Державний комітет телебачення і радіомовлення України

Видача довідки суб’єктам видавничої справи

Для підтвердження того що за останні 12 місяців вітчизняним видавництвом та/або підприємством розповсюдження випущено та/або розповсюджено не менш як 50 відсотків книжкової продукції державною мовою Держкомтелерадіо видається довідка. Така довідка, як правило отримується суб’єктами видавничої справи для можливості укладення ними договорів оренди приміщень.

Переоформлення дозволу на ввезення видавничої продукції, що має походження з території держави-агресора

Якщо у вас змінилося найменування або місцезнаходження суб’єкта господарювання – юридичної особи або прізвища, імені, по батькові чи місця проживання фізичної особи – підприємця, Вам необхідно переоформити дозвіл на ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України.

Дублікат дозволу на ввезення видавничої продукції, що має походження з території держави-агресора

Якщо ви втратили або пошкодили дозвіл, вам необхідно отримати дублікат дозволу на ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України.

Анулювання дозволу на ввезення видавничої продукції, що має походження з території держави-агресора

У разі якщо субєкт господарювання має підстави для аналювання дозволу на ввезення видавничої продукції, що має походження з території держави-агресора, він має звернутися до Держкомтелерадіо із заявою про анулювання такого дозволу. Рішення Держкомтелерадіо про анулювання дозволу повинно містити перелік та опис підстав (обґрунтування) для анулювання дозволу.

Видача дозволу на ввезення видавничої продукції, що має походження з території держави-агресора

Ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України здійснюється після одержання відповідного дозволу, який видається Держкомтелерадіо.

Переоформлення свідоцтва про внесення суб’єкта господарювання до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції

Свідоцтво про внесення суб’єкта господарювання до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції підлягає переоформленню у разі зміни найменування або прізвища, імені, по батькові суб’єкта видавничої справи, його місцезнаходження (місця проживання), засновника (співзасновників) та виду (видів) діяльності у видавничій справі.
Заява складається державною мовою, підписується керівником суб’єкта господарювання (чи уповноваженою ним особою), що є юридичною особою, або суб’єктом господарювання, який є фізичною особою – підприємцем.

Внесення суб’єкта господарювання до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції та видача свідоцтва

Суб’єкти господарювання провадять діяльність у видавничій справі після внесення їх до Державного реєстру на підставі свідоцтва про внесення суб’єкта господарювання до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції. Діяльність у видавничій справі без внесення до Державного реєстру провадять:
органи законодавчої, виконавчої, судової влади – для випуску офіційних видань;
підприємства, установи, організації, навчальні заклади, наукові установи, творчі спілки, інші юридичні особи – для випуску і безоплатного поширення інформаційних (бібліографічних, реферативних, оглядових), рекламних видань про свою діяльність.

Видача дубліката свідоцтва про внесення суб’єкта господарювання до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції

Підставами для видачі дубліката свідоцтва є його втрата або пошкодження.
Для внесення запису про видачу дубліката свідоцтва до відповідного розділу Державного реєстру вносяться відомості про номер та дату рішення Держкомтелерадіо про видачу дубліката свідоцтва.