Міністерство закордонних справ України

Актуалізація даних про особу, що містяться в обліковій картці, для особи, яка перебуває на постійному консульському обліку

Особі, яка перебуває на постійному консульському обліку, необхідно кожні десять років звертатися до закордонної дипломатичної установи України для актуалізації даних про себе. Актуалізація даних, що містяться в обліковій картці, відбувається шляхом подання заяви довільної форми.

Взяття на постійний консульський облік

Громадянам України, які оформили документи для виїзду за кордон на постійне проживання необхідно стати на постійний консульський облік. Для взяття на постійний консульський облік до закордонної дипломатичної установи України за місцем проживання за кордоном подаються заява та необхідні документи. Про перебування на консульському обліку закордонними дипломатичними установами України видається довідка.

Взяття на тимчасовий консульський облік

З метою обліку громадян України, які тимчасово перебувають за межами України необхідно зареєструвати інформацію про їх місце перебування. Для взяття на тимчасовий консульський облік громадяни України подають до закордонної дипломатичної установи України за місцем проживання заяву та необхідні документи.
Про перебування на консульському обліку закордонними дипломатичними установами України видаються довідки.

Взяття на консульський облік усиновлених дітей

Діти – громадяни України, усиновлені іноземцями або громадянами України, які постійно проживають за кордоном, приймаються на консульський облік усиновлених дітей до досягнення ними 18-річного віку. Іноземці або громадяни України, які постійно проживають або тимчасово перебувають за кордоном, для подачі заяви щодо взяття на консульський облік усиновленої дитини мають звернутися до закордонної дипломатичної установи України.

Зняття з консульського обліку за заявою особи

Однією з підстав для зняття з консульського обліку є заява особи про зняття з консульського обліку. Якщо особа не досягла 16-річного віку, або визнана судом обмежено дієздатною чи недієздатною, така заява подається одним із батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників або іншими законними представниками. При знятті з консульського обліку закордонними дипломатичними установами України видаються довідки.

Довідка, що підтверджує переслідування через політичні переконання громадянина Російської Федерації у країні своєї громадянської належності

Громадяни Російської Федерації, які зазнали переслідувань через політичні переконання, мають право на оформлення в установленому порядку набуття громадянства України. Для цього потрібно отримати довідку, що підтверджує даний факт. Для її отримання потрібно звернутись до Міністерства закордонних справ або дипломатичного представництва, або консульської установи України залежно від місця проживання (перебування) особи, яка зазнала переслідувань.

Перереєстрація посвідчення закордонного українця

Посвідчення закордонного українця видається на 10 років з подальшою його перереєстрацією.
У разі завершення строку дії посвідчення власник посвідчення подає МЗС, представництву МЗС на території України, за кордоном – дипломатичній установі України заяву та необхідні документи. Рішення про перереєстрацію посвідчення приймає Національна комісія з питань закордонних українців, яке доводиться до відома відповідного представництва МЗС на території України або закордонної дипломатичної установи України.

Видача дубліката посвідчення закордонного українця

У разі втрати посвідчення особа, якій надано статус закордонного українця, зобов’язана протягом місяця повідомити про це Національну комісію або дипломатичну установу України у країні її проживання та отримати дублікат такого посвідчення. Для оформлення дубліката посвідчення особа подає заяву та необхідний перелік документів до представництва МЗС на території України, а за кордоном – закордонній дипломатичній установі України. Дублікат посвідчення видається на підставі рішення Національної комісії.

Прийняття рішення про припинення статусу закордонного українця за заявою закордонного українця

Однією з підстав припинення статусу закордонного українця є подання особою відповідної заяви.
Рішення про припинення статусу закордонного українця приймається Національною комісією з питань закордонних українців і доводиться до відома відповідної особи із зазначенням причини.

Видача посвідчення закордонного українця

Особа, яка бажає набути статусу закордонного українця, подає письмову заяву про надання статусу закордонного українця: на території України – до Міністерства закордонних справ України, а за кордоном – до дипломатичних установ України за формою, встановленою Кабінетом Міністрів України.
Посвідчення закордонного українця є документом, що засвідчує цей статус, але не замінює паспорт.
Закордонні українці – громадяни держав, з якими Україна має візовий режим, мають право на безкоштовне оформлення багаторазової візи для відвідання України без надання відповідного запрошення терміном дії на 5 років на підставі посвідчення закордонного українця.