Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України

Грошова допомога постраждалим від надзвичайних ситуацій

Постраждалі, житло яких пошкоджено внаслідок надзвичайної ситуації або проведення робіт з ліквідації її наслідків, та які відмовилися від евакуації, відселення та залишилися на попередньому місці проживання та/або в межах відповідного населеного пункту, мають право на отримання грошової допомоги. Для цього потрібно звернутись до одного із суб’єктів надання послуги за місцем проживання/перебування з необхідним пакетом документів.

Грошова компенсація за знищене житло в зоні АТО

Постраждалі, які є власниками житла, яке перебуває на контрольованих Україною територіях та було зруйновано внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією Російської Федерації, мають право на отримання грошової компенсації після проведення обстеження житла. Для того, щоб отримати компенсацію, потрібно звернутись до одного із суб’єктів надання компенсації з необхідним пакетом документів.

Скасування дії довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи

Скасування дії довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи можливе за заявою внутрішньо переміщеної особи до органу соціального захисту населення за місцем проживання. За результатами розгляду заяви орган соціального захисту населення приймає рішення про скасування довідки та вносить відповідні відомості до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб.

Рішення про продовження строку надання житлового приміщення для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб

Внутрішньо перемішена особа в разі відсутності істотних змін, що спричинили внутрішнє переміщення, або обставин, що раніше існували, та якщо вона не набула іншого місця проживання не пізніше ніж за 30 календарних днів до закінчення строку договору користування подає заяву уповноваженому органові про продовження договору користування на наступний строк.

Допомога особам, позбавленим особистої свободи незаконними збройними формуваннями, окупаційною адміністрацією та/або органами влади Російської Федерації з політичних мотивів

Особам, позбавленим особистої свободи незаконними збройними формуваннями, окупаційною адміністрацією та/або органами влади Російської Федерації з політичних мотивів, а також у зв’язку з громадською, політичною або професійною діяльністю таких осіб виплачується одноразова грошова допомога у розмірі 100 тис. гривень за рахунок та в межах коштів, передбачених програмою.

Взяття на облік внутрішньо переміщених осіб, які потребують надання житлового приміщення для тимчасового проживання

Внутрішньо переміщені особи, у яких відсутнє у власності житлове приміщення/частина житлового приміщення, придатне для проживання, або житлове приміщення/частина житлового приміщення, яке є у власності, розташоване в інших регіонах, ніж тимчасово окуповані території у Донецькій і Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі, та в населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення (розмежування), у районі проведення антитерористичної операції, є зруйнованим або стало непридатним для проживання, мають право на отримання житлового приміщення в тимчасове користування. Для отримання такого житла потрібно звернутись до відповідного центру надання адміністративних послуг або відповідного органу місцевого самоврядування, а в разі їх відсутності – відповідної військово-цивільної адміністрації, в якому вони перебувають на обліку в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб.

Статус внутрішньо переміщеної особи та довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи

Довідка є документом, який підтверджує факт внутрішнього переміщення і взяття на облік внутрішньо переміщеної особи. На отримання довідки мають право громадяни України, іноземці або особи без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах та мають право на постійне проживання в Україні, яких змусили залишити або покинути своє місце проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру, та їх діти незалежно від наявності (відсутності) факту внутрішнього переміщення.
Інформація про таких осіб вноситься до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб.