Міністерство аграрної політики та продовольства України

Позбавлення суб’єкта племінної справи у тваринництві присвоєного статусу

Суб’єкт племінної справи у тваринництві, якому було присвоєно відповідний статус може за своїм зверненням звернутится про позбавлення його такого статусу у зв’язку з його особистою відмовою від присвоєного статусу, або у разі реорганізації, зміні найменування чи припинення його, як суб’єкта господарювання.

Поновлення дії свідоцтва аудитора із сертифікації (агронома-інспектора)

Дія свідоцтва аудитора із сертифікації (агронома-інспектора) поновлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, протягом п’яти днів з дня одержання свідоцтва про підвищення кваліфікації.

Свідоцтво аудитора із сертифікації (агронома-інспектора)

Особа, яка має вищу агрономічну освіту, стаж роботи за спеціальністю не менше одного року та успішно склала кваліфікаційний іспит отримує свідоцтво аудитора із сертифікації (агронома-інспектора). Для допуску до складання кваліфікаційного іспиту кандидат звертається із заявою та необхідними документами до Мінагрополітики.

Скасування свідоцтва аудитора із сертифікації (агронома-інспектора)

За зверненням аудитора із сертифікації його свідоцтво може бути скасоване. Для його скасування необхідно звернутися до Мінагрополітики, яке приймає рішення протягом 10 календарних днів з дати отримання документа, що підтверджує настання відповідних обставин.

Дублікат свідоцтва аудитора із сертифікації (агронома-інспектора)

При непридатності свідоцтва аудитора із сертифікації (агронома-інспектора) для користування внаслідок його пошкодження або втрати, аудитор із сертифікації зобов’язаний подати заяву про видачу дубліката свідоцтва аудитора із сертифікації (агронома-інспектора). На підставі отриманої заяви Мінагрополітики протягом п’яти робочих днів після її отримання приймає рішення про видачу дубліката та анулювання втраченого.

Внесення зміни даних анкети суб’єкта племінної справи у тваринництві

Відомості про суб’єктів племінної справи у тваринництві заносяться до анкети суб’єкта племінної справи у тваринництві. У разі якщо відбулися зміни даних анкети суб’єкта племінної справи у тваринництві суб’єкт племінної справи у тваринництві зобов’язаний подати (надіслати) оновлені дані у місячний строк Мінагрополітики.

Дублікат свідоцтва про реєстрацію в Державному реєстрі суб’єктів племінної справи у тваринництві

Дані суб’єкта племінної справи у тваринництві, факт і дата реєстрації в Державному реєстрі суб’єктів племінної справи у тваринництві засвідчується свідоцтвом. У разі втрати або пошкодження свідоцтва про реєстрацію в Державному реєстрі суб’єктів племінної справи у тваринництві, за зверненням таких субєктів видається дублікат свідоцтва.

Анулювання свідоцтва представника з питань інтелектуальної власності на сорти рослин

Допомогу та послуги, пов’язані з охороною прав на сорти рослин надає представник з питань інтелектуальної власності на сорти рослин. Для провадження своєї діяльності представник повинен отримати відповідне свідоцтво. У разі певних обставин таке свідоцтво може бути анульовано за поданням клопотання представника про анулювання свідоцтва.

Внесення змін Реєстру патентів за ініціативою особи, якій належать такі права

У разі якщо у володільця (володільців) патенту на сорт рослин відбулись зміни у імені або найменуванні, або у його (їх) місці проживання (місцезнаходження), або володілець вирішив достроково припинити чинність майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин і патенту, що їх засвідчує, потрібно внести відповідні зміни до Державного реєстру прав інтелектуальної власності на сорти рослин. Для цього необхідно звернутись до Мінагрополітики із відповідним клопотанням та пакетом документів.

Свідоцтво про право на зайняття діяльністю представника у справах сортів рослин

Представник у справах сортів рослин надає фізичним і юридичним особам допомогу та послуги, пов’язані з охороною прав на сорти рослин, представляє інтереси зазначених осіб в органах виконавчої влади, судах, банках, а також у відносинах з іншими фізичними і юридичними особами. Для того, щоб офіційно займатись цією діяльністю, потрібно здати кваліфікаційний екзамент та отримати свідоцтво.