Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України

Анулювання дозволу на імпорт та експорт зразків видів дикої фауни і флори

З метою анулювання дозволу на імпорт та експорт зразків видів дикої фауни і флори, сертифікатів на пересувні виставки, реекспорт та інтродукцію з моря зазначених зразків, які є об’єктами регулювання Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення (за винятком осетрових видів риб і виробленої з них продукції), за бажанням суб’єкта господарювання необхідно подати заяву до органу ліцензування.

Видача сертифіката для виконання робіт, пов’язаних із озоноруйнівними речовинами та фторованими парниковими газами

Для того, щоб отримати право на виконання робіт пов’язаних із озоноруйнівними речовинами та фторованими парниковими газами, перелік яких визначено частиною першою статті 10 Закону України “Про регулювання господарської діяльності з озоноруйнівними речовинами та фторованими парниковими газами”, потрібно отримати кваліфікаційний документ (сертифікат). Для цього потрібно звернутись до Міндовкілля із заявою та необхідним пакетом документів.

Дострокове припинення (анулювання) сертифіката для виконання робіт з озоноруйнівними речовинами та фторованими парниковими газами

Однією з підстав дострокового припинення (аналювання) сертифіката для виконання робіт, визначених частиною першою статті 10 Закону України “Про регулювання господарської діяльності з озоноруйнівними речовинами та фторованими парниковими газами” є зверненням особи, яка отримала такий сертифікат. Для цього необхідно звернутися із зверненням в письмовій формі особи, яка отримала сертифікат, про припинення строку дії сертифіката до Міндовкілля, яке протягом 10 календарних днів з дати отримання документа, що підтверджує настання таких обставин приймає відповідне рішення.

Зупинення строку дії сертифіката для виконання робіт з озоноруйнівними речовинами та фторованими парниковими газами

Однією з підстав зупинення строку дії сертифіката для виконання робіт, визначених частиною першою статті 10 Закону України “Про регулювання господарської діяльності з озоноруйнівними речовинами та фторованими парниковими газами” є зверненням особи, яка отримала такий сертифікат. Для цього необхідно звернутися із зверненням в письмовій формі особи, яка отримала сертифікат, про зупинення дії сертифіката до Міндовкілля, яке протягом 10 календарних днів з дати отримання документа, що підтверджує настання таких обставин приймає відповідне рішення.

Внесення змін до реєстраційних документів пестицидів і агрохімікатів

У разі змін у складі препарату та появи нових даних про його небезпечність заявнику препарату необхідно інформувати Міндовкілля для внесення відповідних змін до реєстраційних документів пестицидів і агрохімікатів.

Анулювання дозволу на ввезення та застосування незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів для державних випробувань та наукових досліджень, а також обробленого ними насіннєвого (посадкового) матеріалу

Однією з підстав анулювання дозволу на ввезення та застосування незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів для державних випробувань та наукових досліджень, а також обробленого ними насіннєвого (посадкового) матеріалу є звернення суб’єкта господарювання із заявою про анулювання документа дозвільного характеру.
Дія документа дозвільного характеру припиняється через десять робочих днів із дня прийняття (винесення) дозвільним органом рішення про анулювання такого документа, якщо інше не передбачено законом.

Перереєстрація пестицидів і агрохімікатів

Препарати, на які закінчується або закінчився строк державної реєстрації або у разі перереєстрації препарату на іншого заявника, такі препарати підлягають перереєстрації. Для перереєстрації пестицидів і агрохімікатів до Міндовкілля подається заявка та відповідний пакет документів.

Висновок з оцінки впливу на довкілля

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без отримання висновку х оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності. Висновок з оцінки впливу на довкілля надається суб’єкту господарювання уповноваженим територіальним органом або уповноваженим центральним органом безоплатно.

Прийняття рішення про припинення чинності сертифіката екологічного аудитора з ініціативи екологічного аудитора

За ініціативи екологічного аудитора чинність сертифіката екологічного аудитора може бути припинено. Сертифікат, чинність якого припинено достроково чи зупинено на строк, визначений Мінекодовкілля, екологічний аудитор зобов’язаний у 10-денний строк з моменту отримання копії наказу повернути до Мінекодовкілля.