Юридичний інформаційний проект про виконавче провадження та примусове стягнення боргів. Корисна інформація для боржників, стягувачів та виконавців.

Виклик керівника юридичної особи боржника

Законодавство

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

_________ №__________

Керівнику юридичної особи боржника_______________
адреса юридичної особи боржника_______________

ВИКЛИК
керівника юридичної особи боржника

В провадженні _______________(орган державної виконавчої служби у родовому відмінку / або посада, округ приватного виконавця у родовому відмінку, ПІБ приватного в орудному відмінку) перебуває виконавче провадження __________(номер АСВП) від __________(дата відкриття) з примусового виконання назва документу:______________  № ___________ виданий __________(Дата видачі) документ видав: ____________(Видавник, посадова особа) про стягнення з : __________(назва юридичної особи, ЄДРПОУ)__________(Резолютивна частина).

Відповідно до частини п’ятої статті 19 Закону України «Про виконавче провадження» боржник зобов’язаний утримуватися від вчинення дій, що унеможливлюють чи ускладнюють виконання рішення; допускати в установленому законом порядку виконавця до житла та іншого володіння, приміщень і сховищ, що належать йому або якими він користується, для проведення виконавчих дій; за рішеннями майнового характеру подати виконавцю протягом п’яти робочих днів з дня відкриття виконавчого провадження декларацію про доходи та майно боржника, зокрема про майно, яким він володіє спільно з іншими особами, про рахунки у банках чи інших фінансових установах, про майно, що перебуває в заставі (іпотеці) або в інших осіб, чи про кошти та майно, належні йому від інших осіб, за формою, встановленою Міністерством юстиції України; повідомити виконавцю про зміну відомостей, зазначених у декларації про доходи та майно боржника, не пізніше наступного робочого дня з дня виникнення відповідної обставини; своєчасно з’являтися на вимогу виконавця; надавати пояснення за фактами невиконання рішень або законних вимог виконавця чи іншого порушення вимог законодавства про виконавче провадження.

Враховуючи, що вимоги виконавчого документа не виконано, −

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

керівника __________(ПІБ Найменування юридичної особи боржника) з’явитись до виконавця ___________(Дата прийому), ___________(Час прийому) за адресою: ___________(адреса органу ДВС/Приватного виконавця), щодо сплати боргу за вищевказаним виконавчим документом або надання підтверджуючих документів про сплату

Одночасно ЗОБОВ’ЯЗУЮ надати:

  1. пояснення керівника або іншої уповноваженої особи за фактом невиконання вимог виконавчого документа, а також повідомити про заходи, що вживаються з метою його виконання;
  2. достовірні відомості про кошти у гривнях та іноземній валюті, інші цінності (дорогоцінні метали, ювелірні вироби тощо), у тому числі про кошти на рахунках і вкладах у банках та інших фінансових установах, про рахунки в цінних паперах у депозитарних установах, що знаходяться на території України та за її межами, з зазначенням назви відповідної установи та її адреси, на підтвердження чого надати копії відповідних договорів або інших документів;
  3. достовірні відомості про наявність готівка в національній та іноземній валюті, що перебуває в касах або інших сховищах;
  4. достовірні відомості про майно, у тому числі про майно, що перебуває у спільній власності (місцезнаходження, технічна характеристика тощо) з наданням копій підтверджуючих документів про відповідне право;
  5. достовірні відомості про майно, що перебуває в заставі/іпотеці або в інших осіб, а також про кошти та майно, належні від інших осіб (місцезнаходження майна, його характеристика тощо) з наданням копій підтверджуючих договорів та додатків до них;
  6. достовірні відомості про майно, обліковується на окремому балансі філії, представництва та іншого відокремленого підрозділу;
  7. достовірні відомості про майнові права, на які може бути звернено стягнення, зокрема частки у статутному капіталі юридичних осіб, в тому числі майнові права, що є предметом застави/іпотеки , з наданням копій підтверджуючих документів;
  8. завірені посадовою особою боржника копії свідоцтва про реєстрацію, статуту, довідки про включення до ЄДРПОУ.

Крім того повідомляємо про обов’язок письмово повідомляти про повне чи часткове самостійне виконання рішення, виникнення обставин, що зумовлюють обов’язкове зупинення виконавчого провадження, про встановлення відстрочки або розстрочки виконання, зміну способу і порядку виконання рішення, зміну місця перебування (у тому числі про зміну реєстрації).Одночасно роз’яснюємо, що за невиконання законних вимог виконавця, порушення вимог закону винні особи несуть відповідальність відповідно до закону.

За наявності ознак кримінального правопорушення в діях особи, яка умисно перешкоджає виконанню рішення чи в інший спосіб порушує вимоги закону про виконавче провадження, виконавець складає акт про порушення і звертається до органів досудового розслідування з повідомленням про вчинення кримінального правопорушення.

Посада______    Скорочене ПІБ_________

comments powered by HyperComments
Правовий путь © 2017
Використання матеріалів сайту лише за умови посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на «Правовий путь»