Міністерство культури та інформаційної політики України

Погодження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, розташованих на території пам’яток місцевого значення

Погодження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, розташованих на території пам’яток місцевого значення, їх охоронних зон та охоронюваних археологічних територіях належить до компетенції обласних, Київської та Севастопольської місцевої державної адміністрації. Для погодження потрібно звернутись до суб’єкта надання адміністративної послуги з необхідним пакетом документів.

Свідоцтво про проведення гастрольного заходу

Організаторам, які планують провести гастрольний захід, необхідно отримати свідоцтво про проведення гастрольного заходу. Свідоцтво є єдиним документом, що підтверджує право на його проведення, для всіх видів гастрольних заходів.

Погодження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, розташованих на території пам’яток національного значення

Проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок, розташованих на території пам’яток національного значення, їх охоронних зон та охоронюваних археологічних територіях підлягають обов’язковому погодженню, яке здійснює Міністерство культури та інформаційної політики України за заявою та необхідним переліком документів.

Укладання охоронних договорів на пам’ятки

Охоронний договір встановлює режим використання пам’ятки культурної спадщини чи її частини, у тому числі території, на якій вона розташована. Власник пам’ятки чи її частини або уповноважений ним орган (особа) зобов’язаний не пізніше ніж через один місяць з моменту отримання пам’ятки чи її частини у власність або у користування укласти охоронний договір з відповідним органом охорони культурної спадщини.

Видача дозволу на проведення робіт на пам’ятках національного значення

У разі необхідності одержання дозволу на проведення робіт на пам’ятках національного значення, об’єктах всесвітньої спадщини, їх територіях, в зонах охорони, буферних зонах, на охоронюваних археологічних територіях, в історичних ареалах населених місць, необхідно звернутися до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони культурної спадщини з заявою та відповідним пакетом документів.

Проведення державної експертизи культурних цінностей, з видачею експертного висновку

Перед вивезенням та після тимчасового вивезення повернуті культурні цінності підлягають обов’язковій державній експертизі. Для проведення експертизи заявник подає Міністерству культури та інформаційної політики або уповноваженій організації письмову заяву із зазначенням мети вивезення, тимчасового вивезення з території України культурних цінностей та необхідний перелік документів.

Погодження програм та проектів містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, меліоративних, шляхових, земляних робіт.

Програми та проекти містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, меліоративних, шляхових, земляних робіт: на пам’ятках національного значення, їх територіях, в історико-культурних заповідниках, на історико-культурних заповідних територіях, у зонах охорони, на охоронюваних археологічних територіях, в історичних ареалах населених місць, а також програм і проектів, реалізація яких може позначитися на об’єктах культурної спадщини, можуть проводитися лише після погодження програм та проектів таких робіт. Їх погоджують Міністерство культури та інформаційної політики за заявою заявника та подання необхідних документів.

Видача свідоцтва на вивезення культурних цінностей

Свідоцтво на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей є підставою для пропуску зазначених у ньому культурних цінностей за межі митної території України. Вивезення культурних цінностей без цього свідоцтва забороняється. Суб’єкт господарювання, який має намір вивезти або тимчасово вивезти з території України культурні цінності подає письмову заяву про видачу свідоцтва до центру надання адміністративних послуг.
За результатами розгляду заяви про видачу свідоцтва та доданих до неї документів Мінкультури видає свідоцтво або мотивовану відмову у видачі свідоцтва.