Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Погодження наміру набуття або збільшення особою істотної участі у професійному учаснику фондового ринку (крім банку) (діяльність з торгівлі цінними паперами, діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку, діяльність з управління іпотечним покриттям, депозитарна діяльність, клірингова діяльність)

Особа або група осіб, яка має намір набуття або збільшення істотної участі, повинна не менше ніж за місяць до набуття істотної участі або її збільшення надати заяву та відповідні документи на отримання письмового погодження Комісії такого наміру набуття або збільшення істотної участі.

Погодження правил об’єднання професійних учасників фондового ринку або змін до них (за видом діяльності – торгівля цінними паперами, депозитарна діяльність)

Правила і стандарти професійної діяльності на фондовому ринку та/або зміни до них, затверджені загальними зборами об’єднання професійних учасників фондового ринку підлягають погодженню Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Таке погодження здійснюється за окремим рішенням комісії на підставі розгляду заяви та пакета документів відповідного об’єднання професійних учасників фондового ринку.

Погодження на створення відокремленого підрозділу за межами України (діяльність з торгівлі цінними паперами, діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку, діяльність з управління іпотечним покриттям, депозитарна діяльність, клірингова діяльність)

Для отримання погодження на створення професійним учасником фондового ринку відокремленого підрозділу за межами України ліцензіату необхідно подати до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідну заяву та необхідний перелік документів.

Погодження внутрішніх документів саморегулівної організації та/або змін до них (за видом діяльності – торгівля цінними паперами, депозитарна діяльність)

Внутрішні документи саморегулівної організації (зміни до них), затверджені саморегулівною організацією професійних учасників фондового ринку, потребують погодженню з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Для отримання такого погодження потрібно звернутися до комісії з заявою та відповідним пакетом документів.

Дострокове припинення виконання (відмова від виконання) делегованих повноважень саморегулівній організації (за видом торгівля цінними паперами, депозитарна діяльність)

Щоб достроково припинити виконання делегованих повноважень, які саморегулівна організація професійних учасників фондового ринку отримала у результаті прийняття відповідного рішення Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, необхідно подати до комісії заяву про відмову від виконання делегованих повноважень із обґрунтуванням причини.

Делегування повноважень саморегулівній організації (за видом діяльності – торгівля цінними паперами, депозитарна діяльність)

У разі необхідності Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку може делегувати повноваження з регулювання фондового ринку саморегулівній організації професійних учасників фондового ринку. Для цього саморегулівна організація подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяву та інші документи.

Анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) (діяльність з торгівлі цінними паперами, діяльність з управління іпотечним покриттям, депозитарна діяльність, клірингова діяльність)

У разі отримання в установленому порядку заяви ліцензіата установленого зразка про анулювання ліцензії з доданням усіх документів, НКЦПФР у строк не пізніше 30 календарних днів від дати надходження заяви про анулювання ліцензії та цих документів приймає рішення про анулювання ліцензії.

Видача ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (діяльність з торгівлі цінними паперами, діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку, діяльність з управління іпотечним покриттям, депозитарна діяльність, клірингова діяльність)

Згідно з українським законодавством професійну діяльність на фондовому ринку можна здійснювати за наявності ліцензії. Рішення про її видачу приймає Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку на підставі заяви та після розгляду поданих документів.

Свідоцтво про реєстрацію об’єднання як саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку (за видом торгівля цінними паперами, депозитарна діяльність)

Об’єднання професійних учасників фондового ринку може об’єднувати учасників, які здійснюють діяльність на фондовому ринку, і має бути зареєстрованим. У результаті реєстрації Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку видає свідоцтво про реєстрацію об’єднання як саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку.

Заміна свідоцтва про реєстрацію об’єднання професійних учасників фондового ринку (за видом торгівля цінними паперами, депозитарна діяльність)

У разі зміни найменування або місцезнаходження об’єднання професійних учасників фондового ринку зобов’язане зареєструвати внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, а також замінити свідоцтво. Для цього уповноважена особа звертається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку із заявою про заміну свідоцтва.