ДП "Український інститут інтелектуальної власності"

Реєстрація договору про права автора на твір

Видача рішення про реєстрацію договору, який стосується права автора на твір, здійснюється ДП “Український інститут інтелектуальної власності” у місячний строк від дати державної реєстрації договору, який стосується права автора на твір. Рішення про реєстрацію договору, який стосується права автора на твір, видається безпосередньо заявнику або надсилається на адресу, зазначену в заяві.

Дублікат патенту на винахід і дублікат патенту на корисну модель

Якщо ви є автором винаходу, ви можете засвідчити право інтелектуальної власності на нього патентом. У разі втрати чи зіпсування патенту ДП “Український інститут інтелектуальної власності” видає власникові патенту дублікат.

Свідоцтво представника у справах інтелектуальної власності

Патентний повірений надає фізичним та юридичним особам допомогу і послуги, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності, представляє інтереси у державних органах, а також у суді, кредитних установах тощо. Для отримання статусу патентного повіреного, особа подає заяву до ДП “Український інститут інтелектуальної власності”. Якщо підстави для відмови відсутні, заявник отримує свідоцтво, а до Державного реєстру представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених) вносяться відомості про нього.

Дублікат свідоцтва України на знак для товарів і послуг

Якщо ви або ваше підприємство виробляє товари чи надає певні послуги і хоче вирізнити їх серед інших, варто зареєструвати торговельну марку. Щоб зареєструвати товарний знак та отримати свідоцтво на нього, потрібно подати заяву та перелік документів до ДП “Український інститут інтелектуальної власності”. За необхідності можна отримати дублікат свідоцтва, подавши заяву до контролюючого органа.

Дублікат свідоцтва про держреєстрацію авторського права

Якщо Ви є автором твору (літературного, музичного, аудіовізуального, фотографічного, образотворчого тощо), важливо засвідчити своє авторство та захистити майнові та немайнові права на цей твір. Для цього відомості про твір вносяться до Державного реєстру свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір, а автор отримує свідоцтво. У разі необхідності можна отримати дублікат такого документа.

Реєстрація компонування напівпровідникового виробу

Зареєструвати компонування напівпровідникового виробу може його автор або спадкоємець, а також роботодавець автора, якщо компонування виробу створене у рамках виконання службових обов’язків. Особа, що хоче зареєструвати компонування і має на це право, подає заявку до ДП “Український інститут інтелектуальної власності”.

Дублікат свідоцтва на компонування напівпровідникових виробів

Зареєструвати компонування напівпровідникового виробу може його автор або спадкоємець, а також роботодавець автора, якщо компонування виробу створене у рамках виконання службових обов’язків. Особа, що хоче зареєструвати компонування і має на це право, подає заявку до ДП “Український інститут інтелектуальної власності”. Якщо підстав для відмови немає, Украпатент видає свідоцтво. За необхідності можна отримати дублікат свідоцтва.

Свідоцтво на торговельну марку

Якщо ви або ваше підприємство виробляє товари чи надає певні послуги і хоче вирізнити їх серед інших, варто зареєструвати товарний знак. Щоб зареєструвати товарний знак та отримати свідоцтво на нього, потрібно подати заяву та перелік документів до ДП “Український інститут інтелектуальної власності”.

Реєстрація географічного зазначення

Якщо ви хочете пов’язати ідентифікацію товару з певним географічним місцем, завдяки чому він має особливу якість, репутацію чи інші характеристики, вам необхідно здійснити реєстрацію географічного зазначення товару. Для цього необхідно звертутися до ДП “Український інститут інтелектуальної власності”.

Патент на винахід і корисну модель

Якщо Ви є автором винаходу, ви можете засвідчити право інтелектуальної власності на нього патентом. Для того, щоб отримати патент, потрібно подати заяву разом з прикріпленими документами до ДП “Український інститут інтелектуальної власності”. Якщо винахід відповідає умовам патентоспроможності і надісланий комплект документів складений правильно і у повному обсязі, у Державний реєстр патентів України на винаходи чи Державний реєстр патентів України на корисні моделі на корисні моделі вносяться відомості і ви отримуєте патент.