Юридичний інформаційний проект про виконавче провадження та примусове стягнення боргів. Корисна інформація для боржників, стягувачів та виконавців.

Зразки постанов виконавця, що виносяться у виконавчому провадженні

Постанова про відкриття виконавчого провадження майнового характеру

Виконавець не пізніше наступного робочого дня з дня надходження до нього виконавчого документа виносить постанову про відкриття виконавчого провадження

Постанова про звернення стягнення на доходи боржника

Стягнення на доходи боржника звертається у разі відсутності в боржника коштів на рахунках у банках, відсутності чи недостатності майна боржника, а також у разі виконання рішень про стягнення періодичних платежів.