Юридичний інформаційний проект про виконавче провадження та примусове стягнення боргів. Корисна інформація для боржників, стягувачів та виконавців.

Виклик фізичної особи боржника

Законодавство

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

_________ №__________

ПІБ боржника_______________
адреса боржника_______________

ВИКЛИК
фізичної особи боржника

В провадженні _______________(орган державної виконавчої служби у родовому відмінку / або посада, округ приватного виконавця у родовому відмінку, ПІБ приватного в орудному відмінку) перебуває виконавче провадження __________(номер АСВП) від __________(дата відкриття) з примусового виконання назва документу:______________  № ___________ виданий __________(Дата видачі) документ видав: ____________(Видавник, посадова особа) про: ____________(Резолютивна частина)

Відповідно до частини п’ятої статті 19 Закону України «Про виконавче провадження» боржник зобов’язаний утримуватися від вчинення дій, що унеможливлюють чи ускладнюють виконання рішення; допускати в установленому законом порядку виконавця до житла та іншого володіння, приміщень і сховищ, що належать йому або якими він користується, для проведення виконавчих дій; за рішеннями майнового характеру подати виконавцю протягом п’яти робочих днів з дня відкриття виконавчого провадження декларацію про доходи та майно боржника, зокрема про майно, яким він володіє спільно з іншими особами, про рахунки у банках чи інших фінансових установах, про майно, що перебуває в заставі (іпотеці) або в інших осіб, чи про кошти та майно, належні йому від інших осіб, за формою, встановленою Міністерством юстиції України; повідомити виконавцю про зміну відомостей, зазначених у декларації про доходи та майно боржника, не пізніше наступного робочого дня з дня виникнення відповідної обставини; своєчасно з’являтися на вимогу виконавця; надавати пояснення за фактами невиконання рішень або законних вимог виконавця чи іншого порушення вимог законодавства про виконавче провадження.

Враховуючи, що вимоги виконавчого документа не виконано, −

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:
_______________(ПІБ боржника) з’явитись до виконавця ____________(Дата прийому), ____________(Час прийому) за адресою: ____________(адреса органу ДВС/Приватного виконавця), щодо сплати боргу за вищевказаним виконавчим документом або надання підтверджуючих документів про сплату.
Одночасно ЗОБОВ’ЯЗУЮ надати:

1. пояснення за фактом невиконання вимог виконавчого документа, а також повідомити про заходи, що вживаються з метою його виконання;

2. достовірні відомості про доходи та місце роботи, на підтвердження чого надати довідку з місця роботи;

3. достовірні відомості про кошти у гривнях та іноземній валюті, інші цінності (дорогоцінні метали, ювелірні вироби тощо), у тому числі про кошти на рахунках і вкладах у банках та інших фінансових установах, про рахунки в цінних паперах у депозитарних установах, що знаходяться на території України та за її межами, з зазначенням назви відповідної установи та її адреси, на підтвердження чого надати копії відповідних договорів або інших документів;

4. достовірні відомості про майно, у тому числі про майно, що перебуває у спільній власності (місцезнаходження, технічна характеристика тощо) з наданням копій підтверджуючих документів про відповідне право;

5. достовірні відомості про майно, що перебуває в заставі/іпотеці або в інших осіб, а також про кошти та майно, належні від інших осіб (місцезнаходження майна, його характеристика тощо) з наданням копій підтверджуючих договорів та додатків до них;

6. достовірні відомості про майнові права, на які може бути звернено стягнення, зокрема частки у статутному капіталі юридичних осіб, в тому числі майнові права, що є предметом застави/іпотеки, з наданням копій підтверджуючих документів;

7. копії паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон;

8. довідку про склад сім’ї;

9. документи щодо зареєстрованих осіб в житлових будинках, квартирах, що належать на праві приватної та/або спільної власності.

Крім того повідомляємо про обов’язок письмово повідомляти про повне чи часткове самостійне виконання рішення, виникнення обставин, що зумовлюють обов’язкове зупинення виконавчого провадження, про встановлення відстрочки або розстрочки виконання, зміну способу і порядку виконання рішення, зміну місця проживання чи перебування (у тому числі про зміну реєстрації), а також про зміну місця роботи.

Одночасно роз’яснюємо, що за невиконання законних вимог виконавця, порушення вимог закону винні особи несуть відповідальність відповідно до закону.

За наявності ознак кримінального правопорушення в діях особи, яка умисно перешкоджає виконанню рішення чи в інший спосіб порушує вимоги закону про виконавче провадження, виконавець складає акт про порушення і звертається до органів досудового розслідування з повідомленням про вчинення кримінального правопорушення.

Посада    Скорочене ПІБ

comments powered by HyperComments
Правовий путь © 2017
Використання матеріалів сайту лише за умови посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на «Правовий путь»