилученого митницею ДФС
майна, що підлягає конфіскації?

719. Яким документом оформлюється поновлення діяльності приватного
виконавця?


720. За яких умов зумовлюється зупинення вчинення виконавчих дій при
проходженні боржником строкової військової службим та виконання бойових
завдань?

721. Яким чином проводиться попередня оцінка вилученого митницями
ДФС майна, що підлягає конфіскації, а саме товарно-матеріальних цінностей з
групи товарів широкого вжитку і продукції виробничо-технічного
призначення?

722. Яким чином проводиться попередня оцінка вилученого митницями
ДФС майна, що підлягає конфіскації, а саме продуктивної робочої і племінної
худоби?

723. Яким документом оформлюється припинення діяльності приватного
виконавця?

724. Чи зупиняє вчинення виконавчих дій надання судом відстрочки
виконання рішення?

725. У разі необхідності застосування до боржника заходів у вигляді
обмеження права користування майном, здійснення опечатування або
вилучення його у боржника та передачі на зберігання іншим особам,
виконавець:

726. У якому порядку визначається сума заборгованості із сплати
аліментів, присуджених як частка від заробітку (доходу)?

727. Ким встановлюється порядок проведення планових і позапланових
перевірок діяльності приватного виконавця при виконанні судових рішень?

728. Які дії мають право вчиняти сторони виконавчого провадження або
виконавець за наявності обставин, що ускладнюють виконання судового
рішення або роблять його неможливим, у випадку, передбаченому Законом
України «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень»?

729. Якими органами встановлюється порядок проведення попередньої
оцінки вилученого митницями ДФС майна, що підлягає конфіскації, а саме
валютних цінностей (крім цінних паперів) при виконанні проваджень про
конфіскацію митними органами майна?


730. На підставі якого документа Міністерством юстиції України здійснюється зупинення діяльності приватного виконавця у випадку тимчасової його відсутності, що триває понад 10 календарних днів?

731. Який ще процесуальний документ може бути винесений виконавцем
під час відкриття виконавчого провадження?

732. Вами, виконавцем, при примусовому виконанні виконавчого
документа виявлені транспортні засоби, належні боржнику на праві власності.
Місце знаходження — НЕ відоме, Ваші дії?

733. В якому разі виконавче провадження може бути передано від одного
державного виконавця до іншого?

734. На підставі якого документа Міністерством юстиції України
здійснюється зупинення діяльності приватного виконавця у випадку
застосування до приватного виконавця заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового обмеження у користуванні спеціальним
правом?

735. В який строк з дня відкриття виконавчого провадження за рішеннями
майнового характеру боржник зобов’язаний надати виконавцю декларацію про
доходи та майно боржника, зокрема про майно, яким він володіє спільно з
іншими особами?

736. На підставі якого документа Міністерством юстиції України
здійснюється зупинення діяльності приватного виконавця у випадку несплати
приватним виконавцем членських внесків Асоціації приватних виконавців
України?

737. Де відбувається зберігання тимчасово затриманих за результатами
розшуку транспортних засобів боржника?

738. В якому випадку припиняється розшук транспортного засобу або
іншого майна боржника?

739. Щодо виконання яких рішень, адміністративні справи з приводу
оскарження дій або бездіяльності приватного виконавця розглядаються
місцевим загальним судом як адміністративним судом?


740. Порядок виконання рішення це:

741. Який нормативний акт передбачає окремий порядок стягнення
аліментів з боржника в разі наміру останього виїхати до країни, з якою не
укладено договір про надання правової допомоги?

742. У випадку винесення судом рішення про зупинення стягнення на
підставі виконавчого документа виконавець:

743. Які дії вчиняє щодо виконавчого документу приватний виконавець у
випадку самовідводу чи задоволення заяви про відвід?

744. Ким здійснюється зберігання дорогоцінних металів вилучених
митницями ДФС, які підлягають конфіскації?

745. Які дії вчиняє виконавець у разі виконання рішення у відповідності
до ЗУ «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень»?

746. Під час проведення виконавчих дій за місцем проживання фізичної
особи-боржника, виконавцем виявлено наступне майно: ліжко, стіл, стілець,
шафа, холодильник та мобільний телефон. Які дії повинен вчинити виконавець?

747. Майно, що підлягає конфіскації за рішенням суду перебуває на
зберіганні у митниці ДФС. Від митниці ДФС надійшло погодження звіту про оцінку майна. Який строк встановлено виконавцю для повідомлення митниці ДФС про дату передачі майна підприємству, яке відповідно до законодавства уповноважене здійснювати реалізацію арештованого майна?

748. За угодою із стягувчем приватний виконавець:

749. За якою з вимог дозволяється звернення стягнення на допомогу з
державного соціального страхування, що виплачується в разі тимчасової
непрацездатності?


750. За яким із перелічених виконавчих документів дозволяється
звернення стягнення на допомогу по безробіттю?

751. Не менше скількох членів Кваліфікаційної комісії приватних
виконавців повинні бути призначені для визнання її повноважною?

752. За погодженням з яким органом Міністерство фінансів України
визначає порядок реалізації ювелірних та інших побутових виробів із золота,
срібла, платини і металів платинової групи, дорогоцінного каміння і перлів, а
також лом і окремі частини таких виробів?

753. Скільки представників до складу Кваліфікаційної комісії приватних
виконавців призначають уповноважені органи?

754. В межах якого строку Кваліфікаційна комісія має розглянути заяву
претендента про допуск до складання кваліфікаційного іспиту?

755. Під час опису належного боржникові транспортного засобу, у
постанові про опис та арешт майна (коштів) боржника, крім марки, моделі,
року випуску, також обов’язково зазначаються:

756. У якому разі проведення опису майна боржника є обов’язковим?

757. Протягом скількох днів особі, яка за рішенням Кваліфікаційної
комісії, успішно склала кваліфікаційний іспит, видається посвідчення
приватного виконавця?

758. На які кошти згідно закону не може бути звернено стягнення:

759. Приватним виконавцем на виконання від стягувача був прийнятий
виконавчий документ. В процесі проведення перевірки виконавчого документа
на відповідність вимогам, передбаченим статтею 4 Закону України «Про
виконавче провадження», приватним виконавцем було виявлено, що
виконавчий документ не відповідає вимогам, встановленим вказаною статтею
Закону, а саме: у виконавчому документі зазначено декілька боржників, так як
рішення було ухвалено проти декількох боржників. Однак, стягувач у своїй
заяві просить відкрити виконавче провадження відносно одного боржника. Яке
рішення має прийняти приватний виконавець у цьому випадку ?


760. Не раніше якого строку претендент, який не склав кваліфікаційний
іспит, отримує право скласти його повторно?

761. У якому випадку є обов’язковою участь суб’єкта оціночної
діяльності-суб’єкта господарювання у виконавчому провадженні з виконання
рішення суду про конфіскацію вилученого митницями ДФС майна?

762. Міністерством юстиції України, при проведенні позапланової
невиїзної перевірки за зверненням учасника виконавчого провадження, було
надіслано приватному виконавцю запит у межах предмета звернення та надано
строк для надання вмотивованої відповіді та копій документів. Яким має бути
строк для надання приватним виконавцем вмотивованої відповіді?

763. В рамках відкритого виконавчого провадження, яке перебуває на виконанні у приватного виконавця, стороною до Дисциплінарної комісії приватних виконавців подано скаргу на діяльність приватного виконавця. Які має здійснити дії Дисциплінарна комісія приватних виконавців?

764. Який механізм економічного забезпечення інтересів сторін
виконавчого провадження передбачено законодавством?

765. Яким процесуальним документом оформлюється рішення, прийняте
Дисциплінарною комісією приватних виконавців?

766. Протягом якого терміну сторони виконавчого провадження мають
право оскаржити у судовому порядку результати визначення вартості чи оцінки
майна?

767. Настання якої події засвідчує початок здійснення професійної
діяльності приватного виконавця?

768. На розгляді Дисциплінарної комісії приватних виконавців перебуває
подання, внесене за результатами перевірки діяльності приватного виконавця,
здійсненої на підставі скарги учасника виконавчого провадження про
притягнення приватного виконавця до дисциплінарної відповідальності.
Одночасно вказана скарга є предметом судового розгляду з оскарження рішень,
дій або бездіяльності приватного виконавця. Які дії має вчинити Дисциплінарна
комісія приватних виконавців?

769. Стягнення не може бути звернено на таку виплату:


770. Як визначається виконавчий округ приватного виконавця?

771. Яким органом має бути призначений тимчасовий приватний
виконавець у разі набрання законної сили рішенням суду, відповідно до якого
приватного виконавця притягнуто до відповідальності за адміністративне
корупційне правопорушення, пов’язане з порушенням обмежень, передбачених
Законом України «Про запобігання корупції»?

772. Без чого не може бути здійснено знищення, утилізація або
промислова переробка вилученого митницею ДФС майна, що підлягає
конфіскації?

773. Виконавцем встановлено заборону боржнику розпоряджатися та
користуватися описаним майном, а саме: пральною машиною та телевізором.
Проте, боржник користувався вказаним майном, що призвело до поламки
пральної машини. Які дії повинен вчинити виконавець, належним чином
реагуючи на відповідні дії боржника?

774. Яким актом законодавства передбачено порядок притягнення
приватного виконавця до дисциплінарної відповідальності?

775. Які наслідки має оголошення недовіри Голові або заступникам
Голови Ради приватних виконавців України?

776. Кому підконтрольна та підзвітна Рада приватних виконавців
України?

777. Яким органом затверджується статут Асоціації приватних
виконавців України?

778. Ким обираються Голова та члени ревізійної комісії?

779. Хто має право заявляти клопотання у матеріалах виконавчого
провадження?


780. Кому належить право вибору пред’явлення виконавчого документа
для примусового виконання до органу державної виконавчої служби або до
приватного виконавця?

781. З’їзд приватних виконавців України не може бути скликано в разі
надходження до Ради приватних виконавців України вимоги:

782. Ким має бути призначений тимчасовий приватний виконавець у разі
подання приватним виконавцем заяви про припинення діяльності?

783. Ким вирішується питання про відвід державного виконавця, який не
заявив самовідвід?

784. Яким органом має бути призначений тимчасовий приватний
виконавець у випадку не складення приватним виконавцем іспиту у порядку
підвищення кваліфікації, визначеному ЗУ «Про органи та осіб, які здійснюють
примусове виконання судових рішень і рішень інших органів»?

785. Яким органом має бути призначений тимчасовий приватний
виконавець у разі визнання приватного виконавця безвісно відсутнім або
оголошення його померлим?

786. Ким визначається конкретний час проведення виконавчих дій?

787. Які дії зобов’язаний вчинити приватний виконавець у разі, якщо
стягувач відмовився залишити за собою нереалізоване майно боржника, за
умови, що у боржника відсутнє інше майно, на яке можливо звернути
стягнення?

788. Під час виконання рішення про відібрання дитини державний
виконавець проводить виконавчі дії із обов’язковим залученням представників:

789. Яким органом затверджується форма договору про уповноваження
на вчинення окремих виконавчих дій ?


790. Відомості про належне боржнику майно, на яке можливо звернути
стягнення та яке перебуває в інших осіб, можуть бути отримані:

791. В якій черговості проводиться розподіл грошових сум, стягнутих з
боржника для виплати заборгованості по заробітній платі, компенсації витрат
виконавчого провадження, не покритих авансовим внеском і повернення
авансового внеску стягувача на організацію та проведення виконавчих дій, в
разі якщо стягнутої суми недостатньо для задоволення всіх зазначених вимог
повному обсязі?

792. У який строк виконавчий документ повертається стягувачу
приватним виконавцем без прийняття його до виконання?

793. Що відбувається зі знаряддям незаконного добування природних
ресурсів, які конфісковані за рішенням суду?

794. У разі виїзду боржника до держави, з якою Україна не уклала
договорів про надання правової допомоги, в якому випадку відбувається
стягнення аліментів за весь період до досягнення дитиною повноліття?

795 . Кому можуть передаватися конфісковані за рішенням суду незаконно
добуті природні ресурси (продукти харчування)?

796. Залучення суб’єкта оціночної діяльності-суб’єкта господарювання
для проведення оцінки є обов’язковим у разі:

797. Які дії має вчинити приватний виконавець, у разі встановлення, що
йому на виконання надійшов виконавчий документ, пред’явлений не за місцем
його виконання?

798. Представники яких органів, установ або організацій обов’язково
входять складу комісії з безоплатної передачі конфіскованого за рішенням суду майна?

799. Вкажіть /зазначте джерело коштів, відносно якого існує встановлена
законом заборона стягнення:


800. Що відбувається з конфіскованою за рішенням суду холодною
зброєю?

801. В результаті вчинення виконавчих дій стягувач відмовився від
залишення за собою непроданого майна боржника, під час виконання рішення.
При цьому приватним виконавцем встановлено відсутність у боржника іншого
майна, на яке можливо звернути стягнення. Яке рішення має прийняти
приватний виконавець?

802. Приватним виконавцем був оголошений в розшук автотранспортний
засіб боржника за виконавчим документом про відшкодування шкоди, завданої
каліцтвом чи іншим ушкодженням здоров’я, який поліцією протягом року, з
моменту оголошення розшуку, не виявлений. Які дії, у цьому випадку, має
вчинити приватний виконавець?

803. У разі оскарження в судовому порядку результатів визначення
вартості чи оцінки майна, виконавець:

804. За яким з нижчезазначених рішень може бути звернено стягнення на
допомогу з державного соціального страхування, що виплачується в разі
тимчасової непрацездатності?

805. Після спливу якого строку, з дня оголошення розшуку боржника —
фізичної особи або автотранспортних засобів боржника за виконавчими
документами, окрім виконавчих документів про стягнення аліментів,
відшкодування шкоди, завданої каліцтвом чи іншим ушкодженням здоров’я, у
зв’язку із втратою годувальника, та про відібрання дитини, приватний
виконавець має право повернути виконавчий документ стягувачу?

806. Протягом якого строку приватний виконавець повинен винести
постанову про повернення виконавчого документа до суду, який його видав, у
разі поновлення судом строку подання апеляційної скарги на рішення, за яким
видано виконавчий документ, або прийняття такої апеляційної скарги до
розгляду (крім виконавчих документів, що підлягають негайному виконанню)?

807. Кому в установленому законом порядку можуть безоплатно
передаватися затримані митницями ДФС транспортні засоби, що підлягають
конфіскації?

808. Що повинен вчинити виконавець, якщо звіт про оцінку майна
закінчився після передачі арештованого майна на реалізацію?

809. Стягувачем, при пред’явленні виконавчого документа до виконання
було пропущено строк його пред’явлення до виконання. Які дії у цьому випадку
має вчинити приватний виконавець?


810. Які дії має вчинити приватний виконавець за виконавчим
документом про стягнення коштів, якщо протягом року, з дня оголошення
розшуку, органами поліції не розшукано боржника-фізичну особу або
транспортні засоби боржника?

811. Мінімальний розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим,
ніж:

812. Яким з перелічених процесуальних документів може бути
призначено відповідального зберігача описаного майна?

813. На кошти якої з виплат державному виконавцю заборонено звертати стягнення?

814. У якому випадку зберігач може користуватися арештованим майном,
переданим йому на зберігання?

815. Який нормативно-правовий акт передбачає порядок вирішення
питання щодо визначення частки майна, належної боржнику у разі спільного
володіння майном?

816. При здійсненні опису та арешту майна при виконанні рішення про
забезпечення позову, виконавець передає арештоване майно на зберігання
іншій особі у разі:

817. Який суб’єкт визначає частку боржника у майні, яким останній
володіє спільно з іншими особами?

818. Зберігач може користуватись майном, переданим йому на зберігання,
якщо:

819. До якого віку дитини здійснюється стягнення аліментів у разі виїзду
боржника на постійне проживання до держави, з якою Україна не уклала
договорів про надання правової допомоги?


820. Якщо зберігач порушив заборону виконавця розпоряджатися або
користуватися майном, на яке накладено арешт, то:

821. Виконавцем в межах виконавчого провадження було накладено
арешт на безготівкові кошти, отримані боржником як допомога по тимчасовій
непрацездатності у зв’язку з доглядом за хворою дитиною. Боржник не
погодившись з даним рішенням виконавця звернувся до суду із скаргою про
скасування арешту. За результатами розгляду скарги, вона була задоволена.
Чому?

822. Визначте категорію виплат, на яку може бути звернуто стягнення?

823. На кошти якої з виплат виконавцю заборонено звертати стягнення?

824. На яку з виплат, перелічених нижче, виконавцю заборонено звертати
стягнення?

825. Виконавчий документ перебуває у приватного виконавця на
виконанні вже понад рік, а здійснені приватним виконавцем заходи щодо

розшуку майна боржника, на яке може бути звернуто стягнення, виявилися
безрезультатними. Які дії має вчинити приватний виконавець?

826. Про результати визначення вартості чи оцінки майна виконавець
повідомляє:

827. Яка нормативно встановлена періодичність проведення митницею
ДФС та органом державної виконавчої служби звірення сум вартості
конфіскованого майна, переданого на реалізацію?

828. За якими виконавчими документами може бути звернено стягнення
на соціальну допомогу інвалідам з дитинства?

829. До якого органу передаються вилучені митницями ДФС спеціальні
технічні засоби негласного отримання інформації, що підлягають конфіскації?


830. Чи може бути відчужене майно, одержане за договором про
припинення права на аліменти для дитини у зв’язку з передачею права
власності на нерухоме майно (житловий будинок, квартиру, земельну ділянку
тощо)?

831. З якого віку дитина бере участь в укладенні договору про припинення права на аліменти для дитини у зв’язку з передачею права власності на нерухоме майно (житловий будинок, квартиру, земельну ділянку тощо)?

832. Якщо строк дійсності звіту про оцінку майна закінчився після
передачі майна на реалізацію:

833. У разі якщо сторони не згодні з результатами визначення вартості чи
оцінки майна, вони мають право оскаржити їх:

834. За яким з нижчезазначених рішень може бути звернено стягнення на
соціальну допомогу інвалідам з дитинства?

835. За яким з нижчезазначених рішень може бути звернено стягнення на
допомогу по безробіттю?

836. Боржник працював в органах Державної кримінально-виконавчої
служби України. В період утримання заборгованості з його заробітку,
відрахування здійснювались, зокрема з посадового окладу, щомісячної
надбавки за вислугу років, грошової компенсації за видане обмундирування та
щомісячної надбавки за спеціальне звання, як співробітнику Державної
кримінально-виконавчої служби України. Із якої із зазначених виплат боржника
не потрібно було робити відрахування?

837. В якому розмірі виплачується державна соціальна допомога дітям-
інвалідам із числа сиріт за період перебування на повному державному
утриманні?

838. У разі надходження клопотання боржника про надання йому копії
постанови про опис та арешт майна (коштів), виконавець:

839. Дії виконавця, якщо сторони виконавчого провадження не досягли
згоди щодо вартості майна:


840. Яке рішення має прийняти виконавець, якщо боржником за
виконавчим листом виступає його близький родич?

841. Що повинен здійснити виконавець у разі, якщо до нього звернувся
стягувач із заявою про незгоду з результатами оцінки нерухомого майна
боржника та зобов’язанням компенсувати витрати по проведенню повторної
оцінки майна?

842. Яким процесуальним документом поновлюється діяльність
приватного виконавця, яка була зупинена, в силу того, що виконавцем не було
укладено договір про страхування цивільно-правової відповідальності на
належну страхову суму?

843. Чи дозволено законом здійснення в одному офісі діяльності двох і
більше приватних виконавців?

844. Яким органом затверджуються правила ведення діловодства та
архіву приватного виконавця?

845. Хто з приватних виконавців має право брати участь у роботі органів
самоврядування?

846. Хто має право брати участь у роботі органів самоврядування
приватних виконавців?

847. Хто має право бути обраним до органів самоврядування приватних
виконавців?

848. Хто має право бути обраним до органів самоврядування приватних
виконавців?

849. Якою організацією є Асоціація приватних виконавців України?


850. Яким органом утворюється Асоціація приватних виконавців
України?

851. Яким органом затверджується статут Асоціації приватних
виконавців України?

852. За який рахунок формується бюджет Асоціації приватних виконавців
України?

853. Хто стає членами Асоціації приватних виконавців України з моменту
її державної реєстрації?

854. З якого моменту приватний виконавець стає членом Асоціації
приватних виконавців України?

855. У якому випадку членство в Асоціації приватних виконавців України

припиняється?
856. Хто є уповноваженим на скликання з’їзду приватних виконавців
регіону?

857. Яким органом визначається порядок організації та проведення з’їзду
приватних виконавців регіону?

858. В якому випадку з’їзд приватних виконавців регіону, що відбувається
вперше, вважається повноважним?

859. У якому випадку повторний з’їзд вважається повноважним, у разі
якщо перший з’їзд приватних виконавців регіону не відбувся у зв’язку з
відсутністю кворуму?


860. Яким органом встановлюється розмір та порядок виплати
винагороди голови, заступника голови, секретаря ради приватних виконавців
регіону за їхню роботу?

861. Який орган виконує функції самоврядування приватних виконавців
регіону у період між з’їздами приватних виконавців регіону?

862. Яким органом обираються голова та члени ради приватних
виконавців регіону?

863. З числа яких приватних виконавців обираються голова та члени ради
приватних виконавців регіону?

864. На підставі рішення якого органу кількість членів ради приватних
виконавців регіону може бути збільшена?

865. Ким обирається заступник голови та секретар ради приватних
виконавців регіону?

866. За рішенням якого органу можуть бути достроково відкликані з
посади голова, заступник голови, секретар, члени ради приватних виконавців
регіону?

867. В якому випадку засідання ради приватних виконавців регіону є
повноважним?

868. Хто є делегатами приватних виконавців регіону на з’їзд приватних
виконавців України?

869. Чим визначаються повноваження і порядок роботи ради приватних
виконавців регіону?


870. Яким органом затверджується положення про раду приватних
виконавців регіону?

871. Ким забезпечується скликання та проведення засідань ради
приватних виконавців регіону?

872. Хто входить до складу Ради приватних виконавців України за
посадою?

873. Хто здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю ради
приватних виконавців регіону?

874. Яким органом обираються голова та члени ревізійної комісії
Асоціації приватних виконавців України?

875. Яким органом визначається кількість членів ревізійної комісії
Асоціації приватних виконавців України?

876. За рішенням якого органу голова та члени ревізійної комісії можуть
бути достроково відкликані з посади?

877. Хто не може одночасно входити до складу інших органів Асоціації
приватних виконавців України?

878. Який орган є вищим органом самоврядування приватних виконавців
України?

879. Який орган затверджує статут Асоціації приватних виконавців
України та вносить зміни до нього?


880. Який орган здійснює контроль за діяльністю регіональних органів,
утворених Асоціацією приватних виконавців України?

881. Який орган розглядає та затверджує звіти Ради приватних виконавців
України, висновки ревізійної комісії та звіти інших органів, утворених
Асоціацією приватних виконавців України?

882. Який орган затверджує Кодекс професійної етики приватних
виконавців?

883. Який орган є уповноваженим на скликання з’їзду приватних
виконавців України?

884. За чиєю вимогою може бути скликаний з’їзд приватних виконавців
України?

885. Який орган виконує функції самоврядування приватних виконавців у
період між з’їздами приватних виконавців України?

886. Чим, окрім закону, визначаються повноваження і порядок роботи
Ради приватних виконавців України?

887. Хто представляє Раду приватних виконавців України в органах
державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в
установах, організаціях та перед громадянами?

888. Яким органом затверджується положення про Раду приватних
виконавців України?

889. Якому органу підконтрольна та підзвітна Рада приватних виконавців
України?


890. Яким органом обираються заступники Голови Ради приватних
виконавців України?

891. Яким чином обираються Голова і два заступники Голови Ради
приватних виконавців України?

892. Яка кількість голосів необхідна для висловлення недовіри Голові,
заступникам Голови Ради приватних виконавців України?

893. Ким може бути достроково відкликаний з посади секретар Ради
приватних виконавців України?

894. Яким чином приймаються рішення Радою приватних виконавців
України?

895. Яким органом встановлюється розмір винагороди, яку можуть
отримувати Голова, заступник голови, ради приватних виконавців України?

896. Яким органом встановлюється розмір та порядок сплати членських
внесків Асоціації приватних виконавців України?

897. Який орган затверджує кошториси Асоціації приватних виконавців
України, її органів, а також звіти про їх виконання?

898. Який орган забезпечує виконання рішень з’їзду приватних
виконавців України?

899. Який орган забезпечує діяльність органів, утворених Асоціацією
приватних виконавців України?


900. Який орган бере участь у розробленні та погоджує проекти
нормативно-правових актів, визначених Законом України «Про органи та осіб,
які здійснюють примусове виконання судових рішень 1 рішень інших органів «?

901. Який орган сприяє діяльності рад приватних виконавців регіонів та
координує їхню діяльність?

902. Який орган забезпечує створення і ведення веб-сайту Асоціації
приватних виконавців України?

903. Який орган приймає рішення про внесення до Дисциплінарної
комісії подання про притягнення приватного виконавця до дисциплінарної
відповідальності?

904. Який орган забезпечує здійснення контролю за чинністю договорів
страхування цивільно-правової відповідальності приватних виконавців?

905. Які виплати належать до першої черги при розподілі стягнутих з
боржника грошових сум за виконавчим провадженням?

906. Які виплати належать до другої черги при розподілі грошових сум,
стягнутих з боржника за виконавчим провадженням?

907. Які виплати належать до третьої черги при розподілі грошових сум
стягнутих з боржника за виконавчим провадженням?

908. В яку чергу при розподілі стягнутих з боржника грошових сум
повертається авансовий внесок стягувача на організацію та проведення
виконавчих дій?

909. В яку чергу при розподілі стягнутих з боржника грошових сум
компенсуються витрати виконавчого провадження, не покриті авансовим
внеском стягувача?


910. В яку чергу при розподілі стягнутих з боржника грошових сум
задовольняються вимоги стягувача та стягується виконавчий збір у розмірі 10
відсотків фактично стягнутої суми або основна винагорода приватного
виконавця пропорційно до фактично стягнутої з боржника суми?

911. Яким чином стягується основна винагорода приватного виконавця?

912. У разі якщо під час розподілу грошових сум, стягнутої суми недостатньо для задоволення вимог стягувачів за виконавчими документами, які вимоги задовольняються в першу чергу?

913. У разі якщо під час розподілу грошових сум, стягнутої суми недостатньо для задоволення вимог стягувачів за виконавчими документами, які вимоги задовольняються в другу чергу?

914. У разі якщо під час розподілу грошових сум, стягнутої суми недостатньо для задоволення вимог стягувачів за виконавчими документами, які вимоги задовольняються в третю чергу?

915. Які вимоги задовольняються в четверту чергу відносно інших
стягувачів, у разі, якщо стягнутої суми недостатньо для задоволення вимог всіх
стягувачів?

916. В яку чергу відносно інших стягувачів задовольняються забезпечені
заставою вимоги стягувача щодо стягнення з вартості заставленого майна?

917. У разі якщо під час розподілу грошових сум, стягнутої суми
недостатньо для задоволення вимог стягувачів за виконавчими документами, в
яку чергу задовольняються вимоги щодо стягнення аліментів, відшкодування
збитків та шкоди, завданих внаслідок кримінального або адміністративного
правопорушення, каліцтва або іншого ушкодження здоров’я, а також у зв’язку із
втратою годувальника?

918. В яку чергу по відношенню до інших стягувачів задовольняються
вимоги щодо податків та інших платежів до бюджету, у разі якщо під час
розподілу грошових сум, стягнутої суми недостатньо для задоволення вимог
стягувачів?

919. У разі, якщо стягнутої з боржника суми недостатньо для задоволення
в повному обсязі, яким чином задовольняються вимоги декількох стягувачів
щодо стягнення аліментів, відшкодування збитків та шкоди, завданих внаслідок
кримінального або адміністративного правопорушення, каліцтва або іншого
ушкодження здоров’я, а також у зв’язку із втратою годувальника?


920. У разі, якщо стягнутої з боржника суми недостатньо для задоволення
в повному обсязі, яким чином задовольняються вимоги декількох стягувачів
пов’язані з трудовими правовідносинами?

921. У разі якщо стягнутої з боржника суми недостатньо для задоволення
в повному обсязі, яким чином задовольняються вимоги декількох стягувачів за
загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням?

922. У разі, якщо стягнутої з боржника суми недостатньо для задоволення
в повному обсязі, яким чином задовольняються вимоги декількох стягувачів
щодо стягнення збору на обов’язкове державне пенсійне страхування?

923. У разі, якщо стягнутої з боржника суми недостатньо для задоволення
в повному обсязі, яким чином задовольняються вимоги декількох стягувачів за
вимогами щодо стягнення податків та інших платежів до бюджету?

924. Яким чином задовольняються вимоги, у разі якщо виконавчі
документи щодо виплати заборгованості із заробітної плати та інших вимог,
пов’язаних із трудовими правовідносинами, надійшли протягом одного дня і
стягнутої суми недостатньо для задоволення в повному обсязі всіх вимог за
такими виконавчими документами?

925. На якій рахунок зараховуються грошові кошти, стягнуті з боржника?

926. Якому органу підконтрольна та підзвітна ревізійна комісія Асоціації
приватних виконавців України?

927. Який орган розглядає скарги на рішення, дії чи бездіяльність рад
приватних виконавців регіонів, їх голів, скасовує рішення рад приватних
виконавців регіонів?

928. Який орган організовує і забезпечує ведення діловодства Ради
приватних виконавців України?

929. В яку чергу при розподілі стягнутих з боржника грошових сум
стягуються штрафи, накладені виконавцем?


930. Які виплати належать до четвертої черги при розподілі грошових сум
стягнутих з боржника за виконавчим провадженням?

931. В яку чергу задовольняються вимоги працівників, пов’язані з трудовими правовідносинами, якщо під час розподілу виконавцем коштів між стягувачами, стягнутої суми недостатньо для задоволення вимог усіх стягувачів?

932. Що відбувається з коштами, стягнутими з боржника, що залишилися
після задоволення всіх вимог за виконавчими документами?

933. Ким скликаються засідання Ради приватних виконавців України?

934. Яким чином виплачуються стягнуті з боржника грошові суми стягувачу — юридичній особі?

935. Куди вноситься інформація про офіс приватного виконавця?

936. Який орган приймає рішення про внесення Міністерству юстиції
України клопотання про зупинення діяльності приватного виконавця ?

937. Куди вноситься інформація про офіс приватного виконавця?

938. У який строк сторони виконавчого провадження зобов’язані
невідкладно письмово повідомити виконавцю про повне чи часткове
самостійне виконання рішення боржником?

939. Що відбувається зі стягнутими з боржника грошовими сумами, що
не були витребувані стягувачем протягом одного року з дня їх зарахування на
відповідний рахунок органу державної виконавчої служби, рахунок приватного
виконавця?


940. За яких підстав проводиться перевірка приватним виконавцем
інформації про наявність майна боржника в іншому виконавчому окрузі?

941. Протягом якого строку державний виконавець зобов’язаний
прийняти рішення та направити постанову про накладення арешту на майно
нотаріусу, органам, що здійснюють реєстрацію майна?

942. Яким чином, відповідно до вимог Закону України «Про виконавче
провадження», надсилається постанова про стягнення основної винагороди
приватного виконавця боржнику?

943. В яких установах органами ДВС не можуть бути відкриті рахунки?

944. До якої відповідальності можливо притягнути приватного виконавця
у разі невиконання приватним виконавцем статуту Асоціації приватних
виконавців України?

945. До якої відповідальності можливо притягнути приватного виконавця у разі розголошення професійної таємниці або вчинення дій, що призвели до її розголошення?

946. До якої відповідальності можливо притягнути приватного виконавця
у разі невиконання або неналежного виконання приватним виконавцем своїх
обов’язків?

947. Одним із видів дисциплінарних стягнень, які можуть бути
застосовані до приватного виконавця за вчинення дисциплінарного проступку є зупинення його діяльності. На який строк може бути зупинена діяльність
приватного виконавця?

948. Протягом якого строку, після притягнення приватного виконавця до
дисциплінарної відповідальності та у разі не вчинення приватним виконавцем
протягом цього строку нового дисциплінарного проступку, він вважається
таким, що не притягувався до дисциплінарної відповідальності?

949. До якої відповідальності можливо притягнути приватного виконавця
у разі невиконання приватним виконавцем рішень з’їзду приватних виконавців
України?


950. Які дії має вчинити тимчасовий приватний виконавець у випадку
заміщення іншого приватного виконавця?

951. До приватного виконавця стягувачем була подана заява про
примусове виконання виконавчого документа. Однак, кількість виконавчих
документів за рішеннями про стягнення періодичних платежів перевищує 20
відсотків загальної кількості виконавчих документів, що перебувають у
приватного виконавця на виконанні. Які дії має право вчинити приватний
виконавець?

952. До якої відповідальності можливо притягнути приватного виконавця
у разі невиконання приватним виконавцем рішень Ради приватних виконавців
України?

953. 1нформація про приватних виконавців виконавчого округу та
реквізити їх офісів розміщується:

954. Що є підставою для закінчення виконавчого провадження?

955. Незавершені виконавчі провадження, в тому числі ті, що входять до
складу зведеного виконавчого провадження, підлягають перереєстрації
державним виконавцем у термін:

956. До якої суми належать винагорода та інші витрати, пов’язані з
проведенням експертизи, наданням висновку спеціаліста або звіту суб’єкта
оціночної діяльності — суб’єкта господарювання?

957. Ким та у якому порядку визначається заборгованість із сплати
аліментів, присуджених як частка від заробітку (доходу) боржника?

958. Після усунення обставин, що стали підставою для зупинення
вчинення виконавчих дій, виконавець:

959. До якого суду має право звернутися виконавець, у разі якщо
викладена у виконавчому документі резолютивна частина рішення є
незрозумілою?


960. В які години виконавцем проводяться виконавчі дії у робочі дні?

961. Яким чином вирішується питання про відвід експерта, спеціаліста,
суб’єкта оціночної діяльності — суб’єкта господарювання чи перекладача?

962. Ким саме затверджується укладена між сторонами виконавчого провадження мирова угода?

963. Кого залучає приватний виконавець для з’ясування та роз’яснення
питань, що виникають під час здійснення виконавчого провадження і
потребують спеціальних знань без потреби визначення вартості майна?

964. Яку виконавчу дію зобов’язаний зробити виконавець одночасно з
відкриттям виконавчого провадження при виконанні рішення суду про
конфіскацію вилученого митницями ДФС майна (крім майна, яке в подальшому
згідно із законодавством підлягає знищенню, утилізації або промисловій
переробці)?

965. Що митниця ДФС зобов’язана видати у разі реалізації вилученого
митницею ДФС майна, що конфісковане на підставі рішення суду?

966. В яких випадках рецензування звіту про оцінку майна є
обов’язковим?

967. Яка гранична вартість робіт з оцінки майна, що підлягає конфіскації?

968. Відповідно до Порядку реалізації арештованого майна, особлива
ставка це — цінова пропозиція учасника торгів у формі аукціону придбати
майно, зроблена:

969. Виконавцем накладено арешт на цінні папери. Який орган визначає
порядок накладення арешту на цінні папери?


970. У який строк проводиться реалізація предмета іпотеки з дня
отримання організатором електронних торгів заявки?

971. Як повинен вчинити виконавець, у разі надходження виконавчого
документа, за яким територіальний орган митниці ДФС (митний орган)
зобов’язаний повернути платнику податків надмірно сплачені митні платежі?

972. Як повинен вчинити виконавець у разі надходження заяви про
примусове виконання виконавчого документа, виданого на підставі рішення
про стягнення заборгованості по орендній платі з юридичної особи приватного
права на користь фізичної особи підприємця?

973. Який розмір авансового внеску при подачі виконавчого документу
до примусового виконання за рішенням немайнового характеру та рішень про
забезпечення позову, де боржник — фізична особа?

974. Який розмір авансового внеску при подачі виконавчого документу
до примусового виконання за рішенням немайнового характеру та рішень про
забезпечення позову, де боржник — юридична особа?

975. Що має зробити приватний виконавець у разі надходження на
виконання заяви про примусове виконання виконавчого листа, виданого на
підставі рішення про встановлення побачення з дитиною?

976. У який строк виконавець виносить постанову про відкриття
виконавчого провадження?

977. Який максимальний добровільний строк виконання за рішенням
немайнового характеру вказується у постанові про відкриття виконавчого
провадження?

978. Які дії повинен вчинити виконавець у разі якщо в заяві стягувача про
відкриття виконавчого провадження зазначено рахунки боржника у банках,
інших фінансових установах?

979. У разі прийняття виконавцем до виконання виконавчого листа,
виданого на підставі рішення про стягнення заборгованості по заробітній платі, стягувач:


980. Який розмір авансового внеску при подачі виконавчого документу
до примусового виконання за рішенням майнового характеру ?

981. Які дії повинен вчинити виконавець у разі якщо в заяві стягувача
зазначено конкретне майно боржника?

982. При відкритті виконавчого провадження виконавцем накладено
арешт на майно боржника (транспортний засіб), яке боржник за погодженням
із стягувачем реалізував. На чий рахунок покупець повинен внести кошти за
придбане майно?

983. Які документи подаються одночасно з виконавчим документом у разі
виконання рішення про конфіскацію майна у кримінальному провадженні?

984. Які документи подаються одночасно з виконавчим документом у разі
виконання рішення про конфіскацію майна згідно з постановою суду?

985. Чи звільняються від сплати авансового внеску державні органи?

986. Хто здійснює державне регулювання діяльності приватного
виконавця?

987. Ким забезпечується діяльність Кваліфікаційної комісії приватних
виконавців?

988. Яка повинна бути кількість членів Кваліфікаційної комісії приватних
виконавців?

989. Яким органом обов’язково призначається один з членів
кваліфікаційної комісії ?


990. Ким видається посвідчення приватного виконавця?

991. Ким вводиться в дію рішення Дисциплінарної комісії приватних
виконавців про застосування до приватного виконавця дисциплінарного
стягнення?

992. До повноважень якого органу відноситься визначення порядку
складання кваліфікаційного іспиту на приватного виконавця?

993. До якого органу подається пропозиція про встановлення розміру
основної винагороди приватного виконавця?

994. Визначте суб’єкта, який затверджує персональний склад
Кваліфікаційної комісії?

995 . Хто може бути Головою Кваліфікаційної комісії?

996. Яка кількість членів Кваліфікаційної комісії має бути призначена,
щоб вона вважалася повноважною?

997. Яким документом оформлюється рішення Кваліфікаційної комісії
приватних виконавців?

998. Яким органом визначається порядок підвищення кваліфікації
приватними виконавцями?

999. Що таке Єдиний реєстр боржників ?

comments powered by HyperComments
Правовий путь © 2017
Використання матеріалів сайту лише за умови посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на «Правовий путь»