Секретаріат Кабінету Міністрів України

Анулювання рішення про реєстрацію представництва донорської установи в Україні

Однією з підстав анулювання Секретаріатом Кабінету Міністрів України рішення про реєстрацію представництва донорської установи в Україні є офіційне звернення партнера з розвитку щодо анулювання рішення про реєстрацію представництва.

Дублікат посвідчення про реєстрацію донорської установи в Україні

Якщо посвідчення про реєстрацію донорської установи в Україні втрачено або знищено, видається його дублікат, для одержання якого партнер з розвитку подає до Секретаріату Кабінету Міністрів України відповідне звернення.

Видача нового свідоцтва про акредитацію виконавця (юридичної особи – нерезидента) проекту у зв’язку зі змінами

У разі якщо змінилась інформація в раніше поданих документах акредитований виконавець забовязаний письмово повідомити про це Секретаріат Кабінету Міністрів України і надати відповідні документи. Якщо такі зміни не суперечать вимогам акредитації, Секретаріат Кабінету Міністрів України видає нове свідоцтво про акредитацію виконавця (юридичної особи – нерезидента) проекту (програми) міжнародної технічної допомоги.

Анулювання рішення про акредитацію виконавця (юридичної особи – нерезидента) за зверненням виконавця

Однією з підстав анулювання Секретаріатом Кабінету Міністрів України рішення про акредитацію виконавця (юридичної особи – нерезидента) є офіційне звернення виконавця (юридичної особи – нерезидента) щодо анулювання рішення про акредитацію.

Реєстрація представництва донорської установи в України

Реєстрація представництва донорської установи в Україні, утворення якого передбачено міжнародним договором України, підтверджується відповідним посвідченням. Це посвідчення є підставою для одержання пільг, привілеїв, імунітетів, передбачених законодавством та міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, та для відкриття рахунків у банках, відомості про які внесено до Державного реєстру банків.

Реєстрація проектів (програм) міжнародної технічної допомоги

Державна реєстрація проектів (програм) є підставою для акредитації їх виконавців, а також реалізації права на одержання відповідних пільг, привілеїв, імунітетів, передбачених законодавством та міжнародними договорами України. Для державної реєстрації проектів (програм) реципієнт (реципієнти) та партнер з розвитку або уповноважена партнером з розвитку особа подають до Секретаріату Кабінету Міністрів України відповідні документи.

Перереєстрація проектів (програм) міжнародної технічної допомоги

Проекти (програми) міжнародної теєхінчної допомоги підлягають перереєстрації Секретаріатом Кабінету Міністрів у разі зміни партнера з розвитку, виконавців, реципієнтів, бенефіціара, їх найменування, назви, цілей, змісту, кошторисної вартості, строків виконання проекту (програми), подання плану закупівлі.

Дублікат реєстраційної картки проекту (програми)

Якщо реєстраційна картка проекту (програми) втрачена або знищена видається її дублікат, для одержання якого заявник або уповноважена ним особа подає до Секретаріату Кабінету Міністрів України відповідне звернення.

Акредитація виконавця (юридичної особи – нерезидента)

Юридична особа- нерезидент, яка планує забезпечувати реалізацію проекту (програми) відповідно до положень міжнародного договору України має пройти акредитацію виконавця (юридичної особи – нерезидента) і отримати відповідне свідоцтво.