Міністерство оборони України

Одноразова грошова допомога військовослужбовцям, військовозобов’язаним та резервістам, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві

У разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві, члени сім’ї, батьки та утриманці таких осіб мають право на отримання одноразової грошової допомоги. Для її отримання потрібно звернутись до військового комісаріату за місцем проживання (перебування) з необхідним пакетом документів.

Направлення на проходження альтернативної (невійськової) служби

Громадяни України, виконання військового обов’язку для яких суперечить їхнім релігійним переконанням вони належать до діючих релігійних організацій, віровчення яких не допускає користування зброєю, мають право на проходження альтернативної (невійськової) служби. Для її проходження потрібно звернутись до місцевої державної адміністрації для отримання відповідного направлення.