Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

Внесення інформації про юрособу до Реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги

Юридична особа має можливість надавати послугу з фінансового лізингу, якщо у предметі діяльності, визначеному установчими (засновницькими) документами, передбачено здійснення діяльності з надання послуг з фінансового лізингу та враховано вимоги законодавства щодо можливості суміщення фінансових послуг. Процедура взяття такої юридичної особи на облік включає в себе внесення інформації про юридичну особу до Реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги.

Внесення інформації до Державного реєстру страхових та перестрахових брокерів

Ведення Державного реєстру страхових та перестрахових брокерів передбачає внесення до нього інформації про страхових (перестрахових) брокерів і видачу їм свідоцтва. Для внесення до Державного реєстру страхових та перестрахових брокерів та одержання свідоцтва страховий (перестраховий) брокер подає до Нацкомфінпослуг необхідний пакет документів.

Свідоцтво про відповідність кваліфікаційним вимогам до осіб, які можуть займатися актуарними розрахунками

Актуарні розрахунки мають право посвідчувати фізичні особи, які мають відповідну кваліфікацію та отримали свідоцтво про відповідність кваліфікаційним вимогам до осіб, які можуть займатися актуарними розрахунками.

Переоформлення документа про внесення інформації про юрособу до Реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги

У разі виникнення підстав для переоформлення документа про внесення інформації про юридичну особу до Реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, потрібно звернутись до Нацкомфінпослуг із заявою, в якій потрібно зазначити причини для переоформлення, та іншими підтвердними документами.

Дублікат свідоцтва про відповідність кваліфікаційним вимогам до осіб, які можуть займатися актуарними розрахунками

У разі втрати чи пошкодження свідоцтва про відповідність кваліфікаційним вимогам до осіб, які можуть займатися актуарними розрахунками, особа повинна отримати дублікат. Для цього до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, подається заява про видачу дубліката, а також пошкоджений оригінал свідоцтва або інформація про публікацію оголошення про втрату документа.

Дублікат документа про внесення до Державного реєстру страхових та перестрахових брокерів

У разі втрати чи пошкодження документа про внесення до Державного реєстру страхових та перестрахових брокерів потрібно отримати дублікат. Для цього до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, подається заява про видачу дубліката, а також пошкоджений оригінал свідоцтва або інформація про публікацію оголошення про втрату документа.

Переоформлення документа про внесення до державного реєстру страхових та перестрахових брокерів

У разі виникнення підстав для переоформлення документа про внесення до державного реєстру страхових та перестрахових брокерів особа повинна звернутися із заявою про переоформлення до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

Дублікат документа про внесення інформації про юрособу до Реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги

У разі втрати або пошкодження довідки про внесення інформації про юридичну особу до Реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, необхідно отримати дублікат. Для цього заява про видачу дубліката подається до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

Виключення інформації про юрособу з Реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги

Підставою для виключення інформації з Реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, може бути припинення діяльності або надання юрособою фінансових послуг. Рішення про виключення відомостей з реєстру приймає Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

Виключення інформації про страхових та перестрахових брокерів з державного реєстру

У разі виникнення підстав для виключення інформації про страхових та перестрахових брокерів з державного реєстру страхових та перестрахових брокерів уповноважена особа подає заяву до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.