Національна соціальна сервісна служба України

Дозвіл піклувальнику на надання згоди особі, дієздатність якої обмежена, на вчинення правочинів щодо укладення договорів щодо іншого цінного майна

У разі виникнення необхідності надання згоди особі, дієздатність якої обмежена, на вчинення правочинів щодо укладення договорів щодо іншого цінного майна, піклувальнику необхідно отримати дозвіл органу опіки та піклування. Для його отримання потрібно звернутись до суб’єкта надання адміністративної послуги з пакетом документів. Якщо підстави для відмови відсутні, орган опіки та піклування протягом 30 днів видає такий дозвіл.

Дозвіл опікуну на вчинення правочинів щодо передання нерухомого майна в управління іншій особі за договором

У разі виникнення необхідності у вчиненні правочину щодо передання нерухомого майна або майна, яке потребує постійного управління, власником якого є підопічна недієздатна особа, в управління іншій особі за договором, необхідно отримати дозвіл органу опіки та піклування. Для його отримання потрібно звернутись до суб’єкта надання адміністративної послуги з пакетом документів. Якщо підстави для відмови відсутні, орган опіки та піклування протягом 30 днів видає такий дозвіл.

Пільга на оплату житла, комунальних послуг

Окремі категорії громадян мають право на пільги з оплати послуг за користування житлом, комунальних послуг. Для отримання такої пільги необхідно звернутись до одного із зазначених суб’єктів надання адміністративної послуги з відповідним пакетом документів.

Забезпечення дитини реабілітаційними послугами

Для того, щоб забезпечити дитину реабілітаційними послугами, одному з її батьків чи її законному представнику потрібно звернутись до одного із можливих суб’єктів надання послуги залежно від місця реєстрації або фактичного місця проживання дитини із заявою про направлення її до реабілітаційної установи та необхідним пакетом документів.

Допомога “пакунок малюка” (бебі-бокс)

Сім’ї, в яких народилася дитина, мають право на отримання набору необхідних речей для новонародженої дитини. Отримати такий бебі-бокс батьки новонародженої дитини мають, як правило, у пологовому будинку або, у разі його відсутності при виписці новонародженої дитини – в управліннях соцзахисту за місцем проживання/перебування заявника. Водночас у разі якщо натуральна допомога не була отримана з незалежних від батьків причин, вони можуть звернутися за грошовою компенсацією вартості натуральної допомоги “пакунок малюка”.

Рішення про надання соціальної послуги з соціально-психологічної реабілітації

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, діти з поведінковими порушеннями через розлучення батьків, діти та дорослі, які зазнали жорстокого поводження, діти та дорослі, які постраждали від домашнього насильства, діти та дорослі, які перебувають/перебували в спеціалізованих або інтернатних закладах, після довготривалого лікування/перебування в медичних закладах мають право на соціально-психологічної реабілітації. Для прийняття відповідного рішення про надання соціальної послуги необхідно звернутись до органу соціального захисту населення за місцем проживання/перебування особи, що потребує у такій соціальній послузі.

Грошова компенсація замість санаторно-курортної путівки особам з інвалідністю внаслідок війни та прирівняним до них особам

Особам з інвалідністю внаслідок війни та прирівняним до них особам надається, зокрема, безплатне позачергове щорічне забезпечення санаторно-курортним лікуванням. Водночас за бажанням осіб з інвалідністю замість путівки на санаторно-курортне лікування вони можуть один раз на два роки одержувати грошову компенсацію. Для отримання такої компенсації необхідно звернутись до одного із зазначених суб’єктів надання адміністративної послуги з відповідним пакетом документів.

Статус особи – жертва нацистських переслідувань

Посвідчення жертви нацистських переслідувань є документом, що підтверджує статус жертви нацистських переслідувань та дає право на отримання відповідних пільг. Для отримання такого посвідчення потрібно звернутись до суб’єкта надання адміністративної послуги з необхідним пакетом документів особисто або через представника.

Одноразова компенсація дружинам (чоловікам) померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою

Дружина (чоловік) померлого громадянина, смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою, участю у ліквідації наслідків інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт, якщо та (той) не одружились вдруге, мають право на отримання одноразової компенсації. Для її отримання необхідно звернутись до суб’єкта надання адміністративної послуги особисто або через представника з відповідним пакетом документів.

Тимчасова державна допомога непрацюючій особі пенсійного віку

Право на тимчасову державну допомогу мають особи, що досягли пенсійного віку, але не отримують пенсійну виплату через відсутність страхового стажу. Щоб отримати допомогу від держави, особі необхідно звернутися із заявою та пакетом документів до органу соціального захисту населення за місцем проживання.